Izolacja na miarę potrzeb Twojego budynku

Aby prawidłowo wykonać izolację przeciwwilgociową musimy najpierw poznać lokalne wymagania podłoża. Największe znaczenie ma tutaj przepuszczalność gruntu oraz poziom wód gruntowych. Możemy wyróżnić trzy podstawowe rodzaje izolacji:

Lekkie izolacje przeciwwilgociowe – stosujemy je w budynkach posadowionych na przepuszczalnych gruntach gdy woda gruntowa jest na niskim poziomie. Lekka izolacja fundamentów ogranicza się do zabezpieczenia ław fundamentowych i ścian fundamentowych. Najczęściej izolujemy je przy pomocy specjalnej masy bitumicznej, zaprawy wodoszczelnej lub odpornej na uszkodzenia mechaniczne folii.

Średnie izolacje przeciwwilgociowe – wykonujemy je na gruncie spoistym (ilastym lub gliniastym). W ich przypadku poziom wód gruntowych może ulegać cyklicznym zmianom. Co więcej, grunty spoiste utrzymują wilgoć na długo po opadach. Dlatego izolacja fundamentów powinna być wykonana w sposób bardzo dokładny. Możemy ją przygotować przy pomocy folii, papy bądź masy bitumicznej. Izolacja piwnicy i fundamentów powinna być też wzbogacona o drenaż wokół budynku.

Ciężka izolacja przeciwwodna – wykonujemy ją na mocno wilgotnych gruntach oraz przy wysokim poziomie wód gruntowych. Izolacja przeciwwodna może być wykonana jedynie przy pomocy najlepszej jakości materiałów, które w pełni zabezpieczą fundament przed naporem wód gruntowych. Zaleca się zastosowanie materiałów odpornych na uszkodzenia mechaniczne. Najlepszym rozwiązaniem okazuje się w tym wypadku izolacja przeciwwodna z folii zgrzewalnej lub samoprzylepnej.

Wszystkie opisane powyżej izolacje przeciwwilgociowe składają się z dwóch elementów. Jest to:

Izolacja pozioma fundamentów i ścian fundamentowych – stanowi ważny element zabezpieczenia przed wilgocią. Może być montowana także na fragmentach ścian piwnicznych, znajdujących się poniżej linii gruntu.

Izolacja pionowa fundamentów – montujemy ją na ścianach fundamentowych, a w razie potrzeby także na pionowych ścianach piwnicznych (od strony zewnętrznej).

Zarówno izolacja pozioma fundamentów, jak i izolacja pionowa fundamentów muszą być ze sobą szczelnie połączone. Bez szczelnego połączenia nie zapewnimy budynkowi pełnej ochrony przeciwko niszczącemu działaniu wilgoci.

Jak prawidłowo wykonać izolację pionową?

Izolacja pionowa fundamentów stanowi rodzaj zabezpieczenia przed wilgocią, która mogłaby wniknąć w głąb murów. Aby odpowiednio pełniła swoją rolę musi być właściwie zabezpieczona przed uszkodzeniami mechanicznymi. Jej specyfika wykonania zależy od rodzaju gruntu i poziomu wód gruntowych.

  • Izolacja lekka – najczęściej wykonujemy ją z masy bitumicznej lub zaprawy wodoszczelnej. Oba materiały nanosimy na ściany dwukrotnie. Niektóre podłoża mogą wymagać wstępnego gruntowania. Pierwsza warstwa masy bitumicznej lub zaprawy musi pokryć wszystkie wgłębienia i trudno dostępne przestrzenie. Nakładamy ją pionowo aż do pełnego pokrycia całej powierzchni. Aby izolacja pionowa fundamentów była skuteczna, musimy nałożyć także drugą warstwę ochronną. Pamiętajmy przy tym, że druga warstwa musi zostać nałożona poziomo, co doprowadzi do pełnego zabezpieczenia wszystkich szczelin. Optymalna grubość wyschniętej hydroizolacji lekkiej wynosi ok. 3 mm.
  • Izolacja średnia – możemy wykonać ją przy użyciu masy bitumicznej lub dwóch warstw papy. Izolacja pionowa fundamentów z papy musi być montowana z zastosowaniem kilkucentymetrowych zakładek. Papę warto sklejać dobrej jakości lepikiem. Przed zakupem materiału izolacyjnego zwróćmy uwagę na jego jakość. Najbardziej skuteczna, pionowa izolacja piwnicy zostaje wykonana z papy na nośniku z włókniny poliestrowej, powleczonej dwiema warstwami modyfikowanego asfaltu.

Średnia izolacja pionowa fundamentów i ścian fundamentowych może być dodatkowo zabezpieczona membraną kubełkową. Co prawda membrana nie stanowi znaczącej bariery przeciwwilgociowej. Jednak zamontowana od strony zewnętrznej chroni pionowe izolacje przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Izolacja ciężka – Możemy wykonać ją przy użyciu masy bitumicznej. Jednak zwiększamy powłokę do ok. 4 mm. Masa bitumiczna musi zostać naniesiona w trzech warstwach. Do ochrony zewnętrznej warto wykorzystać dodatkową izolację fundamentów folią kubełkową. Ciężka izolacja przeciwwodna może być też wykonana przy użyciu papy. Jednak do uzyskania pełnej szczelności konieczne jest naniesienie trzech warstw takiej hydroizolacji.

Izolacja przeciwwilgociowa to świetne rozwiązanie. Można ją wykonać samodzielnie, używając papy lub folii kubełkowej. To konieczne, zwłaszcza na podmoklym terenie
Izolacje przeciwwilgociowe - jak prawidłowo wykonać izolację?

