Co to jest projekt zamienny?

Prawo budowlane daje możliwość wprowadzenia zmian do aktualnego pozwolenia na budowę. Aby móc uaktualnić pierwotny projekt budowlany i nanieść istotne dla przebiegu budowy zmiany, konieczne jest wykonanie tzw. projektu zastępczego. Tylko wtedy będzie można starać się ponownie o wydanie nowego pozwolenia na budowę. Projekt zamienny przygotowywany jest przez projektanta po uwzględnieniu istotnych zmian wprowadzonych przez inwestora. Zwiększenie powierzchni garażu lub budowa tarasu czy podgrzewanego podjazdu? Które z nich będą zatem zmianami istotnymi?

Pierwotne pozwolenie na budowę uwzględnia projekt budowlany, który został przedstawiony w danej chwili. Chęć wprowadzenia nowych zmian może mieć negatywny wpływ zarówno dla bezpieczeństwa budynku, jak i środowiska dookoła. Konieczne jest zatem uzyskanie nowego pozwolenia na budowę. Taka procedura odbywa się w przypadku pojawienia się tzw. istotnych odstępstw w projekcie, o których mowa będzie w kolejnym rozdziale.

Warto również wspomnieć, że klasyfikacją odstępstw na istotne i nieistotne zajmuje się architekt przygotowujący projekt zastępczy (np. czy podgrzewany podjazd jest zmianą istotną czy nieistotną). Jest to ważny szczegół, ponieważ w przypadku błędów na drodze urzędowej, inwestor może dochodzić swoich roszczeń od architekta. Kiedy się tak może zdarzyć? Przede wszystkim w sytuacji, kiedy architekt zakwalifikuje zmianę jako nieistotną, a urząd będzie odmiennego zdania i nałoży karę finansową na inwestora.

Co zawiera projekt zamienny?

Zastępczy projekt budowlany zawiera wszelkie zmiany, które inwestor chciałby wprowadzić po uzyskaniu pierwotnego pozwolenia na budowę. Jeśli zmian jest niewiele, to architekt może bazować na wcześniejszym projekcie budowlanych, skupiając się jedynie na uaktualnieniu wybranych obszarów. W tej sytuacji koniecznie trzeba pamiętać o prawie autorskim, jeśli pierwotny projekt budowlany był stworzony przez innego specjalistę.

Zakres zmian istotnych w projekcie zamiennym – co trzeba wziąć pod uwagę?

  • Zmiany dotyczące parametrów budynku (wysokość, szerokość, długość i inne)
  • Zmiany dotyczące zagospodarowania terenu czy sposobu użytkowania budynku
  • Zmiany dotyczące elementów określonych przez miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego czy warunki zabudowy
  • Inne zmiany indywidualne dla danego przypadku (np. zmiany techniczne w celu dostosowania budynku dla osób niepełnosprawnych)

Sprawdź także ten artykuł na temat zmiany w projekcie domu.

Projekt zamienny – ważne porady praktyczne

Prawo budowlane nie pozwala dokonywać żadnych zmian na placu budowy bez uzyskania aktualnego pozwolenia na budowę. Zgodnie z prawem może to być zakwalifikowane jako tzw. samowolka budowlana i podlega surowym konsekwencjom prawnym. W przypadku staranie się o zamienne pozwolenie na budowę sytuacja jest taka sama pomimo tego, że przykładowo budowa już jest w trakcie, a ma zostać wdrożona jedna istotna zmiana. Ważne jest, aby najpierw wszystko było zgodne w dokumentacji budowlanej, by móc wprowadzić te zmiany w życie.

W przypadku indywidualnych okoliczności konieczne może być doniesienie dodatkowej dokumentacji podczas starania się o zamienne pozwolenie na budowę. Może taka sytuacja zaistnieć, jeśli prace budowlane obecne są na obszarze wpisanym do rejestru zabytków lub sam modernizowany budynek podlega pod konserwatora zabytków. Jednak najczęściej wszelkie konieczne pisma czy zgody będą już wymaga na etapie starania się o pierwsze pozwolenie na budowę, dlatego przy zamiennym pozwoleniu nie powinny być dla inwestora niespodzianką.

O tym, co zawiera projekt zamienny, już zostało wspomniane. Warto zatem na koniec wspomnieć, jaki jest zakres tzw. nieistotnych odstępstw. Przede wszystkim, jeśli zmiana parametrów budynku nie wynosi więcej niż 2%, to nie ma mowy o tzw. istotnych zmianach. W zakresie odstępstw nie mieszczą się także niewielkie przebudowy, które nie naruszają przepisów techniczno-budowlanych czy nie zakłócają przepisów ochrony przeciwpożarowej. Czy podgrzewany podjazd jest zmianą istotną? Zależy od oceny architekta i urzędu!

ikona podziel się Przekaż dalej