Kto wykonuje operat wodnoprawny i jakie są rodzaje tej dokumentacji?

Jak już wspomnieliśmy na samym początku, operat wodnoprawny jest bardzo istotnym dokumentem, na podstawie którego można uzyskać pozwolenie wodnoprawne. Sporządzenie tej dokumentacji należy załatwić jeszcze przed rozpoczęciem inwestycji.

Kto wykonuje operat wodnoprawny? Sporządzenie dokumentacji należy powierzyć firmie branżowej, która zatrudnia specjalistów z zakresu geologii i hydrogeologii. Specyfika tego dokumentu wpłynie na ostateczny koszt usługi. Operat wodnoprawny powinien być dostosowany do rodzaju planowanej inwestycji, na którą potrzebne jest pozwolenie wodnoprawne. Wyróżniamy tutaj:

 • Pozwolenie wodnoprawne na pobór wód.
 • Pozwolenie wodnoprawne na rolnicze wykorzystanie ścieków.
 • Pozwolenie wodnoprawne na przeprowadzenie prac budowlanych związanych z gruntem na nieruchomości o powierzchni przekraczającej 3 500 m2, wpływających na retencje.
 • Pozwolenie wodnoprawne na wprowadzenie ścieków do ziemi, wód bądź urządzeń kanalizacyjnych.
 • Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie wód opadowych oraz wód roztopowych do urządzeń wodnych bądź do wód publicznych.

Specyfika operatu wodnoprawnego powinna być dopasowana do rodzaju planowanej inwestycji. Ze względu na dużą różnorodność w zakresie tej dokumentacji, sporządzenie operatu może wygenerować dość zróżnicowane koszty.

Jakie dane zawiera operat wodnoprawny?

Wiemy już, kto wykonuje operat wodnoprawny i znamy podstawowe rodzaje owych dokumentów. Według zapisów artykułu 408 Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. 2017 poz. 1566):

„Operat sporządza się pisemnie w formie opisowej i graficznej, a także na informatycznych nośnikach danych jako dokument tekstowy, a część graficzną operatu w postaci plików typu rastrowego (PDF) lub plików w formacie wektorowych danych przestrzennych, odwzorowanych w jednym z obowiązujących układów współrzędnych geodezyjnych”.

Z zapisów ustawy Prawo wodne wynika, że operat wodnoprawny musi zawierać część opisową oraz graficzną. Część opisowa musi być dostosowana do rodzaju działalności, której dotyczy pozwolenie wodnoprawne. Pełen opis zakresu dokumentacji znajdziemy w artykule 409 wspomnianej ustawy. W dokumentacji znajduje się między innymi dokładny opis adresu osoby lub firmy starającej się o pozwolenie wodnoprawne. W części opisowej znajdują się także wszystkie podstawowe informacje dotyczące zakresu oraz celu planowanych działań. Dokument w części opisowej obejmuje także informacje o urządzeniach wodnych, ich lokalizacji na działce, a także charakterystykę planu gospodarowania wodami na wskazanym obszarze. Ponadto dokumentacja powinna zawierać wyczerpujące informacje o ustaleniach wynikających z przepisów prawa krajowego bądź lokalnego. Ważnym elementem dokumentacji jest także opis wpływu planowanej inwestycji na stan lokalnych wód podziemnych oraz powierzchniowych.

Druga część dokumentacji obejmuje informacje graficzne. Jest to techniczny opis urządzeń, plan urządzeń wodnych wraz zasięgiem oddziaływania, a także różnego rodzaju schematy i przekroje, na podstawie których można przyznać pozwolenie wodnoprawne.

Dokładna zawartość dokumentacji jest uzależniona od specyfiki operatu. Wykonanie pełnej dokumentacji może być dość czasochłonne i wieloetapowe. Operat wodnoprawny niejednokrotnie zawiera bardzo dużo informacji, których wymaga realizacja danej inwestycji. Ze względu na duże zróżnicowanie wymaganej w operacie dokumentacji, koszt jego wykonania może okazać się mocno zróżnicowany. Sprawdź także: Operat wodnoprawny krok po kroku – wymagania, opracowania, porady.

