Bezpieczeństwo w budownictwie – jakie wypadki zdarzają się najczęściej i jak im zapobiec?

Plan budowy wraz z narzędziami
Bezpieczeństwo i higiena pracy na budowie, fot. ME Image
ikona podziel się
Opublikowano: 16.04.2024 r., 15:13 | Autor: Ewa Majkusiak
Na budowie każdego roku dochodzi do kilku tysięcy wypadków. Wynikają one z szeregu zaniedbań oraz nieostrożności. Stosując prawidłowe zasady BHP wielu z nich można by uniknąć. Sprawdź, do jakich wypadków dochodzi najczęściej i co można zrobić, aby ich uniknąć.

Jakie przepisy regulują bezpieczeństwo na budowie?

Bezpieczeństwo i higiena pracy na budowie to zbiór zasad, które powinny być bezwzględnie przestrzegane przez wszystkie osoby przebywające na terenie budowy. W przypadku osób zatrudnionych, za ich bezpieczeństwo odpowiada pracodawca. Jest to regulowane zasadami, widniejącymi w Kodeksie Pracy oraz Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej.

Wśród osób odpowiedzialnych za zapewnienie bezpiecznych warunków pracy wyszczególnieni zostali:

 • Kierownik budowy
 • Inspektor nadzoru inwestorskiego
 • Inwestor

Ich rolą jest przede wszystkim opracowanie planu bezpieczeństwa, który będzie obowiązywał na terenie budowy. W celu uchronienia pracowników przed potencjalnymi wypadkami należy skoordynować prace w taki sposób, aby możliwe było przestrzeganie ogólnych oraz indywidualnych norm bezpieczeństwa.

Wszystkie zasady należy przygotować oraz przedstawić jeszcze przed rozpoczęciem prac. Dzięki temu możliwe jest dopasowanie ich do specyfiki konkretnego budynku i placu. Kierownik budowy ma prawo wstrzymać działania na każdym etapie budowy, jeśli dojdzie do wniosku, że dalsze prace nie będą bezpieczne dla pracowników.

Jeśli chcesz wiedzieć, jaki kask ochronny wybrać, zapoznaj się z tym artykułem.

Główne przyczyny wypadków przy pracy

Wypadki na budowie w większości przypadków wynikają z nieprzestrzegania zasad BHP. Może mieć to swoje źródło zarówno w nieodpowiednim zachowaniu pracownika, jak i nieprawidłowym zabezpieczeniu terenu budowy przez pracodawcę.

Powszechnie spotykanym zaniedbaniem jest niezapewnienie odpowiednich środków ochrony indywidualnej. Jest to obowiązek pracodawcy i obejmuje on np. obuwie i odzież ochronną, kaski czy szelki bezpieczeństwa. Czasem zaobserwować można także nieprzestrzeganie norm przez pracownika – np. pomijanie pewnych środków z pośpiechu lub niedopatrzenia. Wypadki przy pracy mogą wynikać także z niedopilnowania środków ochrony zbiorowej. To przede wszystkim różnego typu barierki, siatki ochronne czy oznakowanie niebezpiecznych miejsc oraz sprzętów.

Pracownicy na budowie muszą dysponować kompetencjami w zakresie BHP. Odpowiednie szkolenie leży po stronie pracodawcy, lecz dyscyplina i uważność obowiązuje każdego indywidualnie. Nadmierny pośpiech i lekceważący stosunek do zasad mogą prowadzić do bardzo niebezpiecznych sytuacji. Pracownicy powinni dbać o stanowisko pracy, a także o płynną komunikację. Bariery komunikacyjne pomiędzy poszczególnymi osobami na zróżnicowanych stanowiskach stanowią jedną z najczęstszych przyczyn wypadków na terenie budowy.

Jeśli chcesz wiedzieć, jakie szkodliwe substancje można spotkać na budowie, zapoznaj się z tym artykułem.

Projekt budowy oraz akcesoria BHP
Jak unikać wypadków na budowie? Zasady BHP, fot. Studio Harmony

Jak zadbać o bezpieczeństwo na budowie?

Wypadki na budowie w większości przypadków wynikają z nieprzestrzegania zasad BHP. Może mieć to swoje źródło zarówno w nieodpowiednim zachowaniu pracownika, jak i nieprawidłowym zabezpieczeniu terenu budowy przez pracodawcę.

Powszechnie spotykanym zaniedbaniem jest niezapewnienie odpowiednich środków ochrony indywidualnej. Jest to obowiązek pracodawcy i obejmuje on np. obuwie i odzież ochronną, kaski czy szelki bezpieczeństwa. Czasem zaobserwować można także nieprzestrzeganie norm przez pracownika – np. pomijanie pewnych środków z pośpiechu lub niedopatrzenia. Wypadki przy pracy mogą wynikać także z niedopilnowania środków ochrony zbiorowej. To przede wszystkim różnego typu barierki, siatki ochronne czy oznakowanie niebezpiecznych miejsc oraz sprzętów.

Pracownicy na budowie muszą dysponować kompetencjami w zakresie BHP. Odpowiednie szkolenie leży po stronie pracodawcy, lecz dyscyplina i uważność obowiązuje każdego indywidualnie. Nadmierny pośpiech i lekceważący stosunek do zasad mogą prowadzić do bardzo niebezpiecznych sytuacji. Pracownicy powinni dbać o stanowisko pracy, a także o płynną komunikację. Pozwoli to uniknąć wielu nieporozumień, a w efekcie także potencjalnych wypadków.

Główny Urząd Statystyczny przeprowadził badania analizujące bezpieczeństwo pracowników. W 2022 roku odnotowano 66606, a w 2023 aż 68663 wypadki w trakcie pracy, w tym około 4% miało miejsce na budowie. Wśród najczęściej spotykanych wypadków odnotowano zderzenie z nieruchomym obiektem, kontakt z ostrymi przedmiotami, a także kontakt z prądem, temperaturą i preparatami chemicznymi. Aż 41,1% tych wypadków wyniknęło z nieprawidłowego zachowania pracowników.

Jeśli chcesz wiedzieć, jakie szkodliwe substancje można spotkać na budowie, zapoznaj się z tym artykułem.

Źródła:

 • https://sqda.pl/bhp-na-budowie-poznaj-przyczyny-wypadkow-i-dowiedz-sie-jak-im-zapobiec/
 • https://www.ciop.pl/CIOPPortalWAR/appmanager/ciop/pl?_nfpb=true&_pageLabel=P640129441340352936100&html_tresc_root_id=13914&html_tresc_id=25536&html_klucz=13914&html_klucz_spis=
 • https://inzynierbudownictwa.pl/bezpieczenstwo-pracy-na-budowach-2/
 • https://www.prawo.pl/biznes/jak-zapobiegac-wypadkom-w-budownictwie,144049.html
 • https://bloog.pl/zdrowie/bezpieczenstwo-bhp-na-budowie-najwazniejsze-aspekty/
 • https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/warunki-pracy-wypadki-przy-pracy/wypadki-przy-pracy-w-2023-r-dane-wstepne,3,54.html
 • https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/warunki-pracy-wypadki-przy-pracy/wypadki-przy-pracy-w-2022-roku,4,16.html
ikona podziel się Przekaż dalej

Zobacz podobne newsy

Zobacz podobne artykuły

Skomentuj
Zdobywajnajlepsze oferty!
 • Zapisuj i zarządzaj inwestycjami
 • Twórz nowe kosztorysy
 • Znajdź najlepszego wykonawcę
Załóż konto