Ustawienie domu na działce – aspekty prawne

Na wstępie warto zapoznać się z rozporządzeniem ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dom mieszkalny może być ulokowany w miejscu, w którym nie ma zagrożeń i uciążliwości dla przyszłych mieszkańców. Do najistotniejszych zagrożeń i uciążliwości zalicza się:

  • Zanieczyszczenia środowiska.
  • Hałas i drgania.
  • Promieniowanie i pola elektromagnetyczne.
  • Możliwość zalania terenu wodami opadowymi.
  • Możliwość osuwania się gruntu.
  • Uciążliwości i zagrożenia wywołane działalnością górniczą.

Ważnym aspektem jest także zachowanie odległości pomiędzy budynkiem, a granicami działki. Według aktualnych wymogów prawa budowlanego, usytuowanie domu na działce musi zostać wytyczone w taki sposób, by minimalne odległości wynosiły:

  • 4 metry od granic działki – w przypadku budynków, które posiadają okna bądź drzwi zwrócone w stronę granicy posesji.
  • 3 metry od granic działki - w przypadku, gdy ściana budynku zwrócona w stronę sąsiedniej posesji nie posiada okien ani drzwi.

Istnieją jednak wyjątki, dopuszczające bliższą odległość budynku od granicy działki. Są to:

  • Ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  • Niewielkie rozmiary działki, które uniemożliwiają zachowanie dużych odległości pomiędzy budynkiem, a granicami.

W powyższych przypadkach dopuszcza się odległość 1,5 metra.

Energooszczędność i komfort użytkowy, a ustawienie domu na działce

Okazuje się, że odpowiednie położenie domu na działce może wpłynąć na jego zapotrzebowanie na energię cieplną. Wpływ ustawienia na koszty ogrzewania jest dość odczuwalny, dlatego warto zapoznać się z podstawowymi zasadami energooszczędnej lokalizacji budynków mieszkalnych. Na wstępie należy zwrócić uwagę na położenie budynku względem stron świata. Jest to aspekt nabierający szczególnego znaczenia w domach energooszczędnych oraz pasywnych. Najistotniejsze będzie położenie od strony północnej oraz południowej.

Czy wiesz, że...

Ceny usług firm budowlanych mogą się różnić nawet dwukrotnie. Dlatego przed podpisaniem umowy dobrze jest porównać oferty z różnych źródeł.

Najłatwiej zrobić to z wykorzystaniem usługi Szukaj Wykonawcy na KB.pl. Wypełniasz prosty formularz i na jego podstawie otrzymujesz oferty od sprawdzonych firm z Twojej okolicy. Formularz jest dostępny tu.

Sprawdź!

Strona północna – działka z drogą od strony północnej to jedno z najbardziej korzystnych rozwiązań, które daje nam duże możliwości aranżacji terenu. Usytuowanie domu na działce zorientowanej na północ będzie dość proste. Od strony ulicy możemy ulokować wejście do budynku, a także garaż. Dzięki temu większość zacienionego terenu zajmą ścieżki i podjazdy samochodowe.

Pamiętajmy, że północna strona jest najzimniejsza. Warto pomyśleć o tym podczas określania lokalizacji pomieszczeń. W praktyce okazuje się, że od strony północnej najlepiej ulokować pomieszczenia wymagające niższej temperatury (np. garaże, kuchnie, pomieszczenia gospodarcze). Nie warto umieszczać z tej strony dużych okien i balkonów, bowiem może to wpłynąć na zwiększenie zapotrzebowania energetycznego budynku. Aby ograniczyć niekorzystny wpływ ustawienia na koszty ogrzewania warto rozważyć osłonięcie domu od strony północnej. Dobrą osłoną będzie budowa budynku za pomieszczeniami gospodarczymi bądź wysokimi drzewami. Dzięki temu zapewnimy osłonę przed zimnymi porywami wiatru.

Strona południowa – najlepiej oświetlona i ciepła. Warto wykorzystać ją do doświetlenia i docieplenia pomieszczeń. Od strony południowej najlepiej ulokować salon, pokoje dzienne, gabinety, a także jadalnie. Ustawienie domu na działce z ulicą od strony południowej nie powinno sprawić zbyt dużego problemu. Jednak zaleca się, by budynek został ulokowany w większym oddaleniu od ulicy. Dzięki temu nasłoneczniona przestrzeń może zostać wykorzystana do zaaranżowania wygodnego miejsca wypoczynku.

