Szalowanie i deskowanie stropu - najważniejsze informacje

Pomimo tego, że współczesne rozwiązania budowlane pozwalają bardzo często na to, aby wykonać strop bez konieczności szalowania i deskowania, to jednak wciąż są takie systemy stropowe, które przy ich montażu wymagają przeprowadzenia tej czynności. W deskowaniu wykonywane są następujące rodzaje stropów: stropy żelbetowe płytowe monolityczne, stropy żelbetowe płytowo-żebrowe monolityczne oraz stropy na belkach stalowych.

Szalunki, potrzebne dla całego stropu, wymagają zastosowania bardzo dużej ilości desek. W przypadku większych stropów będzie to nawet 4 m3. Lecz, jeżeli deskowanie stropu zostanie prawidłowo wykonane, to nasze deski będziemy mogli po raz kolejny wykorzystać, na przykład do deskowania dachu. W dalszej części artykuły wskazówki krok po kroku jak zaszalować strop monolityczny, płytowo-żebrowy i strop na belkach stalowych. A może zainteresuje cię także ten artykuł o rodzajach szalunków?

Szalowanie i deskowanie stropu - krok po kroku

Deskowanie i szalowanie stropu monolitycznego żelbetowego

Deskowanie stropu monolitycznego żelbetowegorozpoczyna się od zbicia deskowania w tarcze o szerokości od 0,6 m do 0,8 m z desek grubościach 25 mm. W przypadku, gdy nasz strop będzie niewielkich rozpiętości do 2 m, to deskowanie należy oprzeć na krótkich odcinkach desek oporowych, które następnie przymocowane są do muru hakami. W przypadku stropów o większych rozpiętościach deskowanie należy ustawić na ryglach opartych na podłużnicach. Podłużnice układa się na stojakach. Deskowanie podpierane jest stojakami, zwanymi stemplami. Stemple wykonuje się z okrąglaków lub krawędziaków o średnicach od 80 mm do 150 mm.

Kolejny etap to szalowanie podciągów. Stemple u góry należy łączyć podciągiem, który wykonuje się z desek lub krawędziaków. Kolejnym etapem szalowania, to powstałe w ten sposób ramki należy stężyć krzyżulcami wykonanymi z desek 25 mm zarówno wzdłuż, jak i w poprzek rygli. Teraz powinniśmy ułożyć na ryglach podkład z desek o szerokościach 25 mm. Musimy pamiętać o tym, aby stemple prawidłowo i stabilnie ustawić na podwalinach i klinach. Wykonane z krawędziaków rygle łączy się ze stemplami przy użyciu klamer ciesielskich. Jeśli szukasz więcej porad i informacji, sprawdź także zebrane w tym miejscu artykuły o stropach.

Najczęściej stosuje się jednak deski o grubościach od 25 mm do 38 mm, które ustawia się na rąb, a następnie przybija gwoździami do głowicy stempla. Bardzo istotny przy szalowaniu stropu monolitycznego jest również rozstaw stempli, powinien on wynosić co 1,0 m do 1,4 m w przypadku, gdy masa stropu wynosi poniżej 500 kg/m2 lub co 0,80 m w przypadku, gdy masa stropu wynosi powyżej 500 kg/m².

Deskowanie żelbetowych stropów płytowo-żebrowych

Deskowanie żelbetowych stropów płytowo-żebrowych przeprowadzić można na dwa sposoby. Pierwszym sposobem będzie ustawienie stempli oraz związanie ich tężnikami. W następnej kolejności powinniśmy przyciąć rygle na odpowiedni wymiar i przybić te rygle do stempli. Deskowanie płyt odbywa się przy użyciu gotowych tarcz. Możemy także wykonać deskowanie stropowe płyt z pojedynczych desek, w przypadku jednorazowego użycia, na przykład w konstrukcjach, które się nie powtarzają, z desek o grubościach 25 mm. Deski te należy kilkoma gwoździami przybić do rygli, które mają grubości od 25 mm do 40 mm. Tarcze mogą mieć długości do 6,5 m oraz szerokości w przedziale od 0,6 m do 0,8 m. A może zainteresuje cię także ten artykuł o stropie kanałowym?

Warto wspomnieć o tym, że mamy możliwość chodzenia po takim deskowaniu płyty, co z kolei znacznie ułatwia ustawianie skrzyń słupów oraz w dalszej kolejności układanie na przybitych niżej ryglach koryt żeber oraz podciągów. W miejscach, gdzie łączą się deskowania płyty z korytami belek należy przybić deski czołowe.

