Wszystko, co na ten moment wiemy o kredycie mieszkaniowym #naStart

Para stojąca przed domem i patrząca na niego.
Możliwość zaciągnięcia kredytu #naStart mają otrzymać też rodziny z co najmniej trójką dzieci, które co prawda mają już swoje jedno, własne mieszkanie, ale chcą nabyć lokal mieszkalny lub dom rodzinny w celu poprawy warunków mieszkaniowych., fot. pureradiancecmp
ikona podziel się
Opublikowano: 14.04.2024 r., 13:11 | Autor: Marek Przybylski
Ogłoszono szczegóły programu kredytowego #naStart, czyli rządowego projektu, który ma zastąpić wcześniejszy program: „Bezpieczny kredyt 2 proc.”. Co dokładnie zakłada? Kto się na niego załapie i na jakich zasadach? Od kiedy będzie funkcjonować? O tym wszystkim w niniejszym wpisie.

Kredyt #naStart – czyli co?

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji ogłoszono projekt ustawy, który wyczekiwany był przez wiele młodych osób, nieposiadających jeszcze swojego mieszkania. Zakończenie przyjmowania wniosków o kredyty z programu „Bezpieczny kredyt 2 proc.” w styczniu br. spowodowało bowiem, że w polskim systemie prawnym nie było już żadnego instrumentu, który byłby wsparciem przy zakupie pierwszej nieruchomości dla gospodarstw domowych o umiarkowanych zarobkach.

Ustawa o kredycie mieszkaniowym #naStart, w warunkach stóp procentowych utrzymujących się wciąż na stosunkowo wysokim poziomie, ma wychodzić naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom takich właśnie podmiotów.

Kredyt #naStart ma przy tym rozwiązywać pewne problemy, które pojawiły się przy wcześniejszym instrumencie pomocowym, a więc: „Bezpiecznym kredycie 2 proc.”.

Podstawowe założenia kredytu #naStart

Kredyt #naStart według obecnych założeń ma mieć także nieco szerszy zakres obowiązywania niż swój poprzednik. Ma on bowiem rozciągać się nie tylko na kredyty hipoteczne, ale również na kredyty mieszkaniowe będące kredytami konsumenckimi (zaciągniętymi w celu partycypacji w kosztach budowy lokalu mieszkalnego w ramach społecznej inicjatywy mieszkaniowej lub towarzystwa budownictwa społecznego albo wkładu mieszkaniowego w spółdzielni mieszkaniowej).

Możliwość zaciągnięcia kredytu #naStart mają otrzymać też rodziny z co najmniej trójką dzieci, które co prawda mają już swoje jedno, własne mieszkanie, ale chcą nabyć lokal mieszkalny lub dom rodzinny w celu poprawy warunków mieszkaniowych.

Dla osób, które wniosą wkład własny nieprzekraczający 20% wartości kredytu, w ramach kredytu #naStart zagwarantowana ma zostać ponadto gwarancja Banku Gospodarstwa Krajowego: do kwoty 100 tys. zł i w sytuacji, w której wydatki mieszkaniowe, na jakie został zaciągnięty kredyt, nie przekraczają 1 mln zł.

Rządowe dopłaty do kredytu mają być przy tym udzielane dla kredytów hipotecznych w walucie polskiej z okresem spłaty wynoszącym co najmniej 15 lat i ze stopą oprocentowania na poziomie stałym ustalonym na okres 60 miesięcy. Dopłaty w tym wypadku obejmą 120 pierwszych rat kredytu.

Dla kredytów konsumenckich zaciągniętych na co najmniej 5 lat, a maksymalnie 15 lat, dopłaty te z kolei obejmą 60 pierwszych rat.

Kto będzie mógł skorzystać z kredytu #naStart?

Kredyt #naStart ma posiadać limit 15 tys. wniosków na kwartał (z wyjątkiem roku 2024, w którym ma zostać łącznie udzielonych 35 tys. takich kredytów). Ma mieć także ograniczenia dotyczące wysokości dochodu kredytobiorców i ich wieku.

Według obecnych założeń kredyt z dopłatami ma być skierowany do singli, którzy nie ukończyli jeszcze 35 lat oraz gospodarstw domowych, w których skład wchodzą co najmniej 2 osoby (bez limitu wieku).

Warunkiem jest przy tym nieposiadanie jeszcze swojego mieszkania ani domu. Wyjątkiem jest tu sytuacja, w której udział w prawie własności mieszkania albo spółdzielczym prawie własnościowym do lokalu jest nie wyższy niż 50%, który uzyskany został w drodze dziedziczenia lub darowizny. Wyjątkiem jest więc nieruchomość uzyskania w drodze dziedziczenia lub darowizny, która została zbyta w drodze darowizny na rzecz osoby spoza gospodarstwa domowego.

