Wzrost zasiłku pogrzebowego w 2024 roku? Zobacz, ile wyniesie po podwyżce

Obrządek pogrzebu oraz zasiłek pogrzebowy 2024
Pogrzeb bliskiej osoby - czy można liczyć na wyższy zasiłek pogrzebowy w 2024 r.?, fot. Iryna
ikona podziel się
Opublikowano: 28.01.2024 r., 13:00 | Autor: Katarzyna Barczyk
Coraz wyższa inflacja powoduje wzrost cen w wielu dziedzinach życia. To powoduje, że wartość zasiłków spada względem poprzednich lat. Efektem tego było chociażby podwyższenie świadczenia z 500 plus na 800 plus. Kolejnym zasiłkiem, jaki ma zostać również zwaloryzowany, jest zasiłek pogrzebowy. Zobacz, ile otrzymamy zasiłku w 2024 r., a także, w jakich dokładnie okolicznościach przysługuje świadczenie.

Zasiłek pogrzebowy - kiedy możemy się o niego ubiegać?

Zasiłek pogrzebowy jest to świadczenie finansowe wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych osobom, które poniosły koszty związane z pogrzebem. Okazuje się, że o zwrot kosztów mogą ubiegać się nie tylko członkowie rodziny, ale również pracodawcy, jednostki samorządowe takie jak gmina, czy powiat, osoby z opieki społecznej, osoby ze wspólnot kościoła różnych wyznań, a nawet zupełnie obca osoba, która podjęła się pochówku.

Ważne jest to, że nie zawsze musi być wypłacone świadczenie w postaci zasiłku pogrzebowego. Warunkiem jest to, by osoba zmarła za życia podlegała ubezpieczeniom społecznym. Dlatego zasiłek pogrzebowy jest wypłacany po śmierci:

 • Rencisty, emeryta lub osoby, która korzystała z emerytury pomostowej
 • Osoby mającej ubezpieczenie w ZUS
 • Osoby na rencie socjalnej
 • Osoby pobierającej świadczenie przedemerytalne lub zasiłek przedemerytalny
 • Osoby, która miała przyznane nauczycielskie świadczenie kompensacyjne
 • Osoby, która była na rencie z powodu wypadku lub choroby zawodowej wynikających ze szczególnych okoliczności
 • Osoby, która poniosła śmierć w wyniku wypadku lub choroby zawodowej powstałych w szczególnych okolicznościach
 • Członków rodzin osób wymienionych powyżej
 • Osoby, której ubezpieczenie ustało, ale pobierała ona zasiłek chorobowy lub rehabilitacyjny
 • Osoby, która w dniu śmierci spełniała warunki do uzyskania renty lub emerytury, ale nie miała jeszcze przyznanych świadczeń
 • Osoby, która w wyniku działań wojennych, pozostała niewidoma, a także przysługiwały jej świadczenia pieniężne z tego tytułu

Wzrost zasiłku pogrzebowego w 2024 r.

Do tej pory zasiłek pogrzebowy wynosi 4000 zł. Jednak ta kwota jest przydzielana w odpowiednich proporcjach, jeżeli koszty pogrzebu zostały poniesione przez inne osoby, niż członkowie rodziny. Stąd, też ta kwota może być dużo niższa. Natomiast w przypadku członków rodziny zmarłej osoby, które zajmują się pochówkiem, a także pokrywają koszty pogrzebu, należy im się zasiłek w wysokości 4000 zł, niezależnie od ostatecznych kosztów pochówku.

Zgodnie z obietnicami nowego rządu, w 2024 r. ma zostać podniesiony zasiłek pogrzebowy. Projekt przewiduje, iż świadczenie ma być uzależnione od wysokości minimalnej pensji. Dlatego przeliczając nowe stawki, ma on wynieść 150% minimalnego wynagrodzenia. Przewiduje się zatem, że od 1 lipca 2024 r. zasiłek pogrzebowy wyniósłby już 6450 zł. Nie ma jednak dokładnej informacji na temat tego, czy podwyżka zasiłku pogrzebowego wejdzie rzeczywiście w życie. Zobacz też, jakie są koszty pogrzebu w 2024 r. i czy nowy zasiłek będzie w stanie je pokryć.

