Izolacja fundamentów pozioma krok po kroku

Izolacja pozioma to izolacja przeciwwilgociowa fundamentów. Chroni przed tak podciąganiem kapilarnym, a więc wciąganiem wilgoci przez mury i przenoszeniem jej w górę na ściany budynku. Izolacja fundamentów umieszczona jest poziomo - między ławą a ścianą fundamentową oraz na zetknięciu ścian fundamentowych i zewnętrznych ścian budynku – zapobiega podciąganiu wilgoci w materiale.

Izolacje poziome wykonuje się najczęściej z papy na włókninie, na lepiku lub pap termozgrzewalnych. Warstwa izolacji powinna być połączona na zakład z izolacją poziomą warstw posadzkowych podłogi na gruncie (parteru lub piwnicy) lub wywinięta na ławę fundamentową w celu odprowadzenia ewentualnej gromadzącej sie wody.

Izolacja pozioma w warstwach posadzkowych podłogi parteru lub piwnicy wykonywana jest najczęściej z folii PE w dwóch lub trzech warstwach o grubości 0,15 do 0,3 mm. W niektórych przypadkach wykonuje się izolacje z papy termozgrzewalnej.

Przeciwwilgociowa izolacja fundamentów - pionowa

Izolacja pionowa ma również zadania przeciwwilgociowe. Umieszczona jest na powierzchni ścian fundamentowych zapobiega dostawaniu się do murów wilgoci z otoczenia, na przykład wody z opadów atmosferycznych lub wody gruntowej. Izolacja musi być prawidłowo zabezpieczona przed wszelkiego rodzaju uszkodzeniami mechanicznymi, by pełnić odpowiednio swoją rolę. Rozróżniamy trzy typy hydroizolacji pionowej:

  • Izolacja lekka
  • Izolacja średnia
  • Izolacja ciężka

Izolacja fundamentów lekka jest stosowana, jeśli budynek znajduje się dużo powyżej wód gruntowych, na bardziej suchym podłożu. W takich warunkach jest wystarczająca.
Izolacja fundamentów domu - jak zrobić samodzielnie izolację przeciwwilgociową i ocieplenie fundamentów?

Izolacja fundamentów lekka

Stosuje się ją, gdy budynek posadowiony jest powyżej poziomu wód gruntowych na glebach przepuszczalnych: piaski i żwiry czy rumosze. Wykonuje się ją z masy bitumicznej lub polimerowej. Masy te są elastyczne i łatwe w nanoszeniu, przy czym masę na bazie polimerów można też stosować w niskich temperaturach. Doskonale wypełniają wszelkie nierówności i ubytki podłoża. Należy je nakładać dwuwarstwowo, przy czym jedną warstwę poziomo, a drugą, po wyschnięciu pierwszej - pionowo. Zapewnia to dokładne pokrycie powierzchni.

Izolacja fundamentów średnia

Tego typu izolację należy zastosować, gdy budynek posadowiony jest powyżej poziomu wód gruntowych na gruntach nieprzepuszczalnych (glinał) oraz gdy przewiduje się, że poziom wód gruntowych może być wyższy ( np. w czasie wiosennych roztopów)niż najniżej położone fundamenty danego budynku. Izolację taką wykonuje się z mas bitumicznych i polimerowych oraz dwóch warstw papy sklejanej lepikiem. Ważne by stoswać papy i lepiki jednego rodzaju-smołowe lub asfaltowe. 

Sprawdzona firma do fundamentów

Jeżeli szukasz sprawdzonej firmy do wykonania fundamentów, wypełnij ten formularz. Na jego podstawie otrzymasz niezobowiązujące oferty od sprawdzonych firm. Usługa jest bezpłatna.

Sprawdź!

