Przydomowa oczyszczalnia ścieków odległości

Domowa oczyszczalnia ścieków to współcześnie coraz częstsze rozwiązanie w nowoczesnych domach. Ma zastosowanie głównie dla domów znajdujących się poza lokalną siecią kanalizacyjną. To ekologiczna inwestycja zastępująca przestarzałe szamba. Jest nie tylko korzystna dla środowiska, ale też tańsza. Warto poznać zasady funkcjonowania indywidualnej oczyszczalni.

Budowa domowej oczyszczalni jest kosztowna w porównaniu z tradycyjnym szambem, jednak trzeba wiedzieć, iż późniejsze utrzymanie szamba jest droższe. Całe przedsięwzięcie zwraca się po upływie kilku lat. Nie trzeba martwić się o usługi , gdyż jest ich mnóstwo. Liczne firmy oferują projekt, załatwienie formalności, budowę oraz konserwację.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. dotyczy warunków technicznych i usytuowania domowej oczyszczalni ścieków. Co ważne części z jakich składa się oczyszczalnia powinny mieścić się nie tylko we właściwych odległościach od do domu, ale też granic sąsiednich działek, studni, ulicy i wielu innych.

Nie zawsze uda się, by teren spełniał wszystkie wymagania. Jest wiele rozwiązań dotyczących oczyszczalni i można stwierdzić, iż nie istnieją takie warunki, do jakich nie udałoby się dobrać właściwego rodzaju oczyszczalni przydomowej.

Teren pod domową oczyszczalnię powinien być równy oraz mieć przepuszczalną ziemią. Najważniejsze to jednak pewność, iż zanieczyszczenia nie przedostają się do wód gruntowych czy pobliskiej studni.

Lokalizacja osadnika gnilnego

Zasady usytuowania osadnika gnilnego określają paragrafy 36 i 37 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.

Osadnik gnilny powinien znajdować się w takim miejscu, żeby ścieki pochodzące z domostwa pokonywały jak najkrótszą trasę. Chodzi o to, aby nie wystygnął, bo przecież ich rozkład zachodzi najszybciej, gdy mają wyższą temperaturę. Przepływowy osadnik podziemny, który wstępnie oczyszcza ścieki przydomowej oczyszczalni powinien znajdować się obok domu. Warunkiem jest odpowiednie odpowietrzanie przez instalację kanalizacyjną wyprowadzoną minimum 0,6 metra powyżej górnej krawędzi okien oraz drzwi zewnętrznych. Kiedy nie można spełnić tego wymogu to osadnik powinien mieści się co najmniej 5 metrów od domu.

Ponadto stanowisko na osadnik musi znajdować się minimum:

 • 15 metrów od najbliższej studni,
 • 2 metry od granicy działki oraz ulicy,
 • 3 m od dużych drzew.

Dodatkowo trzeba jeszcze pamiętać, by zachować odległość:

 • 1,5 metra od rur gazowych,
 • 0,8 metra od kabli z prądem.

Popularne modele pomp ciepła - sprawdź promocje

Sama budowa powinna mieścić się w okresie od wiosny do jesieni, kiedy łatwiej jest wykonywać prace ziemne. Z kolei zakończenie prac powinien uwzględniać momentem wprowadzki rodziny do domu, ponieważ pewne rodzaje oczyszczalni uzależnione są od dostaw ścieków, z kolei inne mogą wymagać czasu dla uzyskania swojej efektywność. Pomyślmy też jakie będzie zużycie wody na osobę. Sprawdź także ten artykuł na temat cen przydomowych oczyszczalni ścieków.

Najpopularniejsza domowa oczyszczalnia ścieków z drenażem rozsączającym

Zanim domowa oczyszczalnia ścieków powstanie należy dokładnie zaplanować, gdzie będzie budowana, czyli jak daleko od domu. Jej lokalizacja warunkuje rodzaj oczyszczalni. Nie mniej postawą jest zbiornik osadnika gnilnego. To do niego trafiają ścieki na początku ich sortowania. Dzielą się na części stałe oraz lekkie. Następnie u wylotu z osadnika działają filtry, które wstępnie oczyszczają – około 60%. Dalsze elementy są już zróżnicowane. Najczęściej wybieraną oczyszczalnią jest ta, która będzie miała drenaż rozsączający. Co do niego obowiązują następujące wymogi. Nie może być on zlokalizowany bliżej niż:

 • 30 m od studni,
 • 3 m od budynku,
 • 3 m od dużych drzew,
 • 2 m od granicy działki i drogi,
 • 1,5 m od rur gazowych,
 • 0,8 metra od kabli elektrycznych.

Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków z drenażem rozsączającym jest zakazana

na glebach okresowo zalewanych. Drenaż powinien być wykonany minimum 1,5 metra poniżej najwyższego poziomu wód gruntowych. W przypadku problemów, aby to uzyskać można zastosować nasyp, przy czym zagłębienie drenażu w ziemi musi mieć minimalnie 60 cm.

Na wykonanie drenażu należy liczyć od 30 do 90 m2. Jego kształt wykonuje się na wiele sposobów. Jest to zależne od kształtu działki. Średnio składa się z 2-3 ciągów drenarskich (rur). Zaś pomiędzy nimi zachować trzeba odległość minimum 1,5 m.Zagłębienie rur to zwykle 1 metr.W przypadku, gdy mamy do czynienia z terenem nierównym drenaż umieszcza się na wzniesieniu. Daje to gwarancję, że ścieki będą spływać grawitacyjnie ku dołowi.

Innymi rodzajami przydomowej oczyszczalni ścieków poza drenażową jest:

 • biologiczna (budowana, kiedy metraż działki jest niewystarczający dla drenażowej),
 • roślinna (najdroższe rozwiązanie przygotowane dla domów jednorodzinnych lub częściej gospodarstw agroturystycznych umiejscowionych na gliniastych obszarach).

A co w przypadku szamba?

Bezodpływowy zbiornik zdecydowanie wymaga mniej terenu niż przydomowa oczyszczalnia. Z powodzeniem wykorzystuje się go na małych działkach. Jakie tutaj są warunki? Pokrywy oraz wyloty z wentylacji zbiornika powinny się mieścić się minimalnie 5 metrów od okien i drzwi zewnętrznych budynków, a także minimum 2 metry od granicy sąsiadującej działki, ulicy, chodnika oraz 15 metrów od studni z wodą pitną. Odległość od granicy działki obok może być zmniejszona, lecz tylko w przypadku kiedy właściciel sąsiedniej działki także zapewni 2 metry.

ikona podziel się Przekaż dalej