Zanim rozpoczniesz budowę

Pierwszym etapem inwestycji jest oczywiście pozyskanie miejsca pod budowę. Nie będziemy rozważać kosztów zakupu działki, bo ceny mogą się wahać od kilkunastu tysięcy do nawet kilku milionów złotych. Cena jest oczywiście uzależniona przede wszystkim od lokalizacji i wielkości, ale również od statusu i uzbrojenia działki. Na nasze potrzeby przyjmijmy, że posiadamy już działkę budowlaną z doprowadzonymi do jej granicy mediami.

Pierwszym krokiem jest uzyskanie pozwolenia na budowę. Aby je uzyskać, najpierw sprawdźmy plan zagospodarowania przestrzennego. Jeżeli go nie stworzono, będziemy musieli wystąpić o decyzję o warunkach zabudowy.

Następnie należy pozyskać projekt architektoniczny. Projekt musi być oczywiście zgodny z planem zagospodarowania przestrzennego. Możemy nabyć gotowy projekt (koszt to od 1500 do 6000 zł) lub zamówić dedykowany projekt u architekta. Koszt takiej usługi rozpoczyna się od 5000 zł.

Wreszcie możemy złożyć wniosek o pozwolenie na budowę. Należy wypełnić odpowiedni formularz dostępny zwykle na stronie właściwego starostwa powiatowego.  Należy w nim wskazać inwestora, rodzaj inwestycji, miejsce oraz oznaczenie nieruchomości (obręb ewidencyjny i numer działki ewidencyjnej). Do wniosku należy dołączyć cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi wymaganymi dokumentami oraz zaświadczenie potwierdzające wpis architekta na listę właściwej izby samorządu zawodowego. Dodatkowo należy złożyć oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

Czas oczekiwania na pozwolenie na budowę wynosi zwykle od miesiąca nawet do trzech miesięcy Pozwolenie jest ważne przez 3 lata i w tym czasie inwestor powinien rozpocząć inwestycję.

Łącznie poza projektem uzyskanie pozwolenia na budowę kosztuje około 1000- 1300 zł (opłaty urzędowe, skompletowanie niezbędnych dokumentów takich jak mapki projektowe, mapki dla wodociągów itd.).

UWAGA - materiał pochodzi z 2014 roku. W połowie 2015 zmieniło się prawo budowlane i zgodnie ze zmianami w zdecydowanej większości przypadków inwestor nie musi wnioskować o pozwolenie na budowę, a jedynie złożyć dokumenty. Szczegóły znajdziesz w tym artykule. Natomiast informacje o kosztach budowy domu zgodnie z cenami z 2016 roku znajdziesz tu.

Plany i kosztorys to pierwszy krok do budowy domu. To także istotne, jeśli ubiegasz się o kredyt na budowę domu.
Koszt budowy domu z poddaszem użytkowym 160 m2

Stworzenie kosztorysu budowy

Stworzenie szczegółowego kosztorysu budowy domu powinno być obowiązkowym punktem każdego inwestora. Dzięki niemu mamy możliwość dokładnego zaplanowania sposobu finansowania inwestycji. Wiele domów zostało niedokończonych właśnie z powodu niedoszacowania kosztów. Nie warto również szacować kosztów budowy na zasadzie 3000 zł/m2 gdyż potencjalny błąd takiego szacunku może przekroczyć  50%.

Kosztorys budowy możemy pozyskać na kilka sposobów. Możemy pozyskać go razem z projektem domu (wydatek około 250-500 zł), zamówić go u profesjonalnego kosztorysanta (wydatek na poziomie 400-800 zł, ale wiarygodność niezależnego kosztorysu będzie dużo wyższa).

Bezpłatną alternatywą jest skorzystanie z internetowych kalkulatorów kosztów budowy. Najpopularniejszym z nich są Kalkulatory Budowlane, które pozwalają szczegółowo obliczyć koszt budowy domu. Co więcej mamy tam możliwość obliczenia kosztów budowy i wykończenia metodą gospodarczą – czyli przy samodzielnym wykonywaniu części prac oraz w różnych wariantach cenowych.

Po stworzeniu kosztorysu, wyborze projektu i dopełnieniu wszelkich formalności pozostaje nam wybór firmy budowlanej. Tu warto pozyskać oferty przynajmniej z kilku źródeł, gdyż rozbieżności cenowe w różnych przedsiębiorstwach są bardzo duże. Warto również skorzystać z bezpłatnej usługi Szukaj Wykonawcy - na podstawie jednego wypełnionego formularza rozsyłamy Twoje zapytanie do wielu sprawdzonych firm z Twojej okolicy. Te, które mają wolne terminy i są chętne do realizacji inwestycji złożą Ci swoje propozycje.