Można również stosować różnego rodzaju folie polietylenowe (LDPE lub HDPE) lub z PVC. Powinny one mieć grubość powyżej 0,3 mm. Folie łączy się ze ścianami na klej na zakład. Dostępne są również folie samoprzylepne. Warstwę zewnętrzną wykonuje się z folii kubełkowej. Izolację taką należy wykonać 0,5 metra powyżej najwyższego przewidzianego poziomu wód gruntowych, najbezpieczniej jednak jest wykonać ją nieco powyżej poziomu gruntu. Folię kubełkową układa sie stroną z wytłoczeniami w kierunku płaszczyzny ściany zewnętrznej.

Izolacja fundamentów domu cięzka jest wykonywana na podmokłych terenach i gliniastym podłożu, ponieważ to najlepsza izolacja przeciwwodna i przeciwwilgociowa.
Izolacja fundamentów domu - jak zrobić samodzielnie izolację przeciwwilgociową i ocieplenie fundamentów?

Izolacja fundamentów ciężka - najlepsza izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna

Wykonuje się ją w budynkach posadowionych na gruntach spoistych takich jak glina, piaski gliniaste, iły. Grunty takie wykazują długotrwałe utrzymywanie wody  w swojej strukturze, a co za tym idzie - wokół fundamentów. Zaleca się wykonać ją również, gdy woda gruntowa sięga powyżej poziomu fundamentów lub może go okresowo przekraczać. W takich przypadkach ściany narażone są na stałe działanie wody pod naporem ciśnienia hydrostatycznego. Wówczas same materiały hydroizolacyjne nie zapewniają dostatecznej szczelności. Dlatego ściany i podłogi piwnic zaleca sią wykonać ze zbrojonego betonu wodoszczelnego tworząc żelbetową nieckę. Tego typu izolacja wymagana jest co najmniej do poziomu występowania wód gruntowych. Powyżej tego poziomu oraz jako dodatkową izolację „wanny" stosuje się izolację typu lekkiego i średniego.

Wykonanie izolacji typu ciężkiego w domu jednorodzinnym należy do zadań trudnych i kosztownych, dlatego w takim przypadku zaleca się rezygnację z podpiwniczenia lub też zmianę sposobu posadowienia budynku przez np. opaski drenujące.

Ocieplenie fundamentów - izolacja termiczna

Do izolacji termicznej głównie stosuje się styropian, który jest najłatwiejszy w użyciu. Zaleca się stosować styropian o zwiększonej wytrzymałości na ściskanie np. EPS200 ponieważ grunt przylegający wywiera duży nacisk na budynek. Lepszym rozwiązaniem do ocieplenia fundamentów są płyty z polistyrenu ekstrudowanego XPS. Są one bardziej odporne na działanie wilgoci oraz mają znacznie niższy współczynnik przenikania ciepła niż styropian. Płyty do izolacji fundamentów mogą być rowkowane, co ułatwia odprowadzenie wody na zewnątrz. Płyty rowkowane należy osłonić warstwą geowłókniny, która zabezpiecza rowki przed zatykaniem. Izolację cieplną ścian fundamentowych należy wyprowadzić ponad poziom gruntu.

Jeśli budynek jest z podpiwniczeniem, to konieczne jest jej odpowiednie ocieplenie. Należy jednak wiedzieć, że nie tylko ściany piwniczne ale również i fundamentowe muszą być ocieplane i izolowane przed wilgocią (izolacja przeciwwodna). Materiały, które zostaną wykorzystane do izolacji fundamentów muszą być wysokiej jakości. Rozwiązania powinny zabezpieczać budynek przed przedostawaniem się wilgoci oraz niską temperaturą. Materiały dostępne na rynku umożliwiają jednocześnie wykonanie izolacji przeciwwilgociowej oraz termiczne.

Przypominamy, że koszty budowy domu, włącznie z kosztami wykonania opisanej powyżej izolacji możesz obliczyć klikając w ten link.

