Czym jest niwelowanie terenu?

Niwelacja terenu tak naprawdę posiada dwie definicje. Pierwsza z nich wyciągnięta jest z geodezji. Oznacza wyznaczanie różnic pomiędzy poszczególnymi punktami znajdującymi się na działce budowlanej. Dzięki zebranym danym geodeci ustalają wysokość nad poziomem morza, na której znajdują się poszczególne punkty. W ten sposób będziemy wiedzieli, jak możemy zaplanować roboty ziemne, a także w jakiej pozycji względem drogi znajduje się nasza działka.

Niwelowanie terenu przez geodetów jest podstawą do robót ziemnych pod budowę domu. Poziomowanie działki budowlanej również nazywane jest niwelowaniem terenu. Naszym zadaniem będzie profilowanie gruntu w taki sposób, aby stawiany dom był całkowicie bezpieczny. Plantowanie terenu nie zawsze jednak oznacza usuwanie nadmiaru ziemi. Czasami roboty ziemne, jakie należy wykonać, dotyczą przywiezienia dodatkowego gruntu, żeby przy jego pomocy zasypać wszelkie doły i zagłębienia, a czasem nawet podwyższyć teren.

Niwelacja terenu a formalności

Pojęcie niwelacji terenu nie zostało ujęte w ustawie Prawa budowlanego. Jednak wiemy, że poziomowanie gruntu zalicza się do robót przygotowawczych. W związku z tym, nie możemy się ich podjąć dopóki rzeczywiście nie uzyskamy pozwolenia na budowę lub tego faktu nie zgłosimy odpowiednim organom. Jeżeli jednak zaczniemy plantowanie bez spełnienia powyższych formalności, to takie roboty ziemne mogą zostać potraktowane jako samowolna budowa. Zatem nadzór budowlany może nas ukarać karą grzywny.

Nie każdy zdaje sobie sprawę z tego, że niwelowanie terenu może jednocześnie wpływać na naruszenie stosunków wodnych w gruncie. Aby się o tym upewnić, dobrze jest zajrzeć do ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne. O obowiązkach, a także zakazach właściciela działki budowlanej informuje nas cały Art. 234.

Właściciel gruntu, o ile przepisy ustawy nie stanowią inaczej, nie może:

1) zmieniać kierunku i natężenia odpływu znajdujących się na jego gruncie wód opadowych lub roztopowych ani kierunku odpływu wód ze źródeł - ze szkodą dla gruntów sąsiednich;

2) odprowadzać wód oraz wprowadzać ścieków na grunty sąsiednie.

Jak niedrogo wykonać przyłącza?

Jeżeli jesteś zainteresowany otrzymaniem ofert od sprawdzonych firm wykonujących przyłącza, wypełnij ten formularz. Na jego podstawie otrzymasz oferty do porównania cen.

Sprawdź!

2. Na właścicielu gruntu ciąży obowiązek usunięcia przeszkód oraz zmian w odpływie wody, powstałych na jego gruncie na skutek przypadku lub działania osób trzecich, ze szkodą dla gruntów sąsiednich.

3. Jeżeli spowodowane przez właściciela gruntu zmiany stanu wody na gruncie szkodliwie wpływają na grunty sąsiednie, wójt, burmistrz lub prezydent miasta, z urzędu lub na wniosek, w drodze decyzji, nakazuje właścicielowi gruntu przywrócenie stanu poprzedniego lub wykonanie urządzeń zapobiegających szkodom, ustalając termin wykonania tych czynności.

4. Nakaz, o którym mowa w ust. 3, nie zwalnia z obowiązku uzyskania pozwolenia wodnoprawnego albo dokonania zgłoszenia wodnoprawnego, jeżeli są wymagane.

5. Postępowanie w sprawie decyzji, o której mowa w ust. 3, nie wszczyna się, jeżeli upłynęło 5 lat od dnia, w którym właściciel gruntu sąsiedniego dowiedział się o szkodliwym oddziaływaniu na jego grunt.

