Nie przy chodniku i płocie sąsiada - gdzie ulokować przydomową oczyszczalnię?

Kratka od kanalizacji, odległość od działki sąsiada przydomowej oczyszczalni ścieków
Przydomowa oczyszczalnia ścieków na posesji budowana zgodnie z prawem, fot. Calantha
ikona podziel się
Opublikowano: 08.04.2024 r., 8:55 | Autor: Katarzyna Barczyk
Przydomowa oczyszczalnia ścieków stanowi doskonałą alternatywę dla zbiorników bezodpływowych w sytuacji, kiedy nie będziemy mieli możliwości podłączenia budynku do sieci kanalizacyjnej. Warto jednak dowiedzieć się, jakie wymagania należy dokładnie spełnić, aby przydomowa oczyszczalnia ścieków została wybudowana zgodnie z prawem, także jeżeli chodzi o jej lokalizację na działce.

Zobacz, jak działa przydomowa oczyszczalnia ścieków

Korzyści wypływających z posiadania przydomowej oczyszczalni ścieków jest naprawdę wiele. Przede wszystkim wiąże się to z bardzo niskimi, wręcz symbolicznymi kosztami związanymi z utylizacją ścieków. Przyjmuje się, że opłaty w skali roku mogą wahać się w granicach kilkuset złotych. Dla porównania, korzystanie z szamba w niektórych regionach Polski, to koszt nawet kilku tysięcy złotych. Oprócz tego jest to bardzo ekologiczne rozwiązanie, dzięki któremu możemy odzyskać wodę do użytku gospodarczego.

Decydując się na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków, warto dowiedzieć się, w jaki sposób działa tego typu instalacja. Okazuje się, że w każdym rodzaju oczyszczalni dochodzi do oczyszczania beztlenowego, a później tlenowego. Oczyszczanie beztlenowe zachodzi w wyniku działania bakterii beztlenowych, procesu sedymentacji oraz floatacji. Jest to ważny etap, dzięki któremu dochodzi do rozkładu stałej części osadu. To właśnie w niektórych typach przydomowych oczyszczalni ścieków dochodzi wtedy do odzyskania szarej wody.

Natomiast oczyszczanie tlenowe jest procesem, który polega na oczyszczaniu klarownych ścieków. Na tym etapie wszystkie zanieczyszczenia, które są niebezpieczne dla środowiska naturalnego, ulegają neutralizacji oraz rozkładowi. Przydomowe oczyszczalnie ścieków dzielą się na ekologiczne oraz biologiczne. Te drugie najczęściej można wybudować nawet na niedużych działkach, kiedy warunki gruntowe nie są zbyt dobre. Zobacz, czym wyróżniają się biologiczne oczyszczalnie ścieków.

Kiedy możesz wybudować przydomową oczyszczalnię ścieków?

Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków jest możliwa przede wszystkim wtedy, gdy budynek mieszkalny nie jest podłączony do sieci kanalizacyjnej. Oprócz tego w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nie może się również znajdować projekt budowy sieci kanalizacyjnej, która odbędzie się w najbliższym czasie.

Nie są to jedyne warunki, jakie muszą zostać spełnione w kontekście budowy przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z prawem. Szczegółowe warunki wodnogruntowe zostały zawarte w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. Należy mieć na uwadze, że mogą one być zupełnie inne dla poszczególnych typów przydomowych oczyszczalni ścieków.

W przypadku przydomowej oczyszczalni ścieków:

 • Hydrobotanicznej - możliwa jest budowa na dużej działce, ponieważ powierzchnia instalacji zajmuje ok. 15 m2
 • Z drenażem rozsączającym - możliwa jest jej budowa wyłącznie na dużej działce, ponieważ cały drenaż rozsączający jest rozprowadzony na powierzchni ok. 90 m2
 • Biologicznej - budowa przydomowej oczyszczalni ścieków może zostać zaplanowana na małej działce, ponieważ powierzchnia instalacji zajmuje do 10 m2
Rysunek przedstawiający schemat przydomowej oczyszczalni ścieków, gdzie zlokalizować oczyszczalnię na działce
Prawidłowa lokalizacja przydomowej oczyszczalni ścieków na działce, fot. kajani

Lokalizacja przydomowej oczyszczalni ścieków na terenie działki

Do pozostałych warunków, jakie należy spełnić, decydując się na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków, jest zachowanie odpowiedniej odległości od pozostałych obiektów na działce lub granicy posesji. Najczęściej zwracamy uwagę na wytyczne dotyczące zbiornika o pojemności do 10 m3, ponieważ właśnie takie zbiorniki nie wymagają pozwolenia na budowę, ale do ich wybudowania potrzebne jest jedynie zgłoszenie do urzędu.

Należy zatem pamiętać o zachowaniu odpowiedniej odległości względem:

 • Granicy sąsiedniej działki - minimum 2 metry
 • Drogi, ciągu pieszego - minimum 2 metry
 • Studni wody pitnej - minimum 15 metrów
 • Instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków z drenażem rozsączania wody w gruncie - minimum 30 metrów
 • Budynku jednorodzinnego, rekreacyjnego lub budynku o zabudowie zagrodowej - minimum 5 metrów. W przypadku podłączenia przepływowego szczelnego zbiornika oczyszczalni do instalacji wentylacyjnej, która będzie znajdować się powyżej 60 cm nad górną krawędzią drzwi i okien, to minimalna odległość nie obowiązuje.
 • Drzew i pozostałej roślinności - minimum 3 metry (jednak ta odległość nie jest obowiązkowa, ale zalecana)
 • Przyłącza gazowego - minimum 1,5 metra
 • Sieci wodociągowej - minimum 0,8 metra
 • Przewodów elektrycznych - minimum 0,3-0,5 metra
 • Przewodów telekomunikacyjnych - minimum 1 metr

W przypadku lokalizowania przydomowej oczyszczalni ścieków naszym obowiązkiem jest zwrócenie uwagi na odległości od konkretnych obiektów lub innych instalacji. Jednak nie zapominajmy także o tym, aby nie pomijać także ukształtowania terenu. Ponieważ w przypadku występowania na naszej działce zagłębienia, istnieje ryzyko gromadzenia się w tym miejscu wód opadowych, do ostatecznie może skutkować wypłynięciem na powierzchnię zanieczyszczeń. Dlatego lokalizacja przydomowej oczyszczalni ścieków musi nie tylko spełniać wymogi prawne, ale również trzeba do tego podejść zdroworozsądkowo, czy z tego tytułu nie będą wynikać żadne zagrożenia. Zobacz też, jak ustawić napowietrzanie przydomowej oczyszczalni ścieków.

Źródła:

 • https://aquatechnika.com.pl/pl/Poradnik/przydomowe-oczyszczalnie/przydomowe-oczyszczalnie-sciekow-wymagania-prawne-i-lokalizacyjne
 • https://budujemydom.pl/instalacje/woda-i-kanalizacja/a/70-jak-dziala-przydomowa-oczyszczalnia-sciekow
ikona podziel się Przekaż dalej

Zobacz podobne newsy

Zobacz podobne artykuły

Skomentuj
Zdobywajnajlepsze oferty!
 • Zapisuj i zarządzaj inwestycjami
 • Twórz nowe kosztorysy
 • Znajdź najlepszego wykonawcę
Załóż konto