Studnia chłonna – wszystko, co warto o niej wiedzieć

Gdzie można zastosować studnię chłonną?

Studnię chłonną do zbierania wody deszczowej stosuje się na terenach o nieprzepuszczalnym, bądź słabo przepuszczalnym gruncie. Jej zastosowanie jest możliwe jedynie tam, gdzie pod słabo przepuszczalną powierzchnią będzie znajdowała się warstwa piasku lub żwiru, która ma za zadanie odprowadzać deszczówkę do wód gruntowych.

Zanim jednak podejmiemy decyzję o budowie studni chłonnej na terenie swojej posesji, należy zlecić analizę warunków gruntowo-wodnych, jakie panują na naszej działce. Cena takiej analizy to około 60-90 zł. Ma to na celu zweryfikowanie, jaki rodzaj gruntu znajduje się na naszym terenie oraz określenie poziomu wód gruntowych.

Studnia chłonna na deszczówkę powinna mieć głębokość około 3 metrów, o czym mówią przepisy prawa budowlanego. Nie można jej zatem zastosować na terenach, gdzie występuje wysoki poziom wód gruntowych. Przyniosłoby to bowiem odwrotny skutek. Zamiast odprowadzania wody deszczowej, do studni napływałaby woda gruntowa. Aby zatem studnia chłonna spełniała swoją funkcję, jej dolny krąg powinien znajdować się w odległości przynajmniej 1,5 metra od poziomu wód gruntowych.

Przydomowe oczyszczalnie biologiczne

Studnia chłonna ma również swoje zastosowanie w przydomowych oczyszczalniach ścieków. Jest ostatnim elementem w systemie, który pozwala w prosty sposób odprowadzać wstępnie oczyszczone ścieki do gruntu. Jest to najlepsze rozwiązanie szczególnie dla małych działek, gdzie nie ma miejsca na zastosowanie drenażu rozsączającego. Zanim jednak rozpoczniemy jakiekolwiek pracy przy budowie, warto zgłębić przepisy, jakimi objęte są domowe oczyszczalnie biologiczne.

Oczyszczalnie biologiczne pozwalają na systematyczne oczyszczanie ścieków z gospodarstw domowych i oddawanie oczyszczonych ścieków do gruntu. Wykorzystywana w tym systemie studnia chłonna ma za zadanie oddawać oczyszczone ścieki do przepuszczalnych warstw gleby.

Przydomowe oczyszczalnie ścieków wyposażone są w osadnik gnilny, który odpowiada za wstępne oczyszczanie odprowadzanych ścieków. W pojemniku tym zachodzą procesy biologiczne polegające na rozkładzie zanieczyszczeń. Dzięki temu uzyskujemy w niemalże 85% oczyszczone ścieki. Osadnik gnilny połączony jest ze studnią specjalną rurą drenażową. Odprowadzanie oczyszczonych ścieków przez drenaż aż do studni chłonnej, pozwala na ich rozsączanie bezpośrednio w gruncie. Dzięki temu procesowi gwarantujemy również odpowiednie nawodnienie trawników, co przekłada się na ich lepszą kondycję.

Polecane produkty do uzdatniania wody - sprawdź ceny

Cena budowy studni chłonnej

Cena zależna jest od tego, czy w grę wchodzi jedynie budowa studni chłonnej na deszczówkę, czy chodzi nam o przydomowe oczyszczalnie ścieków. Koszt budowy samej studni chłonnej, która będzie odpowiedzialna za odbieranie wody deszczowej, nie jest drogim przedsięwzięciem. Studnia chłonna zbudowana jest z kręgów betonowych oraz odpowiednio dobranych elementów w postaci skrzynki rozsączającej, oraz rur podłączonych do systemu rynnowego. Sprawdź także, co warto wiedzieć o zbiornikach na deszczówkę.

