Rekordowy wzrost przeciętnego wynagrodzenia! Tak dobrze dawno nie było?

Uśmiechnięta pracująca w biurze, zaskakujące dane przedstawione przez GUS dotyczące zarobków w przedsiębiorstwach
Sektor przedsiębiorstw obronił się bardzo dużym wzrostem przeciętnego wynagrodzenia, fot. Drazen
ikona podziel się
Opublikowano: 23.02.2024 r., 15:00 | Autor: Katarzyna Barczyk
Główny Urząd Statystyczny prowadzi wyliczenia, a także statystyki dotyczące przeciętnego zatrudnienia oraz przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. Okazuje się, że jeżeli chodzi o drugi wskaźnik, możemy poszczycić się niewielkim wzrostem w styczniu bieżącego roku. Sektor przedsiębiorstw odgrywa bardzo ważny udział w gospodarce narodowej.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw

Co kwartał jesteśmy informowani ze strony Głównego Urzędu Statystycznego na temat przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. Jednak warto zrozumieć, co dokładnie wliczone jest do tego wynagrodzenia. Według opisu metodologicznego, który znajdziemy na stronie Głównego Urzędu Statystycznego, mamy do czynienia z:

Stosunkiem sumy wynagrodzeń osobowych brutto, honorariów wypłaconych niektórym grupom pracowników za prace wynikające z umowy o pracę, wypłat z tytułu udziału w zysku do podziału lub z nadwyżki bilansowej w spółdzielniach do przeciętnej liczby zatrudnionych w danym okresie; po wyeliminowaniu osób wykonujących pracę nakładczą oraz zatrudnionych za granicą.

Wskaźnik dotyczący przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw regulowany jest na mocy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.). Należy mieć również na uwadze, że dane te zawierają w sobie przedsiębiorstwa, w których zatrudnionych jest więcej niż 9 pracowników. Zobacz, jak wyliczane jest wynagrodzenie za zastępstwo

Wzrost przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw

Dane za styczeń 2024 przedstawione przez Główny Urząd Statystyczny wskazują, że przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw wzrosło nominalnie o 12,8% względem tego wskaźnika ze stycznia 2023 r. Tym samym uzyskano wynik przeciętnego wynagrodzenia na poziomie 7768,35 zł brutto. Według ekspertów banku Pekao jest to najwyższy wzrost, jaki został zanotowany w XXI wieku.

Takimi danymi są zaskoczeni również analitycy, którzy przyjmowali, że wzrost przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw wyniesie 8,6%. Specjaliści brali tutaj pod uwagę przede wszystkim wpływ inflacji. Ponadto eksperci Pekao doszukują się takich zmian w podwyższonej płacy minimalnej, która od 1 stycznia 2024 r. wzrosła do 4242 zł brutto z kwoty 3600 zł brutto, która obowiązywała od 1 lipca 2023 r.

Ciekawą informacją również podzielił się GUS, który przedstawił dane dotyczące spadku przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w sektorze przedsiębiorstw o 3,3% względem grudnia 2023 r. Taki spadek jest tłumaczony przede wszystkim, brakiem wypłat w styczniu premii kwartalnych, świątecznych oraz rocznych. Ponadto grudzień jest miesiącem, kiedy pracownicy otrzymują nagrody jubileuszowe, roczne czy też wypłaty związane z nadgodzinami. Natomiast w sektorze górnictwa, w grudniu wypłacane są nagrody z okazji Dnia Górnika.

Mężczyzna wręczający pieniądze pracownikowi, wzrost przeciętnego wynagrodzenia w przedsiębiorstwach w 2024 r.
Za styczeń 2024 r. GUS przedstawił dane dotyczące przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, fot. Karolina Chaberek

Sceptyczne podejście analityków ING Banku Śląskiego

Z kolei analitycy ING Banku Śląskiego z rezerwą podchodzą do rekordowego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. Według ich danych nie w każdej branży sytuacja wygląda tak optymistycznie. Ponieważ w branży związanej z produkcją mebli oraz tekstyliów, widać zdecydowanie gorszą sytuację. Ma ona być wywołana przede wszystkim napływem tańszych produktów z krajów azjatyckich.

Chociaż w styczniu 2024 r. odnotowano spektakularny wzrost w przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniu w sektorze przedsiębiorstw. Jednak nie miało to przełożenia na przeciętne zatrudnienie w tym samym sektorze. Według danych podanych przez Główny Urząd Statystyczny, przeciętne zatrudnienie w styczniu 2024 r. było niższe o 0,2% względem stycznia 2023 r.

Tym samym odnotowano w styczniu 2024 r., że na etacie w sektorze przedsiębiorstw jest zatrudnionych 6515,7 tys. pracowników. Natomiast względem grudnia 2023 r. ten sam wskaźnik był wyższy o 0,3%. Warto mieć na uwadze, że wysoki wskaźnik zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw zaczął się utrzymywać na początku zmian ustrojowych, a także transformacji gospodarki w Polsce. W październiku 1991 r. GUS odnotował przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw na poziomie 6338 tys. pracowników.

W przypadku przeciętnego zatrudnienia w przedsiębiorstwa, Główny Urząd Statystyczny aktualizuje swoje dane co miesiąc. Należy wziąć pod uwagę, że brane są tutaj pod uwagę przedsiębiorstwa, które zatrudniają 10 i więcej pracowników. Dlatego badaniami są objęte małe, średnie i duże przedsiębiorstwa. W danych dotyczących przeciętnego zatrudnienia oraz wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw nie są brane pod uwagę podmioty, które zatrudniają do 9 osób. Zatem mowa jest o mikrofirmach. W związku z tym podawane dane zawsze są obarczone pewnym błędem. Dla przykładu w 2018 r. na 10 min osób zatrudnionych w przedsiębiorstwach, aż 4 mln pracowało w mikrofirmach. Zobacz też, w jaki sposób wyliczany jest dodatek nocny za pracę.

Źródła:

  • https://tvn24.pl/biznes/z-kraju/przecietne-wynagrodzenie-brutto-styczen-2024-dane-gus-st7782275
  • https://rynekpracy.org/statystyki/przecietne-zatrudnienie-w-sektorze-przedsiebiorstw/
  • https://stat.gov.pl/metainformacje/opis-wskaznikow-gus/wielkosci-i-wskazniki-oglaszane-gus/przecietne-miesieczne-wynagrodzenie-w-sektorze-przedsiebiorstw-wlacznie-z-wyplatami-z-zysku/
  • https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/pracujacy-zatrudnieni-wynagrodzenia-koszty-pracy/przecietne-zatrudnienie-i-wynagrodzenie-w-sektorze-przedsiebiorstw-w-styczniu-2024-roku,3,146.html
  • https://www.money.pl/pieniadze/sa-nowe-dane-o-wynagrodzeniach-polakow-6997675927317376a.html
  • https://www.bankier.pl/wiadomosc/Placa-minimalna-2024-w-gore-ale-moze-obejsc-sie-bez-formalnej-podwyzki-8674868.html
ikona podziel się Przekaż dalej

Zobacz podobne newsy

Zobacz podobne artykuły

Skomentuj
Zdobywajnajlepsze oferty!
  • Zapisuj i zarządzaj inwestycjami
  • Twórz nowe kosztorysy
  • Znajdź najlepszego wykonawcę
Załóż konto