Koszty budowy domu - analiza

Pierwsze wydatki - Stan zerowy

Eksperci z Extradom.pl oszacowali średnie koszty budowy na podstawie danych publikowanych przez Sekocenbud. Pod uwagę wzięto modelowy budynek jednorodzinny o powierzchni użytkowej 151,6 m2, z garażem jednostanowiskowym. Do budowy wykorzystano bloczki silikatowe. Kwoty prezentowane w zestawieniu nie zawierały wartości podatku VAT.

Zestawienie cen podzielono na kilka etapów budowlanych. Pierwszym z nich jest stan zerowy obejmujący roboty ziemne, fundamenty, ściany fundamentowe oraz izolację fundamentów i ścian fundamentowych. Według obliczeń, w I kwartale 2022 roku doprowadzenie nieruchomości do stanu zero kosztowało 53 665 zł. Drugi kwartał 2023 przyniósł podwyżkę do 60 691 zł, co oznacza zmianę o 7 026 zł (13,09%).

Doprowadzenie nieruchomości do stanu surowego otwartego

Kolejny etap budowy, czyli stan surowy otwarty okazuje się najbardziej kosztowny. W zakresie prac znajduje się wykonanie ścian działowych i ścian nośnych, stropy, sklepienia, schody i podesty. W zakresie prac uwzględniamy także kompleksowe wykonanie dachu, wentylacji budynku, izolacji nadziemia oraz warstwy wyrównawcze pod posadzki.

Koszt budowy domu do stanu surowego otwartego w I kwartale 2022 roku wyniósł 249 702 zł. I kwartał 2023 roku przyniósł podwyżkę na poziomie 275 304 zł. Oznacza to wzrost kosztów budowy o 25 602 zł (10,25%). Jak zauważają eksperci:

 „Jest to największy wzrost kwotowy, ale w ujęciu krótkoterminowym w tym przypadku mamy do czynienia z rekordowym spadkiem. W stosunku do poprzedniego kwartału ten etap budowy w zachodniopomorskim potaniał o 8205 zł/2,89%.”

Stan wykończeniowy

To ważny etap inwestycji budowlanej. Stan wykończeniowy obejmuje wykonanie tynków i oblicowań, montaż drzwi i okien zewnętrznych, ścianki działowe w technologiach suchych, posadzki, roboty malarskie oraz pozostałe, wewnętrzne roboty wykończeniowe.

W I kwartale 2022 roku koszt powyższego etapu inwestycyjnego wyniósł 200 621 zł. Inwestycja realizowana w I kwartale roku 2023 kosztowała już 221 595 zł. Jest to podwyżka o dokładnie 20 974 zł (10,45%). Co istotne, w ujęciu kwartalnych wzrost kosztów osiągnął zaledwie 0,40%.

Stan wykończeniowy zewnętrzny

W wyliczeniach wzięto pod uwagę prace związane z wykończeniem bryły budynku. W zakresie prac znalazło się wykończenie elewacji oraz pozostałe roboty zewnętrzne. Według szacunków, cena tego etapu prac w I kwartale 2022 roku wyniosła 93 269 zł. W I kwartale 2023 koszty wzrosły do kwoty 99 739 zł. Jest to zmiana o 6 470 zł, co daje 6,94% podwyżkę cen.

Według podsumowania, postawienie modelowego budynku w województwie zachodniopomorskim kosztowało:

  • 597 013 zł – w I kwartale 2022 roku.
  • 657 057 zł – w I kwartale 2023 roku.

Różnica w cenie inwestycji wyniosła 60 044 zł, co oznacza wzrost o 10,06%. Jak wskazują eksperci:

„Warto jednak zwrócić uwagę na fakt, że kwartał do kwartału notujemy tutaj spadek o 6 484 zł. I chociaż kwotowo to tylko jeden procent, to z realnymi spadkami kosztów nie mieliśmy do czynienia od dwóch lat.

Tym bardziej interesujący jest fakt, że w przypadku prac konstrukcyjnych największy spadek kosztów w ujęciu kwartalnym nastąpił na najbardziej „kosztochłonnym” etapie budowy nadziemia, do stanu surowego (otwartego). Rozpatrując przełom roku 2022 i 2023 daje się zauważyć nie tyle spowolnienie, ile zatrzymanie wzrostu kosztów wznoszenia konstrukcji domu i zewnętrznych prac wykończeniowych. Które w omawianym okresie wahały się od 1,24% dla stanu zerowego do -2,89% dla stanu surowego otwartego”. Sprawdź także ten artykuł: Koszt budowy domu 2023 - liczymy 3 różne domy.