Stan „zero” czyli każda budowa rozpoczyna się od fundamentów

Podstawą każdego domu są fundamenty. W naszym przypadku budowa fundamentów będzie uproszczona, gdyż jak większość budujących obecnie domy zrezygnowaliśmy z piwnicy. Na budowę najpopularniejszych fundamentów składają się następujące etapy:

 • Prace ziemne – czyli wykop średnio na głębokość 100 cm (głębokość uzależniona jest od poziomu przemarzania gruntu, która wynosi w Polsce od 80 do 140 cm).
 • Ławy fundamentowe -to na nich będzie się opierała cała konstrukcja naszego domu. Standardowe ławy mają przekrój 40x60 cm i są wykonywane z betonu C20/25.
 • Ściany fundamentowe – najczęściej wykonywane z bloczka betonowego na zaprawie cementowo-wapiennej wraz z obustronną izolacją przeciwwilgociową.
 • Izolacja termiczna ścian zewnętrznych styrodurem o grubości 12 cm.
 • Płyta chudego betonu o grubości 15 cm.
 • Podbudowa z podsypki piaskowej.

Koszt budowy takich fundamentów wynosi średnio 259 zł/m2 powierzchni przy czym 192 zł stanowi koszt materiałów, a 67 zł średni koszt robocizny. Łącznie więc za wykonanie fundamentów o powierzchni 80 m2 będzie nas kosztowało 20 740 zł. W ten sposób nasza budowa osiągnęła tzw. stan zero.

Wzniesienie konstrukcji budynku

Gdy nasza inwestycja osiągnie stan zero, możemy przystąpić do wznoszenia ścian nośnych oraz stropu nad parterem. Ściany nośne wykonuje się zwykle pustaków ceramicznych Porotherm P+W 25 lub z bloczków z betonu komórkowego H+H 24. Przyjmijmy, że w naszym domu wykorzystamy to drugie rozwiązanie ze względu na koszty niższe o kilkanaście procent.

Czy wiesz, że...

Ceny usług firm budowlanych mogą się różnić nawet dwukrotnie. Dlatego przed podpisaniem umowy dobrze jest porównać oferty z różnych źródeł.

Najłatwiej zrobić to z wykorzystaniem usługi Szukaj Wykonawcy na KB.pl. Wypełniasz prosty formularz i na jego podstawie otrzymujesz oferty od sprawdzonych firm z Twojej okolicy. Formularz jest dostępny tu.

Sprawdź!

Koszt materiałów (bloczki z betonu komórkowego H+H 24, zaprawa cementowa, izolacja pozioma pod ścianą oraz nadproża prefabrykowane L19 nad otworami) oscyluje pomiędzy 35, a 65 zł/m2, średnie ceny wynoszą około 48 zł/m2. Do tego koszt robocizny murarza oscylujący w granicach 38 zł/m2.

Konstrukcja domu to najważniejszy element każdej budowy. Od tego w zasadzie się zaczyna budowa na różnych etapach. Budowa domu z poddaszem użytkowym może być długotrwała.
Koszt budowy domu z poddaszem użytkowym 160 m2

Powierzchnia ścian nośnych jest zwykle proporcjonalna do powierzchni poziomej budynku. W przypadku domu z poddaszem użytkowym można przyjąć, że 1 m2 łącznej powierzchni użytkowej domu to około 1,45 m2 powierzchni ścian nośnych. Tak więc w naszym przykładowym domu o łącznej powierzchni 160 m2 (parter + poddasze) będziemy mieć około 232 m2 ścian nośnych. Tak więc łączny koszt ścian nośnych w naszym domu wyniesie około 19 970 zł.

Ściany działowe z betonu komórkowego H+H o grubości 12 cm. Średnia cena kompletu materiałów pod takie ściany (wraz z zaprawą, izolacją i nadprożami) to około 23 zł/m2. Do kosztu budowy domu dodajemy oczywiście robociznę, która kosztuje średnio około 22 zł/m2. Przy domu parterowym bez poddasza użytkowego możemy przyjąć, że 1 m2 powierzchni domu wymaga około 0,7 m2 powierzchni ścian działowych. W naszym przykładowym domu znajdzie się więc około 112 m2 ścian działowych, których koszt wyniesie 5 041 zł.

Kolejnym elementem są kominy. W naszym kosztorysie budowy domu zakładamy koszt 6 szachtów kominowych (w tym kominów wentylacyjnych) oraz jednego komina dymowego. Ich łączny koszt wraz z późniejszym wykończeniem to około 6 500 zł za komplet prac wraz z materiałami.

W domu z poddaszem użytkowym znajdą się zwykle dwa stropy. Pierwszy, między parterem a piętrem będzie miał powierzchnię 80 m2 i musi być odpowiednio wytrzymały, aby unieść normalne obciążenie piętra budynku. W takim przypadku złym rozwiązaniem jest strop drewniany, lepiej zdecydować się na strop żelbetonowy lub prefabrykowany teriva. Załóżmy, że zdecydujemy się na strop żelbetonowy. Średni koszt wykonania takiego stropu (wraz z niezbędnymi elementami konstrukcyjnymi takimi jak podciągi, słupy i wieńce w poziomie stropu) wynosi około 388 zł/m2, z czego 302 zł stanowi koszt materiałów, a 86 zł koszt robocizny. Łącznie więc za 80 metrowy strop zapłacimy około 31 000 zł.

