Rzeczoznawca budowlany – zadania i obowiązki

Czym zajmuje się rzeczoznawca budowlany?

Bezpieczne użytkowanie budynku zależy od wielu czynników. Wpływa na nie zarówno projekt i wykonanie, jak i jakość zastosowanych materiałów. Sprawdzenie poprawności zastosowanych metod i materiałów, gwarantujących bezpieczeństwo użytkowników, stanowi jedno z zadań rzeczoznawcy budowlanego.

Do podstawowych zadań tego eksperta z branży budowlanej można zaliczyć:

 • Przygotowanie ekspertyz oraz opinii na temat stanu technicznego budynku.
 • Przygotowanie ekspertyz oraz opinii na temat urządzeń technicznych i budowlanych.
 • Pomoc podczas zakupu budynku, w postaci oceny stanu technicznego oraz ewentualnych potrzeb w zakresie poprawy tego stanu.
 • Czuwanie nad bezpieczeństwem nowo budowanych i remontowanych budynków.
 • Przeprowadzanie kontroli obiektów budowlanych, a także ich okresowych przeglądów.
 • Możliwość występowania w sądzie w roli biegłego (po otrzymaniu odpowiedniego tytułu).
 • Możliwość występowania w roli doradców inwestycyjnych.

Szczegółowe usługi, jakie na zlecenie może wykonać rzeczoznawca budowlany, to między innymi:

 • Określenie wymiarów i położenia zbrojenia w betonie poprzez skanowanie tego betonu.
 • Projektowanie obiektów budowlanych.
 • Badanie wytrzymałości betonu metodami nieinwazyjnymi.
 • Inwentaryzacja konstrukcyjna i budowlana obiektu.
 • Nadzór inwestorski budowy.
 • Doradztwo techniczne w zakresie budowy.
 • Obliczenia konstrukcyjne budowli.
 • Techniczne badanie materiałów budowlanych (wilgotność, temperatura itp.).
 • Ekspertyzy i orzeczenia.

Jeśli jednak chcesz skorzystać z usługi rzeczoznawcy majątkowego, sprawdź także ten artykuł z aktualnym cennikiem wyceny nieruchomości.

Ekspertyza budowlana – główny obowiązek rzeczoznawcy budowlanego

Niezależny rzeczoznawca budowlany jest poszukiwany przeważnie wtedy, gdy zachodzi potrzeba sporządzenia ekspertyzy z większą liczbą końcowych wniosków. Wymagania co do stanu technicznego budynku są określone przez prawo i opracowanie dotyczące danego obiektu budowlanego należy do najważniejszych w branży.

Rzeczoznawca budowlany na pewno będzie potrzebny do sporządzenia ekspertyzy w takich przypadkach, jak:

 • przebudowa albo dostosowanie budynku;
 • pęknięcia ścian i fundamentów;
 • sprawdzenie wykonania prac budowlanych zgodnie ze sztuką budowlaną;
 • analiza awarii albo usterek budowlanych (nie wspominając o katastrofie budowlanej);
 • uzasadnienie roszczeń w procesie sądowym.

W przypadku usterek i błędów budowlanych, sporządzający ekspertyzę rzeczoznawca budowlany podaje:

 • przyczyny uszkodzeń, zniszczeń, wadliwie wykonanych robót;
 • określa sposób naprawy;
 • szacuje koszt naprawy stwierdzonych usterek i wad.

Wymagania w stosunku do ekspertyzy są wysokie, stąd i ceny tej usługi nie należą do najniższych.  Cennik usług przewiduje stawkę minimalną w wysokości 2500 zł. Ceny opinii są niższe; tutaj cennik zaczyna się od ok. 1000 zł. W zależności od charakteru i celu ekspertyzy, jej aktualność wynosi od 6 do 12 miesięcy. Krótki okres ważności badań i ocen wynika z ustawicznego pogarszania się stanu budynku w czasie oraz pogłębianie się usterek i wad.

