Co warto wiedzieć na temat przetargów budowlanych?

Przetargi budowlane to do pewnego stopnia konkursy, w których spośród pewnej liczby ofert wybierana jest ta najkorzystniejsza dla zamawiającego. W potocznym i najbardziej powszechnym rozumieniu tego słowa przetargi budowlane są związane z zamówieniami publicznymi. Naturalnie przedsiębiorstwa prywatne i inwestorzy prywatni również organizują przetargi, lecz nie stosuje się do nich Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Wspomniane prawo zamówień publicznych wskazuje dwa rodzaje przetargów - ograniczony i nieograniczony. Przetargi ograniczone, jak sama nazwa wskazuje, są kierowane do ograniczonej liczby potencjalnych wykonawców. Zasadniczo ograniczone przetargi budowlane są prowadzone w formie postępowań dwuetapowych. Konkurs ofert następuje w drugim etapie, po wyłonieniu spełniających wymagania oferentów.

Z punktu widzenia nieskrępowanej konkurencyjności bardziej korzystne są zamówienia na roboty budowlane o charakterze przetargu nieograniczonego. Jest to procedura otwarta, zaproszenie do składania ofert jest dedykowane do wszelkich zainteresowanych podmiotów.

Zamówienia - przetargi budowlane o charakterze nieograniczonym stanowią znakomitą większość zamówień publicznych. W 2014 procedura przetargów nieograniczonych stanowiła 80% zamówień. W przetargu nieograniczonym każdy przedsiębiorca, spełniający wymogi określone przez zamawiającego oraz wymogi ustawowe, może składać ofertę wykonania. Procedura jest jednoetapowa. Wykonanie zamówienia jest powierzane oferentowi, który najbardziej odpowiada na wymagania zamawiającego. Jeśli planujesz inwestycję, być może zainteresuje cię kalkulator kosztów budowlanych, dzięki któremu oszacujesz budżet.

Warunkami wstępnymi przystąpienia do przetargów na roboty budowlane są z reguły niekaralność przedsiębiorcy (czasem również jego pracowników), posiadanie odpowiednich kompetencji i doświadczenia budowlanego, poświadczonego konkretnymi realizacjami, posiadaniem odpowiedniego sprzętu (maszyn, urządzeń), potrzebnego do realizacji zamówienia, a także stosownych certyfikatów czy uprawnień.

Przetargi budowlane o charakterze nieograniczonym najczęściej przewidują również warunek w postaci bardzo dobrej sytuacji materialnej wykonawcy. Innymi słowy, jednym z warunków, niezbędnym do złożenia oferty, może się okazać posiadanie przez oferenta konkretnych środków finansowych lub zdolności kredytowej do wysokości określonej przez zamawiającego.

Gdzie szukać zamówień na roboty budowlane?

Przetargi budowlane, co do zasady, powinny stanowić informację jawną, dostępną dla każdego zainteresowanego podmiotu. Szczególne miejsce zajmują w tym kontekście zamówienia publiczne. Zamawiająca jednostka ma obowiązek publikacji ogłoszenia o przetargu, jeżeli wartość zamówienia wynosi ponad 14000 euro. Informacja na temat przetargu na roboty budowlane powinna się podówczas znaleźć w formie ogłoszenia w siedzibie zamawiającego, na jego stronie internetowej, o ile taką posiada, oraz na stronie internetowej Biuletynu Zamówień Publicznych.

Interesujące przetargi budowlane można znaleźć, posługując się wyszukiwarką na stronie Urzędu Zamówień Publicznych w Portalu Centralnym. Intuicyjna w obsłudze wyszukiwarka pozwala na odnalezienie zamówień na roboty budowlane, usługi oraz dostawy.

Wyszukiwarka pozwala na zawężenie poszukiwań do konkretnego rodzaju i trybu zamówienia. Przetargi budowlane są pogrupowane w zależności od daty publikacji. Istnieje możliwość zapoznania się również z minionymi, archiwalnymi zamówieniami. Jedynie wyniki przetargów nie są publikowane w tej wyszukiwarce.

Przetargi budowlane, które opiewają na kwotę poniżej 14000 euro nie muszą być tak starannie obwieszczone. Zamawiający może samodzielnie wybrać, gdzie i w jakiej formie poinformuje ewentualnych wykonawców o przetargu. Może zamieścić taką informację w swojej siedzibie na tablicy ogłoszeń czy na swojej stronie internetowej. Zdarzają się również praktyki polegające na wysyłaniu zaproszeń imiennych do składania ofert przez potencjalnych wykonawców.