Strop nad poddaszem użytkowym będzie miał zdecydowanie mniejszą powierzchnię, gdyż część sufitu będą stanowiły skosy. Załóżmy więc, że powierzchnia tego stropu wyniesie 50 m2. W takim przypadku swobodnie możemy zastosować strop drewniany, gdyż od tego stropu nie będzie wymagana duża wytrzymałość. Wykonanie 1 m2 stropu drewnianego to wydatek około 229 zł, z czego ponad 201 zł stanowi koszt materiałów. Łącznie więc za strop drewniany o powierzchni 50 m2 wraz z elementami konstrukcyjnymi zapłacimy około 11 500 zł.

Podsumowując, koszt wzniesienia fundamentów, ścian nośnych, działowych oraz dwóch stropów kosztował nas prawie 95 000 zł. Szczegółowy kosztorys można zobaczyć poniżej.

Kosztorys budowy domu - fundamenty, ściany i stropy - 160 m2

Modyfikuj
 • Mój kosztorys94 644 zł
 • Niska cena79 017 zł
 • Średnia cena94 644 zł
 • Wysoka cena124 487 zł
Konstrukcja budynku Cena jedn. Ilość Łączny Koszt
Fundamenty
$$ Fundamenty - potrzebne materiały 192,59 zł/m2 80,00 m2 15 407,20 zł
$$ Robocizna - wykonanie fundamentów 67,23 zł/m2 80,00 m2 5 378,40 zł
Ściany nośne
$$ Bloczki z betonu kom. H+H 24 pod ściany nośne 47,49 zł/m2 232,00 m2 11 017,68 zł
$$ Robocizna - ściany nośne z betonu kom. 38,99 zł/m2 232,00 m2 9 045,68 zł
Ściany działowe
$$ Bloczki z betonu kom. H+H 12 pod ściany działowe 22,66 zł/m2 112,00 m2 2 537,92 zł
$$ Robocizna - wykonanie ścian dział. z betonu kom. 21,99 zł/m2 112,00 m2 2 462,88 zł
Kominy i wentylacja
$$ Kominy wentylacyjne + szachty 231,57 zł/szt. 6,00 szt. 1 389,42 zł
$$ Kominy dymowe 2 942,70 zł/szt. 1,00 szt. 2 942,70 zł
$$ Wykończenie kominów 1 128,68 zł/szt. 2,00 szt. 2 257,36 zł
Strop
$$ Materiały do wykonania stropu I żelbetowego 280,87 zł/m2 80,00 m2 22 469,60 zł
$$ Robocizna - wykonanie stropu I żelbetowego 88,24 zł/m2 80,00 m2 7 059,20 zł
$$ Materiały do wykonania stropu II drewnianego 224,77 zł/m2 50,00 m2 11 238,50 zł
$$ Robocizna - wykonanie stropu II drewnianego 28,74 zł/m2 50,00 m2 1 437,00 zł
Inne
Łączny koszt: Konstrukcja budynku
SUMA: 94 643,54 zł
Konstrukcja budynku Cena jedn. Ilość Niski Koszt
Fundamenty
$ Fundamenty - potrzebne materiały 146,36 zł/m2 80,00 m2 11 708,80 zł
$ Robocizna - wykonanie fundamentów 65,59 zł/m2 80,00 m2 5 247,20 zł
Ściany nośne
$ Bloczki z betonu kom. H+H 24 pod ściany nośne 35,28 zł/m2 232,00 m2 8 184,96 zł
$ Robocizna - ściany nośne z betonu kom. 26,96 zł/m2 232,00 m2 6 254,72 zł
Ściany działowe
$ Bloczki z betonu kom. H+H 12 pod ściany działowe 18,85 zł/m2 112,00 m2 2 111,20 zł
$ Robocizna - wykonanie ścian dział. z betonu kom. 13,98 zł/m2 112,00 m2 1 565,76 zł
Kominy i wentylacja
$ Kominy wentylacyjne + szachty 171,94 zł/szt. 6,00 szt. 1 031,64 zł
$ Kominy dymowe 2 795,56 zł/szt. 1,00 szt. 2 795,56 zł
$ Wykończenie kominów 780,55 zł/szt. 2,00 szt. 1 561,10 zł
Strop
$ Materiały do wykonania stropu I żelbetowego 270,82 zł/m2 80,00 m2 21 665,60 zł
$ Robocizna - wykonanie stropu I żelbetowego 61,03 zł/m2 80,00 m2 4 882,40 zł
$ Materiały do wykonania stropu II drewnianego 220,28 zł/m2 50,00 m2 11 014,00 zł
$ Robocizna - wykonanie stropu II drewnianego 19,88 zł/m2 50,00 m2 994,00 zł
Inne
Łączny koszt: Konstrukcja budynku
SUMA: 79 016,94 zł
Konstrukcja budynku Cena jedn. Ilość Średni Koszt
Fundamenty
$$ Fundamenty - potrzebne materiały 192,59 zł/m2 80,00 m2 15 407,20 zł
$$ Robocizna - wykonanie fundamentów 67,23 zł/m2 80,00 m2 5 378,40 zł
Ściany nośne
$$ Bloczki z betonu kom. H+H 24 pod ściany nośne 47,49 zł/m2 232,00 m2 11 017,68 zł
$$ Robocizna - ściany nośne z betonu kom. 38,99 zł/m2 232,00 m2 9 045,68 zł
Ściany działowe
$$ Bloczki z betonu kom. H+H 12 pod ściany działowe 22,66 zł/m2 112,00 m2 2 537,92 zł
$$ Robocizna - wykonanie ścian dział. z betonu kom. 21,99 zł/m2 112,00 m2 2 462,88 zł
Kominy i wentylacja
$$ Kominy wentylacyjne + szachty 231,57 zł/szt. 6,00 szt. 1 389,42 zł
$$ Kominy dymowe 2 942,70 zł/szt. 1,00 szt. 2 942,70 zł
$$ Wykończenie kominów 1 128,68 zł/szt. 2,00 szt. 2 257,36 zł
Strop
$$ Materiały do wykonania stropu I żelbetowego 280,87 zł/m2 80,00 m2 22 469,60 zł
$$ Robocizna - wykonanie stropu I żelbetowego 88,24 zł/m2 80,00 m2 7 059,20 zł
$$ Materiały do wykonania stropu II drewnianego 224,77 zł/m2 50,00 m2 11 238,50 zł
$$ Robocizna - wykonanie stropu II drewnianego 28,74 zł/m2 50,00 m2 1 437,00 zł
Inne
Łączny koszt: Konstrukcja budynku
SUMA: 94 643,54 zł
Konstrukcja budynku Cena jedn. Ilość Wysoki Koszt
Fundamenty
$$$ Fundamenty - potrzebne materiały 253,35 zł/m2 80,00 m2 20 268,00 zł
$$$ Robocizna - wykonanie fundamentów 81,88 zł/m2 80,00 m2 6 550,40 zł
Ściany nośne
$$$ Bloczki z betonu kom. H+H 24 pod ściany nośne 64,60 zł/m2 232,00 m2 14 987,20 zł
$$$ Robocizna - ściany nośne z betonu kom. 70,10 zł/m2 232,00 m2 16 263,20 zł
Ściany działowe
$$$ Bloczki z betonu kom. H+H 12 pod ściany działowe 27,30 zł/m2 112,00 m2 3 057,60 zł
$$$ Robocizna - wykonanie ścian dział. z betonu kom. 40,38 zł/m2 112,00 m2 4 522,56 zł
Kominy i wentylacja
$$$ Kominy wentylacyjne + szachty 332,05 zł/szt. 6,00 szt. 1 992,30 zł
$$$ Kominy dymowe 3 097,58 zł/szt. 1,00 szt. 3 097,58 zł
$$$ Wykończenie kominów 2 029,43 zł/szt. 2,00 szt. 4 058,86 zł
Strop
$$$ Materiały do wykonania stropu I żelbetowego 288,39 zł/m2 80,00 m2 23 071,20 zł
$$$ Robocizna - wykonanie stropu I żelbetowego 158,67 zł/m2 80,00 m2 12 693,60 zł
$$$ Materiały do wykonania stropu II drewnianego 226,81 zł/m2 50,00 m2 11 340,50 zł
$$$ Robocizna - wykonanie stropu II drewnianego 51,68 zł/m2 50,00 m2 2 584,00 zł
Inne
Łączny koszt: Konstrukcja budynku
SUMA: 124 487,00 zł

