Czy wiesz, że L4 na chore dziecko mogą wziąć także jego dziadkowie? Sprawdź, komu jeszcze przysługuje

Dziadek opiekujący się chorym wnuczkiem, który ma inhalację
Zaiłek opiekuńczy na dziecko przysługuje nie tylko rodzicom - poznaj przepisy prawne, fot. dusanpetkovic1
ikona podziel się
Opublikowano: 17.01.2024 r., 9:00 | Autor: Katarzyna Barczyk
Sezon jesienno-zimowy niestety kojarzy się z chorobami małych dzieci. Nie zawsze pracujący rodzice mają możliwość opieki nad chorym dzieckiem. Stąd też często pojawia się pytanie, czy zasiłek mogą wziąć dziadkowie, którzy są wciąż aktywni zawodowo?

Zasiłek chorobowy - jakie warunki musimy spełnić?

Gdy nasz stan zdrowia nagle się pogorszył, najczęściej lekarz proponuje nam zwolnienie lekarskie zwane potocznie L4. Dzięki temu możemy skupić się na własnym zdrowieniu bez konieczności dbania o obowiązki zawodowe. Warto jednak sprawdzić, jakie prawa nam przysługują, gdy nagle zachoruje nasze dziecko. Okazuje się, że L4 przysługuje również na nasze pociechy.

Warunkiem skorzystania z zasiłku opiekuńczego na dziecko jest posiadanie ubezpieczenia chorobowego. Oprócz tego w naszym gospodarstwie domowym nie może być innej osoby, która mogłaby w tym czasie sprawować opiekę nad dzieckiem. Jeżeli zatem na przykład będziemy chcieli wziąć zasiłek opiekuńczy na dziecko, podczas gdy w domu są niepracujący dziadkowie lub małżonek, to ZUS odmówi nam wypłaty świadczenia.

Warunki zasiłku opiekuńczego na dziecko

Dokładne warunki zasiłku opiekuńczego na dziecko regulowane są w Ustawie z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Art. 33 mówi wyraźnie:

1. Zasiłek opiekuńczy przysługuje przez okres zwolnienia od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki, nie dłużej jednak niż przez okres:

1. 60 dni w roku kalendarzowym, jeżeli opieka sprawowana jest nad dziećmi, o których mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1 i 2;

1a) 30 dni w roku kalendarzowym, jeżeli opieka sprawowana jest nad dziećmi, o których mowa w art. 32 ust. 1 pkt 2a i 2b;

2. 14 dni w roku kalendarzowym, jeżeli opieka sprawowana jest nad innymi członkami rodziny, o których mowa w art. 32 ust. 1 pkt 3.

Zatem według ustawy możemy wnioskować, iż na chore dziecko przysługuje nam maksymalnie 60 dni zasiłku opiekuńczego w roku, gdy nasze dziecko nie ukończyło jeszcze 14 lat. Natomiast 30 dni zasiłku opiekuńczego, jeżeli nasze dziecko jest w wieku do 18 lat i posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub posiada orzeczenie o niepełnosprawności, ale nie ma możliwości samodzielnej egzystencji bez pomocy opiekuna.

W przypadku zasiłku chorobowego o wymiarze do 14 dni w roku dotyczyć będzie on dzieci w wieku powyżej 14 lat, a także innych członków rodziny. Przy czym za innych członków zakupu, uznaje się również rodziców, teściów, dziadków, wnuki, ojczyma czy też macochę. Ważne jest to, aby byli to członkowie rodziny, którzy mieszkają w tym samym gospodarstwie domowym.

Czy dziadkowie mogą wziąć zasiłek opiekuńczy na chorego wnuka?

Gdy pojawia się sytuacja, że obydwoje pracujący rodzice nie są w stanie pełnić opieki nad chorym dzieckiem, najczęściej z pomocą śpieszą dziadkowie. Jednak często zdarza się, że są oni nadal aktywni zawodowo. Stąd pojawia się pytanie, czy mogą oni również uzyskać zasiłek opiekuńczy na chorego wnuka? Okazuje się, że art. 33 w ustawie o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

W tym artykule uwzględnieni zostali inni członkowie rodziny, na których możemy ubiegać się o zasiłek opiekuńczy. Wśród nich wymieniono również wnuki. Jak już wcześniej wspomniano, ważne jest jednak to, aby babcia lub dziadek prowadzili to samo gospodarstwo domowe. Nie jest jednak powiedziane, że musi ono być prowadzone przed i po chorobie wnuka. Zatem pracujący dziadkowie mogą ubiegać się o zasiłek opiekuńczy oraz przenieść się do miejsca zamieszkania wnuka na czas choroby. Maksymalnie mogą oni uzyskać 14 dni w roku zasiłku opiekuńczego. Zasiłek opiekuńczy na takich samych zasadach możemy wziąć również na chorego rodzica.

Chore dziecko śpiące z misiem, a także zasiłek opiekuńczy na chore dziecko
Ile wynosi zasiłej opiekuńczy i komu według prawa może być wypłacony - praktyczne porady, fot. anix

Ile wynosi zasiłek opiekuńczy na wnuka?

Zarówno w przypadku pobierania zasiłku opiekuńczego na dziecko, jak i również na wnuka, wysokość świadczenia będzie wynosiła 80% podstawy wymiaru zasiłku. Ważne jest to, iż nie musimy czekać, aż upłynie karencja w nowej pracy. Ponieważ taki zasiłek przysługuje od pierwszego dnia podlegania ubezpieczeniu chorobowemu. Dlatego, gdy rodzice mają pilne zobowiązania zawodowe, mogą prosić o pomoc dziadków o opiekę nad chorym dzieckiem, nawet jeżeli oni sami nadal są aktywni zawodowo.

Ponadto należy także zwrócić uwagę na art. 34, który mówi, że “Zasiłek opiekuńczy nie przysługuje, jeżeli poza ubezpieczonym są inni członkowie rodziny pozostający we wspólnym gospodarstwie domowym, mogący zapewnić opiekę dziecku lub choremu członkowi rodziny. Nie dotyczy to jednak opieki sprawowanej nad chorym dzieckiem w wieku do 2 lat.

Najczęściej z przywileju zasiłku opiekuńczego na chore dziecko do dwóch lat, mimo obecności osoby, która teoretycznie mogłoby się nim zająć, jest matka. Nad tak małym dzieckiem najlepiej sprawuję opiekę właśnie mama. Zobacz, co zrobić, gdy dziecko zachoruje na bostonkę.

Jednak prawo nie wyklucza sytuacji, w której to matka dziecka może otrzymać dodatkową pomoc ze strony swoich rodziców lub teściów, którzy skorzystają z prawa do otrzymania zasiłku opiekuńczego na wnuka. Jednak tak, jak w przypadku starszych dzieci, dziadkowie wtedy muszą przynajmniej na czas choroby wnuka, przenieść się do tego samego gospodarstwa domowego.

Źródła:

  • https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19990600636/U/D19990636Lj.pdf
  • https://praca.trojmiasto.pl/Zasilek-opiekunczy-na-opieke-nad-wnukami-Czy-to-zgodne-z-prawem-n179475.html, dane z 3 lipca 2023 r.
  • https://mamopracuj.pl/opieka-nad-chorym-dzieckiem-kto-dostanie-l4-zwolnienie-na-chore-dziecko/
ikona podziel się Przekaż dalej

Zobacz podobne newsy

Zobacz podobne artykuły

Zdobywajnajlepsze oferty!
  • Zapisuj i zarządzaj inwestycjami
  • Twórz nowe kosztorysy
  • Znajdź najlepszego wykonawcę
Załóż konto