Kto skorzysta z wczasów pod gruszą w 2024 roku?

Pracownik siedzi na biurko i cieszy się ze zbliżających się wakacji
Pracownicy niezmiennie korzystać mogą ze wsparcia finansowego swojego urlopu, fot. Studio Romantic
ikona podziel się
Opublikowano: 06.05.2024 r., 11:03 | Autor: Paulina Zambrzycka
Wczasy pod gruszą to popularne świadczenie, które wypłaca się ludziom w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Fundusz tworzą pracodawcy, którzy zatrudniają co najmniej 50 pracowników na pełny etat. Zatrudnieni mogą starać się o dofinansowanie wypoczynku ze strony swojego szefa. Kto może skorzystać z wczasów pod gruszą i na jakich zasadach? Przeczytaj.

Kto może skorzystać ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych?

Dawniej wczasy pod gruszą stanowiły coś zupełnie naturalnego. Od kilku dekad tego typu forma dofinansowania została zapomniana przez większość obywateli naszego kraju. Istnieją za to zupełnie inne możliwości, jeśli chodzi o świadczenia pracownicze. Mimo wszystko są pracodawcy, którzy wciąż dopłacają zatrudnionym pracownikom do wczasów. Mimo że już dawno nie funkcjonuje określenie, jakim jest „wczasy pod gruszą”, pracownicy niezmiennie korzystać mogą ze wsparcia finansowego swojego urlopu. Świadczenie wypłacane jest w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Nie ma znaczenia, w jakiej formie zatrudniona jest dana osoba.

Ze środków pochodzących z ZFŚS, zgodnie z postanowieniem ustawodawcy, skorzystać mogą nie tylko obecni pracownicy, ale też członkowie ich rodzin. Wsparcie finansowe udzielone zostanie również byłym pracownikom, a więc emerytom i rencistom oraz ich rodzinom. Ze świadczeń skorzystać mogą także wszelkie inne osoby, którym pracodawca umożliwił skorzystanie z funduszy Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Na jakich zasadach można skorzystać z wczasów pod gruszą?

Należy zapamiętać, że nie każda firma przyznaje środki na wczasy w formie dodatku. Aby ZFŚS działał w danej firmie, zatrudnionych powinno być w niej co najmniej 50 pracowników. Pieniądze uzyskane z takiego świadczenia mogą zostać przeznaczone przez pracownika na dowolny wyjazd na wczasy. Nie będzie istotne, czy wybierze wakacje zimą, czy latem. Nie będzie miało znaczenia również to, czy będzie chciał odpoczywać w kraju, czy za granicą. Forma wyjazdu również nie będzie dla nikogo istotna. Pracownik może wybrać wycieczkę z biurem podróży, ale też zorganizowaną na własną rękę.

Ważne okazuje się kryterium dochodowe pracowników, którzy chcą otrzymać dofinansowanie. Osoby starające się o wsparcie finansowe z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych powinny wypełnić odpowiedni wniosek. Zawarte muszą w nim zostać informacje o dochodach nie tylko swoich, ale również członków rodziny. Wczasy pod gruszą przyznawane są bowiem osobom, które są w gorszym położeniu, jeśli chodzi o sytuację materialną. Właśnie dlatego przysługującą kwotę wylicza się indywidualnie dla każdego pracownika. Decydujące są nie tylko zarobki, ale również sytuacja rodzinna i życiowa. Co ważne, świadczenie otrzymać można jedynie, jeśli pracownik weźmie 10 dni nieprzerwanego urlopu wypoczynkowego.

Pracownik cieszy się na wczasy
Przysługującą kwotę wylicza się indywidualnie dla każdego pracownika, fot. Studio Romantic

Ile wyniesie maksymalne świadczenie urlopowe w 2024 roku?

Wczasy pod gruszą nie mają określonej z góry kwoty. Na wysokość świadczenia wpływ mają wszystkie wymienione wcześniej czynniki. Nie może decydować o tym za to np. staż pracy, kwalifikacje czy przebywanie na urlopie. Nie dopuszcza się również wypłacania pracownikom takie samej kwoty – choć pracodawca może sam określić wysokość świadczenia urlopowego w swoim zakładzie.

Wysokość i jednocześnie górna granica świadczenia urlopowego w 2024 r. opiera się na komunikacie GUS z 16 lutego 2024 r. Zgodnie z wyliczeniami do ustalenia wysokości odpisu przyjmuje się przeciętne wynagrodzenie miesięczne z drugiego półrocza 2023 r. Pomniejszone zostało ono o podstawowe składki i wyniosło 6246,13 zł. Podane przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej stanowi podstawę ustalenia wysokości odpisu podstawowego na ZFŚS w 2024 r.

Źródła:

  • https://businessinsider.com.pl/prawo/wczasy-pod-grusza-2024-wyjasniamy-kto-moze-z-nich-skorzystac/b3hjhtg
  • https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-wczasy-pod-grusza-dla-kogo-i-na-jakich-zasadach
  • https://www.prawo.pl/kadry/swiadczenie-urlopowe-2024-r,525521.html
ikona podziel się Przekaż dalej

Zobacz podobne newsy

Zobacz podobne artykuły

Skomentuj
Zdobywajnajlepsze oferty!
  • Zapisuj i zarządzaj inwestycjami
  • Twórz nowe kosztorysy
  • Znajdź najlepszego wykonawcę
Załóż konto