Zmiany w prawie budowlanym 2021 i w kosztorysach

Nowe standardy energetyczne domów po 1 stycznia 2021 r.

Zmiana ustawy – Prawo budowlane, która weszła w życie w 2020 roku miała na celu uproszczenie i przyspieszenie procesu inwestycyjno-budowlanego. Znowelizowane prawo określa odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych i wprowadza katalog obiektów niewymagających pozwolenia na budowę. Najnowsze przepisy dotyczące budowy domu odnoszą się do ich energooszczędności. W aktualnym projekcie budowlanym powinny być uwzględnione:

  • Odpowiednia izolacja cieplna poszczególnych elementów budynku – współczynnik przenikania ciepła U dla ścian zewnętrznych zostaje zmniejszony do 0,20 W/(m2·K), a dla dachów i stropów nad nieogrzewanymi poddaszami do 0,15 W/(m2·K). Znacząco ma być też zredukowany odpływ ciepła przez okna (do 0,9 W/(m2·K) i drzwi zewnętrzne (do 1,3 W/(m2·K).
  • Redukcja zapotrzebowania domu na energię nieodnawialną – współczynnik energooszczędności budynku Ep nie może przekraczać 70 kWh/(m2·rok).
  • Energia cieplna ze źródeł odnawialnych – budynek musi być wyposażony w systemy cieplne oparte na fotowoltaice, pompach ciepła i nowoczesnych kotłach na paliwo ekologiczne.

Odnawialne źródła energii – niska szkodliwość dla środowiska

Nowa dopuszczalna wartość wskaźnika Ep poniżej 70 kWh/(m2·rok) oznacza konieczność zmniejszenia kopalnych źródeł energii o ponad 20% w porównaniu z dotychczasową normą 95 kWh/(m2·rok). Chodzi tutaj o węgiel kamienny, olej opałowy i gaz ziemny wykorzystywany do ogrzewania budynku, podgrzewania wody użytkowej oraz chłodzenia i oświetlenia budynku.

Ten wskaźnik energii pierwotnej (Ep) pokazuje roczne zapotrzebowanie na energię nieodnawialną na jednostkę powierzchni budynku. Do analizy budynku bierze się jeszcze wskaźnik energii użytkowej (Eu) oraz energii końcowej (Ek). Ten drugi pokazuje zapotrzebowanie na energię po uwzględnieniu sprawności systemów grzewczego oraz CWU.

Poszczególne źródła energii posiadają odmienne współczynniki szkodliwości ich pozyskania dla środowiska. Dla przykładu węgiel kamienny i brunatny, gaz ziemny i płynny oraz olej opałowy mają współczynnik nakładu wi równy 1,10, energia słoneczna, geotermalna i wiatrowa 0,00, biomasa 0,15, a energia elektryczna 3,00. Oznacza to, że dom ogrzewany elektrycznością z sieci wykazuje najwyższą uciążliwość dla środowiska. Jeśli szukasz więcej informacji, sprawdź także zebrane w tym miejscu artykuły o formalnościach przed budową domu.

Droższa budowa domu, ale niższe koszty eksploatacji

Odnawialne źródła energii do ogrzewania domu

Dostosowanie się do nowych standardów energetycznych oznacza, że ani kocioł opalany węglem, ani gazem nie jest w stanie spełnić warunków obowiązujących od 1 stycznia 2021 r. Konieczna jest inwestycja w odnawialne źródła energii. Wysokie na pierwszy rzut oka koszty instalacji pompy ciepła i paneli fotowoltaicznych zwracają się po około dziesięciu latach.

Ogrzewanie przeciętnego domu wraz z podgrzewaniem wody użytkowej tanim paliwem, jakim jest wciąż węgiel, kosztuje w ciągu dziesięciu lat 60-70 tysięcy złotych. Dużą uciążliwość transportu, składowania i dokładania paliwa trudno jest wycenić. Podobny koszt trzeba ponieść na fotowoltaikę i pompę ciepła, z tym że po okresie koniecznym do zwrotu nakładów, instalacja zapewnia praktycznie bezpłatne ogrzewanie i oświetlenie.

