Rodzaje oczyszczalni. Jaką instalacje można wykonać przy domu jednorodzinnym?

Drenażowa, przydomowa oczyszczalnia ścieków

Drenażowa oczyszczalnia ścieków polega na wykonaniu specjalnego drenażu rozsączającego. Tego rodzaju małe oczyszczalnie najlepiej sprawdzają się na odpowiednio przepuszczalnym gruncie z niskim poziomem wód gruntowych. Oczyszczalnia drenażowa składa się z osadnika gnilnego, poletka filtracyjnego, studzienki rozdzielczej oraz odpowiednio dobranych rur drenażowych.

Ścieki są wstępnie oczyszczone w osadniku, a następnie trafiają do poletka filtracyjnego; Rury drenażowe zostają wkopane w ziemię i zabezpieczone obsypką żwirową. Na górze znajduje się warstwa geowłókniny i podłoża właściwego. Zadaniem drenażu jest rozsączenie oczyszczonych ścieków po odpowiednio przestronnej powierzchni działki.

Konstrukcje drenażowe to najtańsze rodzaje oczyszczalni, które skutecznie zastępują szambo. Tego rodzaju przydomowa oczyszczalnia ścieków posiada najprostszą budowę. Dodatkowo, atrakcyjny cennik zakupu poszczególnych elementów łączy się z niskim cennikiem montażu, co jest oczywistym atutem. Niestety oczyszczalnie drenażowe mają duże ograniczenia w odniesieniu do gruntów. Zbyt wysoki poziom wód gruntowych i zła przepustowość podłoża mogą doprowadzić do problemów z eksploatacją instalacji.

Oczyszczalnia biologiczna

Omawiając popularne rodzaje oczyszczalni, nie sposób pominąć instalacji biologicznych. Tak zwana oczyszczalnia biologiczna to ekologiczne rozwiązanie, które skutecznie zastępuje tradycyjne szambo.

Małe oczyszczalnie biologiczne można bez obaw zamontować na niemal każdej działce. Zaletą tego rozwiązania jest dużo mniejsze uzależnienie od warunków gruntowych, jak ma to miejscu w przypadku oczyszczalni drenażowych. Oczyszczalnia biologiczna może oczyszczać ścieki na dwa sposoby. Pierwszy z nich wykorzystuje kilka komór. W pierwszej następuje oczyszczenie ścieków, a w drugiej ich napowietrzenie. Trzecia komora odpowiada to osadnik wtórny. Do oczyszczania wykorzystuje się osad czynny, które rozkładają ścieki na ciecz nadosadową. Rozłożone ścieki przepływają do trzeciej komory, a osad wraca do osadnika wstępnego. Oczyszczona ciecz trafia natomiast do studni chłonnej.

Oczyszczalnia biologiczna może także wykorzystywać złoże biologiczne. Złoże zawiera bakterie, które żywią się zanieczyszczeniami ze ścieków. Metoda jest bardzo wydajna i powszechnie uznawana za ekologiczne źródło oczyszczania.  Nie jest konieczne opróżnianie zbiornika ze ściekami (tak jak wymaga tego tradycyjne szambo). Oczyszczona woda może trafić do wód powierzchniowych.

Atutem oczyszczalni biologicznych jest niski koszt eksploatacji i wysoka skuteczność działania. Niestety minusem okazuje się wyższy cennik inwestycji. Tego rodzaju małe oczyszczalnie cieszą się dużym zainteresowaniem dzięki swojej uniwersalności oraz ekologicznemu funkcjonowaniu.

Przydomowa oczyszczalnia ścieków z filtracją gruntowo-roślinną

Są to najmniej popularne rodzaje oczyszczalni (głównie przez wzgląd na wysoki cennik inwestycji). Gruntowo roślinne, małe oczyszczalnie ścieków znajdują zastosowanie na odpowiednio dużych działkach. W ofertach wykonawców znajdują się oczyszczalnie z przepływem powietrznym, kombinowanym oraz powierzchniowym. W naszym kraju przeważnie wykorzystuje się system powietrzny.

Przydomowa oczyszczalnia ścieków gruntowo-roślinna wykorzystuje procesy biochemiczne oraz wydajną filtrację. Małe oczyszczalnie działają na podobnej zasadzie, co naturalne bagna z roślinnością o właściwościach filtracyjnych.

Głównym atutem tego rozwiązania jest niski koszt eksploatacji. Szambo zostaje przepompowane do osadnika gnilnego, skąd następnie trafia do podłoża filtracyjnego z roślinnością (zazwyczaj z trzciną). Rury drenażowe stopniowo rozsączają zanieczyszczenia, a pod instalacją znajduje się drenaż zbierający. Oczyszczona woda trafia do studzienki zbiorczej, a następnie do końcowego odbiornika. Rozwiązanie jest na tyle ekologiczne, że oczyszczona woda może trafić bezpośrednio do zbiornika wodnego lub gruntu. W Polsce najczęstszym odbiornikiem jest drenaż rozsądzający lub studnia chłonna. Jest to związane z obowiązującymi przepisami. Wszystkie rodzaje oczyszczalni przydomowych, które oddają oczyszczoną wodę do wód publicznych, muszą uzyskać specjalne pozwolenie wodno-prawne. To z kolei zwiększa cennik inwestycji.

Ile kosztuje przydomowa oczyszczalna ścieków?

Koszt eksploatacji – oczyszczalnie ekologiczne kontra szambo.