Uścisk dłoni na budowie, a także rzeczoznawca budowlany i cennik jego usług, jak wybrać rzeczoznawcę, opinie i ceny
Jak wybrać rzeczoznawcę budowlanego? Ceny, uprawnienia, porady

Cena wykonania ekspertyzy budowlanej zależy od wielu czynników, a wpływa na nią:

 • rodzaj ekspertyzy;
 • cel ekspertyzy (prywatnie, do celów administracyjnych, do celów sądowych);
 • termin wykonania ekspertyzy;
 • rodzaj kosztorysów i wycen (czy są szczegółowe, czy uproszczone, scalone, wskaźnikowe);
 • wielkość i rodzaj prac odkrywkowych, aby dotrzeć do elementów w gruncie;
 • rodzaj badań laboratoryjnych i specjalistycznych;
 • położenie obiektu oraz liczba wyjazdów.

Kim są rzeczoznawcy budowlani?

Charakter funkcji i uzyskanie tytułu rzeczoznawcy budowlanego

Rzeczoznawca budowlany istnieje w polskim prawie już od 45 lat. Taką samodzielną funkcję techniczną określiła ustawa Prawo budowlane z 1974 roku. Ustawa z maja 2014 roku wyłączyła rzeczoznawstwo budowlane z norm prawa budowlanego i rzeczoznawca budowlany zmienił swoje umocowanie prawne.

Nadawanie tytułu zostało przeniesione do ustawy o samorządach zawodowych architektów i inżynierów budownictwa, a rejestr rzeczoznawców otrzymała Krajowa Izba Inżynierów Budownictwa. Ta zmiana, uzasadniana ułatwieniem dostępu do niektórych zawodów, nie powinna oczywiście wpływać ani na poziom kwalifikacji rzeczoznawców, ani na zakres ich obowiązków i uprawnień.

Powstanie funkcji rzeczoznawcy budowlanego i utrzymanie jej w obecnym prawie wynika z potrzeb procesu inwestycyjnego. Coraz bardziej skomplikowane technicznie obiekty budowlane wymagają specjalistycznej wiedzy i umiejętności, aby je ocenić i w odpowiednim stanie utrzymać. Opinie i ekspertyzy wysokiej klasy fachowców z branży budowlanej pozwalają na podejmowanie właściwych decyzji i rozwiązań projektowych.

Niełatwo jest zostać rzeczoznawcą budowlanym

Wydawane przez rzeczoznawcę budowlanego opinie i ekspertyzy mają szczególne znaczenie dla bezpieczeństwa wielu osób w długim okresie czasu. Nic dziwnego, że musi on posiadać rzetelną, udokumentowaną wiedzę popartą odpowiednim doświadczeniem zawodowym.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami o tytuł rzeczoznawcy budowlanego może się ubiegać osoba, która poza pełnią praw publicznych posiada również:

 • wykształcenie kierunkowe poparte uzyskaniem tytułu magistra inżyniera (inżynierów budownictwa), magistra inżyniera architekta, inżyniera lub inżyniera architekta;
 • pełne uprawnienia budowlane;
 • długoletnią praktykę – co najmniej dziesięcioletnią – w swojej dziedzinie;
 • odpowiedni dorobek praktyczny w dziedzinie budowlanej;
 • przynależność do izby samorządu zawodowego.

Decyzję o przyznaniu tytułu rzeczoznawcy budowlanego wydaje organ samorządu budowlanego na wniosek zainteresowanej osoby. Decyzja określa zakres rzeczoznawstwa, a okres ważności tytułu wynosi do 10 lat.

Kiedy warto poszukać rzeczoznawcy budowlanego?

Pomoc niezależnego rzeczoznawcy w dziedzinie budownictwa może się przydać w wielu sytuacjach. Bardzo praktycznym przykładem może być weryfikacja stanu technicznego domu przed zakupem. Specjalista jest w stanie przygotować ekspertyzę stanu konstrukcji oraz zużycia budynku. Nie wykona wprawdzie wyceny (ponieważ nie leży to w zakresie jego uprawnień), ale przedstawi realny stan techniczny, może stanowić podstawę do określenia wartości obiektu.

Rzeczoznawca budowlany pomoże również ustalić przyczyny pęknięcia ściany, zawilgocenia fundamentów albo na przykład uszkodzeni stropu. Czynności prowadzone przez rzeczoznawcę dotyczą nie tylko budynków mieszkalnych, ale również obiektów przemysłowych, budynków administracyjnych, socjalnych i hotelowych.

ikona podziel się Przekaż dalej