Niezwykle ważna pozioma izolacja fundamentów

Izolacja pozioma fundamentów w domach jednorodzinnych

Pozioma izolacja fundamentu to niezbędne zabezpieczenie konstrukcji budynku. Powinno się ją wykonywać już podczas budowy domu. Oczywiście da się przeprowadzić izolowanie fundamentów w już istniejącym budynku. Jednakże jest to kosztowne i dość skomplikowane pod względem technicznym. Warto też wiedzieć, że brak hydroizolacji fundamentów może mieć bardzo przykre konsekwencje. Takie jak wilgoć w domu czy uszkodzenia fundamentów.

Izolacja pozioma fundamentów chroni je przed kapilarnym podciąganiem wilgoci z gruntu. To ważna kwestia, ponieważ niezaizolowany beton bardzo mocno chłonie wodę. Następnie oddaję ją do wnętrza budynku. Warto teraz odpowiedzieć na pytanie, gdzie dokładnie powinna znajdować się ta warstwa? Otóż pozioma izolacja ław fundamentowych znajduje się pomiędzy ławami a ścianami zewnętrznymi budynku. Układa się ją również na styku fundamentów i ścian na parterze. Poziome izolowanie fundamentów warto też rozciągnąć na ściany działowe i nośne.

Pozioma hydroizolacja nie dotyczy wyłącznie ław fundamentowych. Wykonuje się ją również na płytach fundamentowych i podłogach na gruncie. Jeśli zaś chodzi o zastosowanie to ochrona przed podciąganiem wilgoć nie jest jedynym. Pozioma izolacja ławy fundamentowej tworzy też rozdzielającą warstwę poślizgową pomiędzy ławą a ścianą. W ten sposób na ich styku nie tworzą się niebezpieczne pęknięcia powodowane przez osiadanie budynku.

Pozioma izolacja ław fundamentowych – wykorzystywane materiały

Do wykonywania trwałych izolacji potrzebne są najlepsze materiały. Jednym z nich jest tak zwany dysperbit. Pełna nazwa tego preparatu to dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa. Jej podstawowym składnikiem jest asfalt ponaftowy uzupełniany przez środki emulgujące, które obniżają temperaturę zamarzania wody. By skorzystać z dysperbitu nie trzeba go podgrzewać, jest gotowy do użytku zaraz po otwarciu pojemnika. Do jego nanoszenia wystarczy zwykły pędzel.

Dysperbit ma kilka ciekawych zastosowań. Jednym z nich jest oczywiście interesująca nas pozioma izolacja fundamentów. Ten środek sprawdza się też w izolacji pionowej, o której opowiadamy poniżej, i zabezpieczaniu konstrukcji stalowych. Ponadto dysperbit jest stosowany w gruntowaniu posadzek, izolowaniu łazienek, pralni i suszarni. Nie jest to oczywiście jedyny środek stosowany do zabezpieczania budynku przed wodą.

Materiały najczęściej używane do izolacji poziomej

Rodzaj izolacji

Masy bitumiczne

Papa izolacyjna

Izolacyjna folia PCV

Zastosowanie

Do izolowania fundamentów i ścian zewnętrznych, zabezpieczania podług na gruntach.

Do izolacji ścian zewnętrznych i podłóg na gruncie.

Izolacja ław fundamentowych wraz ze ścianami zewnętrznymi. Izolacja podłóg na gruncie.

Właściwości

Masy bitumiczne występują pod postacią lepików, mas asfaltowo-żywicznych, asfaltowo-kauczukowych i asfaltowo-polimerowych. Po zaschnięciu są wyjątkowo szczelne i elastyczne.

Występuje wersjach samoprzylepnej i termozgrzewalnej wykorzystującej lepik. Najlepsze na rynku są papy SBS lub APP. Materiały są elastyczne i odporne na uszkodzenia.

Zgrzewalna lub samoprzylepna folia jest odporna na uszkodzenia. Grubość w przedziale 1-1,5 mm. Dostępne są też wersje polietylenowe.

Wymagana grubość warstwy

Grubość powłoki to około 3-4 mm.

Grubość papy wykorzystującej lepik to 3-4 mm.