Nowoczesny ekologiczny kocioł na pellet również kosztuje wraz z instalacją około 20 tysięcy złotych. Wysoka sprawność kotła oraz całkowicie odnawialne źródło opału, umożliwiające na dodatek komfort automatyzacji, rekompensują znaczny koszt inwestycji. Dostosowując system grzewczy domu do zmian w przepisach należy kierować się wyborem paliwa ekologicznego i pochodzącego ze źródeł odnawialnych. Nieistotne kiedyś kwestie ochrony środowiska, dzisiaj zyskały właściwą rangę.

Termoizolacja budynków zgodnie z nowelizacją prawa budowlanego 2021 r.

Uzyskanie wymaganych wartości współczynnika przenikania ciepła jest możliwe poprzez redukcję strat ciepła w przegrodach oraz dobór odpowiedniej stolarki drzwiowej i okiennej. Ściany zewnętrzne, dach, stropy i podłogi bez odpowiedniej izolacji cieplnej mogą być przyczyną bezpowrotnej ucieczki nawet 30% energii grzewczej domu. Jeśli nawet zastosowanie grubszej warstwy materiału izolacyjnego wiąże się z dodatkowymi kosztami inwestycji rzędu 10-15%, to w dłuższej perspektywie czasu nastąpi zwrot nakładów poprzez obniżenie kosztów grzewczych.

Dostosowanie się do wymogów znowelizowanego prawa budowlanego wymaga nowoczesnych rozwiązań nie tylko przegród budynku, ale również okien i drzwi. Aby okna osiągnęły wartość współczynnika przenikania ciepła poniżej wymaganych 0,9 W/(m2·K), muszą składać się z szyb zespolonych (dwie albo trzy tafle szkła), mieć komory wypełnione gazem szlachetnym (argon, ksenon, krypton).

W przypadku drzwi, których współczynnik U zredukowano do 1,3 W/(m2·K), wymagane jest wypełnienie pustych przestrzeni izolacją termiczną. Wszystkie wymogi dotyczą nowych projektów budowlanych, realizowanych po 1 stycznia 2021 r. Znaczy to, że właściciele domów nie muszą natychmiast dokonywać wymiany starych okien i drzwi na bardziej nowoczesne. Tym bardziej, że w ostatnich latach produkowana stolarka również może spełniać najnowsze wymogi.

Nowelizacja prawa budowlanego – wpływ na planowane koszty

Budowa domu jest inwestycją planowaną na kilka dekad. Każda zmiana w projekcie budowlanym ma istotne znaczenie dla przyszłych użytkowników. Nowe przepisy dotyczące budowy domu stawiają takie warunki ocieplenia dachu i ścian, które natychmiast odbiją się pozytywnie w stałych kosztach eksploatacji. Ściany i dachy bez właściwej termoizolacji stanowią drogę ucieczki nawet 30% energii grzewczej. Większe koszty poniesione na etapie budowy zwrócą się dzięki niższym wydatkom na ogrzewanie.

Zmiany w prawie budowlanym 2021 to nie tylko poprawa termoizolacyjności domów, ale również zastosowanie nowoczesnych i przyjaznych dla środowiska systemów grzewczych. Zakup i instalacja pompy ciepła albo ekologicznego kotła na pellet, jak również coraz bardziej popularnej instalacji fotowoltaicznej, pociąga za sobą określone koszty. Szacuje się, że po 1 stycznia 2021 roku koszt termoizolacji domu wzrośnie o 10-15%. Kompleksowy koszt budowy domu zgodnie z nowymi wymaganiami energetycznymi może wzrosnąć o 20-25%. Nie musi to być jednak szok dla inwestorów, ponieważ planowane zmiany w przepisach znane były od lat i większość projektów budowlanych już je uwzględniło.

ikona podziel się Przekaż dalej