Operat wodnoprawny – ile kosztuje wykonanie dokumentacji?

Nie istnieje jednoznaczna odpowiedź na pytanie, ile kosztuje wykonanie kompletnego operatu wodnoprawnego. Ostateczna cena wykonania tej dokumentacji będzie w dużej mierze uzależniona od rodzaju planowanego przedsięwzięcia. Najniższe koszty operatów dotyczą prostych, przydomowych instalacji. W wielu przypadkach operat wodnoprawny musi zawierać bardzo szczegółowe obliczenia i wiele dodatkowych zestawień. Im bardziej skomplikowana będzie inwestycja, tym bardziej obszerna dokumentacja zawarta w operacie. Trudniejsze i bardziej czasochłonne wykonanie operatu może znacząco spotęgować koszt usługi.

Ile kosztuje wykonanie operatu w przypadku typowych inwestycji? Średnia cena wykonania operatu wodnoprawnego rozpoczyna się już od kwoty 1 500 zł. Koszty dla klientów indywidualnych niejednokrotnie zamykają się w kwocie do 5 000 zł. Sytuacja zmienia się w przypadku większego stopnia skomplikowania. Dla przykładu, sporządzenie pełnego operatu na potrzeby oczyszczalni ścieków może wygenerować wydatki w przedziale 10 000 – 20 000 zł.

Ile kosztuje wykonanie operatu wodnoprawnego? Aktualizacja: 09-03-2023 r.

Średnia cena od

Średnia cena do

Operat wodnoprawny – usługa podstawowa

1 500,00 zł

5 000,00 zł

Operat wodnoprawny – wysoki stopień skomplikowania dokumentacji

10 000,00 zł

20 000,00 zł

Źródło: opracowanie własne

Zaprezentowane powyżej ceny operatów wodnoprawnych mają charakter poglądowy i nie stanowią oferty handlowej. Cena operatów wykonywanych przez lokalnych specjalistów może się odczuwalnie różnić. Ostateczna wycena dokumentacji będzie uzależniona od specyfiki planowanego przedsięwzięcia oraz stopnia skomplikowania operatu.

Pozwolenie wodnoprawne

Jak już wiemy, operat wodnoprawny jest niezbędnym elementem dokumentacji umożliwiającej wydanie pozwolenia wodnoprawnego. Zadaniem inwestora jest złożenie wniosku o pozwolenie wodnoprawne wraz z wymaganymi załącznikami i informacjami dodatkowymi.

Samo pozwolenie zawiera wszystkie informacje dotyczące celu użytkowania wód, jego zakresu oraz warunków dodatkowych. Pozwolenie wodnoprawne może też nakładać na inwestora dodatkowe obowiązki względem innych jednostek organizacyjnych i środowiska.

Pamiętajmy, że wydanie pozwolenia będzie możliwe jedynie wtedy, gdy inwestor dostarczy komplet dokumentów. W przypadku wydania negatywnej decyzji, istnieje możliwość odwołania. Czas na odwołanie od decyzji Wód Polskich wynosi czternaście dni od terminu otrzymania decyzji. Co równie istotne, pozwolenie wodnoprawne nie jest dokumentem bezterminowym. Dokumentacja zostaje wydana na określony czas (maksymalnie trzydzieści lat). Jeśli inwestycja nie zostanie zrealizowana we wskazanym czasie, przed jej rozpoczęciem konieczne będzie uzyskanie nowego pozwolenia wodnoprawnego.

Źródła:

 • Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. 2017 poz. 1566)
 • https://prohabitat.com.pl
 • https://www.mgprojekt.com.pl
 • https://ekohouse-oczyszczalnie.pl/informacje/operat-wodnoprawny
 • https://ekolog.pl/aktualnosci/ile-kosztuje-operat-wodnoprawny
 • https://www.bioeko-system.pl/operat-wodnoprawny/
 • http://www.joanna-stalmach.pl/cennik/
 • http://www.gdrg.pl/operat-wodnoprawny
ikona podziel się Przekaż dalej