Ile zapłacimy za prąd po nowej ustawie?

Emeryci przeglądają rachunki za prąd
Bonem energetycznym zostaną objęci m.in. emeryci ze świadczeniem poniżej minimalnej emerytury, fot. brizmaker
ikona podziel się
Opublikowano: 24.04.2024 r., 16:52 | Autor: Paulina Zambrzycka
W projektowanej ustawie o bonie energetycznym znajdą się nowe przepisy. Na ich mocy w drugiej połowie 2024 r. obowiązywać będzie maksymalna cena energii elektrycznej dla domów. Okazuje się, że wyniesie o 22% więcej niż obecna zamrożona cena. Sprawdź, ile dokładnie zapłacimy za prąd po nowej ustawie.

Nowa maksymalna opłata za prąd – ile wyniesie?

Na stronach kancelarii premiera opublikowano informację o projektowanej ustawie dotyczącej bonu energetycznego, a także zmianie niektórych ustaw. Projektem zajmuje się resort klimatu i środowiska. Przepisy trafią pod obrady Rady Ministrów już w drugim kwartale 2024 r. Jak można przeczytać na rządowych stronach, w projekcie zawarto przepisy przedłużające obowiązywanie ceny maksymalnej za energię elektryczną. Cena będzie obowiązywać w drugiej połowie 2024 r. Ustalona ma być na kwotę 500 zł / MWh. Przedsiębiorstwa energetyczne dostaną rekompensatę za stosowanie ceny maksymalnej.

Aktualnie obowiązująca maksymalna cena za prąd to 412 zł / MWh, ale jest to cena zamrożona. To kwota bez VAT i akcyzy dotycząca odbiorców nieprzekraczających wyznaczonych limitów. Limity uzależnione są od m.in. ilości dzieci w gospodarstwie domowym, faktu prowadzenia gospodarstwa rolnego czy mieszkania w domu osoby niepełnosprawnej. Jak można zauważyć, cena za prąd klientów indywidualnych podniesie się o 22%. Na Towarowej Giełdzie Energii cena megawatogodziny to 449 zł netto. Sprawdź, jak czytać rachunek za prąd.

Zmiany w obecnych taryfach obrotu energią elektryczną

Jak podawał URE (Urząd Regulacji Energetyki), ustalając ostatnio taryfy na prąd, jego średnie zużycie roczne w grupie G11 to 1,8 MWh. Przy założeniu, że gospodarstwo domowe zapłaci 500 zł zamiast 412 zł netto / MWh, rachunki wzrosną o 194,83 zł brutto rocznie, czyli 158 zł netto. Miesięcznie będzie to 16,23 zł brutto, a więc 13,20 zł netto. Trzeba jednak podkreślić, że w ustawie są również inne proponowane zmiany, które niekoniecznie muszą zawyżyć ceny rachunków – wręcz przeciwnie. W projektowanej ustawie znajdą się przepisy, na mocy których zmienią się taryfy obrotu energią elektryczną obowiązujące do końca 2024 r.

Na stronach rządowych można przeczytać, że projektowane przepisy nakładają na przedsiębiorstwa energetyczne obowiązek przedłożenia do zatwierdzenia Prezesowi URE zmiany taryfy z okresem obowiązywania nie krótszym niż do 31.12.2025 r. Efektem ma być obniżenie poziomu cen prądu, które obowiązują w taryfach dla gospodarstw domowych. Ustawa ma spowodować, że taryfy zostaną zmienione w grudniu. Aktualnie ceny za prąd są niższe niż w grudniu, patrząc na notowania TGE (Towarowa Giełda Energii). Przedsiębiorstwa energetyczne zaproponują więc niższe niż wcześniej stawki. Będzie to 693 / MWh powyżej limitu zagrożenia.

Żarówka i kalkulator na rachunku za prąd
Ustalane przepisy trafią pod obrady Rady Ministrów już w drugim kwartale 2024 r., fot. Nando Vidal

Kto może być beneficjentem bonu energetycznego?

Na stronie kancelarii premiera można przeczytać, że pojawi się bon energetyczny – świadczenie pieniężne dla gospodarstw domowych, których dochody nie przekraczają 2,5 tys. zł / osobę w gospodarstwie jednoosobowym albo 1,7 tys. zł / osobę w gospodarstwie wieloosobowym. Beneficjentami będą gospodarstwa domowe o niskich dochodach, a także „odbiorcy wrażliwi energii elektrycznej oraz domostwa, które zostały wykluczone z przyznania dodatku mieszkaniowego ze względu na nadmetraż przypadający na osobę w zamieszkiwanym lokalu. Dotyczyć będzie to zwłaszcza odbiorców samotnie zamieszkujących domy jednorodzinne w małych miejscowościach oraz na wsi, które znajdują się w trudnej sytuacji finansowej.

W drugiej połowie 2024 r. kryteria dochodowe bonu energetycznego umożliwią objęcie wsparciem różnych grup beneficjentów – tych, którzy zmagają się z trudnościami finansowymi. Bonem objęci zostaną również emeryci ze świadczeniem poniżej minimalnej emerytury oraz emeryci i renciści ze świadczeniem równym najniższej emeryturze. Bon pozwoli częściowo pokryć koszty za prąd. Podwyższonym wsparciem objęci zostaną również wszyscy korzystający ze źródeł odgrzewania zasilanych energią elektryczną, takich jak piece akumulacyjne lub pompy ciepła.

Źródła:

  • https://www.gov.pl/web/premier/projekt-ustawy-o-bonie-energetycznym-oraz-o-zmianie-niektorych-innych-ustaw
  • https://biznes.pap.pl/pl/news/all/info/3578112,mrozenie-cen-pradu-bedzie-dotyczylo-wszystkich-gospodarstw-domowych---min--klimatu-(opis)
  • https://businessinsider.com.pl/prawo/ile-wiecej-zaplacimy-za-prad-po-nowej-ustawie-znamy-juz-maksymalna-cene-od-lipca/drg2mjl
ikona podziel się Przekaż dalej

Zobacz podobne newsy

Zobacz podobne artykuły

Skomentuj
Zdobywajnajlepsze oferty!
  • Zapisuj i zarządzaj inwestycjami
  • Twórz nowe kosztorysy
  • Znajdź najlepszego wykonawcę
Załóż konto