Dyrektor KIS: Nie można odliczyć wydatków na termomodernizację budynku, w którym nie da się mieszkać

Pomieszczenie w budynku, który jest w stanie deweloperskim. W prawym górnym rogu widoczna żółta tablica z napisem "Termomodernizacja".
Dyrektor KIS wskazał, że sam fakt, że budynek został już oddany do użytkowania, nie przesądza jeszcze o tym, że można w stosunku do niego zastosować ulgę termomodernizacyjną., fot. hunter76, bnorbert3
ikona podziel się
Opublikowano: 09.05.2024 r., 18:57 | Autor: Marek Przybylski
W niniejszym tekście analizujemy interpretację indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 19 kwietnia 2024 r., w której organ wypowiedział się na temat możliwości odliczenia wydatków termomodernizacyjnych budynku w stanie deweloperskim. Dyrektor KIS odmówił takiego prawa, nawet gdy budynek został już oddany do użytkowania!

Stan faktyczny sprawy

Wniosek o interpretację indywidualną złożyła wnioskodawczyni, która razem z mężem zakupiła niewykończony jeszcze dom. Dom ten był budynkiem nowo wybudowanym, w stanie deweloperskim, który został już oddany do użytkowania.

Para planowała zakupić i zainstalować w nim pompę ciepła oraz wykonać posadzkę na podbudowie termicznej styropianowej. Wydatki z tego tytułu małżeństwo chciało odliczyć w ramach ulgi termomodernizacyjnej na podstawie art. 26h Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Pracownik montujący pompę ciepła.
Ulga termomodernizacyjna może być zastosowana tylko w odniesieniu do budynku mieszkalnego, którego budowę faktycznie już zakończono., fot. Tomasz Zajda

Co powiedział Dyrektor KIS?

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej odmówił możliwości odliczenia tego typu wydatków w ramach ulgi termomodernizacyjnej.

Stwierdził bowiem, że opisane przez wnioskodawczynię plany dotyczące zakupu i montażu pompy ciepła oraz wykonania posadzek w rzeczywistości będą kolejnym etapem prac budowlanych, a nie modernizacją istniejącego i faktycznie użytkowanego już budynku mieszkalnego.

Budynek, którego budowy jeszcze nie zakończono, zdaniem Dyrektora KIS, nie może spełniać funkcji polegającej na zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych i w takim celu być użytkowany.

Regulacje, które określają przesłanki korzystania z ulgi termomodernizacyjnej, wykluczają przy tym stosowanie jej przy wydatkach ponoszonych na materiały budowlane oraz urządzenia i usługi związane z budynkiem mieszkalnym, który jest jeszcze w budowie.

Dyrektor KIS powołał się w tym celu nie tylko na przepisy, ale także definicje słownikowe, stwierdzając, że nie można ulepszyć czy zmodernizować czegoś, co jeszcze nie istnieje. W domu wnioskodawczyni nie było natomiast jeszcze ani kotła gazowego kondensacyjnego, ani żadnego ogrzewania elektrycznego.

Organ wskazał przy tym, że sam fakt, że budynek został już oddany do użytkowania, nie przesądza jeszcze o tym, że w stosunku do niego można skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej.

Dyrektor KIS powtórzył za zeszłorocznym wyrokiem WSA we Wrocławiu…

Podobne zdanie wyraził w zeszłym roku również WSA we Wrocławiu. W wyroku z dnia 7 września 2023 r. o sygn. akt: I SA/Wr 128/23, na który w opisywanej interpretacji indywidualnej powołał się również Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, wskazano bowiem, że program remontów i termomodernizacji budynków mieszkalnych (które związane są z ulgą termomodernizacyjną) ma na celu poprawę stanu technicznego istniejącego już zasobu mieszkaniowego.

WSA we Wrocławiu, tak samo, jak Dyrektor KIS, podkreślił przy tym, że nie można zmieniać czy modyfikować czegoś, co jeszcze nie istnieje.

Ulga termomodernizacyjna może być w związku z powyższym zastosowana tylko w odniesieniu do budynku mieszkalnego, którego budowę już faktycznie zakończono, a nie tylko dopełniono formalnych powinności, do których po wybudowaniu zobowiązany jest inwestor.

Źródła:

  • Interpretacja indywidualna Dyrektora KIS z 19 kwietnia 2024 r., sygn. 0113-KDIPT2-2.4011.176.2024.2.EC (https://eureka.mf.gov.pl/informacje/podglad/584065;keyWords=ulga%20termomodernizacyjna)
ikona podziel się Przekaż dalej

Zobacz podobne newsy

Zobacz podobne artykuły

Skomentuj
Zdobywajnajlepsze oferty!
  • Zapisuj i zarządzaj inwestycjami
  • Twórz nowe kosztorysy
  • Znajdź najlepszego wykonawcę
Załóż konto