Oczyszczalnia biologiczna generuje niski koszt eksploatacji. Według wielu specjalistów, koszt zakupu i montażu całego systemu może zwrócić się już po kilku latach. Dzieje się tak dlatego, iż szczelnie zamknięte szambo wymaga częstego wywożenia. Opróżnianie szamba następuje co trzy do czterech tygodni. Jednak przy większej liczbie użytkowników i wyższym zużyciu wody, opróżnianie musi odbywać się nieco częściej.

Dla porównania, opróżnianie osadu z oczyszczalni biologicznej można przeprowadzić raz do roku. Z kolei opróżnianie osadnika w oczyszczalni drenażowej przeprowadza się raz do dwóch razy w roku. Załóżmy zatem, że szambo będzie opróżniane raz w miesiącu. Średni koszt jednorazowego wywozu to około 150 – 250 zł. W skali roku generuje to koszt eksploatacji w wysokości 1 800 – 3 000 zł. Tymczasem oczyszczalnia biologiczna generuje roczny wydatek rzędu 150 – 250 zł plus energia elektryczna potrzebna do pracy dmuchawy napowietrzającej. Dmuchawa posiada niewielki pobór prądu, a koszt jej eksploatacji powinien zamknąć się w kwocie 15 – 20 zł miesięcznie. Co ciekawe, oczyszczalnia biologiczna może też posiadać system nawodnienia. Woda pozyskana z oczyszczenia ścieków trafia do podlewania. To z kolei zmniejsza pobór wody z wodociągu i ogranicza koszt eksploatacji posesji.

Popularne modele pomp ciepła - sprawdź promocje

Przydomowa oczyszczalnia ścieków to rozwiązanie, które gwarantuje komfort i rentowność. Szacuje się, że tego typu instalacje zwracają się już po kilku latach, dlatego koszty początkowe nie powinny zniechęcać do wyboru tego sposobu gospodarowania ściekami.

Koszty inwestycyjne okazują się mocno zróżnicowane, jednak możemy określić je w pewnych ramach. Załóżmy, że budujemy małe oczyszczalnie do użytku przez cztero, pięcioosobową rodzinę. Najbardziej ekonomicznym rozwiązaniem będzie oczyszczalnia drenażowa. Średnia cena z montażem wynosi od 8 000 do około 15 000 zł. Oczyszczalnia biologiczna okazuje się nieco droższa. Średnia cena z montażem utrzymuje się na poziomie 12 000 – 20 000 zł. Najdroższe ekologiczne rozwiązanie to przydomowa oczyszczalnia gruntowo-roślinna. Cena z montażem może mieścić się w przedziale 15 000 – 30 000 zł w zależności od rozmiarów instalacji i specyfiki gruntu. Jeśli szukasz więcej porad, sprawdź także zebrane w tym miejscu artykuły o przydomowych oczyszczalniach ścieków.

Ile kosztuje przydomowa oczyszczalnia ścieków? Cennik inwestycji

Średnia cena z montażem – kwota od

Średnia cena z montażem – kwota do

Małe oczyszczalnie drenażowe

8 000 zł

15 000 zł

Oczyszczalnia biologiczna

12 000 zł

20 000 zł

Oczyszczalnia gruntowo-roślinna

15 000 zł

30 000 zł

Szambo czy małe oczyszczalnie? Które rozwiązanie wybrać?

Przydomowa oczyszczalnia ścieków wymaga większej inwestycji niż tradycyjne szambo. Jednak jest to rozwiązanie ekologiczne, a niski koszt eksploatacji wpływa na szybki zwrot wydatków inwestycyjnych. Jak już wspomnieliśmy wcześniej, oczyszczalnia biologiczna lub małe oczyszczalnie drenażowe mogą zwrócić się już po kilku latach od montażu. Warto tutaj zauważyć, że cennik firm, które zajmują się opróżnianiem szamba może ulec podwyżkom. W związku z tym coroczne koszty eksploatacji szamba będą coraz wyższe.

Oczyszczalnia biologiczna lub gruntowo-roślinna i drenażowa wpisują się w trendy proekologiczne. Dzięki temu możemy uzyskać dofinansowanie, które odczuwalnie ogranicza koszty przedsięwzięcia. Dotacja rządowa obejmuje zakup zbiornika i wszystkich elementów systemu, a także kompletną instalację i wszystkie prace montażowe.

Dotacje do zakupu i montażu przydomowych oczyszczalni są realizowane poprzez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dokładne wymagania mogą być uzależnione od regionu naszego kraju. Co ważne, objęte dofinansowaniem oczyszczalnie muszą posiadać wymagane certyfikaty oraz atesty. Podstawą jest zgodność z normą PN-EN 12566-3+A1:2009. Wysokość dofinansowania realizowanego przez WFOŚIGW może wynieść 40% kosztów inwestycji. Jednak niektóre gminy wprowadzają także odrębne dofinansowania, które znacząco podwyższają wysokość dofinansowania. W niektórych regionach można liczyć na dotację w wysokości do 80% poniesionych kosztów. W tym przypadku budowa przydomowej oczyszczalni ścieków jest nie tylko bardziej ekologiczna niż betonowe szambo, ale i tańsza w wykonaniu.

Czy ten artykuł był dla Ciebie pomocny?
Oceń
Dla 94,3% czytelników artykuł okazał się być pomocny

Powiązane artykuły