Wsparcie finansowe firm, które zdecydują się zatrudnić emerytów? Rząd ogłasza nowy program!

Senior rozmawiający przez telefon.
Dopłaty wynieść mają miesięcznie maksymalnie 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę., fot. LIGHTFIELD STUDIOS
ikona podziel się
Opublikowano: 15.04.2024 r., 19:10 | Autor: Marek Przybylski
Na stronie wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów pojawił się najnowszy projekt ustawy o rynku pracy i służbach zatrudnienia. Jednym z założeń tego aktu jest wsparcie w zatrudnianiu seniorów. Ma być ono skierowane do przedsiębiorców i sięgnie 50% minimalnego wynagrodzenia co miesiąc! O co dokładnie chodzi?

Przedsiębiorcy otrzymają dofinansowanie za zatrudnienie seniora

Jednymi z najbardziej przyciągających wzrok rozwiązań udostępnionego kilka dni temu projektu ustawy o rynku pracy i służbach zatrudnienia z pewnością są dofinansowania za zatrudnienie osób poszukujących pracy, które są już na emeryturze (a więc ukończyły: 60 lat – w przypadku kobiet lub 65 lat – w przypadku mężczyzn).

Dopłaty te wynieść mają miesięcznie maksymalnie 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę (które od stycznia 2024 r. wynosi 4242 zł brutto), a więc na ten moment: 2121 zł co miesiąc.

Czas, przez jaki przedsiębiorcy będą otrzymywać dofinansowanie, to z kolei 24 miesiące. Warunkiem ma być jednak zatrudnienie seniora także przez okres kolejnych 12 miesięcy (a więc w sumie przez 36 miesięcy: 24 miesiące z dopłatami i 12 miesięcy bez dopłat).

W trakcie 3 lat trwania umowy pracodawca otrzymać może więc w sumie nawet ponad 50 tys. zł dopłat!

Takie dopłaty już jednak funkcjonują…

Powyższe rozwiązanie może być dla przedsiębiorców niezwykle atrakcyjne. Warto jednak zaznaczyć, że podobne dopłaty możliwe do uzyskania są już dzisiaj.

Zakłada je bowiem artykuł 60d ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (a więc ustawy, którą docelowo zastąpić ma ustawa o rynku pracy i służbach zatrudnienia). Ustęp pierwszy tego artykułu wskazuje, iż: „starosta może, na podstawie zawartej umowy, przyznać pracodawcy lub przedsiębiorcy dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia”.

W przepisie tym wskazany jest jednak 50, a nie tak jak w projektowanym rozwiązaniu: 60 rok życia. Pojawia się w związku z tym pytanie, czy udzielane fakultatywnie przez starostów dofinansowania dla osób bezrobotnych, którzy mają ponad 50 lat, zupełnie znikną na rzecz nowych dopłat? Tego jeszcze nie wiemy, ale wiele na to wskazuje…

Jeżeli faktycznie tak się stanie, w jeszcze trudniejszej sytuacji niż obecnie znalazłyby się osoby poszukujące pracy, które są na ostatniej prostej do emerytury (a więc po 50, a przed 60/65 rokiem życia). Pracownicy w tym momencie swojej zawodowej kariery, zgodnie z przepisami, korzystają często bowiem z ochrony przed zwolnieniem, co wielu pracodawców może niestety odstraszać przed zatrudnieniem.

Kiedy nowe przepisy mają wejść w życie?

Zgodnie z informacją udostępnioną na stronie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, planowanym terminem przyjęcia przez rząd projektu ustawy o rynku pracy i służbach zatrudnienia (a więc aktu wprowadzającego opisywane rozwiązanie) jest trzeci kwartał 2024 r.

Jeżeli więc nie będzie tu żadnych istotnych opóźnień, nowe dopłaty dla pracodawców powinny wejść w życie jeszcze w tym roku.

Uśmiechnięta emerytka pokazująca palcami symbol serca.
Terminem przyjęcia przez rząd projektu ustawy o rynku pracy i służbach zatrudnienia jest trzeci kwartał 2024 r., fot. Teodor Lazarev

Źródła:

  • https://www.gov.pl/web/premier/projekt-ustawy-o-rynku-pracy-i-sluzbach-zatrudnienia
  • https://www.rp.pl/prawo-pracy/art40108631-firmy-dostana-pieniadze-za-zatrudnienie-emerytow
  • https://www.infor.pl/prawo/bezrobotny/6571558,rzad-dofinansuje-jak-zatrudnisz-emeryta-do-2150-zl-miesiecznie-przez-2-lata-lacznie-do-51-600-zl.html
ikona podziel się Przekaż dalej

Zobacz podobne newsy

Zobacz podobne artykuły

Skomentuj
Zdobywajnajlepsze oferty!
  • Zapisuj i zarządzaj inwestycjami
  • Twórz nowe kosztorysy
  • Znajdź najlepszego wykonawcę
Załóż konto