Badania geodezyjne gruntu przed rozpoczęciem budowy

Najistotniejszą rzeczą, którą musimy wiedzieć przed rozpoczęciem budowy jest specyfika gruntu na naszej działce. Należy wyróżnić tu trzy parametry, które zadecydują o kosztach i bezpieczeństwie posadowienia budynku.

Położenie – niektóre domy budujemy na efektownych skarpach, inne na obniżonym terenie. Pamiętajmy jednak o zmiennych warunkach pogodowych. Intensywne opady atmosferyczne nie wnikają od razu do gleby. Dlatego warto ustalić, gdzie spływają wody opadowe i jaki może być ich wpływ na nasz budynek.

Poziom wód gruntowych – nabiera szczególnego znaczenia w przypadku domów podpiwniczonych. Wyższy poziom wód gruntowych może sprawiać pewne trudności podczas budowy i izolowania fundamentów. Wiąże się to z podniesieniem kosztów inwestycyjnych. Poziom wód gruntowych będzie też ważny z punktu widzenia nośności. Pamiętajmy, że wilgotne gleby mają zazwyczaj mniejszą nośność niż podłoża zwarte i przepuszczalne.

Rodzaj gruntu – najgorsze pod budowę są gleby organiczne, miękko gliniaste i miękko piaszczyste. Tego typu podłoża mają najmniejszą nośność, co wiąże się z ryzykiem zbyt dużego osiadania budynku. Oczywiście budowa na trudnej glebie jest możliwa, jednak wiąże się ze znacznym podniesieniem wydatków i niesie ze sobą ryzyko. W tym wypadku szczególnie poleca się badania geotechniczne. Jest to najlepszy sposób żeby sprawdzić czy pod pierwszą warstwą podłoża nie ma rozmoczonych glin i namułów uniemożliwiających budowę.

Czy badania gruntu są konieczne z punktu widzenia prawa?

Domy jednorodzinne należą do pierwszej kategorii geotechnicznej (według rozporządzenia MSWiA z 24.09.1998 r). Ich budowa nie powinna wiązać się z koniecznością wykonywania dokładnych badań gruntu. W większości wypadków wystarczy dokumentacja geotechniczna, które daje przybliżony obraz jakości gruntu.  

Musimy jednak zwrócić szczególną uwagę na plany zagospodarowania przestrzennego. W niektórych przypadkach zdarza się, że badanie geotechniczne zostaje wymuszone przez ustalenia zawarte w tym dokumencie. Dotyczy to w szczególności podpiwniczonych budynków.

Badanie gruntu, czyli wykonanie odwiertów geotechicznych, nie jest konieczne z punktu widzenia prawa, jednak jest to bardzo pomocne, na przykład w czasie dobierania fundamentów i izolacji.
Badania geotechniczne gruntu przed rozpoczęciem budowy

Dlaczego warto wykonać badania gruntu?

Wielu inwestorów twierdzi, że badanie geotechniczne nie jest potrzebne. Większość terytorium polski zajmują zwarte grunty o odpowiedniej nośności. Jednak budowa domu na nieznanym podłożu wiąże się z pewnym ryzykiem.

Odwierty geotechniczne informują inwestora o nośności gruntów i pomagają podjąć decyzje nad wyborem odpowiednich fundamentów. Badanie geotechniczne mogą być wykonane jeszcze przed zakupem działki. Dzięki temu upewnimy się, czy teren na pewno nadaje się pod zabudowę jednorodzinną.

W praktyce może się okazać, że wykonanie tego typu działań przyniesie nam dodatkowe oszczędności. Dokładana analiza geotechniczna może być pomocna w podjęciu istotnych decyzji budowlanych. Wskaże nam linię przemarzania gruntu i ułatwi decyzje dotyczącą drenażu. Dzięki badaniom będziemy też mogli podjąć decyzję o głębokości podpiwniczenia. Są to cenne informacje, które warto wiedzieć przed rozpoczęciem prac budowlanych.

Koszty wykonania odwiertów

Koszty mogą się różnić w zależności od regionu naszego kraju. Orientacyjna cena wykonania odwiertu o głębokości 1 metra waha się pomiędzy 90, a 160 zł. Oznacza to, że koszt wykonania czterech odwiertów o głębokości 3 m. będzie wynosił 1 080 a 1 920 zł. Nie jest to zbyt duży wydatek (w porównaniu z kosztami budowy domu).

Jednak niekiedy badanie geotechniczne trzeba po pewnym czasie powtórzyć. Dzięki powtórzeniu badań dowiadujemy się o cyklicznych zmianach poziomu wód gruntowych. Jest to szczególnie istotne w przypadku terenów o wyższym poziomie wilgoci.

W kosztach wykonania odwiertów znajduje się kompletna dokumentacja geotechniczna dostarczona w wersji papierowej i elektronicznej.

Co zawiera dokumentacja geotechniczna?

Każda dokumentacja geotechniczna powinna składać się z części graficznej oraz pisemnej. Część graficzną obejmują mapki zawierające przekrój geotechniczny (z zaznaczonymi warstwami gruntu), dokładną lokalizację wykonanych odwiertów, a także lokalizację odkrywek (o ile zostały wykonane). W części pisemnej znajdziemy analizę gruntu, a także zalecenia dotyczące budowy fundamentów. W dokumentacji musi znajdować się także:

  • Informacja dotycząca rodzajów gruntów, ich parametrów oraz wzajemnego położenia względem siebie.
  • Informacja dotycząca nośności gruntów.
  • Informacja o głębokości występowania wód gruntowych, a także wskazówki dotyczące wpływu wód gruntowych na wykonywanie prac ziemnych.
  • Informacja o przypuszczalnej zmianie poziomu wód gruntowych.
  • Uwagi o preferowanych możliwościach odwodnienia terenu i zabezpieczeniu skarp.

Przydatne informacje do badań geodezyjnych

Badania geotechniczne gruntu wykonuje wiele wyspecjalizowanych firm. Podstawą do analiz są odwierty geotechniczne. Możemy przyjąć, że im odwiertów jest więcej, tym badania są bardziej dokładne. Za niezbędne minimum przyjmuje się trzy odwierty geotechniczne. Jeśli firma proponuje nam wykonanie jednego, dwóch odwiertów, nie warto korzystać z jej usług. Jej dokumentacja geotechniczna nie będzie zbyt dokładna, a przez to mało wiarygodna.

Zwróćmy też uwagę na głębokość odwiertów, która powinna być uzależniona od specyfiki budynku.Jeśli planujemy budowę domu podpiwniczonego, odwierty geotechniczne muszą być wykonane na głębokość 4 do 6 metrów. W przypadku domów bez podpiwniczenia, wystarczy wykonanie odwiertów do głębokości 3 metrów. Najdokładniejsze wyniki uzyskamy wtedy, gdy będziemy znali przybliżoną lokalizację budynku na działce. Wynajęta firma będzie wiedziała w którym miejscu wykonać odwierty. To z kolei sprawi, że wyniki analiz będą najlepiej dopasowane do naszych potrzeb.

ikona podziel się Przekaż dalej