Będzie złagodzenie kar dla pijanych kierowców? Dziennie konfiskowanych jest ponad 20 aut…

Policjant trzymający tarczę do zatrzymywania pojazdów ROAD-BLOCKER, która potocznie nazywana jest lizakiem.
Projekt zmiany przepisów dotyczących pijanych kierowców jest obecnie na etapie opiniowania., fot. MaxPolis, Rainer Fuhrmann
ikona podziel się
Opublikowano: 16.05.2024 r., 11:00 | Autor: Marek Przybylski
17 kwietnia br. na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt ustawy o zmianie ustawy — Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw. Projekt ten to pomysł Ministerstwa Sprawiedliwości na złagodzenie kar dla pijanych kierowców w zakresie konfiskaty pojazdów. O co chodzi? Jak wyglądają obecne przepisy i skąd pomysł na ich zmianę? W niniejszym artykule pochylamy się nad tymi zagadnieniami, wskazując przy tym na szokujące statystyki…

Jak wyglądają obecne przepisy?

Od marca tego roku funkcjonują przepisy, które pozwalają policji konfiskować samochody nietrzeźwym kierowcom. Jak odbywa się to w praktyce?

Obligatoryjnie konfiskowane są pojazdy kierowcom, którzy w momencie kontroli w swojej krwi mieli co najmniej 1,5 promila alkoholu. Konfiskata następuje także w odniesieniu do wszystkich kierowców z minimum jednym promilem alkoholu, którzy spowodowali wypadek lub dopuścili się drogowej recydywy.

Samochód w tych wypadkach konfiskowany jest na okres 7 dni. Po tym czasie sprawa trafia do prokuratora, który orzeka o zabezpieczeniu mienia. Następnie ma natomiast miejsce orzeczenie przepadku przez sąd.

Sąd faktycznie decyduje przy tym jednak jedynie o przepadku w odniesieniu do kierowców, którzy mieli w krwi od 0,5 do 1 promila alkoholu. W pozostałych przypadkach bowiem orzeczenie o przepadku ma charakter obligatoryjny…

Propozycje zmian – skąd wynikają i na czym polegają?

Ta ostatnia kwestia wydaje się budzić największe kontrowersje. Podnosi ją również Minister Sprawiedliwości, który przychodzi z propozycją zmian w tym zakresie.

Jego zdaniem obligatoryjność orzekania przepadku samochodu w odniesieniu do części pijanych kierowców oznacza bowiem ograniczenie kompetencji samego sądu. Minister wskazuje także, że do Resortu Sprawiedliwości wpływa olbrzymia liczba skarg w tej sprawie, w których zainteresowani wskazują na niezgodność obecnie funkcjonujących przepisów z konstytucyjnymi zasadami: równości wobec prawa oraz proporcjonalności.

 Minister Sprawiedliwości wobec powyższego proponuje następujące zmiany:

 • Zastąpienie obligatoryjności orzekania przepadku – fakultatywnością (i umożliwienie tym samym sądowej analizy każdej poszczególnej sytuacji);
 • Wyłączenie możliwości orzekania przepadku pojazdu w przypadku, w którym byłoby to niecelowe (np. ze względu na to, że samochód nie nadaje się do użytku);
 • Wyłączenie możliwości orzekania przepadku pojazdu, który nie stanowi wyłącznej własności sprawcy;
 • Wykreślenie przepisu zobowiązującego policjantów do zajęcia pojazdu po stwierdzeniu przestępstwa.

Statystyki pokazują skalę…

Na złagodzenie przepisów z pewnością najbardziej czekają kierowcy, którym w związku z nowym prawem samochody zostały już odebrane.

Kierowców takich niestety jest niemało. Od 14 marca tego roku (a więc daty wejścia życie obecnych przepisów) do 5 kwietnia było ich 480, a do 18 kwietnia liczba ta wzrosła do 630. Średnio dziennie konfiskowanych jest więc ponad 20 pojazdów. Utrzymanie takiego tempa może oznaczać tysiące konfiskat rocznie!

Skala jest więc ogromna…

Czy w związku z tym już niedługo zmieni się stan prawny? Tego zapewne dowiemy się w kolejnych miesiącach.

Policjanci stojący obok policyjnego wozu kontrolujący przejeżdżające pojazdy.
Średnio dziennie konfiskowanych jest ponad 20 pojazdów., fot. Paweł Ziółkowski

Źródła:

 • https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12384204
 • https://www.gazetaprawna.pl/wiadomosci/kraj/artykuly/9494737,zwrot-w-sprawie-konfiskaty-aut-resort-ma-projekt-nowych-przepisow.html#skonfiskowano-juz-ponad-600-samochodow
 • https://biznes.interia.pl/finanse/news-zwrot-w-sprawie-konfiskaty-aut-nietrzezwym-kierowcom-ministe,nId,7458843
 • https://www.money.pl/gospodarka/konfiskata-auta-po-alkoholu-rzad-jednak-zlagodzi-przepisy-7012847380621920a.html
 • https://www.auto-swiat.pl/wiadomosci/aktualnosci/w-trzy-tygodnie-policjanci-odebrali-pijanym-kierowcom-prawie-500-samochodow/n7ve04l
ikona podziel się Przekaż dalej

Zobacz podobne newsy

Zobacz podobne artykuły

Skomentuj
Zdobywajnajlepsze oferty!
 • Zapisuj i zarządzaj inwestycjami
 • Twórz nowe kosztorysy
 • Znajdź najlepszego wykonawcę
Załóż konto