Dach nad głową, czyli doprowadzamy dom do stanu surowego otwartego

Budowa dachu to osobny etap inwestycji budowlanej. Koszt dachu będzie uzależniony przede wszystkim od jego powierzchni oraz stopnia skomplikowania. Na nasze potrzeby przyjmiemy, że nasz dom będzie miał najprostszy dach dwuspadowy o powierzchni 120 m2 i kącie nachylenia 35o. Nie będziemy dodawać do niego lukarn, dodatkowych spadów ani wykuszów aby nie podnosić łącznego kosztu.

Pierwszym etapem budowy domu będzie montaż więźby dachowej. Dobrej jakości więźba wraz z montażem powinna kosztować około 76 zł w przeliczeniu na m2 powierzchni dachu, w tym 48 zł za materiały i 28 zł za robociznę. Oczywiście koszt ten zależy od wielu elementów, na przykład rodzaju pokrycia (przy ciężkiej dachówce ceramicznej elementy więźby muszą być grubsze, niż przy stosunkowo lekkiej blachodachówce, przez co koszty materiałów znacznie rosną).  Łączny koszt więźby dachowej wyniesie więc ponad  9 100 zł.

Po wykonaniu więźby należy zamontować poszycie dachu. Dawniej standardem było wykonywanie drogiego deskowania wraz z papą. Dziś wykorzystuje się  bardziej nowoczesne i zdecydowanie tańsze membrany. Koszt pokrycia membraną dachu o powierzchni 120 m2 wyniesie nas w sumie ok. 1 400 zł.