Kiedy należy złożyć wniosek o zasiłek pogrzebowy?

W przypadku śmierci bliskie osoby mamy bardzo wiele różnych formalności do dopełnienia. Warto również dowiedzieć się, w jaki sposób ubiegać się o zasiłek pogrzebowy, a także, w jakim terminie należy złożyć odpowiednie dokumenty. Na złożenie wniosku o świadczenie mamy 12 miesięcy od śmierci osoby, której koszty pochówku ponieśliśmy. Istnieją jednak pewne okoliczności, które wydłużają ten termin.

Jeżeli w tym czasie nie odnaleziono osoby zmarłej lub nie było możliwości identyfikacji ciała. Ponadto, gdy wystąpiły inne okoliczności utrudniające złożenie wniosku o zasiłek pogrzebowy, które były niezależne od osoby, która poniosła koszt pogrzebu, to przysługuje nam inny termin ubiegania się o świadczenie. W takiej sytuacji należy złożyć wniosek o zasiłek pogrzebowy w ciągu 12 miesięcy od daty pogrzebu.

Trumna niesiona na cmentarz
Jak wyglądają formalności związane z pochówkiem?, fot. Eugen Thome

Jak ubiegać się o zasiłek pogrzebowy?

Spełniając dokładne wytyczne w odniesieniu przyznania zasiłku pogrzebowego, powinniśmy również wiedzieć, jakie dokumenty należy wypełnić i przedstawić w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. W urzędzie należy przedstawić akt zgonu osoby zmarłej. W przypadku, gdy zasiłek pogrzebowy dotyczy pochówku dziecka, które urodziło się martwe, to do wniosku należy dołączyć akt urodzenia lub zupełny akt urodzenia dziecka z adnotacją o tym, iż dziecko urodziło się już martwe.

Do dokumentów należy dołączyć również wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego. Druk Z-12 można pobrać na stronie ZUS-u lub wypełnić na miejscu w urzędzie. Aby uzyskać zasiłek pogrzebowy, konieczne jest przedstawienie dokumentów, które będą dowodem na pokrewieństwo lub powinowactwo z osobą zmarłą. Tutaj najlepiej jest przedłożyć w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych skrócone odpisy aktów stanu cywilnego. Mogą to być akty urodzenia lub akt ślubu, jeżeli pochówek dotyczył małżonka. W usługach domów pogrzebowych pojawiła się możliwość pogrzebu online, zobacz, na czym on polega.

Zasiłek pogrzebowy będzie wypłacony dopiero wtedy, gdy do wniosku dołączone zostały oryginały rachunków przedstawiających faktyczne koszty pochówku. Ponadto musimy dołączyć zaświadczenie o tym, że osoba zmarła podlegała ubezpieczeniu społecznemu. Dopiero po spełnieniu tych wszystkich kryteriów możliwe jest uzyskanie wypłaty świadczenia.

Źródła:

 • https://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/9398852,zasilek-pogrzebowy-2024-o-ile-wzrosnie-swiadczenie.html
 • https://www.zus.pl/swiadczenia/zasilki/zasilek-pogrzebowy
 • https://www.infor.pl/prawo/zasilki/6344459,zasilek-pogrzebowy-z-4000-zl-na-6450-zl-od-1-lipca-2024-r-rzad-d-tuska-dotrzyma-tej-obietnicy.html
ikona podziel się Przekaż dalej

Zobacz podobne newsy

Zobacz podobne artykuły

Zdobywajnajlepsze oferty!
 • Zapisuj i zarządzaj inwestycjami
 • Twórz nowe kosztorysy
 • Znajdź najlepszego wykonawcę
Załóż konto