Koszty budowy domu w 2024 r. - znamy prognozy ekspertów

Ile kosztuje budowa domu w I kwartale 2024?
Ile kosztuje budowa domu w I kwartale 2024?, fot. Pawel Szypula
ikona podziel się
Opublikowano: 18.04.2024 r., 19:55 | Autor: Michał Modzelewski

Parametry wycenianego projektu domu

Analiza zmian w kosztach konstrukcji domów jednorodzinnych za pierwszy kwartał 2024 roku została przeprowadzona na podstawie przewidywanych wydatków dla domu o specyficznych cechach:

 • użytkowa powierzchnia domu wynosząca ok. 150 m2,
 • dom z garażem na jedno auto,
 • zbudowany przy użyciu silikatowych bloczków.
 • dom budowany jest w województwie podkarpackim

Wybór lokalizacji i wielkości domu wynika z kilku czynników. Po pierwsze to właśnie w województwie podkarpackim ceny usług budowlanych rosły najszybciej. Co więcej, w świetle obecnych trendów budowlanych w Polsce, domy o takiej wielkości (ok. 150 m2) są postrzegane jako dość duże. W ostatnich latach bardziej popularne były projekty domów z mniejszą powierzchnią użytkową, zazwyczaj oscylującą między 100 a 120 m2. Jednak dzięki dofinansowaniu kredytów hipotecznych trend ten się odwrócił i obecnie Polacy coraz chętniej sięgają po nieco większe projekty domów.

Jeżeli chcesz sprawdzić wycenę projektu mniejszego domu, sprawdź to opracowanie.

Należy zaznaczyć, że przedstawione obliczenia mają jedynie charakter orientacyjny i nie uwzględniają wydatków związanych z zakupem terenu, jego przygotowaniem ani instalacją mediów. Koszty budowy mogą różnić się w zależności od wielu czynników, takich jak warunki glebowe czy klimat, które bezpośrednio wpływają na cenę wykonania poszczególnych etapów prac. Dane te zostały uśrednione i opracowane z myślą o zapewnieniu lepszego zrozumienia ogólnej sytuacji kosztowej w danym regionie.

Koszt budowy domu 2024 do stanu surowego otwartego

Rozpocznijmy od analizy procesu budowlanego, począwszy od prac wstępnych połączonych z wzniesieniem konstrukcji, aż do etapu wykończeniowego. Prezentujemy tu koszty netto na podstawie danych SEKOCENBUDU za czwarty kwartał 2023 roku oraz pierwszy kwartał 2024, wskazując na ewolucję cen - najpierw w wartościach bezwzględnych, a następnie procentowych. Pierwszy krok to prace przygotowawcze, które obejmują:

 • prace ziemne,
 • budowę fundamentów,
 • konstrukcję ścian fundamentowych,
 • izolację fundamentów i ścian fundamentowych.

Wartość tych prac w czwartym kwartale 2023 roku osiągnęła 58 290 zł, a w pierwszym kwartale 2024 wzrosła do 59 915 zł, co oznacza wzrost o 1 625 zł czyli 2,79%. Choć wydaje się to niewielka kwota, reprezentuje jeden z największych wzrostów procentowych i jest znacząco wyższe niż inflacja, którą na początku roku szacowano na nieco poniżej 2%, jak podaje Wojciech Rynkowski z Extradom.pl.

Następnie, etap konstrukcji stanu surowego otwartego, który jest najbardziej zasobochłonny pod względem materiałowym i finansowym, co przekłada się na istotny wpływ na budżet całego przedsięwzięcia. W jego ramach wykonuje się:

 • ściany,
 • stropy, sklepienia, schody, podesty,
 • konstrukcję dachu,
 • pokrycie dachu,
 • podłoża i kanały instalacyjne wewnątrz budynku,
 • izolacje ścian zewnętrznych,
 • warstwy wyrównawcze pod podłogi.

Koszty dla tego etapu w czwartym kwartale 2023 wyniosły 270 661 zł, a w pierwszym kwartale 2024 wzrosły do 284 705 zł, co stanowi wzrost o 14 044 zł lub 5,19%. Jest to największy wzrost kosztów w analizowanym okresie.

Koszt prac wewnętrznych

Etap wykończenia wnętrza, położony tuż za fazą zasadniczą, wiąże się z koniecznością nakładu dodatkowych środków finansowych. Obejmuje on:

 • Tynki i wykończenia ścian
 • Montaż okien i drzwi zewnętrznych
 • Instalacja drzwi i okien wewnętrznych
 • Budowę ścian działowych
 • Prace malarskie
 • Układanie posadzek
 • Pozostałe wykończenia wewnętrzne.

