Budowa garażu w świetle prawa budowlanego

Budowa wolnostojących garaży podlega przepisom prawa budowlanego, a dokładniej ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414. Według wytycznych zawartych w Ustawie garaż wolnostojący nie może być traktowany jak zwykły budynek gospodarczy. Zatem przed jego wybudowaniem należy otrzymać pozwolenie na budowę. Wniosek wraz z dokumentacją powinniśmy złożyć do Starostwa Powiatowego (wydział architektury) bądź do właściwego Urzędu Miasta. Do wniosku należy dołączyć podstawowe dokumenty:

 • Projekt budowlany – w czterech egzemplarzach
 • Decyzję o warunkach zabudowy oraz zagospodarowanie terenu
 • Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
 • Dokumentację dodatkową, wynikającą z aktualnych przepisów prawa miejscowego

Warto dokonać wszystkich formalności przed rozpoczęciem budowy. Pamiętajmy, że budowa bez pozwolenia wiąże się z ryzykiem nakazu rozbiórki lub koniecznością uiszczenia wysokiej opłaty legalizacyjnej.

Jak wybrać projekt budowlany?

Zakup projektu budowlanego ma decydujący wpływ na sumaryczny koszt budowy. Pamiętajmy, by kupować projekt w sprawdzonych miejscach: bezpośrednio u wykwalifikowanych architektów lub w doświadczonych pracowniach projektowych. Możemy zamówić projekt indywidualny lub gotowy. Ta druga opcja jest zazwyczaj znacznie tańsza. Podczas wyboru konkretnego projektu zwróćmy też uwagę na typ zadaszenia, rozmiary całej konstrukcji oraz kształt bryły garażowej. Są to czynniki, które wywierają znaczny wpływ na koszt całego przedsięwzięcia. Najtańsze w wykonaniu będą garaże z prostym dachem jednospadowym o nieskomplikowanej konstrukcji i bryle w kształcie kwadratu lub prostokąta. Koszt wykonania garażu z dachem wielospadowym oraz o skomplikowanej bryle może być znacznie droższy.

Pamiętajmy też, że wygląd garażu powinien współgrać z budynkiem mieszkalnym oraz całym otoczeniem. Jeśli chcemy zachować harmonię architektoniczną, wówczas wybierzmy taki sam materiał budowlany (najczęściej jest to beton komórkowy) i oczywiście elewację. Zwróćmy też uwagę na proporcje budynków - garaż powinien być widocznie mniejszy od domu, a jego rozmiary nie powinny w niczym ograniczać funkcjonalności części mieszkalnej.

Koszt projektu budowlanego zależy od wielkości budowli oraz poziomu jej skomplikowania. Dobry jakościowo, gotowy projekt budowy garażu możemy kupić za kwotę 1.000-3.000 zł.

Budowa garażu wolnostojącego zaczyna się od postawienia odpowiedniego szkieletu zdrewna. Lokalizacja garażu na działce jest kluczowa. Od tego zależy jego wielkość, projekt i funkcjonalność.
Budowa garażu - projekt, koszt, wykonanie

Optymalna lokalizacja garażu wolnostojącego

Sposób usytuowania garażu zależy od przepisów prawa budowlanego oraz specyfiki zagospodarowania posesji. Najczęściej przyjmuje się zasadę mówiącą, iż garaż powinien być ulokowany w taki sposób, by podjazd dla samochodów był możliwie jak najprostszy i najkrótszy. Umieszczenie garażu na tyłach posesji zwiększy długość podjazdu, (który trzeba będzie utwardzić), a dodatkowo może zmniejszyć nasz komfort użytkowy.

Kolejną istotną zasadą jest pozostawienie przed garażem wolnej powierzchni użytkowej, na której będziemy mogli w przyszłości wykonać utwardzony parking. Optymalna wielkość takiego parkingu nie powinna być mniejsza niż 6 m2 na każdy samochód.

Zasady lokalizacji garaży wolnostojących zostały ściśle określone w rozporządzeniu ministra infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75, poz. 690 z późn. zm.). Według tego aktu prawnego, garaż wolnostojący powinien:

 • być umieszczony w odległości 3 m od granicy działki – jeśli ściana zwrócona w stronę granicy nie posiada drzwi ani otworów okiennych.
 • być umieszczony w odległości 1,5 m od granicy działki – jeśli działka ma mniej niż 16m szerokości, długość garażu jest mniejsza niż 5,5m (a jego wysokość nie przekracza 3), bądź w przypadku gdy umiejscowienie budynku wynika z warunków zabudowy lub miejscowego planu zagospodarowanie przestrzennego.
 • być umieszczony w odległości 4 m od granicy działki – jeśli ściana zwrócona w stronę granicy posiada otwór okienny.
 • być umieszczony bezpośrednio przy granicy – jeśli na sąsiadującej działce istnieje przylegający obiekt budowlany (garaż bądź budynek gospodarczy). Należy przy tym spełnić warunek, że nasz garaż nie może być większy ani szerszy niż budynek znajdujący się na sąsiedniej działce.

