Od lipca duże zmiany dla prosumentów fotowoltaiki! Co ma się zmienić?

Ułożony z drewnianych liter napis: "Czas na zmiany" z ułożonym obok nich budzikiem. W tle zdjęcie paneli fotowoltaicznych.
Zgodnie z projektowanym rozwiązaniem, po 1 lipca br. utrzymany zostanie obecnie funkcjonujący system net-billing. Możliwe jednak będzie także przejście na system rozliczeń oparty na rynkową, godzinową cenę energii., fot. BlackMediaHouse, bnorbert3
ikona podziel się
Opublikowano: 20.04.2024 r., 13:04 | Autor: Marek Przybylski
Ministerstwo Klimatu i Środowiska pracuje obecnie nad nowelizacją przepisów Ustawy o odnawialnych źródłach energii. Czego dokładnie mają dotyczyć zmiany? Na czym ma polegać najważniejsza dla większości prosumentów zmiana, dotycząca modyfikacji systemu rozliczeń? Zapraszamy do lektury…

Projektowane zmiany w ustawie o OZE

W wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów opublikowane zostały najważniejsze założenia projektu zmian w Ustawie o odnawialnych źródłach energii.

Zgodnie z informacjami, projekt ma zostać przyjęty przez rząd jeszcze w II kwartale tego roku, a zmiany sprowadzać się mają do 4 podstawowych obszarów:

  1. Zapewnienia zgodności prawa krajowego z prawem unijnym;
  2. Wprowadzenia regulacji zapewniających skrócenie terminów wydawania zezwoleń dla paneli słonecznych montowanych na budynkach (a także związanych z nimi: magazynów energii, pomp ciepła oraz niezbędnych urządzeń i instalacji do przyłączenia do sieci) oraz ich remontów i rozbudów;
  3. Uporządkowanie kwestii związanych z Centralnym Systemem Informacji rynku energii (w tym przede wszystkim opóźnienie wejścia w życie przepisów o wirtualnym prosumencie energii odnawialnej);
  4. Zmiany w systemie rozliczeń.

Ten ostatni segment to przy tym zmiany, na które czekało prawdopodobnie najwięcej prosumentów…

Będzie można wybrać sposób rozliczeń!

Brzmienie przepisów obecnie funkcjonujących zakłada, że do 30 czerwca 2024 r. prosumenci mogą rozliczać się w systemie net-billingu, a więc po cenach wyliczonych według średnich z poprzedniego miesiąca. Od 1 lipca br. ma zacząć natomiast obowiązywać nowy system oparty na cenach ustalanych według wartości bieżących. System, który, choć może i ma pewne plusy, to jednak posiada także bardzo istotne wady i ryzyka związane między innymi ze zdarzającymi się coraz częściej ujemnymi cenami energii.

Ryzyka te zauważyło także Ministerstwo Klimatu i Środowiska, które w projekcie zmian w Ustawie o odnawialnych źródłach energii wskazało, że wymuszenie na wszystkich prosumentach przejścia do nowego systemu może zmniejszyć opłacalność funkcjonowania instalacji fotowoltaicznych.

Co więc zaproponowano w zamian?

Zgodnie z projektowanym rozwiązaniem, po 1 lipca br. utrzymany zostanie obecnie funkcjonujący system net-billing. Prosumenci, którzy złożą stosowne oświadczenie, będą jednak mogli przejść do systemu rozliczeń opartego o rynkową, godzinową cenę energii elektrycznej (a więc tego, do którego według obecnie funkcjonujących przepisów mieli przejść wszyscy korzystający dziś z net-billingu).

Zachęcać do tego ma możliwość zwiększenia wartości zwrotu do 30% niewykorzystanych przez prosumenta środków za energię elektryczną wprowadzoną do sieci w okresie kolejnych 12 miesięcy.

Pozostanie przy net-billingu oznaczać będzie z kolei konieczność stosowania dotychczasowego sposobu rozliczeń, w tym także możliwości korzystania z nadpłaty do 20% wartości energii wprowadzonej do sieci w danym miesiącu, którego dotyczy zwrot.

Kolejny rekord fotowoltaiki

Mówiąc o fotowoltaice, nie sposób przy tym nie wspomnieć o kolejnym rekordzie wytworzenia energii z paneli słonecznych w naszym kraju…

We wtorek 9 kwietnia o godzinie 12:15 wszystkie źródła fotowoltaiczne w polskim systemie elektroenergetycznym pracowały z sumaryczną mocą wynoszącą 10,65 gigawatogodzin. Pomiędzy godziną 12 a 13 wyprodukowano natomiast w sumie 10,53 gigawatogodzin, co było ponad połową zapotrzebowania w danej chwili.

Fotowoltaika, jej popularność i moc stale więc rośnie. Trend ten podtrzymać powinny projektowane, opisane wyżej zmiany, które wychodzą naprzeciw oczekiwaniom prosumentów, a także osób zastanawiających się nad zainwestowaniem w panele fotowoltaiczne.

Źródła:

  • https://www.gov.pl/web/premier/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-odnawialnych-zrodlach-energii-oraz-niektorych-innych-ustaw11
  • https://energetyka24.com/oze/wiadomosci/szykowane-sa-zmiany-dla-net-billingu-rzad-odslania-karty-ws-propozycji-dla-prosumentow
  • https://samorzad.infor.pl/sektor/zadania/srodowisko/6578555,rekord-fotowoltaiki-w-polsce-9-kwietnia-2024.html
ikona podziel się Przekaż dalej

Zobacz podobne newsy

Zobacz podobne artykuły

Skomentuj
Zdobywajnajlepsze oferty!
  • Zapisuj i zarządzaj inwestycjami
  • Twórz nowe kosztorysy
  • Znajdź najlepszego wykonawcę
Załóż konto