Nie wszyscy muszą płacić abonament RTV! Zobacz, czy znajdujesz się w grupie osób zwolnionych z opłat

Napis na ekranie telewizora, aby płacić abonament RTV,  ile wygląda obecnie stawka abonamentu?
Osoby, które nie muszą płacić abonamentu radiowo-telewizyjnego, fot. Tomasz Warszewski
ikona podziel się
Opublikowano: 16.05.2024 r., 16:57 | Autor: Katarzyna Barczyk
W Polsce nadal obowiązuje opłata skierowana do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, którą regulujemy w ramach abonamentu RTV. Pieniądze te służą do zasilania budżetu publicznej telewizji oraz radia, dzięki czemu możliwe jest ich funkcjonowanie. Okazuje się jednak, że nie każdy jest zobowiązany do regulowania abonamentu radiowo-telewizyjnego.

Czy w każdym kraju jest obowiązek płacenia abonamentu RTV?

Polska jest jednym z krajów, w których został wprowadzony abonament radiowo-telewizyjny. Pierwsza taka zmiana w prawie polskim została wprowadzona ustawą z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji. Oprócz tego wprowadzono również ustawę z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych.

Jednak opłata abonamentowa nie jest powszechnie znanym rozwiązaniem na całym świecie. Oczywiście istnieją kraje, w których jest obowiązek regulowania takiej opłaty lub też daniny, która jest przeznaczona na utrzymanie mediów publicznych. Na przykład w Wielkiej Brytanii mamy do czynienia z opłatą licencyjną, która jest uzależniona od tego, czy mamy odbiornik telewizyjny kolorowy, czy czarno biały. Z opłaty licencyjnej są zwolnione osoby po 75 roku życia.

W Finlandii zamiast abonamentu jest konieczność uregulowania podatku progresywnego, który wynosi nawet do 140 Euro dla jednego gospodarstwa domowego. Wysokość daniny jest uzależniona od wysokości dochodów. Natomiast w Niemczech mamy do czynienia ze stałą opłatą radiowo-telewizyjną, która obowiązuje każde gospodarstwo domowe, nawet jeżeli w danym domu nie ma żadnego odbiornika radiowego lub telewizyjnego.

Zmieniające się opłaty abonamentowe na przestrzeni lat

Wysokość abonamentu radiowo-telewizyjnego w Polsce ulega ciągłym podwyżkom. Jednak nie są one tak duże, w porównaniu do podwyżek innych obowiązkowych opłat w postaci podatków lub rachunków za media. W 2017 r. za jeden miesiąc korzystania z radioodbiornika trzeba było zapłacić abonament w wysokości 7 zł, natomiast opłata roczna wynosiła 75,60 zł. W przypadku abonamentu za telewizję lub radio i telewizję, w skali miesiąca opłata wynosiła 22,70 zł, a płacąc za cały rok z góry, abonament wyniósł 245,15 zł.

W 2018 r. oraz 2019 r. nie wprowadzono żadnych podwyżek. W 2024 r. mogliśmy odczuć niewielkie podwyżki, ponieważ za jeden miesiąc korzystania z odbiornika radiowego, musimy uregulować kwotę w wysokości 8,70 zł. Płacąc abonament za cały rok z góry, możemy liczyć na zniżkę w wysokości 10%, wtedy opłata wynosi 94 zł.

Korzystając z odbiornika telewizyjnego lub radiowego oraz telewizyjnego, opłata abonamentowa w skali miesiąca wynosi 27,30 zł. Regulując abonament RTV z góry za cały rok, zapłacimy 294,90 zł. Mimo że opłaty nie są zbyt duże, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji nagminnie odnotowuje brak płatności od zgłoszonych abonentów.

W 2023 r. od stycznia do listopada zajęto ponad 20,03 mln zł za niezapłacone opłaty abonamentowe radiowo-telewizyjne. Dla porównania w poprzednim roku, za ten sam okres, Urzędom Skarbowym udało się ściągnąć sumę 41,69 mln zł.

Kto nie musi płacić abonamentu RTV?

Grupa osób, która jest zwolniona z obowiązku płacenia abonamentu RTV, obejmuje przede wszystkim emerytów po 75. roku życia. Do nich mogą zaliczać się również emeryci po 60 roku życia, jeżeli ich świadczenie emerytalne wynosi maksymalnie 50% przeciętnego wynagrodzenia. Z takiej ulgi mogą skorzystać również osoby, posiadające prawo do zasiłku przedemerytalnego.

Wśród osób korzystających z radioodbiorników oraz odbiorników telewizyjnych, które nie muszą ponosić opłat związanych z abonamentem, zaliczają się osoby z I grupą inwalidzką. W tej grupie znajdują się osoby, które są pozbawione całkowicie zdolności do pracy, a także posiadają znaczny stopień niepełnosprawności. Natomiast w przypadku rolników, do nich zaliczają się osoby z trwałą lub okresową niezdolnością do pracy. Z abonamentu RTV są zwolnieni także bezrobotni, którzy są zarejestrowani w Urzędzie Pracy.

Na zwolnienie z opłat mogą liczyć także osoby, które są niesłyszące i niewidome. W przypadku osób niewidomych ostrość wzroku nie może przekraczać 15%. Do regulowania abonamentu RTV nie są zobowiązani także weterani wojenni lub wojskowi. Jednak w tej grupie osób należy wymienić nie tylko inwalidów, którzy ucierpieli w ramach wojny lub pracy w wojsku, ale również członków rodzin zmarłych kombatantów wojennych lub wojskowych, którzy byli inwalidami.

Pilot od telewizora leżący na stosie banknotów, w jakich krajach są opłaty za telewizję i radio?
Grupa osób zwolniona z opłat za korzystanie z telewizji oraz radia, fot. Paweł Kacperek

Idą zmiany w opłatach za telewizję i radio

Mimo niezbyt wysokich opłat związanych z korzystaniem z radia oraz telewizji nadal odnotowywane są duże straty z powodu braku płatności ze strony zobowiązanych abonentów. Planowane jest zatem przetransformowanie dotychczasowego obowiązku zapłaty.

Istnieje pomysł wprowadzenia jednolitej opłaty audiowizualnej, która będzie obowiązywać wszystkich podatników. Wstępnie taka kwota ma wynosić 9 zł od każdego domownika będącego w wieku powyżej 26 lat, ale który jest przed 75 rokiem życia. Taka opłata miałaby dotyczyć wszystkich osób, które zamieszkują gospodarstwo domowe, w którym znajdują się odbiorniki radiowe lub telewizyjne.

Źródła:

  • https://pl.wikipedia.org/wiki/Abonament_radiowo-telewizyjny
  • https://www.money.pl/pieniadze/koniec-z-abonamentem-rtv-wiemy-co-w-zamian-wraca-stary-pomysl-6968304893160320a.html
  • https://rankomat.pl/nieruchomosci/abonament-rtv
  • https://www.money.pl/gospodarka/nie-placisz-abonamentu-rtv-fiskus-zablokowal-grube-miliony-na-kontach-polakow-6980308008557536a.html
  • https://www.gov.pl/web/krrit/abonament-2024
  • https://www.gov.pl/web/krrit/abonament-lata-poprzednie
ikona podziel się Przekaż dalej

Zobacz podobne newsy

Zobacz podobne artykuły

Skomentuj
Zdobywajnajlepsze oferty!
  • Zapisuj i zarządzaj inwestycjami
  • Twórz nowe kosztorysy
  • Znajdź najlepszego wykonawcę
Załóż konto