Garaż blaszany czy murowany?

Nasz wolnostojący garaż może być wykonany z różnorodnych materiałów. Najtańszym rozwiązaniem jest budowa tzw. blaszaków. Tego typu konstrukcje przeważnie kupuje się na specjalne zamówienie. Ich samodzielne wznoszenie jest mało opłacalne. Wolnostojący garaż blaszany może być ocieplony i otynkowany – dzięki temu znacznie podnosi się jego funkcjonalność oraz walory wizualne. Dobre jakościowo, ocieplone garaże blaszane mogą być funkcjonalną alternatywą dla garażu murowanego. Pamiętajmy jednak, że nigdy nie będą tak odporne na włamania, nie zapewnią takiej samej izolacji cieplnej i nie będą tak trwałe jak ich murowane odpowiedniki.

Garaż murowany jest inwestycją na długie lata. Możemy wykonać go metodą gospodarczą, co pozwoli na poczynienie pewnych oszczędności. Całą konstrukcję można też dodatkowo ocieplić. Polecane jest ocieplenie z wełny mineralnej, która nie ulega spalaniu, zapewnia duże wyciszenie akustyczne, a jednocześnie posiada takie same parametry termoizolacyjne jak styropian.

Koszt budowy garażu zależy od wielu czynników, a największym jest chyba robocizna, czyli zatrudnienie robotników. Ekipa budowlana w ciągu kilku dni jest w stanie postawić garaż i przystosować go do użytku.
Budowa garażu - projekt, koszt, wykonanie

Orientacyjne koszty budowy garażu wolnostojącego

Koszt budowy garażu wolnostojącego zależy od wielu czynników, takich jak rodzaj gruntu, rozmiarów budynku, materiałów budowlanych, więźby dachowej oraz stopnia skomplikowania bryły budynku. Najłatwiej jest oszacować koszty budowy garażu blaszanego – do ceny zakupu gotowej konstrukcji dodajemy jedynie koszt przygotowania odpowiedniego podłoża. Dobre jakościowo, przestronne i ocieplone garaże blaszane są wydatkiem rzędu 7.000-8.000 zł, ale najprostsze modele można nabyć nawet poniżej 2.000 zł. Do kosztów całkowitych doliczamy przygotowanie podłoża (wykonanie wylewki bądź ułożenie płyt betonowych). Pamiętajmy, że utwardzone podłoże powinno być szersze od rozmiarów garażu o ok. 40-50 cm z każdej strony. Wykonanie dobrego jakościowo podłoża będzie kolejnym wydatkiem rzędu przynajmniej 1.000 zł.

Czy wiesz, że...

Ceny usług firm budowlanych mogą się różnić nawet dwukrotnie. Dlatego przed podpisaniem umowy dobrze jest porównać oferty z różnych źródeł.

Najłatwiej zrobić to z wykorzystaniem usługi Szukaj Wykonawcy na KB.pl. Wypełniasz prosty formularz i na jego podstawie otrzymujesz oferty od sprawdzonych firm z Twojej okolicy. Formularz jest dostępny tu.

Sprawdź!

Koszt budowy betonowego garażu wolnostojącego jest bardzo trudny do oszacowania. Wstępne kalkulacje powinny być zawarte w projekcie budowlanym. Pamiętajmy jednak, że są to jedynie orientacyjne wyliczenia, które mogą się różnić o ok. 15-25% od realnych kosztów. Koszty takiej budowy można również policzyć samodzielnie klikając w ten link.

Jeżeli budowę garażu wolisz zlecić sprawdzonej firmie budowlanej, wypełnij ten formularz. Skontaktujemy się z Tobą, potwierdzimy szczegóły zapytania, a następnie otrzymasz oferty na budowę garażu od sprawdzonych firm.

Największą popularnością cieszy się budowa jednostanowiskowych garaży z dachem jednospadowym (pokrytym dachówką ceramiczną). Konstrukcję ścian przeważnie wykonuje się z betonu komórkowego. Jeśli przyjmiemy, że całkowita powierzchnia garażu wynosi 30 m2, a fundamenty zostały wykonane z ław fundamentowych (odznaczają się najniższym kosztem budowy), to możemy przyjąć iż:

