Przepisy regulujące kto może kupić ziemię rolną

O tym, kto może kupić ziemię rolną, a także, w jakich ilościach, reguluje Ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego. Dokładniej mówią o tym przepisy:

Art. 2a. 1. Nabywcą nieruchomości rolnej może być wyłącznie rolnik indywidualny, chyba że ustawa stanowi inaczej.

2. Powierzchnia nabywanej nieruchomości rolnej wraz z powierzchnią nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rodzinnego nabywcy nie może przekraczać powierzchni 300 ha użytków rolnych ustalonej zgodnie z art. 5 ust. 2 i 3.

Ust. 4. Nabycie nieruchomości rolnej przez inne podmioty lub w innych przypadkach niż wymienione w ust. 1 i 3, może nastąpić za zgodą Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka, wyrażoną w drodze decyzji administracyjnej, wydanej na wniosek:

(...)

2) osoby fizycznej zamierzającej utworzyć gospodarstwo rodzinne, która:

  1. posiada kwalifikacje rolnicze,
  2. spełnia warunek określony w pkt 1 lit. b,
  3. zobowiąże się do zamieszkiwania w okresie 5 lat od dnia nabycia nieruchomości rolnej na terenie gminy, na obszarze której położona jest jedna z nieruchomości, która wejdzie w skład tworzonego gospodarstwa rodzinnego;

Interpretacja przepisów dotyczących nabywania działki rolnej

Oczywiście wymienione powyżej przepisy z ustawy nie są w stanie dokładnie określić, kto może kupić ziemię rolną, a także, na jakich zasadach. Jednak rzeczywiście znajdują się tutaj najważniejsze informacje. Najbardziej interesuje nas na pewno to, czy każdy, kto nie jest związany z rolnictwem w Polsce, będzie mógł nabyć działkę o charakterze rolnym.

Osoba, która nie jest rolnikiem, może nabyć ziemię rolną o powierzchni mniejszej niż 1 hektar. Pojawia się zatem kolejne pytanie, czy działka o powierzchni powyżej 1 hektara również może stać się obiektem zakupu przez osobę niezwiązaną z rolnictwem. Okazuje się, że taka możliwość istnieje, ale wyłącznie za zgodą Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, a dokładniej od decyzji Dyrektora Generalnego.

Jak nabyć działkę rolną w Polsce?

Wydawać by się mogło, iż działka rolna w dużej mierze nie różni się od działki budowlanej. Jednak wykazuje ona pewną wartość, która sklasyfikowana jest do gruntów rolnych. Ponadto jej niska cena mogłaby skupiać wokół siebie osoby oraz instytucje, które niewielkim kosztem chciałyby zainwestować w ziemię, a także postawić na niej obiekty o charakterze komercyjnym. Dlatego właśnie m.in. z tych powodów działka o charakterze rolnym nie jest taka łatwa do nabycia.

W takim razie, jak przygotować się na jej zakup, tym bardziej jeżeli interesuje nas zakup ziemi o powierzchni powyżej 1 ha. Już wiemy, że rolnik posiada odpowiednie kwalifikacje, dlatego bez problemu wykazuje on odpowiednie doświadczenie w prowadzeniu gospodarstwa rolnego. Ponadto grunt rolny, który jest przez niego nabywany, najczęściej stanowi rozbudowę obecnego gospodarstwa rolnego.

Co jednak w przypadku, kiedy to nie rolnik chce nabyć grunt grunt rolny o powierzchni powyżej 1 hektara? Już wiemy, że taka osoba zobowiązuje się do tego, iż będzie prowadzić ona gospodarstwo rolne przynajmniej przez 5 lat. Ponadto zobowiązuje się również do zamieszkania na tych gruntach przez okres przynajmniej 5 lat od momentu nabycia ziemi. Sprawdź także ten artykuł: Ile kosztuje hektar ziemi w Polsce? Przedstawiamy aktualny cennik.

Prawo pierwokupu ziemi rolnej

Nie jest to jeszcze koniec wytycznych związanych z tym, kto może zakupić grunt rolny. Niezależnie od tego, czy o ziemię rolną ubiega się rolnik lub osoba, która nie prowadziła gospodarstwa rolnego, musi liczyć się z obowiązującym prawem pierwokupu wybranej działki rolnej. Ponieważ pierwszeństwo pierwokupu przysługuje dzierżawcy tej ziemi. To oznacza, że jeżeli grunt rolny jest dzierżawiony przez innego rolnika, to on ma pierwszeństwo zakupu działki.

Rolnik dzierżawiący działkę rolną w Polsce zostaje poinformowany o chęci zakupu dzierżawionej przez niego ziemi. Musi on podjąć decyzję w ciągu miesiąca, czy chce skorzystać z przysługującego mu prawa pierwokupu, czy jednak nie. Pośrednikiem w tej sprawie jest oczywiście Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Po miesiącu, jeżeli nie ma odpowiedzi ze strony dzierżawcy, zakup działki rolnej zostaje sfinalizowany.

Agroturystyka na działce rolnej

Mając już dokładne informacje, kto może kupić ziemię rolną, a także, jak należy tego dokonać, często pojawia się również pytanie odnośnie agroturystyki na takich gruntach. Bardzo często właśnie w tym celu konieczne jest wybudowanie jednego dużego domu lub przynajmniej kilku domków letniskowych.

Bardzo ważne jest sprawdzenie właściwej intencji. Ponieważ niektóre osoby rzeczywiście chcą prowadzić gospodarstwo agroturystyczne, co zdecydowanie ułatwia zarządzanie posiadanymi gruntami rolnymi. Jeżeli jednak jest to pomysł, aby wybudować dla siebie dom, to należy oczywiście zawsze postępować zgodnie z prawem.

W celu budowy domu mieszkalnego powinniśmy zająć się odrolnianiem gruntu. Ponieważ tylko działka budowlana zezwala na taką inwestycję. W pierwszej kolejności należy zobaczyć, czy w urzędzie gminy znajduje się plan zagospodarowania przestrzennego. Kolejnym krokiem jest zdobycie wypisy z ewidencji gruntów i budynków, a także sprawdzenie klasę gruntów.

O odrolnienie działki na rzecz działki budowlanej należy następnie wystąpić z wnioskiem do urzędu gminy. Trzeba się jednak liczyć z odpowiedzią odmowną. Natomiast, jeżeli rzeczywiście, chcemy prowadzić agroturystykę na działce rolnej, to jest to nie tylko możliwe, ale również z tego tytułu będziemy mogli liczyć na wiele ulg podatkowych. Dlatego warto przemyśleć, w jakim celu tak naprawdę chcemy nabyć ziemię rolną. Warto oczywiście skorzystać także z innych porad, które na przykład mogą dotyczyć tego, czy policja może wejść do domu bez nakazu, czy też, kiedy sadzić maliny, aby doczekać się obfitych plonów.

ikona podziel się Przekaż dalej