Ostatnim elementem konstrukcji dachu będzie jego zewnętrzne pokrycie. Najczęściej wykorzystuje się do tego celu blachodachówkę, dachówkę ceramiczną lub dachówkę betonową. Ponieważ zależy nam na jak najniższym koszcie, zdecydujemy się na bardzo popularną blachodachówkę. Jej ułożenie na dachu o powierzchni 120 m2 to około 10 300 zł, z czego 5 400 zł będą stanowiły materiały (blachodachówka i elementy montażowe) a prawie 4 900 zł robocizna.

Pod wypustami dachu (czyli częścią dachu wystającą poza obrys budynku) należy również zamontować podbitkę. Przy dachu naszym dachu będziemy mieć około 40 m2 podbitki (zakładany wypust 80 cm), a jej koszt wyniesie z montażem około 2 700 zł.

W domu z poddaszem użytkowym dobrym rozwiązaniem będzie dodatkowy montaż okien dachowych. Zakup i montaż 5 takich okien będzie się wiązał z wydatkiem około 5 670 zł, w zależności od rodzaju, marki i jakości okna dachowego.

Do tego należy doliczyć koszt orynnowania dachu (około 2000 zł przy montażu rynien PCV wzdłuż okapu dachu) oraz wyłazu dachowego (419 zł z montażem).

Podsumowując, dach w naszym domu (bez docieplenia) kosztował nas około 31 700 zł, a łączny koszt budowy do stanu surowego otwartego wzrósł to niecałych 126 500 zł.

Stan surowy zamknięty to ostatni element budowy domu. Wstawienie okien i drzwi to jeden z ostatnich etapów.
Koszt budowy domu z poddaszem użytkowym 160 m2

Stolarka zewnętrzna, czyli dochodzimy do stanu surowego zamkniętego

Na koszty stolarki zewnętrznej składają się w sumie trzy elementy – okna, drzwi wejściowe oraz brama garażowa.

Największym wydatkiem będzie oczywiście zakup i montaż okien. Zakładając, że będziemy potrzebować 10 normalnych okien o powierzchni 2 m2 oraz dwóch dużych do salonu o powierzchni odpowiednio 8 m2 (tarasowe) oraz 4 m2 koszt zakupu wraz z materiałami montażowymi wyniesie około 10 700 zł (okna białe PCV) lub 17 550 zł (okna drewniane). Koszt montażu przez fachowców to kolejne 2 400 zł. Oczywiście można wybrać zarówno okna nieco tańsze, o gorszych parametrach jak również okna sporo droższe, charakteryzujące się bardzo wysokimi parametrami. Dokładną wycenę w różnych wariantach można przeprowadzić oczywiście na Kalkulatorach Budowlanych.

Stalowe, antywłamaniowe drzwi wejściowe wraz z montażem przez fachowca to wydatek ponad 2 200 zł. Do tego uchylna brama garażowa obsługiwana ręcznie – wydatek około 1 650 zł.

Podsumowując, koszt stolarki zewnętrznej wyniósł w naszym przypadku niecałe 17 000 zł.