Koszt wykonania instalacji wewnętrznych, centralnego ogrzewania i wentylacji

Modelowy budynek wymaga wykonania instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej oraz gazowej. Ten etap budowy w I kwartale 2022 roku kosztował 34 166 zł. Rok później (I kwartał 2023 roku) za wykonanie instalacji należało zapłacić 36 448 zł. Podwyżka cen wyniosła 2 822 zł (6,68%), co jest wartością poniżej inflacji.

Plac budowy oraz budowa domu w 2023 roku i jej koszt oraz szansa na spadek cen
Budowa domu w 2023 roku oznacza wysokie koszty materiałów

Kolejna kosztorysowana pozycja to instalacja centralnego ogrzewania. Cena inwestycji realizowanej w I kwartale 2022 roku wyniosła 35 361 zł. Koszty wykonania centralnego ogrzewania w I kwartale 2023 roku wyniosły 38 487 zł. Jest to zmiana o 3 126 zł (8,84%).

W modelowym budynku wykonano również wentylację mechaniczną. W I kwartale 2022 roku koszt tego etapu realizacji wynosił 27 640 zł, rok później jest to już 35 731 zł. Zmiana wyniosła 8 090 zł, co oznacza podwyżkę o aż 29,27%. Według ekspertów Ekstradom.pl jest to największa procentowo zmiana w całym zestawieniu kosztów i jako jedyna mocno przewyższa wskaźnik inflacji. W zestawieniu uwzględniono także pozostałe instalacje wewnętrzne:

  • Instalacja elektroenergetyczna – w I kwartale 2022 roku kosztowała 28 540 zł, a rok później 30 261 zł. Oznacza to wzrost o 1 720 zł (6,03%).
  • Instalacja teletechniczna i teletechniki informacyjnej – w I kwartale 2022 roku kosztowała 1 630 zł, rok później 1 781 zł. Podwyżka wyniosła 152 zł (9,30%).

Podsumowanie kosztów budowy, czy rok 2023 może przynieść obniżki cen?

Budowa modelowego domu w województwie zachodniopomorskim, w I kwartale 2022 roku wyniosła 724 349 zł. Inwestycja realizowana dokładnie rok później, czyli w I kwartale 2023 roku kosztowała 799 763 zł netto. Oznacza to podwyżkę o 75 413 zł, a zatem o 10,41%. Jest to kwota nieco powyżej połowy wskaźnika inflacji w 2022 roku.

W analizowanym okresie z największym wzrostem kosztów budowy mieliśmy do czynienia w województwie pomorskim, było to 23,02%, drugi najniższy zaś w wielkopolskim o 13,87%. Natomiast kwartał do kwartału zanotowaliśmy spadki w województwie zachodniopomorskim -0,92%, wielkopolskim -0,44% i -0,09% Warszawie. Z pewną dozą prawdopodobieństwa można przyjąć, że w tych regionach nakłady konieczne na postawienie wymarzonego lokum osiągnęły, przynajmniej na razie, maksymalny pułap akceptowalny dla inwestorów. ” – podsumowuje Rynkowski z Extradom.pl.

Według ekspertów z Ekstradom.pl, biorąc pod uwagę dane z przełomu 2022/2023, można zauważyć wyraźne wyhamowanie. Obniżyły się ceny niektórych materiałów budowlanych, a firmy budowlane nie posiadają już tak wielu zamówień.

Czy to znak, że czeka nas koniec wzrostu kosztów w przypadku budowy domów? Odpowiedź na to pytanie nadal jest trudne, do czego przyczynia się sytuacja za wschodnią granicą i wciąż wysoka, dwucyfrowa inflacja. Jednak dane Sekocenbudu za I kw 2023 pozwalają przypuszczać, że wahania kosztów budowy powrócą do znanego nam sprzed lat, klasycznego sezonowego rytmu. Jeśli tak się stanie, to kwartalne wzrosty kosztów budowy w większości województw powinny wokół 1,5%-2,5% co oznacza, że pozostaną zdecydowanie poniżej prognozowanej na ten okres inflacji” - podsumował Wojciech Rynkowski.

Materiał na podstawie informacji prasowej

ikona podziel się Przekaż dalej