Jednym z istotniejszych czynników wpływających na koszty ogrzewania jest także ukierunkowanie dachu. Konstrukcja dachu powinna być zorientowana w stronę słońca w taki sposób, by w okresie zimowym dostarczała do wnętrza jak najwięcej energii cieplnej. Dobra ekspozycja pokrycia dachowego będzie także ważna w przypadku montażu solarów i ogniw fotowoltaicznych. Pomyślmy o tym już na etapie wyboru projektu budowlanego, bowiem wpływ ustawienia na koszty ogrzewania może być dość istotny.

Usytuowanie domu na działce budowlanej powinno być podyktowane wieloma czynnikami. Musi być dopasowany do rzeźby terenu. Od tego zależy ekonomiczność budynku
Usytuowanie domu na działce budowlanej - jak najlepiej ustawić dom?

Warunki terenu

Położenie domu na działce powinno być adekwatne do warunków terenowych. W pierwszej kolejności zwróćmy uwagę na specyfikę gruntów. Czasem zdarza się, że grunty na działce są zróżnicowane. W jednym miejscu znajdziemy podłoże gliniaste, w innym glebę o dużej nośności. Dlatego warto zbadać warunki glebowe i wybrać lokalizację o najwyższej nośności podłoża.

Odpowiednie usytuowanie domu na działce powinno też uwzględniać poziom gleby. Zaleca się budowę domu w najwyższym punkcie terenu. Dzięki temu budynek będzie odpowiednio wyeksponowany, widoki z okien będą najbardziej efektowne, a fundament najlepiej zabezpieczony przed wodami opadowymi. Czasem zdarza się, że inwestor rozważa budowę domu w malowniczej dolinie. Jednak warto pamiętać, że wszelkie obniżenia terenu wiążą się z podniesionym poziomem wód gruntowych, a także możliwością zalania podczas intensywnych opadów atmosferycznych. Takie położenie domu na działce może się także wiązać z trudnościami w wykonaniu kanalizacji oraz z możliwością cofania się ścieków.

Korzystne zagospodarowanie działki

To kolejny istotny parametr na który warto zwrócić uwagę. Podczas ustalania lokalizacji budynku rozważmy możliwości zaaranżowania całej przestrzeni. Dom powinien znajdować się w centralnym punkcie, jednak nie może ograniczać możliwości dalszej rozbudowy terenu. Dlatego przemyślmy kwestię aranżacji ogrodu, lokalizacji budynków gospodarczych czy nasłonecznionego miejsca wypoczynku.

Pamiętajmy, że optymalne usytuowanie domu na działce to takie, które zagwarantuje nam poczucie prywatności (zarówno we wnętrzu budynku jak i na zewnątrz). Dlatego weźmy pod uwagę wpływ ruchliwej ulicy, czy lokalizację budynków na działkach sąsiednich. Jeśli na naszym terenie rosną wysokie drzewa i krzewy, możemy je wykorzystać do osłonięcia budynku i stworzenia funkcjonalnego ogrodu.

Warto także pamiętać, że wycinka starszych drzew wymaga pozwolenia. Musimy uzyskać je z miejscowego urzędu miasta bądź urzędu gminy. Wycinka bez pozwolenia może wiązać się z wysoką karą grzywny.

Czy warto skorzystać z pomocy fachowca?

Optymalne położenie domu na działce nie jest takie proste, jakby mogło się wydawać.Inwestor musi wziąć pod uwagę bardzo wiele czynników. Dlatego warto skorzystać z pomocy doświadczonego architekta, który pomoże dopasować projekt budynku do specyfiki naszej działki.

Najlepiej byłoby, gdyby projektant posiadał doświadczenie z domami energooszczędnymi. Dzięki temu pomoże nam wybrać lokalizacje, która wpłynie na zmniejszenie kosztów ogrzewania. Dobrym sposobem jest także skorzystanie z pomocy geodety, który weźmie pod uwagę specyfikę sąsiadujących terenów. Decyzję o ustawieniu budynku podejmiemy raz w życiu, dlatego warto dołożyć wszelkich starań, by zapewnić sobie najlepszy układ przestrzenny.

ikona podziel się Przekaż dalej