Łączny koszt – stan surowy zamknięty

Kosztorys budowy domu z poddaszem użytkowym 160 m2

Modyfikuj
 • Mój kosztorys140 247 zł
 • Niska cena116 216 zł
 • Średnia cena140 247 zł
 • Wysoka cena188 112 zł
Konstrukcja budynku Cena jedn. Ilość Łączny Koszt
Fundamenty
$$ Fundamenty - potrzebne materiały 192,33 zł/m2 80,00 m2 15 386,40 zł
$$ Robocizna - wykonanie fundamentów 60,42 zł/m2 80,00 m2 4 833,36 zł
Ściany nośne
$$ Bloczki z betonu kom. H+H 24 pod ściany nośne 47,69 zł/m2 232,00 m2 11 064,08 zł
$$ Robocizna - ściany nośne z betonu kom. 35,07 zł/m2 232,00 m2 8 136,94 zł
Ściany działowe
$$ Bloczki z betonu kom. H+H 12 pod ściany działowe 22,72 zł/m2 112,00 m2 2 544,64 zł
$$ Robocizna - wykonanie ścian dział. z betonu kom. 19,79 zł/m2 112,00 m2 2 216,59 zł
Kominy i wentylacja
$$ Kominy wentylacyjne + szachty 206,60 zł/szt. 6,00 szt. 1 239,62 zł
$$ Kominy dymowe 2 648,43 zł/szt. 1,00 szt. 2 648,43 zł
$$ Wykończenie kominów 1 015,28 zł/szt. 2,00 szt. 2 030,56 zł
Strop
$$ Materiały do wykonania stropu I żelbetowego 302,13 zł/m2 80,00 m2 24 170,40 zł
$$ Robocizna - wykonanie stropu I żelbetowego 79,38 zł/m2 80,00 m2 6 350,40 zł
$$ Materiały do wykonania stropu II drewnianego 244,56 zł/m2 50,00 m2 12 228,00 zł
$$ Robocizna - wykonanie stropu II drewnianego 25,86 zł/m2 50,00 m2 1 292,85 zł
Inne
Łączny koszt: Konstrukcja budynku
Dach Cena jedn. Ilość Łączny Koszt
Konstrukcja dachu
$$ Więźba dachowa - materiały 48,54 zł/m2 120,00 m2 5 824,80 zł
$$ Robocizna - wykonanie więźby dachowej 25,86 zł/m2 120,00 m2 3 102,84 zł
$$ Membrana - materiał do wykonania poszycia dachu 3,45 zł/m2 120,00 m2 414,00 zł
$$ Robocizna - poszycie dachu z membrany 7,41 zł/m2 120,00 m2 888,84 zł
$$ Blachodachówka - materiały 45,02 zł/m2 120,00 m2 5 402,40 zł
$$ Robocizna - wykonanie pokrycia z blachodachówki 36,93 zł/m2 120,00 m2 4 431,24 zł
Podbitka okapu
$$ Podbitka okapu - materiały 32,20 zł/m2 40,00 m2 1 288,00 zł
$$ Podbitka okapu - robocizna 31,98 zł/m2 40,00 m2 1 279,08 zł
Dodatki i wykończenie dachu
$$ Rynny PCV - zakup i montaż 59,13 zł/mb 30,00 mb 1 773,90 zł
$$ Okna dachowe z montażem 985,67 zł/szt. 5,00 szt. 4 928,35 zł
$$ Wyłaz dachowy 354,09 zł/szt. 1,00 szt. 354,09 zł
Inne
Łączny koszt: Dach
Stolarka zewnętrzna Cena jedn. Ilość Łączny Koszt
Okna
$$ Okna PCV - białe 333,20 zł/m2 32,00 m2 10 662,40 zł
$$ Montaż okien 69,24 zł/m2 32,00 m2 2 215,58 zł
Drzwi
$$ Drzwi zewnętrzne stalowe (z montażem) 2 059,60 zł/szt. 1,00 szt. 2 059,60 zł
Brama garażowa
$$ Brama garażowa - uchylna (z montażem) 1 479,76 zł/szt. 1,00 szt. 1 479,76 zł
Inne
Łączny koszt: Stolarka zewnętrzna
SUMA: 140 247,16 zł
Konstrukcja budynku Cena jedn. Ilość Niski Koszt
Fundamenty
$ Fundamenty - potrzebne materiały 146,17 zł/m2 80,00 m2 11 693,60 zł
$ Robocizna - wykonanie fundamentów 59,04 zł/m2 80,00 m2 4 723,20 zł
Ściany nośne
$ Bloczki z betonu kom. H+H 24 pod ściany nośne 35,41 zł/m2 232,00 m2 8 215,12 zł
$ Robocizna - ściany nośne z betonu kom. 24,24 zł/m2 232,00 m2 5 622,98 zł
Ściany działowe
$ Bloczki z betonu kom. H+H 12 pod ściany działowe 18,73 zł/m2 112,00 m2 2 097,76 zł
$ Robocizna - wykonanie ścian dział. z betonu kom. 12,58 zł/m2 112,00 m2 1 409,18 zł
Kominy i wentylacja
$ Kominy wentylacyjne + szachty 166,67 zł/szt. 6,00 szt. 1 000,03 zł
$ Kominy dymowe 2 516,00 zł/szt. 1,00 szt. 2 516,00 zł
$ Wykończenie kominów 701,65 zł/szt. 2,00 szt. 1 403,30 zł
Strop
$ Materiały do wykonania stropu I żelbetowego 290,03 zł/m2 80,00 m2 23 202,40 zł
$ Robocizna - wykonanie stropu I żelbetowego 54,85 zł/m2 80,00 m2 4 388,40 zł
$ Materiały do wykonania stropu II drewnianego 242,05 zł/m2 50,00 m2 12 102,50 zł