 • Koszt doprowadzenia budowy garażu do stanu zerowego (roboty ziemne, wykonanie ław i ścian fundamentowych oraz podłogi) wyniesie około 7.000-8.000 zł.
 • Koszt doprowadzenia budowy od stanu zero do stanu surowego zadaszonego (ściany zewnętrzne z betonu komórkowego, więźba dachowa, pokrycie dachu dachówką ceramiczną oraz orynnowanie całej konstrukcji) wyniesie 14.000-16.000 zł
 • Koszt bramy wjazdowej (obsługiwanej ręcznie) wyniesie około 1.700 zł
 • Koszt doprowadzenia budowy do stanu pod klucz (tynki wewnętrzne i zewnętrzne, malowanie ścian wewnątrz i na zewnątrz, płytki na podłogę) wyniesie około 9-10 tysięcy zł.
 • Położenie instalacji elektrycznej (10 punktów) to kolejne 800 zł

Z powyższych wyliczeń wynika, że orientacyjny koszt budowy garażu betonowego o powierzchni 30m2 będzie wydatkiem oscylującym pomiędzy 30.000, a 40.000zł. Owe koszty mogą być podniesione poprzez zmianę konstrukcji dachowej (na dwuspadową) lub zwiększenie powierzchni całkowitej garażu.

Koszt budowy garażu wolnostojącego o powierzchni 30 m2

Modyfikuj
Konstrukcja budynku Cena jedn. Ilość Łączny Koszt
Fundamenty
$ Fundamenty - potrzebne materiały 147,30 zł/m2 30,00 m2 4 419,00 zł
$ Robocizna - wykonanie fundamentów 51,75 zł/m2 30,00 m2 1 552,50 zł
Ściany nośne
$$ Materiały do ścian nośnych z betonu kom. H+H 24 47,78 zł/m2 66,00 m2 3 153,48 zł
$$ Robocizna - ściany nośne z betonu kom. 38,00 zł/m2 66,00 m2 2 508,00 zł
Ściany działowe
$ Materiały do ścian działowych Porotherm P+W 11,5 35,64 zł/m2 25,00 m2 891,00 zł
$ Robocizna - wykonanie ścian działowych 15,31 zł/m2 25,00 m2 382,75 zł
Inne
Łączny koszt: Konstrukcja budynku
Dach Cena jedn. Ilość Łączny Koszt
Konstrukcja dachu
$ Więźba dachowa - materiały 40,55 zł/m2 45,00 m2 1 824,75 zł
$ Robocizna - wykonanie więźby dachowej 17,86 zł/m2 45,00 m2 803,70 zł
$ Membrana - materiały do poszycia dachu 3,03 zł/m2 45,00 m2 136,35 zł
$ Robocizna - wykonanie poszycia dachu z membrany 5,12 zł/m2 45,00 m2 230,40 zł
$ Blachodachówka - materiały 40,51 zł/m2 45,00 m2 1 822,95 zł
$ Robocizna - wykonanie pokrycia z blachodachówki 25,51 zł/m2 45,00 m2 1 147,95 zł
Dodatki i wykończenie dachu
$ Rynny PCV - zakup i montaż 57,15 zł/mb 22,00 mb 1 257,30 zł
Inne
Łączny koszt: Dach
Stolarka zewnętrzna Cena jedn. Ilość Łączny Koszt
Brama garażowa
$$ Brama garażowa - uchylna (z montażem) 1 656,00 zł/szt. 1,00 szt. 1 656,00 zł
Inne
Łączny koszt: Stolarka zewnętrzna
Wykończenie wnętrza Cena jedn. Ilość Łączny Koszt
Posadzki
$ Posadzka na gruncie - materiały 37,08 zł/m2 30,00 m2 1 112,40 zł
$ Robocizna - wykonanie posadzki 9,15 zł/m2 30,00 m2 274,50 zł
Tynki i gips
$$ Tynk gipsowy - niezbędne materiały 14,40 zł/m2 140,00 m2 2 016,00 zł
$$ Robocizna - wykonanie tynków gipsowych 15,12 zł/m2 140,00 m2 2 116,80 zł
Instalacja elektryczna
$ Instalacja elektryczna - materiały + robocizna 79,55 zł/punkt 10,00 pkt. 795,50 zł
Inne
Płytki ceramiczne 35,00 30,00 1 050,00
Robocizna - układanie płytek ceramicznych 45,00 30,00 1 350,00
Malowanie ścian 12,00 140,00 1 680,00
Łączny koszt: Wykończenie wnętrza
SUMA: 32 181,33 zł

Wykonanie garażu betonowego

Garaż betonowy możemy wykonać poprzez kilka odrębnych etapów. Są nimi:

Prace przygotowawcze – na tym etapie gromadzimy wszystkie niezbędne dokumenty, zakupujemy projekt budowlany i uzyskujemy wniosek o pozwolenie na budowę. Ten pozornie prosty etap może być dość czasochłonny. Pamiętajmy, że sama odpowiedź starosty może potrwać do 60 dni – w tym czasie nie wolno nam rozpoczynać żadnych robót budowlanych.

