Opracowania geodezyjno-kartograficzne dla inwestycji budowlanej

Rodzaje map potrzebnych przed rozpoczęciem budowy domu

Zanim rozpocznie się prace projektowe, potrzebna będzie mapa sytuacyjno-wysokościowa. Ta mapa do celów projektowych nie jest tym samym opracowaniem co mapa zasadnicza działki, chociaż obie mają pewne cechy wspólne. Mapa zasadnicza działki jest sporządzana w skali:

 • 1:500 dla działek budowlanych,
 • 1:500, 1:1000 dla obszarów o dużym zagęszczeniu obiektów budowlanych,
 • 1:1000, 1:2000 dla obszarów o średnim zagęszczeniu obiektów budowlanych,
 • 1:5000 dla obszarów leśnych i rolnych.

Wniosek na specjalnym formularzu składa się zwykle w starostwie w powiatowym ośrodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej albo w wydziale geodezji, gdzie uzyskać można właśnie mapę zasadniczą działki.  Cena za udostępnienie wybranej mapy zasadniczej działki jest określona w szczegółowym kalkulatorze opłat. Można przykładowo przyjąć, że jest to kwota ok. 40 zł za arkusz. Cena za sporządzenie przez geodetę mapy do celów projektowych wyniesie natomiast od 500 zł do 1500 zł w zależności od wielkości działki.

Mapa zasadnicza jako podstawa do wniosku o warunki zabudowy

Mapa zasadnicza jest zasobem państwowym, aktualizowanym przez ośrodek dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. Ze względu na dosyć rzadką aktualizację, tego rodzaju mapa dokumentacyjna może posiadać braki o aktualnej zabudowie i ma raczej znaczenie informacyjno-poglądowe. Zawiera podstawowe elementy dotyczące:

 • Ewidencja gruntów – granice i numery działek.
 • Uzbrojenie terenu – infrastruktura terenu w postaci gazociągów, wodociągów, linii energetycznych, ogrodzeń.
 • Zagospodarowanie terenu – ulice, obiekty użyteczności publicznej, zadrzewienie, ogrodzenie.
 • Ukształtowanie terenu – wysokość terenu.

Kopię mapy zasadniczej dołącza się do wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy. Powinna ona obejmować obszar działki wraz z terenem przylegającym o szerokości nie mniejszej niż 50 m z każdej strony. Jest to tak zwany obszar analizowany, którego stan aktualny (zabudowa i zagospodarowanie) decyduje o wymaganiach wobec nowej inwestycji budowlanej. Ważną rzeczą jest tutaj dbałość o aktualność mapy. W przypadku wątpliwości urząd może zobowiązać inwestora do złożenia nowej mapy. Sprawdź także ten artykuł o celu i zastosowaniu mapy geodezyjnej.

Mapa sytuacyjno-wysokościowa jako następny krok do własnego domu

Mapa do celów projektowych na bazie mapy zasadniczej

Wydaniem mapy zasadniczej oraz mapy ewidencyjnej zajmuje się wydział geodezji w starostwie powiatowym. Na kopii aktualnej mapy zasadniczej jest sporządzana mapa do celów projektowych. Wypis z mapy ewidencyjnej jest uzupełnieniem mapy zasadniczej. 

Do celów projektowych, jako załącznik dokumentacji sporządzanej podczas przygotowywania budowy domu, jest mapa sytuacyjno-wysokościowa. Taką mapę wykonuje geodeta, a jej cena wynosi około 500-1000 zł. Mapa wysokościowa uzupełniona i zaktualizowana jest potrzebna dla architekta, jak i do realizacji przyłączy mediów, dlatego warto zamówić ją w czterech albo pięciu egzemplarzach.

O ile mapa zasadnicza ma charakter raczej poglądowy, to mapa wysokościowa do celów projektowych jest bardziej szczegółowa i przede wszystkim aktualna. Geodeta sporządza ją bezpośrednio przed projektowaniem.

Zawartość mapy sytuacyjno-wysokościowej

Kiedy inwestor jest już w posiadaniu zaktualizowanej mapy zasadniczej, możliwa jest dalsza praca dokumentacyjna, a mianowicie ulokowanie projektu domu na działce wraz z jej najbliższym otoczeniem. Sporządzana jest w tym celu mapa do celów projektowych. Potrzebne formalności mają następującą kolejność:

 • Zamówienie mapy zasadniczej w urzędzie.
 • W razie potrzeby, zaktualizowanie mapy zasadniczej przez geodetę.
 • Wybór i zakup projektu domu.
 • Sporządzenie mapy do celów projektowych.

Mapa sytuacyjno-wysokościowa powinna zawierać najważniejsze informacje:

 • granice działki,
 • granice między gruntami o różnym przeznaczeniu,
 • obiekty ogólnogeograficzne,
 • elementy ewidencji gruntów i budynków,
 • sieci uzbrojenia terenu – podziemne, naziemne i podziemne,
 • osie ulic i dróg, a także wszelkie wjazdy i wyjazdy,
 • obszary zieleni,
 • położenie zieleni wysokiej z uwzględnieniem pomników przyrody,
 • szczegóły i obiekty wskazane przez projektanta.

Mapę sytuacyjno-wysokościową sporządza się zwykle w skali 1: 500 oraz 1:1000. Powstaje ona w kilku etapach:

 1. Inwestor zleca wykonanie pracy, podając informacje o obiekcie, dane zleceniodawcy, zakres zlecenia ze szczególnymi wymaganiami.
 2. W powiatowym wydziale geodezyjnym zgłasza się prace geodezyjne i odbiera potrzebne materiały.
 3. W terenie prowadzi się pomiary uaktualniające.
 4. Sporządzenie aktualnej mapy do celów projektowych.
 5. Przekazanie operatu geodezyjnego do wydziału geodezyjno-kartograficznego.
 6. Zleceniodawca otrzymuje gotową mapę.

Mapa sytuacyjno-wysokościowa nie powstaje z dnia na dzień

Planując budowę i starając się o zgodę na warunki zabudowy, trzeba koniecznie uzyskać mapę do celów projektowych. Mapa musi być jak najbardziej aktualna, z uwzględnieniem wszelkich informacji istotnych dla realizacji zamierzonej inwestycji. Firma geodezyjna, której zleca się sporządzenie mapy, wykonuje wszelkie pomiary aktualizacyjne.

Czas potrzebny do sporządzenia mapy sytuacyjno-wysokościowej zależy od stopnia komplikacji obiektu. Można przyjąć, że wykonanie mapy dla jednej działki pod budowę domu potrwa od dwóch tygodni do jednego miesiąca. Krótszy okres oczekiwania dotyczy głównie mapy w wersji elektronicznej. Przekazanie uwierzytelnionej wersji papierowej wymaga więcej czasu.

ikona podziel się Przekaż dalej