Choć cena zależna jest w dużej mierze od jakości wybieranych materiałów, to jednak warto tutaj postawić na te z wyższej półki. Wpust rynnowy to koszt średnio 300-600 zł. Nie należy również oszczędzać na elementach takich jak geowłóknina, myśląc, że warstwa gleby jest wystarczająco przepuszczalna. Budowa studni chłonnej ma swój schemat i bezwzględnie należy się go trzymać, jeśli chcemy, by jej efektywność była zadowalająca.

Niezwykle ważnym elementem jest także odpowiedni dobór kruszywa, który umieszczamy na samym dnie studni chłonnej. Jest on niezbędny zarówno w przypadku zastosowania studni chłonnej z systemem rozsączającym, jak i przy budowie samej studni chłonnej.

Kręgi betonowe to koszt rzędu 150-170 zł za sztukę. Do tego należy doliczyć oczywiście pokrywę. Pełna pokrywa to około 100-120 zł. W cenę studni wliczamy również rurę drenarską. Koszty to średnio 150-180 zł za 50 metrów bieżących. Dodatkowo na liście niezbędnych materiałów będą również złączki i trójniki do rur, których koszt waha się pomiędzy 10 a 15 zł za sztukę.

Reasumując cena budowy studni chłonnej to wydatek około 900-1000 zł. W wycenie tej nie uwzględniliśmy oczywiście cen robocizny, która może być różna w zależności od wykonawcy. Do podanej ceny należy również doliczyć koszty gruntu do zasypania dolnej części studni oraz koszt pospółki, gdyż ceny te są zależne od okolicznych żwirowni.

Budowa studni chłonnej krok po kroku

Studnia chłonna wykonana jest zazwyczaj z kręgów betonowych o średnicy 1 metra. Ich wysokość to około 50-60 cm. Podczas budowy studni niezwykle ważne jest zachowanie pewnych odległości.

Lokalizacja studni chłonnej nie powinna znajdować się bliżej niż 3-5 metrów od granic działki. Istotna jest również odpowiednia odległość od studni wodociągowej. Przepisy mówią tu o zachowaniu przynajmniej 30 metrów odstępu.

Głębokość studni chłonnej powinna wynosić maksymalnie 3 metry. Niektórzy, by zwiększyć oddawanie wody deszczowej do gruntu, nawiercają dziury w kręgu znajdującym się w najniższej części studni. Dobrym rozwiązaniem jest także zastosowanie drenażu na całej powierzchni docelowego trawnika czy ogrodu. Dzięki temu zapewnimy roślinności odpowiednie nawodnienie, co znacznie poprawi i ułatwi pielęgnację. Rury drenarskie należy rozmieszczać w odległości 1,5-2 metrów od siebie, a długość takiego ciągu nie powinna być większa niż 20 metrów.

Studnia chłonna ma zastosowanie w przydomowych oczyszczalniach ścieków. Budowa studni chłonnej jest dość kosztowna i wmaga dużych nakładów czasu i pracy.
Studnia chłonna - cena, zastosowanie, budowa studni krok po kroku

Jeśli natomiast chodzi o samą studnię chłonną, to jak już wspomnieliśmy, do jej budowy wykorzystuje się gotowe kręgi betonowe. Schemat budowy studni określa, żeby umiejscowić ją na głębokości 2-3 metrów. Przy czym należy pamiętać, że na głębokości 60-80 cm należy włączyć do studni drenaż, a jego wylot umiejscowić minimum 20-30 cm ponad warstwą pierwszych gruntów wypełniających dolne kręgi. Dolną część studni chłonnej wypełniamy dobrze dobranym kruszywem (żwir, pospółka). Grubość wypełnienia nie może być mniejsza niż 50 cm.

W przypadku dużych opadów deszczu, do studni może być odprowadzana nadmierna ilość wody. Aby nie dopuścić do wymywania kruszywa, należy zastosować tzw. odbijacz. Może nim być np. płytka chodnikowa lub inny element najlepiej betonowy o szerokości 25-35 cm. Większy może ograniczyć powierzchnię wchłaniania wody deszczowej.