W przeważającej liczbie przypadków informacje na temat większych i mniejszych przetargów budowlanych (remont, rozbudowa, budowa obiektów) są zamieszczone na stronach internetowych tak zwanych informatorów przetargowych lub w serwisach gospodarczych, w zakładkach informujących o bieżących przetargach.

Zamówienia publiczne o wartości przekraczającej 130000 euro muszą zostać opublikowane w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich zamiast w Biuletynie Zamówień Publicznych. Niedopełnienie wymogu publikacji ogłoszenia o przetargu z mocy prawa unieważnia umowę o wykonanie danego zamówienia publicznego. Z kolei zleceń z zakresu robót budowlanych i wykończeniowych typu remont, renowacja czy budowa obiektów prywatnych inwestorów lub przedsiębiorców najlepiej szukać w lokalnej prasie, w internetowych serwisach ogłoszeniowych oraz na stronach firm, które inwestują w okolicy.

Jak składać oferty w zamówieniach publicznych?

Aby mieć ciągłe zamówienia i wygrywać przetargi, zarówno te publiczne, jak i prywatne, wykonawca powinien podejść do tematu w sposób bardzo rzetelny i kompleksowy. Składanie ofert powinno przebiegać zgodnie z obowiązującymi przepisami. Oferent powinien złożyć wszelkie wymagane dokumenty i zaświadczenia, wymagane ustawowo oraz określone przez inwestora.

W ofercie należy zamieścić szczegółowe informacje o swoich usługach, kompetencjach i możliwościach. W ofercie musi znaleźć się rzetelnie i fachowo przygotowany kosztorys na remont, budowę czy inną usługę budowlaną, wskazaną przez inwestora. Doświadczenie w branży budowlanej oraz realizacje powinny zostać poświadczone stosownymi referencjami i opiniami poprzednich inwestorów.

Nie należy w ofercie podawać informacji których inwestor nie będzie mógł w żaden sposób zweryfikować, gdyż wpłynie to niekorzystnie na wizerunek i wiarygodność firmy startującej w przetargu.

Nie należy też sztucznie zaniżać kosztów wykonania robót, pamiętając, że nie zawsze wygrywa najtańsza oferta, a częstokroć najlepsza jakościowo. W przetargach na wykonanie dużych inwestycji budowlanych warto skorzystać z rad eksperta, który pomoże przygotować ofertę i wskaże, czego należy unikać. Dobrze skonstruowana oferta to połowa sukcesu, więc nie należy jej bagatelizować.

Wyniki przetargów

Wyniki przetargów w przypadku przetargów na wykonanie usług budowlanych są publikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych lub, jeśli istnieje taki wymóg, w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Komisja decyzyjna wysyła ponadto wyniki przetargów do wykonawców, biorących udział w przetargu lub informuje wykonawców w inny sposób.

Wyniki przetargów ukazują się również na stronie internetowej oraz w siedzibie jednostki organizującej przetarg. Zasadniczo o minionych przetargach oraz o ich rozstrzygnięciu można również zasięgnąć informacji w serwisach gospodarczych oraz rejestrach przetargów.

Warto wiedzieć, że wyniki przetargów mogą podlegać odwołaniu. Z procedury odwoławczej oferent może skorzystać w kilku przypadkach. Jednym z nich jest sytuacja, w której zamawiający naruszył przepisy prawa. Przedsiębiorca biorący udział w przetargu może odwołać się do Krajowej Izby Odwoławczej. Droga odwoławcza jest jednak wyboista i w razie przegranej niedoszły wykonawca będzie musiał pokryć koszty postępowania. Wyniki przetargów rzadko zostają zmieniane, choć zdarzają się takie sytuacje.

Dużo korzystniejszą ścieżką jest poinformowanie zamawiającego w trakcie trwania procedury przetargowej o dostrzeżonych nieprawidłowościach. Takie prawo daje wykonawcy art. 181 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Jeśli uwagi były słuszne, a zamawiający ich nie uwzględni będzie to stanowiło asumpt do odwołania, kiedy wyniki przetargów niezgodne z oczekiwaniami wykonawcy zostaną ogłoszone.

Aby wygrać przetarg, przedsiębiorca musi podejść do sprawy w sposób kompletny i systemowy. Do wygranej może przyczynić się wiele różnych czynników, nie należy zaniedbywać nawet pozornych szczegółów. Firma startująca w przetargu powinna być przede wszystkim wiarygodna i godna zaufania. Znaczenie ma jej wizerunek i opinie inwestorów a także rzetelnie i sumiennie przygotowana oferta. Jeśli zainteresował cię temat przetargów, przeczytaj także nasz artykuł: Jak przebiega egzekucja z nieruchomości?

ikona podziel się Przekaż dalej