Kiedy wejdzie w życie „babciowe” i ile wyniesie? Rząd przyjął program „Aktywny rodzic”!

Rodzice trzymający za ręce dwójkę dzieci, idący mostem.
Program „Aktywny rodzic” zakłada wprowadzenie do polskiego porządku prawnego trzech różnych świadczeń: świadczenia „Aktywni rodzice w pracy”, świadczenia „Aktywnie w żłobku” i świadczenia „Aktywnie w domu”., fot. DarSzach
ikona podziel się
Opublikowano: 21.04.2024 r., 16:59 | Autor: Marek Przybylski
Czym jest program „Aktywny rodzic”? Kto na nim skorzysta i jaka będzie wysokość wypłacanych świadczeń potocznie nazywanych „babciowym”? Wyjaśniamy podstawowe założenia rządowego projektu skierowanego do młodych rodziców!

„Aktywny rodzic” – na czym polega program?

Program „Aktywny rodzic” to przyjęty parę dni temu przez polski rząd projekt ustawy, mającej na celu wspieranie rodziców dzieci w wieku od 12 do 35 miesiąca życia. Program, który według swoich założeń ma aktywizować młodych rodziców, wspierając ich powrót do pracy oraz pomagając w wychowaniu, to projekt, który wpisuje się w cele strategiczne Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.

Jego realizacja zakłada przy tym wprowadzenie do polskiego porządku prawnego trzech różnych świadczeń:

  • Świadczenia „Aktywni rodzice w pracy”,
  • Świadczenia „Aktywnie w żłobku”,
  • Świadczenia „Aktywnie w domu”.

Świadczenia te zastąpić mają funkcjonujący obecnie Rodzinny Kapitał Opiekuńczy oraz dopłaty do żłobków uregulowane w Ustawie o opiece nad dziećmi do lat 3.

Po wejściu w życie projektowanych rozwiązań, rodzice w danym miesiącu będą mogli skorzystać przy tym tylko i wyłącznie z jednego, wybranego świadczenia. Swój wybór będą mogli jednak wielokrotnie zmieniać, w ten sposób w różnych miesiącach korzystając z różnych świadczeń.

Na czym jednak dokładnie świadczenia te będą polegać?

Świadczenie „Aktywni rodzice w pracy”

Świadczenie „Aktywni rodzice w pracy” to świadczenie, które skierowane będzie do rodziców dzieci (w wieku od 12 do 35 miesięcy), którzy zdecydują się na powrót do pracy i pozostawienie córki lub syna pod opieką wyznaczonej osoby. Osobą tą może być niania lub innego rodzaju opiekun, ale może być także babcia lub dziadek. W tym drugim przypadku, jeżeli babcia lub dziadek są już na emeryturze, to dzięki zaoferowanej rodzicom pomocy przy opiece nad dziećmi, będą w przyszłości mogli otrzymać wyższe świadczenie emerytalne (ubiegając się wcześniej o przeliczenie podstawy składek).

Kwota świadczenia wynosić będzie tu 1500 zł miesięcznie (lub ewentualnie 1900 zł dla dzieci z niepełnosprawnościami) i wypłacana będzie przez 24 miesiące.

Świadczenie „Aktywnie w żłobku”

„Aktywnie w żłobku” to drugie możliwe do wyboru świadczenie z programu „Aktywny rodzic”. Ono również zakłada powrót rodziców do pracy. Dziecko pozostawione ma tu zostać jednak w żłobku lub innym miejscu będącym formą opieki nad małymi dziećmi.

Świadczenie również wypłacane ma być przez 24 miesiące i również wyniesie 1500 zł miesięcznie (ewentualnie 1900 zł, jeżeli dziecko jest niepełnosprawne) – jednak nie więcej niż wysokość opłaty za żłobek, klub dziecięcy lub koszt opiekuna dziennego. Jeżeli więc przykładowo żłobek co miesiąc kosztować będzie nas 1000 zł, to otrzymane przez nas świadczenie będzie miało dokładnie taką wysokość.

Świadczenie „Aktywnie w domu”

Trzeci segment programu skierowany jest natomiast do osób, które z różnych względów nie będą mogły lub nie będą chciały skorzystać ze świadczeń z tytułu „Aktywni rodzice w pracy” oraz „Aktywnie w żłobku”.

Świadczenie to skierowane będzie więc w szczególności do osób, które pozostaną nieaktywne zawodowo lub których dziecko nie będzie uczęszczało do instytucji opieki ani nie będzie powierzone opiece osób trzecich.

Tu również świadczenie przysługiwać będzie przez 24 miesiące, a więc od 12 do 35 miesiąca życia dziecka. Będzie miało jednak już inną wysokość niż świadczenia wcześniej opisane.

Możliwa do uzyskania kwota co miesiąc wyniesie bowiem 500 zł. Będzie przysługiwała przy tym już od pierwszego dziecka, a nie od drugiego, jak zakłada obecnie funkcjonujący Rodzinny Kapitał Opiekuńczy.

Kiedy „Aktywny rodzic” wejdzie w życie?

Projektowane rozwiązania dosłownie kilka dni temu zostały przyjęte przez Radę Ministrów. W najbliższym czasie powinny być więc przedmiotem prac Sejmu.

Na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podana została przy tym informacja, że przewidywanym terminem wejścia w życie programu „Aktywny rodzic” jest 1 października 2024 r.

Babcia w parku trzymająca za rękę swoją wnuczkę.
Program „Aktywny rodzic” zakłada, że jeżeli babcia lub dziadek są już na emeryturze, to dzięki zaoferowanej rodzicom pomocy przy opiece nad dziećmi, będą w przyszłości mogli otrzymać wyższe świadczenie emerytalne., fot. Firefly

Źródła:

  • https://www.gov.pl/web/rodzina/aktywny-rodzic
  • https://www.gov.pl/web/rodzina/pytania-i-odpowiedzi-o-program-aktywny-rodzic
  • https://grantthornton.pl/publikacja/rzad-przyjal-projekt-ustawy-aktywny-rodzic-co-zaklada-babciowe/
ikona podziel się Przekaż dalej

Zobacz podobne newsy

Skomentuj
Zdobywajnajlepsze oferty!
  • Zapisuj i zarządzaj inwestycjami
  • Twórz nowe kosztorysy
  • Znajdź najlepszego wykonawcę
Załóż konto