$ Robocizna - wykonanie stropu II drewnianego 17,86 zł/m2 50,00 m2 893,25 zł
Inne
Łączny koszt: Konstrukcja budynku
Dach Cena jedn. Ilość Niski Koszt
Konstrukcja dachu
$ Więźba dachowa - materiały 40,68 zł/m2 120,00 m2 4 881,60 zł
$ Robocizna - wykonanie więźby dachowej 17,86 zł/m2 120,00 m2 2 143,80 zł
$ Membrana - materiał do wykonania poszycia dachu 3,26 zł/m2 120,00 m2 391,20 zł
$ Robocizna - poszycie dachu z membrany 5,07 zł/m2 120,00 m2 608,04 zł
$ Blachodachówka - materiały 40,51 zł/m2 120,00 m2 4 861,20 zł
$ Robocizna - wykonanie pokrycia z blachodachówki 25,52 zł/m2 120,00 m2 3 062,88 zł
Podbitka okapu
$ Podbitka okapu - materiały 27,39 zł/m2 40,00 m2 1 095,60 zł
$ Podbitka okapu - robocizna 21,21 zł/m2 40,00 m2 848,52 zł
Dodatki i wykończenie dachu
$ Rynny PCV - zakup i montaż 50,70 zł/mb 30,00 mb 1 520,91 zł
$ Okna dachowe z montażem 687,41 zł/szt. 5,00 szt. 3 437,05 zł
$ Wyłaz dachowy 287,30 zł/szt. 1,00 szt. 287,30 zł
Inne
Łączny koszt: Dach
Stolarka zewnętrzna Cena jedn. Ilość Niski Koszt
Okna
$ Okna PCV - białe 293,56 zł/m2 32,00 m2 9 393,92 zł
$ Montaż okien 47,84 zł/m2 32,00 m2 1 530,72 zł
Drzwi
$ Drzwi zewnętrzne stalowe (z montażem) 1 732,09 zł/szt. 1,00 szt. 1 732,09 zł
Brama garażowa
$ Brama garażowa - uchylna (z montażem) 1 153,42 zł/szt. 1,00 szt. 1 153,42 zł
Inne
Łączny koszt: Stolarka zewnętrzna
SUMA: 116 215,98 zł
Konstrukcja budynku Cena jedn. Ilość Średni Koszt
Fundamenty
$$ Fundamenty - potrzebne materiały 192,33 zł/m2 80,00 m2 15 386,40 zł
$$ Robocizna - wykonanie fundamentów 60,42 zł/m2 80,00 m2 4 833,36 zł
Ściany nośne
$$ Bloczki z betonu kom. H+H 24 pod ściany nośne 47,69 zł/m2 232,00 m2 11 064,08 zł
$$ Robocizna - ściany nośne z betonu kom. 35,07 zł/m2 232,00 m2 8 136,94 zł
Ściany działowe
$$ Bloczki z betonu kom. H+H 12 pod ściany działowe 22,72 zł/m2 112,00 m2 2 544,64 zł
$$ Robocizna - wykonanie ścian dział. z betonu kom. 19,79 zł/m2 112,00 m2 2 216,59 zł
Kominy i wentylacja
$$ Kominy wentylacyjne + szachty 206,60 zł/szt. 6,00 szt. 1 239,62 zł
$$ Kominy dymowe 2 648,43 zł/szt. 1,00 szt. 2 648,43 zł
$$ Wykończenie kominów 1 015,28 zł/szt. 2,00 szt. 2 030,56 zł
Strop
$$ Materiały do wykonania stropu I żelbetowego 302,13 zł/m2 80,00 m2 24 170,40 zł
$$ Robocizna - wykonanie stropu I żelbetowego 79,38 zł/m2 80,00 m2 6 350,40 zł
$$ Materiały do wykonania stropu II drewnianego 244,56 zł/m2 50,00 m2 12 228,00 zł
$$ Robocizna - wykonanie stropu II drewnianego 25,86 zł/m2 50,00 m2 1 292,85 zł
Inne
Łączny koszt: Konstrukcja budynku
Dach Cena jedn. Ilość Średni Koszt
Konstrukcja dachu
$$ Więźba dachowa - materiały 48,54 zł/m2 120,00 m2 5 824,80 zł
$$ Robocizna - wykonanie więźby dachowej 25,86 zł/m2 120,00 m2 3 102,84 zł
$$ Membrana - materiał do wykonania poszycia dachu 3,45 zł/m2 120,00 m2 414,00 zł
$$ Robocizna - poszycie dachu z membrany 7,41 zł/m2 120,00 m2 888,84 zł
$$ Blachodachówka - materiały 45,02 zł/m2 120,00 m2 5 402,40 zł
$$ Robocizna - wykonanie pokrycia z blachodachówki 36,93 zł/m2 120,00 m2 4 431,24 zł
Podbitka okapu
$$ Podbitka okapu - materiały 32,20 zł/m2 40,00 m2 1 288,00 zł
$$ Podbitka okapu - robocizna 31,98 zł/m2 40,00 m2 1 279,08 zł
Dodatki i wykończenie dachu
$$ Rynny PCV - zakup i montaż 59,13 zł/mb 30,00 mb 1 773,90 zł
$$ Okna dachowe z montażem 985,67 zł/szt. 5,00 szt. 4 928,35 zł
$$ Wyłaz dachowy 354,09 zł/szt. 1,00 szt. 354,09 zł
Inne
Łączny koszt: Dach
Stolarka zewnętrzna Cena jedn. Ilość Średni Koszt
Okna
$$ Okna PCV - białe 333,20 zł/m2 32,00 m2 10 662,40 zł
$$ Montaż okien 69,24 zł/m2 32,00 m2 2 215,58 zł
Drzwi
