Jak obliczyć beton potrzebny na strop i fundamenty? Ogólne wytyczne

Ile betonu na strop Teriva?

Chcąc obliczyć, ile betonu na strop, musimy znać parametry przyszłej konstrukcji. Do obliczeń niezbędna będzie szerokość, długość oraz wysokość. Dla przykładu, strop Teriva o rozmiarach 10 x 10 m posiada powierzchnię 100 m2. Do obliczenia m3 musimy wprowadzić trzecią wartość, czyli wysokość. Przyjmijmy teraz, że strop Teriva posiada grubość 20 cm, z czego 5 cm to warstwa wylewki betonu. W tym przypadku daje to wartość 5,0 m3. Jeśli podzielimy ową liczbę przez powierzchnię, zauważymy, że na każdy 1 m2 powierzchni stropu przypada 0,05 m3 betonu.

Powyższe wyliczenia są jedynie prostym przykładem. Jeśli chcemy obliczyć, ile betonu na strop będzie niezbędne, możemy zajrzeć do dokumentacji projektowej. Dzięki temu obliczymy kubik betonu potrzebny do wylania danej powierzchni.

Możemy też skorzystać z ogólnych wytycznych dla stropów.

  • Przyjmuje się, że średnie zużycie betonu wynosi 8 m3 na 100 m2 stropu Teriva I. Zatem 1 kubik betonu wystarczy do pokrycia powierzchni około 12,5 m2 stropu Teriva.
  • Średnie zużycie betonu na strop Teriva II wynosi 10 m3 na 100 m2. W tym przypadku kubik cementu wystarczy na 10,0 m2 stropu.
  • Średnie zużycie betonu na strop Teriva III wynosi 10 m3 na 100 m2. Zatem kubik betonu wystarczy do pokrycia 10,0 m2 stropu.

Jeśli szukasz więcej porad na temat tego rozwiązania, sprawdź także ten artykuł o stropie Teriva.

Ile betonu na strop monolityczny?

Chcąc obliczyć ilość betonu potrzebnego na strop monolityczny, musimy najpierw poznać jego powierzchnię. Przyjmujemy, że strop posiada powierzchnię 100 m, a jego grubość wynosi 17 cm. Mnożąc te dwie wartości, otrzymujemy kalkulator kubików betonu dla stropu monolitycznego. Przyjmujemy, że średnie zużycie wynosi 17 m3 na 100 m2 stropu.

Jak obliczyć beton potrzebny na wylanie m2 stropu monolitycznego? Wskazaną wartość ponownie dzielimy przez 100, co daje 0,17 m3 na każdy 1 m2 powierzchni stropu. Zatem każdy kubik betonu powala na pokrycie powierzchni 5,88 m2.

Powyższy kalkulator kubików betonu możemy zastosować także przy innych grubościach stropu monolitycznego.

Jak obliczyć beton potrzebny na strop Ackermana?

Strop Ackermana przynosi wiele korzyści. Jedną z nich okazuje się niewielka waga, połączona z dużą sztywnością. W przekroju stropu nie znajdziemy grubej płyty wylanej z betonu. W pełni wystarczy około 4 cm wylewka nadbetonu.

Zatem poglądowy kalkulator kubików betonu będzie wyglądał następująco 10 x 10 x 0,004 m. Średnie zużycie betonu na 100 m2 stropu Ackermana wynosi 4,0 m3. Zatem jeden kubik cementu wystarczy do pokrycia 25 m2 powierzchni nadbetonu.

Jak obliczyć beton potrzebny na ławy fundamentowe?

Ile betonu na fundamenty? Płyta fundamentowa

Jeśli chcesz obliczyć, ile betonu na fundamenty będzie niezbędne, wykorzystaj uniwersalny kalkulator kubików betonu. Wystarczy przemnożyć długość, szerokość oraz wysokość stropu.

Dla przykładu, nasza płyta fundamentowa posiada powierzchnię 12 m x 12 m x 20 cm. Do jej wykonana potrzebujemy średnio 28,8 m3 betonu.

Budowa fundamentów oraz informacje, ile betonu na fundamenty, a ile betonu na strop będzie potrzebne przy budowie
Ile betonu potrzeba na fundamenty, a ile na strop? Kalkulator objętości betonu

Ta sama sytuacja dotyczy fundamentów o rozmiarach 10 m x 10 m. Ich powierzchnia wynosi 100 m2. Wartość mnożymy przez grubość płyty fundamentowej (przykładowo 20 cm). W tym przypadku do wykonania fundamentów potrzebujemy 20 m3 betonu. Możemy zatem założyć, że kubik betonu wystarczy do pokrycia powierzchni 5 m2.

Ile betonu na ławy fundamentowe?

Obliczenie średniego zużycia betonu na ławy fundamentowe może wydawać się dość skomplikowane. Jednak orientacyjne obliczenia możemy nieco uprościć.

Ile betonu na fundamenty będzie potrzebne? Do odpowiedzenia na to pytanie potrzebujemy kilku istotnych parametrów. Jest to grubość ławy, jej wysokość, długość oraz szerokość.

Sprawdzona firma do fundamentów

Jeżeli szukasz sprawdzonej firmy do wykonania fundamentów, wypełnij ten formularz. Na jego podstawie otrzymasz niezobowiązujące oferty od sprawdzonych firm. Usługa jest bezpłatna.

Sprawdź!

Pierwsza metoda na obliczenie zużycia betonu polega na przeliczeniu powierzchni zewnętrznej, tak jak w przypadku stropów i płyty fundamentowej. Przyjmujemy, że ława fundamentowa posiada rozmiary zewnętrzne 8 x 8 m, a jej wysokość wynosi 30 cm. Z pomnożenia owych wartości zyskamy 19,20 m3.

W drugim etapie obliczamy rozmiary wewnętrzne ławy fundamentowej. Przyjmijmy, że będzie to 7,7 x 7,7 m z tą samą wysokością. Daje to wartość 17,79 m3. W ostatnim kroku wystarczy odjąć od siebie pierwszy i drugi wynik. W efekcie otrzymujemy powierzchnię ławy fundamentowej.

Przybliżone zużycie cementu na kalkulowaną ławę fundamentową wyniosło 1,41 m3. W rzeczywistości owa wartość będzie nieco mniejsza. Objętość zostanie zmniejszona poprzez zbrojenie. Jednak podczas obliczania zużycia betonu nie bierzemy owych wartości pod uwagę. Nadmiar mieszanki będzie stanowił niezbędny zapas obliczeniowy.

Najlepszy beton na fundamenty

Wiemy już jak obliczyć beton potrzebny na fundamenty. Warto także określić jego parametry. Do wykonania fundamentów najczęściej wykorzystuje się mieszankę betonową B 20, czyli C 16/20. Takie rozwiązanie zapewni odpowiednią wytrzymałość oraz żywotność ławy.

Ławy fundamentowe oraz płyty fundamentowe są dobrze opisane w dokumentacji projektowej. Znajdziemy tam najważniejsze wytyczne dotyczące klasy betonu, rodzaju zbrojenia czy samego rozmiaru fundamentów.

Pamiętajmy też, że beton przeznaczony na fundamenty musi posiadać odporność na ściskanie minimum 20 MPa. Ważna będzie też klasa ekspozycji, która powinna wynosić XC2. Dobór dobrej jakości mieszanki jest bardzo istotny, bowiem błędy popełnione podczas budowy fundamentów będą bardzo trudne, a czasem wręcz niemożliwe do naprawienia.

ikona podziel się Przekaż dalej