Mapa zasadnicza działki – opis oraz oznaczenia

Definicja oraz treść mapy zasadniczej

W dziale geodezji mapa zasadnicza działki jest jedną z podstawowych map działek budowlanych. Zgodnie z ustawą o prawie geodezyjnym i kartograficznym definicja mapy zasadniczej opisuje informacje i elementy, które powinny się na niej znaleźć. Inaczej mówiąc jest to wielkoskalowe opracowanie kartograficzne zawierające aktualne informacje o przestrzennym rozmieszczeniu obiektów ogólnogeograficznych oraz elementach ewidencji gruntów i budynków, a także sieci uzbrojenia terenu: nadziemnej, naziemnej i podziemnej.

Mapa zasadnicza działki zgodnie z jej definicją powinna zawierać informacje o kilku ważnych aspektach. Konieczne jest przedstawienie ewidencji gruntów i budynków, ukształtowania oraz zagospodarowania terenu, w tym rozmieszczenia ulic, drzew czy obiektów użyteczności publicznej. Ma ona przeważnie charakter poglądowy.

Na mapie zasadniczej jest przedstawiona aktualna sytuacja gruntów, ale jest ona nieaktualizowana na bieżąco, dlatego nie można się nią posłużyć do zaprojektowania budynków, które w trakcie budowy wymagają specjalnych pozwoleń. Wyjątkiem są remonty obiektów, które można przeprowadzić przy pomocy jedynie mapy zasadniczej. Odpowiedni urząd wydając mapę zasadniczą dodaje na niej adnotację zabraniającą wykorzystania jej do celów projektowych.

Dostosowanie skali mapy zasadniczej działki

Skala mapy zasadniczej zależna jest od zurbanizowania obszaru. Im gęstsza zabudowa, tym większa skala mapy zasadniczej. Zdarzają się również wyjątki od tych zasad. W przypadku dość dużego zagęszczenia obiektów oraz infrastruktury podziemnej wykorzystuje się skalę mapy zasadniczej nawet 1:250. Przykładem mogą być obszary, w których przebiega metro.

Dlatego, aby mapa zasadnicza działki była przejrzysta, należy dostosować ją do konkretnego przypadku. Mapy działek budowlanych, w tym także mapa sytuacyjna, mapa ewidencyjna czy mapa zasadnicza znajdują się w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej właściwym dla położenia działki. Mapa sytuacyjno-wysokościowa nieruchomości wykorzystywana do celów projektowych zawiera elementy mapy zasadniczej. Z tego powodu właśnie bardzo ważne jest, aby odpowiednia skala umożliwiała poprawne odczytanie terenu. Sprawdź także ten artykuł o mapach geodezyjnych działki.

Zakresy skali mapy zasadniczej a zagospodarowanie terenu

Skala mapy zasadniczej

Zurbanizowanie terenu

1:500 – 1:1000

wysokie

1:1000 – 1:2000

średnie

1:5000

niskie

Zastosowanie mapy zasadniczej oraz jej cena

Mapa zasadnicza działki – porady praktyczne

Aby wykorzystać mapę zasadniczą do sporządzenia mapy do celów projektowych należy ją odpowiednio zaktualizować. Czynność tę może wykonać jedynie uprawniony geodeta. Jego zadaniem jest połączenie treści mapy zasadniczej z aktualną sytuacją terenu i jego zagospodarowaniem. Dodatkowo należy zaktualizować obszar do 30 metrów od granicy działki. Opłatę za aktualizację mapy zasadniczej reguluje cennik geodetów w danej firmie.

Mapa zasadnicza to w pewnym sensie baza dla innych map geodezyjnych. Uprawniony geodeta na jej podstawie potrafi wykonać każdą inną mapę. Najczęściej przekształca się ją w mapy do celów projektowych m.in. w mapę sytuacyjno-wysokościową nieruchomości. Cennik geodetów często zawiera wysokie ceny, jednak bez ich pomocy trudno składać wniosek o pozwolenie na budowę. Aktualizując mapę sytuacyjną uwzględnia się wszystkie obecne elementy zagospodarowania terenu i można uzyskać informację o możliwości budowy planowanej inwestycji.

Mapa zasadnicza poza przekształceniem jej w mapę do celów projektowych według cennika geodetów może jeszcze służyć w innych celach. Między innymi mapa ta może być pomocna przy wszelkich wycenach związanych ze sprzedażą działki czy podziale nieruchomości. Może być również wykorzystana do wydania warunków zabudowy czy też jako ogólny pogląd na ukształtowanie terenu działki i innych sąsiadujących z nią. Geodezja ma bardzo szerokie pole działania, dlatego nigdy nie wiadomo, w jakiej sytuacji konieczne będzie skorzystanie z pomocy geodety.

Koszt oraz czas oczekiwania na mapę zasadniczą

Aby uzyskać mapę zasadniczą inwestor powinien udać się osobiście do odpowiedniej instytucji właściwej dla położenia działki. Jeśli jest ona nieosiągalna lub nie ma jej dla danego terenu, to można zastąpić ją mapą ewidencyjną. Mapa zasadnicza działki jest dostępna praktycznie od ręki w dniu przyjścia do urzędu. Należy jedynie złożyć odpowiedni wniosek. Koszt z jakim musi liczyć się inwestor to około 30-50 zł za format A4.

Jeśli jednak mapa zasadnicza jest potrzebna do wykonania mapy do celów projektowych, to zwykle odbiera ją geodeta, który później na zamówienie inwestora opracowuje kolejną mapę. Czas oczekiwania na końcowy efekt prac wynosi w takim przypadku nawet do 6 tygodni lub dłużej. Wszystko zależy od danego zlecenia, a dokładniej od zakresu mapy oraz zagospodarowania terenu. Cena również jest dużo wyższa od wybrania jedynie podstawowej mapy zasadniczej.

Porównanie czasu oczekiwania i kosztów opracowania map geodezyjnych

Rodzaj mapy geodezyjnej

Czas oczekiwania

Koszt wykonania

mapa zasadnicza

od ręki

30-50 zł za format A4

mapa do celów projektowych

4-6 tygodni

300-1000 zł (lub więcej)

ikona podziel się Przekaż dalej