2.      W drugim etapie przystępujemy do wykonania robót ziemnych. Na początek usuwamy warstwę humusu (najczęściej ma głębokość 15-20 cm). Następnie wytyczamy dokładną lokalizację budowli (powinien to zrobić uprawniony geodeta). Po dokładnym wymierzeniu terenu przystępujemy do wykonania wykopu.

3.      Kolejnym krokiem jest wykonanie ław i ścian fundamentowych. Montujemy zbrojenie ław fundamentowych (najlepiej będzie użyć prętów wzdłużnych o średnicy 12 mm). Do zbrojenia montujemy sztywne deskowanie, a całość zalewamy betonem klasy B20. Po dokładnym wysuszeniu betonu przystępujemy do demontażu deskowania, a w następnej kolejności wykonujemy zabezpieczenia przeciwwilgociowe. Po odpowiednim przygotowaniu ław i ścian fundamentowych przystępujemy do wykonania posadzki betonowej.

4.      Czwarty etap prac to wykonanie ścian zewnętrznych oraz więźby dachowej. Ściany wykonujemy z betonu komórkowego. Do wykonania więźby będą nam potrzebne krokwie o przekroju do 180 cm, murłaty o przekroju ponad 180cm, deskowanie oraz podbitka połaci dachowych (z tarcicy nasyconej), deski kalenicowe oraz deski czołowe okapu. Po wykonaniu więźby przechodzimy do montażu dachówki ceramicznej. Na koniec tworzymy orynnowanie (najlepiej użyć do tego rynien PCV Fi·12,5cm oraz rur spustowych Fi·10).

5.      Pięty etap prac polega na wykonaniu stolarki okiennej. Wstawiamy okna, drzwi i bramę wjazdową. Po zamontowaniu stolarki, nasz garaż jest już w stanie surowym zamkniętym.

6.      Szósty, ostatni etap to prace wykończeniowe. Zewnętrzne fragmenty budynku ocieplamy wełną mineralną i tynkujemy. Owe prace powinny być wykonane przez doświadczoną ekipę wykończeniową. We wnętrzu garażu przystępujemy do wykonania tynków cementowo – wapiennych. Następnie pokrywamy ściany powłoką gruntującą i przystępujemy do malowania.

Jeśli chcemy podnieść walory wizualne naszego garażu, możemy wyłożyć w nim płytki ceramiczne. Najtrwalszym rozwiązaniem będzie ułożenie płytek ciągnionych, które odznaczają się dużą odpornością na ściskanie. Pamiętajmy też, że płytki do garażu powinny być nieszkliwione, odporne na działanie ujemnych temperatur, wilgoci oraz na ścieranie.

Gdy przy domu potrzebny jest garaż…

Budowa wolnostojącego garażu jest skomplikowanym, wieloetapowym procesem. Pamiętajmy, że każda tego typu inwestycja wymaga pozwolenia na budowę. Możemy ją otrzymać w Starostwie Powiatowym lub właściwym urzędzie miejskim. Koniecznym dokumentem będzie projekt budowlany. Warto go kupić u doświadczonego architekta lub w sprawdzonym biurze projektowym.

Pamiętajmy także, że od specyfiki projektu budowlanego zależą sumaryczne koszty budowy. Jeśli chcemy postawić garaż jak najmniejszym kosztem, wybierajmy gotowy projekt o powierzchni do 30 m2 z prostą bryłą oraz jednospadowym dachem. Koszt takiej budowy będzie wydatkiem w granicach 30.000-40.000 zł. Wykonanie kilkumiejscowych garaży z przyłączami elektrycznymi będą znacznie większym wydatkiem.

Pod względem kosztów atrakcyjną alternatywą jest zakup gotowego, ocieplonego garażu blaszanego. Za jednomiejscową, dobrą jakościowo konstrukcję przyjdzie nam zapłacić 7.000-8.000 zł, a najtańsze kupimy poniżej 2.000 zł. Musimy jednak pamiętać, że garaż blaszany nigdy nie będzie tak trwały ani bezpieczny jak jego murowane odpowiedniki. Jego największą zaletą jest jedynie niski koszt oraz ekspresowy czas montażu. Gotowy garaż blaszany można zamontować na podkładzie betonowym w ciągu kilku godzin.

Zwróćmy szczególną uwagę na fakt, że każdy wolnostojący garaż powinien być odpowiednio ulokowany na naszej posesji. Szczegółowe warunki usytuowania garażu określone są w rozporządzeniu ministra infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Najważniejszym kryterium lokalizacji garaży wolnostojących jest odległość od punktów granicznych naszej posesji.

Jednocześnie przypominamy, że koszt budowy garażu można obliczyć w kalkulatorze kosztów budowy domu.

ikona podziel się Przekaż dalej