Skuteczną ochronę przeciwko wysokiemu poziomowi wilgoci otrzymamy także przy użyciu folii zgrzewalnej lub samoprzylepnej. Najlepsze właściwości utrzymują folie PE HD, wykonane z polistyrenu o podwyższonej twardości. Są to materiały odporne na uszkodzenia mechaniczne, a ich odpowiednie połączenie zapewnia pełną ochronę przeciwwodną. Przy izolacji ciężkiej warto zainwestować w folię o większej grubości (nawet 2 mm) i moletowanej fakturze. Folie samoprzylepne na spodniej części posiadają warstwę masy kauczukowo bitumicznej, która ułatwia prace montażowej. Pamiętajmy, że zarówno papa samoprzylepna jak i zgrzewalna powinna być montowana z przynajmniej kilkucentymetrowym zakładem.

Jak wykonać izolację poziomą?

Izolacja pozioma fundamentów chroni budynek przed tak zwanym podciąganiem kapilarnym. Jest to wsiąkanie wilgoci przez mury i wciąganie jej na wyższe poziomy budynku. Izolację najczęściej wykonujemy z papy termozgrzewalnej bądź papy na lepiku. Wydajna izolacja pozioma fundamentów składa się z dwóch warstw papy. Nakładamy ją na zakład z izolacją pionową, co zapewnia optymalną szczelność całej hydroizolacji budynku.

Pozioma izolacja piwnicy może być także wykonana przy pomocy folii poliuretanowej o grubości od 0,6 do 2 m. Już jedna warstwa dobrej jakości folii wystarczy do wykonania odpowiedniej izolacji poziomej.

Izolacja przeciwwilgociowa podłogi

Izolacje przeciwwilgociowe podłogi nie są konieczne w przypadku, gdy budynek będzie posadowiony na przepuszczalnym i suchym gruncie. Jednak w przypadku podłoży spoistych i przy wyższym poziomie wód gruntowych warto już zainteresować się tym rozwiązaniem. Izolacja przeciwwilgociowa podłogi na gruncie przeważnie składa się z jednej warstwy folii poliuretanowej o moletowanej fakturze. W ofertach sprzedaży znajdziemy materiał w dużych płachtach, które znacząco ułatwiają montaż i zmniejszają ryzyko pojawienia się nieszczelności. Poszczególne płachty układamy z przynajmniej kilkucentymetrowym zakładem. Dobrze będzie połączyć je ze sobą przy użyciu taśmy dwustronnej. Folie wywijamy na ściany stosując przynajmniej 15 cm zakład. Dzięki temu izolacja przeciwwilgociowa podłogi będzie wykonana w sposób kompletny.

Dodatkowa izolacja termiczna fundamentu

Podczas tworzenia hydroizolacji fundamentów warto także pomyśleć nad izolacją termiczną. Najczęściej wykonuje się ją przy użyciu płyt polistyrenu ekstrudowanego XPS. Jest to materiał wytrzymujący ściskanie oraz działanie wilgoci. Izolacja termiczna fundamentów zostaje też czasem tworzona ze zwykłych płyt styropianowych. Jednak nie są one tak odporne na ściskanie, a ich parametry termoizolacyjne są zazwyczaj nieco słabsze.

Płyty polistyrenu ekstradowanego XPS mogą posiadać specjalne rowki, które służą do odprowadzania wilgoci. Podczas montażu warto zabezpieczyć je geowłókniną. Dzięki temu zabezpieczymy rowki przed zanieczyszczeniami mogącymi zmniejszyć skuteczność odprowadzania wilgoci.

Izolacja termiczna powinna zostać wykonana zarówno na ścianach piwnicznych jak i na ścianach fundamentowych (w przypadku budynków podpiwniczonych). Musimy wyprowadzić ją ponad poziom gruntu, zapewniając tym samym zabezpieczenie przed nadmiernym wychłodzeniem murów. Owe wychłodzenie mogłoby powędrować na wyższy poziom budynku tworząc duży mostek termiczny.

Hydroizolacja fundamentów i ścian, czy naprawdę warto w nią inwestować?

Czasem zdarza się, że inwestorzy chcąc oszczędzić na budowie rezygnują z wykonania izolacji przeciwwilgociowej. Musimy jednak zauważyć, że poziom wód gruntowych jest zmienny. Nawet budynek posadowiony na gruntach przepuszczalnych może być po pewnym czasie narażony na działanie podwyższonej wilgoci. Intensywne wody opadowe, połączone z niskimi temperaturami mogą doprowadzić do uszkodzeń fundamentów i ścian fundamentowych. Dlatego zaleca się, aby budynek został zabezpieczony przynajmniej lekką izolacją przeciwwilgociową.

Zasadność montażu hydroizolacji jest jeszcze większa w przypadku budynków posadowionych na gruntach spoistych. Tego rodzaju gleba absorbuje wody opadowe i utrzymuje je przez dłuższy czas. Intensywne opady atmosferyczne mogą sprawić, że podwyższony poziom wilgoci utrzyma się w podłożu nawet przez kilka miesięcy. Niezabezpieczone ściany fundamentowe mogą wtedy nasiąkać i przekazywać wilgoć do pomieszczeń mieszkalnych. Efektem podciągania kapilarnego będą ataki grzybów i groźnych dla zdrowia pleśni. Dlatego możemy śmiało przyjąć, że odpowiednio wykonana, dopasowana do warunków gruntowych izolacja przeciwwilgociowa jest ważnym elementem ochrony naszych budynków.

ikona podziel się Przekaż dalej