Zalecane są dwie warstwy, grubość 2-3 mm.

Pionowa izolacja fundamentów w trzech wersjach

Przeciwwilgociowe izolacje fundamentów

Pionowe izolacje fundamentów dzielą się na trzy rodzaje, lekki, średni i ciężki. Opis zaczniemy od pierwszego, czyli lekkiej izolacji przeciwwilgociowej. Stosuje się ją w budynkach posadowionych na ziemiach przepuszczalnych. Tam gdzie poziom wód gruntowych nie dosięga do fundamentów i ścian fundamentowych. Izolacja lekka wspomnianych elementów budynku jest odporna na zraszanie i wsiąkanie wody opadowej. Nie poradzi sobie jednak z mocnym naporem cieczy.

Izolacja lekka powstaje z kilku różniących się materiałów. Najczęstszym wyborem są emulsje asfaltowe. Poza nimi inwestorzy sięgają po lepiki lub też papę przyklejaną przy pomocy lepików. Warto też wiedzieć, że dobre wyniki daje zastosowania folii kubełkowej. Teraz przed nami średnie izolacje przeciwwilgociowe fundamentów i ścian fundamentowych. Stosuje się je w budynkach stojących na ziemiach o niskiej przepuszczalności. W takich miejscach woda nadal nie wywiera nacisku na fundamenty. Jednakże ulega sezonowym wahaniom.

Średnie izolacje przeciwwilgociowe fundamentów muszą znosić większe obciążenia niż wersje lekkie. Mimo tego w ich wypadku folia kubełkowa również jest dość często stosowana. Zdarza się jednak, że trzeba sięgnąć po inne materiały. Są to przede wszystkim papy i lepiki. Mamy też jednak pewną alternatywę dla najpopularniejszych materiałów. Jest nią hydroizolacja pod postacią folii PCV. Widać, więc, że w tej wersji jest dość duże pole manewru.

Izolacje ciężkie na ścianach fundamentowych – wykonanie izolacji krok po kroku

Ostatnią z podanych powyżej wersji jest izolacja ciężka zwana przeciwwodną. Stosuje się ją w budynkach posadowionych na terenach podmokłych lub z tendencją do podmakania. W takich miejscach fundamenty mają stały kontakt z wodą, która wywiera na nie nacisk. Nierzadko poziom wód gruntowych sięga powyżej fundamentów i podłogi piwnicy. Dlatego też izolacja ciężka powstaje z najodporniejszych materiałów. W tym wypadku folia kubełkowa to za mało. Najlepsze efekty dają polimerowo-asfaltowe papy termozgrzewalne lub masy bitumiczno-polimerowe.

Izolacja pionowa fundamentów to ważna powłoka ochronna będąca uzupełnieniem wersji poziomej. Trzeba, zatem starannie ją wykonać. Pierwszym krokiem jest przygotowanie podłoża. Fundamenty i ściany należy wyczyścić z wszelkich zabrudzeń. Takich jak powłoki malarskie, wystające elementy zaprawy, gruz, ziemia. Następnie wyczyszczoną powierzchnię należy zagruntować. Preparaty do wykonania tego zadania są łatwo dostępne a do tego nie sprawiają problemów podczas aplikacji.

Po gruntowaniu a przed nałożeniem hydroizolacji należy uszczelnić zabezpieczaną powierzchnię. Szczególną uwagę zwracamy na miejsca łączeń ścian z ławami czy płytą fundamentową. Najlepszym środkiem do wykonania tego zadania jest zaprawa uszczelniająca. Gdy już wyschnie rozpoczyna się właściwa izolacja pionowa fundamentów. W zależności od wybranej powłoki, do jej nakładania używa się pacy, kielni lub urządzenia natryskowego. Prawidłowe wykonanie izolacji zakłada położenie przynajmniej dwóch warstw. Przy wersji ciężkiej w pierwszą z nich wtapia się siatkę z włókna szklanego.

ikona podziel się Przekaż dalej