Deskowanie stropu na budowie domu jednorodzinnego krok po kroku oraz szalowanie stropu monolitycznego przez ekipę remontową
Szalowanie i deskowanie stropu krok po kroku - poradnik praktyczny

Czy wiesz, że...

Porównując oferty podobnych firm wykonujących stropy można zobaczyć różnice na poziomie nawet kilkudziesięciu procent? Dlatego tak ważne dla mądrego wyboru jest zebranie i porównanie przynajmniej kilku konkurencyjnych ofert.

Oferty najłatwiej zebrać dzięki usłudze takiej jak Szukaj Wykonawcy na kb.pl. Wystarczy, że wypełnisz prosty formularz, a w odpowiedzi otrzymasz ciekawe oferty na swoje zlecenie.

Sprawdź!

Gdy stosujemy deskowanie stropowe dla stropów płytowo żebrowych drugiego sposobu, należy wyposażyć stemple w głowice, które podparte powinny być zastrzałami. Stemplowanie betonu powinno mieć odstęp ok. 1,0 m. Stemple należy umieścić jedynie pod korytami belek. Następnie stemple należy usztywnić tężnikami i ułożyć na głowicach stempli koryta żeber oraz podciągów. W dalszej kolejności powinniśmy na deskach podporowych, które przybite są do tarcz bocznych żeber, ustawić rygle. Kolejny etap to ułożenie tarcz deskowania płyty.

Powinniśmy także pamiętać o tym, aby rygle rozmieszczać co 0,5 m do 1,0 m, w zależności od masy płyty. Kolejny etap to poziomowanie, które wykonuje się poprzez podcinanie desek podporowych lub poprzez przybijanie do nich podkładki. Rygle mocuje się poprzez przybicie ich do bocznych tarcz belek. Następnie należy na ryglach ułożyć tarcze, rozpoczynając od czołowej strony. W sytuacji, gdy stosuje się deski zamiast tarcz, to wtedy każdą deskę należy przybić do rygli przy użyciu kilku gwoździ. Warto wspomnieć, że ta metodzie deskowania stropu pozwala na zużycie mniejszej ilości stempli. Sprawdź także ten artykuł o stropie ackermana.

Szalowanie i deskowanie stropu na belkach stalowych

Szalowanie i deskowanie stropu na belkach stalowych odbywa się poprzez podwieszenie deskowania bezpośrednio do stalowych belek. Pierwszym etapem jest przywiązanie poprzecznic ustawionych na rąb prostopadle do stalowych belek w odstępach ok. 1 m. Poprzecznice te wykonuje się z łat o wymiarach 75 mm x 100 mm lub z desek o wymiarach 38 mm x 150 mm. Belki z poprzecznicami wiąże się podwójnie złożonym dwumilimetrowym drutem. Poprzecznice do belek podciąga się poprzez wbicie klina pomiędzy górną półkę a drut. Następnie należy przybić deski o grubości 25 mm do poprzecznic. Warto także wspomnieć o tym, że możemy także użyć sklejkę wodoodporną o grubości ok. 15 mm do deskowania płyt stropowych zamiast desek. Pomiędzy stalowe belki i poprzecznice należy włożyć podkładki wykonane ze skrawków desek, tak by górna ich powierzchnia znajdowała się na poziomie stopki belki.

Możemy również podwiesić podłużnice, które układa się wzdłuż belek. W takim przypadku deskowanie należy układać w poprzek belek. Podciąga się je do spodniej stopki belki dopiero wtedy, gdy wypełnimy już deskami cały strop. Podłużnice podciąga się poprzez wbijanie drewnianych klinów pomiędzy górną stopkę belki a drut. Ten sposób deskowania jest rzadziej stosowany, gdyż znacznie trudniejsze jest układanie desek i podciąganie deskowania do góry. Jeśli planujesz prace budowlane, ten kalkulator kosztów budowy pomoże ci w oszacowaniu budżetu na wykonanie stropów.

Deskowanie stropu to bardzo ważna czynność w przypadku monolitycznych stropów żelbetowych, żelbetowych stropów płytowo żebrowych oraz stropów na belkach stalowych. Deskowanie i szalowanie stropów, podobnie jak montaż stropu możemy wykonać samemu, jednak musimy pamiętać o tym, żeby wszystkie czynności wykonać w odpowiedniej kolejności i we właściwy sposób.

ikona podziel się Przekaż dalej