Koszt wykończenia wnętrza w IV kwartale 2023 wyniósł 233 500 zł, a w I kwartale 2024 roku wzrósł do 237 836 zł, co oznacza zmianę na poziomie 4 366 zł lub 1,86%. Ten wzrost był zbliżony do prognozowanej inflacji.

Natomiast etap wykończenia zewnętrznego, ostatni z procesu budowy bryły budynku, obejmuje:

 • Wykończenie elewacji
 • Różne prace wykończeniowe na zewnątrz.

Koszt wykończenia zewnętrznego w IV kwartale 2023 wyniósł 98 229 zł, a w I kwartale 2024 roku wzrósł do 100 573 zł, co oznacza zmianę na poziomie 2 344 zł lub 2,39%.

Budowa domu w województwie podkarpackim, nie uwzględniając prac instalacyjnych, kosztowała 660 415 zł w IV kwartale 2023 roku, a w I kwartale 2024 roku wzrosła do 682 755 zł, co stanowi wzrost o 22 340 zł, czyli 3,38%. Roczny wzrost wynosił jednak tylko 7,13%, co jest bardzo zbliżone do wskaźników inflacji za 2023 rok i jest drugim najwyższym przyrostem w kraju, przewyższonym jedynie przez Lubelszczyznę.

Ekspert z Extradom.pl zauważa, że wysokie wzrosty kosztów budowy były niespodzianką. Początkowo przewidywano, że będą one zgodne z inflacją lub nieco niższe. Przewidywania te sprawdziły się dla całego kraju, ale województwo podkarpackie okazało się wyjątkiem. Może to być spowodowane nadzwyczaj ciepłą zimą, sprzyjającą pracom budowlanym, co z kolei skutkowało większym popytem na materiały budowlane i wzrostem ich cen. Wysokie koszty energii niezbędnej do produkcji materiałów, takich jak wapno, stal czy cement, również miały wpływ na ten wzrost.

Koszt instalacji przy budowie domu 2024

Po zakończeniu budowy bryły domu możemy przystąpić do prac instalacyjnych wewnątrz. Ich ceny kształtują się następująco:

Instalacje kanalizacyjne, wodociągowe i gazowe - prace na tym etapie obejmują wyposażenie domu w:

 • instalacje wodociągową
 • instalacje kanalizacyjną
 • instalację gazową.

Koszt prac w IV kwartale 2023 wynosił 35 641 zł, a w I kwartale 2024 odpowiednio 36 216 zł. Zmiana to 575 zł, czyli1,61%. Zaopatrzenie w ciepło tradycyjnie to tylko jedna pozycja:

 • instalacja centralnego ogrzewania.

Koszt tych prac w IV kwartale 2023 to 37 595 zł. W I kwartale 2024 było to 37 906 zł. To zmiana o 311 zł / 0,83%.

Techniki wentylacyjne także ograniczają się do jednej pozycji:

 • wentylacja mechaniczna.

Wykonanie tych prac w IV kwartale 2023 kosztowało 33 381 zł i odpowiednio było to 33 191 zł w I kwartale 2024 roku. To jedyny spadek wartości prac w całym zestawieniu – o 190 zł, czyli różnica wynosi -0,57%.

Instalacje elektroenergetyczne to oczywiście niezbędne w każdym domu:

 • tablice rozdzielcze
 • instalacja oświetleniowa
 • instalacja gniazd wtykowych
 • instalacja odgromowa i uziemiająca.

Te kosztowały odpowiednio 29 607 zł w IV kwartale 2023 i 30 165 w I kwartale 2024. w tej pozycji mamy zmianę o 558 zł / 1,88%. To jeden z mniejszych przyrostów w zestawieniu, niemal dokładnie tyle ile wynosiła inflacja w tym samym okresie.

Instalacje teletechniczne i techniki informacyjnej, czyli:

 • instalacje alarmowe, dozoru i sygnalizacji
 • instalacje strukturalne.

Na budowie to wciąż niemal symboliczne 1 748 zł w IV kwartale 2023 roku. W I kwartale 2024 była to kwota 1 757 zł, czyli zmiana to zaledwie 9 zł / 0,52%.

Wzrost kosztów wyposażenia domu we wszelkiego rodzaju instalacje w I kwartale 2024  w analizowanym okresie  wyniósł 0,92%. 