$$ Drzwi zewnętrzne stalowe (z montażem) 2 059,60 zł/szt. 1,00 szt. 2 059,60 zł
Brama garażowa
$$ Brama garażowa - uchylna (z montażem) 1 479,76 zł/szt. 1,00 szt. 1 479,76 zł
Inne
Łączny koszt: Stolarka zewnętrzna
SUMA: 140 247,16 zł
Konstrukcja budynku Cena jedn. Ilość Wysoki Koszt
Fundamenty
$$$ Fundamenty - potrzebne materiały 253,01 zł/m2 80,00 m2 20 240,80 zł
$$$ Robocizna - wykonanie fundamentów 73,59 zł/m2 80,00 m2 5 887,44 zł
Ściany nośne
$$$ Bloczki z betonu kom. H+H 24 pod ściany nośne 64,60 zł/m2 232,00 m2 14 987,20 zł
$$$ Robocizna - ściany nośne z betonu kom. 63,02 zł/m2 232,00 m2 14 620,18 zł
Ściany działowe
$$$ Bloczki z betonu kom. H+H 12 pod ściany działowe 27,42 zł/m2 112,00 m2 3 071,04 zł
$$$ Robocizna - wykonanie ścian dział. z betonu kom. 36,34 zł/m2 112,00 m2 4 070,30 zł
Kominy i wentylacja
$$$ Kominy wentylacyjne + szachty 291,38 zł/szt. 6,00 szt. 1 748,25 zł
$$$ Kominy dymowe 2 787,82 zł/szt. 1,00 szt. 2 787,82 zł
$$$ Wykończenie kominów 1 824,28 zł/szt. 2,00 szt. 3 648,56 zł
Strop
$$$ Materiały do wykonania stropu I żelbetowego 317,89 zł/m2 80,00 m2 25 431,20 zł
$$$ Robocizna - wykonanie stropu I żelbetowego 142,63 zł/m2 80,00 m2 11 410,56 zł
$$$ Materiały do wykonania stropu II drewnianego 249,78 zł/m2 50,00 m2 12 489,00 zł
$$$ Robocizna - wykonanie stropu II drewnianego 46,46 zł/m2 50,00 m2 2 322,90 zł
Inne
Łączny koszt: Konstrukcja budynku
Dach Cena jedn. Ilość Wysoki Koszt
Konstrukcja dachu
$$$ Więźba dachowa - materiały 69,96 zł/m2 120,00 m2 8 395,20 zł
$$$ Robocizna - wykonanie więźby dachowej 46,46 zł/m2 120,00 m2 5 574,96 zł
$$$ Membrana - materiał do wykonania poszycia dachu 3,63 zł/m2 120,00 m2 435,60 zł
$$$ Robocizna - poszycie dachu z membrany 13,30 zł/m2 120,00 m2 1 596,24 zł
$$$ Blachodachówka - materiały 49,52 zł/m2 120,00 m2 5 942,40 zł
$$$ Robocizna - wykonanie pokrycia z blachodachówki 66,35 zł/m2 120,00 m2 7 961,76 zł
Podbitka okapu
$$$ Podbitka okapu - materiały 36,90 zł/m2 40,00 m2 1 476,00 zł
$$$ Podbitka okapu - robocizna 60,25 zł/m2 40,00 m2 2 409,84 zł
Dodatki i wykończenie dachu
$$$ Rynny PCV - zakup i montaż 73,84 zł/mb 30,00 mb 2 215,35 zł
$$$ Okna dachowe z montażem 1 192,74 zł/szt. 5,00 szt. 5 963,72 zł
$$$ Wyłaz dachowy 418,82 zł/szt. 1,00 szt. 418,82 zł
Inne
Łączny koszt: Dach
Stolarka zewnętrzna Cena jedn. Ilość Wysoki Koszt
Okna
$$$ Okna PCV - białe 439,70 zł/m2 32,00 m2 14 070,40 zł
$$$ Montaż okien 125,28 zł/m2 32,00 m2 4 008,96 zł
Drzwi
$$$ Drzwi zewnętrzne stalowe (z montażem) 2 891,74 zł/szt. 1,00 szt. 2 891,74 zł
Brama garażowa
$$$ Brama garażowa - uchylna (z montażem) 2 036,03 zł/szt. 1,00 szt. 2 036,03 zł
Inne
Łączny koszt: Stolarka zewnętrzna
SUMA: 188 112,27 zł

Podsumowując dotychczasowe etapy budowy, doprowadzenie domu z poddaszem użytkowym o łącznej powierzchni 160 m2 do stanu surowego zamkniętego kosztowało nas niecałe 142 000 zł. W efekcie mamy zamknięty budynek z surowymi ścianami w środku i na zewnątrz. Jest to ważny kamień milowy w procesie inwestycyjnym od którego zaczynają się prace wykończeniowe – czyli tynki, posadzki, ocieplenie i elewacja zewnętrzna, instalacje elektryczne i hydrauliczne.

Pamiętaj, że przed rozpoczęciem budowy warto pozyskać oferty przynajmniej od kilku firm. Rozbieżności cenowe w różnych przedsiębiorstwach mogą być bardzo duże. Warto również skorzystać z bezpłatnej usługi Szukaj Wykonawcy - na podstawie jednego wypełnionego formularza rozsyłamy Twoje zapytanie do wielu sprawdzonych firm z Twojej okolicy. Te, które mają wolne terminy i są chętne do realizacji inwestycji złożą Ci swoje propozycje.

ikona podziel się Przekaż dalej