Ile kosztuje przydomowa oczyszczalnia?

Zanim powiemy jakie można uzyskać dofinansowanie do przydomowej oczyszczalni, warto zadać sobie pytanie czy będzie ono w ogóle potrzebne. Po pierwsze musimy więc ustalić, ile kosztuje przydomowa oczyszczalnia ścieków.

Różne warianty oczyszczalni

Istnieje kilka rodzajów oczyszczalni ścieków. Najczęściej wybierane to drenażowa z liniowym drenażem rozsączającym lub biologiczna. Innym wariantem jest mała oczyszczalnia tunelowa lub duża roślinno-stawowa, wtopiona w krajobraz działki.

Oczyszczalnia drenażowa uchodzi za najtańszą, jednak jej montaż jest możliwy tylko na wybranych działkach. Wymaga odpowiednio przepuszczalnego gruntu, dużej powierzchni działki i nisko położonego lustra wód gruntowych. Niektóre z tych przeszkód można ominąć, przeprowadzając drenaż na nasypie, ale to wymaga pompy, modyfikacji terenu i jest odpowiednio droższe.

Oczyszczalnia tunelowa zajmuje mniej miejsca. Poza tym w zasadzie wymaga podobnych warunków geologicznych jak oczyszczalnia drenażowa.

Optymalnym, choć droższym rozwiązaniem jest oczyszczalnia biologiczna. Cały proces zachodzi tutaj w zamkniętych komorach zbiornika, niezależnie od poziomu wód gruntowych. Jest też lepiej kontrolowany. Z tego powodu większość instytucji oferuje przede wszystkim dofinansowanie na oczyszczalnie biologiczne.

Przykładowe ceny oczyszczalni

Na budowę przydomowej oczyszczalni w granicach 10m3 wydamy od kilku do kilkunastu tysięcy złotych. Oczyszczalnia drenażowa będzie się mieściła w około 7-8 tys. z zakupem zbiornika, dodatkowych elementów i montażem. W przypadku filtru żwirowego w formie nasypu ta cena może wzrosnąć do 10 tysięcy. Podobne koszty poniesiemy zakładając prostą oczyszczalnię biologiczną, ale przy zastosowaniu obrotowego złoża biologicznego wzrosną one nawet do 20 tysięcy złotych. Na szczęście właśnie na te najdroższe oczyszczalnie możemy uzyskać dotację w różnej wysokości. Oczyszczalnia biologiczna jest przydomowym systemem oczyszczania najczęściej kwalifikowanym do dopłat.

Ceny przydomowych oczyszczalni ścieków zależą nie tylko od rodzaju, ale od wielkości oczyszczalni i zastosowanych materiałów. Jak widać powyżej pod hasłem oczyszczalnia biologiczna mogą się kryć systemy o różnym stopniu wydajności i złożoności.

Na jakie dotacje można liczyć?

Czy istnieje ogólnokrajowy program dofinansowań?

Dofinansowanie do przydomowej oczyszczalni na poziomie ogólnokrajowym jak do tej pory nie zostało wprowadzone. Póki co nowy rząd nie zmienił dotychczasowych postanowień w tej kwestii. Na szczęście w wielu gminach prowadzone są lokalne dofinansowania i programy pilotażowe dopłat do oczyszczalni. Istnieją też inne sposoby na odzyskanie części poniesionych kosztów. Główną niewygodą jest różnorodność opcji, zależnie od regionu kraju. W każdym można jednak liczyć na jakąś formę zwrotu lub złagodzenia poniesionych wydatków. 

Czy oczyszczalnię można odliczyć od podatku?

Skoro nie każdy może liczyć na dofinansowanie na oczyszczalnie biologiczne, to logiczne jest pytanie czy przydomową oczyszczalnię ścieków można odliczyć od podatku. Krótka odpowiedź brzmi – tak. Niestety ulga podatkowa też nie obejmuje wszystkich obywateli. Przysługuje zwrot podatku płatnikom podatku dochodowego. Podstawą do uzyskania ulgi jest powołanie się na ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z przepisami tej ustawy podatek ten może zostać obniżony o koszt różnego rodzaju prac modernizacyjnych i remontów. Do takich zalicza się m.in. budowa lub modernizacja przydomowej oczyszczalni ścieków. Nie jest to dotacja, ale znacząco zamortyzuje poniesione koszty.

Jak uzyskać dofinansowanie na oczyszczalnię?