Natomiast całościowy wzrost kosztu budowy domu w 2023 roku w podkarpackim był około 1 punktu procentowego powyżej poziomu inflacji.

Czas na podsumowanie poniesionych nakładów i przeliczenie kwot. W IV kwartale 2023 roku omawiany dom w województwie podkarpackim, wyposażony już w komplet instalacji, kosztował 798 388 zł. W I kwartale 2024 roku była to kwota wyższa o 23 603 zł, czyli 821 990 zł. W ujęciu procentowym daje to 2,96%. Biorąc pod uwagę koszt metra kwadratowego powierzchni użytkowej domu, to jest to wzrost o niecałe 156 zł - z 5 266 zł/m2 w IV kwartale 2023 do 5 422 zł/m2 w I kwartale 2024 roku.

Z największym wzrostem kosztów budowy mieliśmy w województwie lubelskim - 8,79%. Najmniejsze wzrosty były na Śląsku - 0,58% i w zachodniopomorskim - 0,19%. W Warszawie, która jest tradycyjnie najdroższa, było to 1,07%. W połączeniu ze wzrostem o 1,59% w najtańszym, warmińsko-mazurskim, zaowocowało to dalszym ujednoliceniem kosztów budowy na terenie całego kraju. Obecnie różnica ta wynosi już mniej niż 11%.

Dom w stanie surowym w trakcie budowy
Dom w stanie surowym w trakcie budowy, fot. Pawel Szypula

Jak trzymać w ryzach koszty budowy domu?

Polecam kilka sprawdzonych sposobów na skuteczną optymalizację i kontrolę kosztów budowy domu. Jedną z metod jest zawarcie umowy na budowę z producentem domów gotowych. Drugą – kompleksowe zlecanie prac generalnemu wykonawcy. W obu przypadkach cena ustalana jest indywidualnie, dostosowana do potrzeb i wymagań zleceniodawcy, co pozwala na wzniesienie domu znacznie szybciej niż przy użyciu metod tradycyjnych. Dodatkowo odpowiednie zapisy w umowie zabezpieczają przed nieprzewidzianymi wzrostami kosztów, co minimalizuje ryzyko finansowe całej inwestycji. – dodaje Wojciech Rynkowski z Extradom.pl.

A jak wyglądają ceny samych materiałów budowlanych?

Co miesiąc Grupa PSB publikuje dane dotyczące zmian cen materiałów budowlanych. W lutym 2024 roku zanotowano wzrost cen w kategoriach cementu, wapna, materiałów do suchej zabudowy oraz ścian i kominy o około 1%. To przekłada się na zwiększone koszty budowy na wczesnych etapach. Chociaż ceny globalne spadają średnio o 3% rok do roku, to w tych kluczowych kategoriach z punktu widzenia budżetu inwestycji wciąż rosną, co wpływa na koszty budowy domów.

Ile będzie kosztowała budowa domu na koniec 2024?

Przy przewidywaniu wzrostów kosztów budowy domów w 2024 roku należy uwzględnić różnice między poszczególnymi regionami. W zależności od lokalizacji, wzrosty te będą się mieścić w zakresie od około 6% do nawet 10-12%. Niższy z tych wskaźników jest zbliżony do prognozowanej inflacji na ten rok, natomiast wyższy odpowiada połowie prognozowanego wzrostu cen mieszkań w największych miastach Polski. Przewiduje się, że cena netto za metr kwadratowy domu jednorodzinnego pod koniec roku wyniesie od 5 500 do około 6 000 zł.

Wyjątkiem może być Warszawa, gdzie ceny tradycyjnie są najwyższe i prawdopodobnie koszt budowy 1 m2 domu przekroczy barierę 6 000 zł. Jednak biorąc pod uwagę, że ceny ofertowe za metr kwadratowy mieszkań w największych miastach sięgają już kilkunastu tysięcy złotych, a za kawalerki w Warszawie płaci się dziś nawet ponad dwadzieścia tysięcy, budowa własnego domu staje się jeszcze bardziej atrakcyjną alternatywą niż była rok temu.

ikona podziel się Przekaż dalej

Zobacz podobne newsy

Zobacz podobne artykuły

Skomentuj
Zdobywajnajlepsze oferty!
 • Zapisuj i zarządzaj inwestycjami
 • Twórz nowe kosztorysy
 • Znajdź najlepszego wykonawcę
Załóż konto