Rura perforowana doprowadzająca wodę deszczową do studni chłonnej powina być wciśnięta w krąg betonowy studni. W tym celu należy na odpowiedniej wysokości nawiercić dziurę dostosowaną do średnicy rury (zwykle 10 cm). Aby zagwarantować odpowiednie mocowanie rury drenarskiej, należy ją wcisnąć w studnię na ok. 10 cm. Uniknie to jej ewentualne wypadnięcie ze studni chłonnej. Aby zapewnić jeszcze większą stabilność, można po zewnętrznej stronie studni chłonnej obetonować wlot rury drenażowej. Jeśli interesuje cię także budowa przydomowej oczyszczalni ścieków, porady znajdziesz w tym artykule.

Formalności związane z budową studni chłonnej

Budowa studni chłonnej - przepisy

Interpretacje urzędników co do przepisów prawa budowlanego związanego z budową studni chłonnych są różne. O ile na wykonanie typowego drenażu na własnej działce nie jest potrzebne pozwolenie, o tyle sprawa ma się inaczej w przypadku budowy studni chłonnej na większej głębokości.

Drenaż, na który niepotrzebne jest pozwolenie, powinien służyć przede wszystkim nawodnieniu terenu działki. Jego przeznaczenie ma na celu odprowadzanie nadmiaru wody deszczowej z dachu do gruntu.

Zgłoszenie zamiaru robót budowlanych związanych z budową studni chłonnej jest konieczne w przypadku, kiedy jej głębokość jest znacznie większa niż 3 m. We wniosku zgłoszeniowym należy określić dokładne wymiary odległości studni od granic działki. Załącznik niezbędny do wniosku to mapka z wyrysowaną lokalizacją planowanej studni chłonnej.

Studnia chłonna – oznaczenie na mapce i pozwolenie

Oczywiście nie musi to być mapa do celów projektowych, a sam projekt nie musi być wykonany przez specjalistę. Wystarczy tak zwana mapa nieaktualizowana, którą można za niewielką opłatą uzyskać w urzędzie miasta bądź starostwie. Na mapie tej należy ręcznie wyrysować lokalizację studni oraz nanieść niezbędne wymiary.

Urząd ma 30 dni na rozpatrzenie wniosku. Jeśli po tym czasie nie otrzymamy żadnej informacji, to znaczy, że możemy rozpocząć budowę studni chłonnej. W niektórych przypadkach będzie niezbędne pozwolenie na budowę. Wówczas należy odczekać cierpliwie do czasu uzyskania decyzji pozwalającej na rozpoczęcie prac.

Budowa studni chłonnej nie jest wcale trudna. Przed rozpoczęciem warto jednak przeanalizować schemat krok po kroku oraz poznać dokładnie przepisy z nią związane. Warto pamiętać, że przepisy mogą również ulegać zmianie dlatego, zanim podejmiemy jakiekolwiek kroki, należy dokładnie zapoznać się z obowiązującym prawem budowlanym.

Z roku na rok rośnie zainteresowanie na oczyszczalnie biologiczne. Dzięki nim oddawane do gruntu ścieki są w ogromnej mierze oczyszczone ze szkodliwych dla środowiska substancji. Jeśli decydujemy się zatem na oczyszczalnie ścieków, warto także pomyśleć o budowie studni na deszczówkę. Nie zaleca się łączenia spływu do jednej studni chłonnej. Jeśli posiadamy przydomowe oczyszczalnie ścieków, to na deszczówkę powinniśmy wybudować drugą studnię chłonną. Podłączenie wody deszczowej z oczyszczalnią, może spowodować zbyt szybkie napełnianie studni, a co za tym idzie, zmniejszy to jej wydolność oddawania wód do gruntu.

ikona podziel się Przekaż dalej