Jak wyrównać teren działki budowlanej

Plantowanie terenu wcale nie jest takie proste, jakby się mogło wydawać. Trzeba pamiętać o kilku ważnych zasadach. Jeżeli nie mamy w tej kwestii żadnego doświadczenia, to zdecydowanie lepiej będzie, jeżeli poziomowanie gruntu pozostawimy specjalistom. Gdy jednak chcemy dowiedzieć się, jak wyrównać teren, aby samodzielnie przeprowadzić wszystkie roboty ziemne, warto pamiętać o kilku istotnych kwestiach.

Koparka podczas pracy na budowie, czyli niwelacja terenu lub niwelowanie terenu
Jak wykonac niwelowanie terenu działki budowlanej, czyli niwelacja terenu, niwelowanie terenu krok po kroku

Przede wszystkim, należy wykonać spadek terenu idący od budynku mieszkalnego, w kierunku granicy działki. Ponadto musimy ocenić, czy musimy się pozbyć nadmiaru humusu, czy może jednak trzeba będzie zamówić wywrotkę ziemi. Plantowanie zaczynamy zawsze od pozbycia się wszystkich drzew, krzewów i innych roślin, które nam przeszkadzają w zagospodarowaniu terenu. Następnie pozbywamy się niepotrzebnego humusu lub też wypełniamy wszelkie doły i zagłębienia nawiezioną ziemią. Koniecznie musimy kontrolować poziom terenu, szczególnie pod budowę domu. Jednak ten etap zdecydowanie lepiej jest zostawić specjalistom.

Bardzo często niwelacja terenu we własnym zakresie wykonywana jest pod zakładany trawnik. Poziomowanie gruntu będzie zdecydowanie łatwiejsze. Dobrym pomysłem będzie wynajęcie niwelatora, który pomoże nam złapać poziom terenu, który chcemy zagospodarować. Poziom gruntu, do którego chcemy wykonać niwelację, zaznaczamy przy pomocy desek i sznurka. Następnie uzupełniamy wszelkie braki ziemi lub pozbywamy się jej nadmiaru. Oczywiście są to podstawowe porady, jak wyrównać teren. Jednak już możemy zauważyć, że wykonanie niwelacji pod budowę lub nawet sam trawnik jest zadaniem wyjątkowo pracochłonnym.

Koszt wyrównania terenu

Koszt wyrównania terenu tak naprawdę jest uzależniony od wielu czynników. Przede wszystkim od stopnia zaawansowania wykonywanych prac. Dodatkowo często cennik niwelacji terenu może obejmować tylko wynajem potrzebnego sprzętu lub też zakup dowożonej ziemi. Dlatego zawsze koszt wyrównania terenu wyliczany jest indywidualnie na podstawie prac, jakie należy wykonać. Sprawdź także ten artykuł z cennikiem wyrównywania terenu.

Przykładowy cennik robót ziemnych, a także dodatkowych usług przydatnych przy samodzielnym wyrównaniu terenu

Rodzaj produktu lub usługi

Cennik

Koszt wyrównania terenu pod budowę

Cena od 9,00 zł/m2

Niwelacja terenu z wycinką drzew i krzewów

Cena od 12,00 zł/m2

Steinberg SBS-LIS-24/36 zestaw do niwelacji terenu

Cena od 819,00 zł

Ziemia na podniesienie terenu, wywrotka

Cena od 150,00 zł

Czarnoziem do podniesienia terenu

Cena od 65,00 zł/tona

Usunięcie korzeni drzew - karczowanie

30,00 zł/szt.

Usunięcie korzeni krzewów

10,00 zł/szt.

Usunięcie drzew dużych do 10 lat wraz z karczowaniem

40,00 zł/szt.

Nawiezienie 10 cm warstwy urodzajnej ziemi, rozplantowanie

16,00 zł/m2

Czy ten artykuł był dla Ciebie pomocny?
Oceń
Dla 94,6% czytelników artykuł okazał się być pomocny

Powiązane artykuły