Warunki jakie trzeba spełnić do dotacji

Dofinansowanie do przydomowej oczyszczalni jest zawsze dobrym rozwiązaniem, nawet dla osób, które mają odłożoną kwotę potrzebną do jej założenia. Tylko jak uzyskać dofinansowanie?

W latach 2022 i 2023 odbyły się dwie edycje programu pilotażowego Przydomowa oczyszczalnia, finansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Ze względu na duże zainteresowanie program w bieżącym roku został zamknięty już w kwietniu 2023.

Przykład tego programu może służyć jako model do podobnych przedsięwzięć w przyszłości. Jak można było uzyskać dofinansowanie?

  1. Warunkiem starania się o dotację był przewidywany brak dostępu do sieci kanalizacyjnej przez najbliższe 5 lat od złożenia wniosku.
  2. Dotacja przysługiwała właścicielom i współwłaścicielom domów jednorodzinnych na terenie województwa śląskiego.
  3. Wnioskodawcą mógł być wyłącznie bezpośredni inwestor w oczyszczalnię
  4. Oczyszczalnia powinna mieć pojemność nie większą niż 7m3, a dotacja wynosiła nie więcej niż 8000 zł lub nie więcej niż 50% kosztów kwalifikowanych.

Mieszkańcy innych województw mieli szansę załapać się na dotacje i dofinansowania organizowane przez gminy. Rekordowo wysokie dofinansowanie na oczyszczalnie biologiczne i ekologiczne zaproponowano mieszkańcom gminy Wielkie Oczy w województwie podkarpackim.  Dotacja pokrywała do 90% kosztów założenia oczyszczalni, ale nie więcej niż 13 tysięcy w przypadku biologicznych oraz 6500 na oczyszczalnię ekologiczną.

Innym przykładem dofinansowania gminnego jest gmina Wymiarki w województwie lubuskim, gdzie jeszcze do końca roku można składać wnioski o dofinansowanie dla przydomowych oczyszczalni. Wsparcie dla właścicieli domów jednorodzinnych wynosi 2500 zł. Istnieje też możliwość o otrzymanie 5000 zł na oczyszczalnię dla domu wielorodzinnego. Wniosek powinien złożyć inwestor/właściciel domu.

Skąd pochodzą środki?

Pieniądze na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni są najczęściej finansowane ze środków gminnych lub unijnych. Z tego powodu warto zorientować się czy w danym regionie istnieje taki program lub czy gmina przeznaczyła środki na ten cel.

Poza dofinansowaniem, inną formą ułatwienia montażu oczyszczalni jest niskoprocentowa pożyczka. Pożyczki  na budowę oczyszczalni i innych elementów infrastruktury są oferowane przez prywatne instytucje finansowe, przede wszystkim Bank Ochrony Środowiska. Ponieważ są to specjalne pożyczki na działania ekologiczne, to oczyszczalna powinna posiadać stosowny certyfikat.

Osoby nie posiadające odpowiednich oszczędności mogą się starać również o dotacjo-pożyczki. W takim przypadku umowa określa jaki procent inwestycji będzie dofinansowany a na jaki zostanie udzielona pożyczka.

Dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni to ciągle temat marginalny w porównaniu do innych inwestycji ekologicznych. Wynika to z różnorodnych planów miejscowych. Tam gdzie w ciągu kilku lat ma powstać sieć kanalizacyjna nie ma sensu przeznaczać dodatkowych pieniędzy na oczyszczalnie przydomowe. Dlatego formy, dostępność i wysokość dofinansowań są tak zróżnicowane. Mimo wszystko prawie każdy inwestor może liczyć na jakąś formę ulgi lub częściowego pokrycia poniesionych wydatków.

Źródła:

  1. Ogłoszenie o naborze wniosków w 2023 roku w ramach Programu „Przydomowa oczyszczalnia”, https://www.wfosigw.katowice.pl/program-pilotazowy-przydomowa-oczyszczalnia.html, dostęp 15.12.2023
  2. Anna Kazimierowicz, Dofinansowanie https://www.muratorplus.pl/biznes/prawo/dofinansowanie-do-przydomowej-oczyszczalni-sciekow-2023-ile-mozna-dostac-na-wlasna-oczyszczalnie-sciekow-aa-6h2x-8uPy-TpCh.html, dostęp 15.12.2023
ikona podziel się Przekaż dalej