Wysokość odszkodowań z OC – ważna zmiana dla kierowców

Pieniądze, kluczyki do samochodu i napis "OC / AC"
Rzecznik Finansowy zwrócił uwagę na rozmijające się orzeczenia sądów, które rozpatrują sprawy o wysokość odszkodowań, fot. Longfin Media
ikona podziel się
Opublikowano: 14.05.2024 r., 20:29 | Autor: Paulina Zambrzycka
Z ostatniej uchwały Sądu Najwyższego wynika, że w przypadku, gdy poszkodowany poniósł koszty naprawy pojazdu, wysokość odszkodowania z OC powinna odpowiadać tym wydatkom. Nie może zależeć od ulg albo rabatów, które są możliwe do otrzymania od ubezpieczycieli lub firm z nimi współpracujących. Sprawdź więcej na temat ważnej uchwały sądu dla kierowców.

Bezgotówkowa likwidacja szkody

Sędzia SN Maciej Kowalski przy uzasadnieniu uchwały zauważył, że nie można poczytywać obowiązku współpracy poszkodowanego z ubezpieczalnią za równoznaczną z koniecznością naprawy samochodu w zakładzie, z którym ubezpieczalnia współpracuje. Z kolei Rzecznik Finansowy, Bohdan Pretkiel, dostrzegł powtarzającą się praktykę stosowaną przez ubezpieczalnie. Używają jej w przypadku spraw o odszkodowanie. Rzecznik Finansowy zwrócił także uwagę na rozmijające się orzeczenia sądów, które rozpatrują sprawy o wysokość odszkodowań.

Mimo że ubezpieczalnia ma obowiązek wypłacić odszkodowanie, trzeba podkreślić, że ostatnimi czasy spora część ubezpieczycieli w praktyce likwidacji szkód komunalnych decyduje się na stworzenie poszkodowanym warunków do skorzystania z tzw. bezgotówkowej likwidacji szkody. Organizowana jest ona przez ubezpieczycieli. W ramach takiego świadczenia istnieje możliwość dokonania naprawy uszkodzonego pojazdu w jednym z warsztatów, które mają podpisaną umowę np. partnerską z ubezpieczalnią. Ubezpieczony może też nabyć części zamienne od dystrybutorów, którzy współpracują z agencją ubezpieczeniową.

Możliwość skorzystania z pomocy warsztatu, który wskaże ubezpieczyciel, powinna być dodatkowym wsparciem w procesie usunięcia szkody. Skorzystanie z takiego rozwiązania powinno być zatem usprawnieniem, a nie obowiązkiem. Mimo to wielu ubezpieczycieli z uwagi na współprace partnerskie zaczęło podawać w wątpliwość elementy kosztorysów, które przedkładają im osoby poszkodowane. Ubezpieczalniom nie podoba się, że osoby ubezpieczone korzystają z wybranych przez siebie warsztatów naprawczych, nie podejmują szybkich decyzji o naprawie lub wcale nie chcą naprawić pojazdu.

Ubezpieczony nie powinien mieć ograniczeń w wyborze warsztatu

Rzecznik Finansów zdecydował się skierować pytania do Sądu Najwyższego. Część sądów przyjmowała bowiem, że poszkodowany korzystać ma z ulg oraz rabatów od ubezpieczalni, ponieważ obecnie ma obowiązek współdziałać z nimi w taki sposób, aby minimalizować szkodę. Sąd Najwyższy w przyjętej uchwale orzekł następująco:

„Jeżeli poszkodowany poniósł już koszty naprawy pojazdu lub zobowiązał się do ich poniesienia, wysokość odszkodowania z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych powinna odpowiadać tym kosztom, chyba że w danych okolicznościach są one oczywiście nieuzasadnione”.

Sąd Najwyższy podkreślił jednak, że wysokość odszkodowania nie może wówczas zależeć od ulg i rabatów, jakie są możliwe do uzyskania przez osobę poszkodowaną od podmiotów współpracujących z ubezpieczalnią. Jak uzasadnił sędzia Maciej Kowalski, obowiązek wspólnego minimalizowania skutków szkody nie może ograniczać uprawnień osoby poszkodowanej co do wyboru warsztatu naprawczego.

Wypadek samochodowy - ubezpieczenie
Zgodnie z uzasadnieniem sędziego Macieja Kowalskiego poszkodowany ma prawo do tego, aby nie naprawiać samochodu, fot. shake_pl

Co w przypadku braku podjęcia naprawy?

W drugim punkcie uchwał Sąd Najwyższy oznajmił następująco:

„Jeżeli poszkodowany nie poniósł jeszcze kosztów naprawy pojazdu ani nie zobowiązał się do ich poniesienia, wysokość odszkodowania z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych powinna odpowiadać przeciętnym kosztom naprawy na lokalnym rynku, z uwzględnieniem możliwych do uzyskania przez poszkodowanego ulg i rabatów, chyba że skorzystaniu z tych ulg i rabatów sprzeciwia się jego uzasadniony interes”.

W drugim przypadku zgodnie z uzasadnieniem sędziego Macieja Kowalskiego poszkodowany ma prawo w ogóle nie naprawiać samochodu. Po zapłacie odszkodowania nie powinno być możliwości skontrolowania sposobu, jak spożytkowane zostaną przez niego środki pieniężne (weryfikacja, czy finanse zostały przeznaczone na naprawę pojazdu). W procesie wyceny szkód nie można jednak wykluczyć możliwości uwzględnienia ulg i rabatów, jeśli osoba poszkodowana mogłaby faktycznie skorzystać z pomocy w danym warsztacie.

Źródła:

  • https://www.money.pl/ubezpieczenia/wazna-uchwala-sadu-dla-kierowcow-dotyczy-zasad-ubezpieczen-oc-7025423573076960a.html
  • https://www.infor.pl/prawo/ubezpieczenia/odszkodowania/6602298,wazna-uchwala-sadu-najwyzszego-wysokosc-odszkodowania-z-oc-powinna-od.html
ikona podziel się Przekaż dalej

Zobacz podobne newsy

Zobacz podobne artykuły

Skomentuj
Zdobywajnajlepsze oferty!
  • Zapisuj i zarządzaj inwestycjami
  • Twórz nowe kosztorysy
  • Znajdź najlepszego wykonawcę
Załóż konto