Jak zostało już wyżej zauważone, o kredyt #naStart będą mogły starać się także rodziny, które co prawda mają już jedno mieszkanie, ale posiadają co najmniej trójkę dzieci.

Ustalono przy tym kryterium dochodowe, które warunkuje możliwość uzyskania wsparcia w ramach programu kredytowego.

Z pomocy skorzystać będą więc mogły:

 • Jednoosobowe gospodarstwa domowe z dochodami wynoszącymi maksymalnie 7 tys. zł netto;
 • Dwuosobowe gospodarstwa domowe z dochodami wynoszącymi maksymalnie 13 tys. zł netto;
 • Trzyosobowe gospodarstwa domowe z dochodami wynoszącymi maksymalnie 16 tys. zł netto;
 • Czteroosobowe gospodarstwa domowe z dochodami wynoszącymi maksymalnie 19,5 tys. zł netto;
 • Pięcioosobowe (lub liczniejsze) gospodarstwo domowe z dochodami wynoszącymi maksymalnie 23 tys. zł netto.

Kredyt #naStart – ile będą wynosić dopłaty?

Projektodawca w zależności od wielkości gospodarstwa domowego zróżnicował także wysokość rządowych dopłat kredytu #naStart. Tym samym oprocentowanie kredytu dla gospodarstwa, w skład którego:

 • Nie wchodzi żadne dziecko, wyniesie: 1,5%;
 • Wchodzi jedno dziecko, wyniesie: 1%;
 • Wchodzi dwoje dzieci, wyniesie: 0,5%;
 • Wchodzi troje albo więcej dzieci, wyniesie: 0% (oprocentowanie w takiej wysokości dotyczy także kredytów konsumenckich zaciąganych na cele mieszkaniowe).

Dopłaty nie będą przy tym obejmować całej kwoty kredytu, a jedynie jej część ograniczoną do:

 • 200 tys. zł w przypadku jednoosobowego gospodarstwa domowego;
 • 400 tys. zł w przypadku dwuosobowego gospodarstwa domowego;
 • 450 tys. zł w przypadku trzyosobowego gospodarstwa domowego;
 • 500 tys. zł w przypadku czteroosobowego gospodarstwa domowego;
 • 600 tys. zł w przypadku pięcioosobowego (lub jeszcze liczniejszego) gospodarstwa domowego.

Kredyt #naStart – kiedy wejdzie w życie?

Zgodnie z informacją udostępnioną na stronie Rządowego Centrum Legislacji planowany termin przyjęcia projektu ustawy o „kredycie mieszkaniowym #naStart” przez Radę Ministrów to II kwartał 2024 r. Jeżeli więc nic w tym zakresie się nie zmieni, to można oczekiwać, że pierwsze kredyty w ramach tego programu zostaną udzielone jeszcze w tym roku.

Sama ustawa ma przy tym wejść w życie 30 dni od dnia jej ogłoszenia (z wyjątkiem części przepisów, które wejdą w życie w terminach późniejszych).

Kobieta z kluczami od domu oraz mężczyzna trzymający dziecko uśmiechnięci stoją wewnątrz swojego nowego domu. W tle kartony i gołe ściany.
Planowany termin przyjęcia projektu ustawy o „kredycie mieszkaniowym #naStart” przez Radę Ministrów to II kwartał 2024 r., fot. Vasyl

Źródła:

 • https://www.gov.pl/web/premier/projekt-ustawy-o-kredycie-mieszkaniowym-nastart
 • https://isbiznes.pl/2024/04/08/mrit-kredyt-mieszkaniowy-nastart-bedzie-mozna-zaciagnac-do-konca-2027-r/
 • https://www.gazetaprawna.pl/wiadomosci/kraj/artykuly/9481618,program-nastart-pokrycie-wydatkow-na-wklad-mieszkaniowy-co-jeszcz.html
 • https://inwestycje.pl/gospodarka/projekt-kredytu-nastart-zaklada-limit-15-tys-wnioskow-na-kwartal-oraz-dochodu-i-wieku/
ikona podziel się Przekaż dalej

Zobacz podobne newsy

Zobacz podobne artykuły

Skomentuj
Zdobywajnajlepsze oferty!
 • Zapisuj i zarządzaj inwestycjami
 • Twórz nowe kosztorysy
 • Znajdź najlepszego wykonawcę
Załóż konto