Studnia głębinowa w świetle prawa budowlanego

Zanim ustalimy, ile kosztuje usługa wiercenia studni głębinowej, omówimy kwestie związane z prawem budowlanym. Studnia głębinowa świetnie sprawdza się wszędzie tam, gdzie nie ma możliwości wykonania przyłącza wodociągowego lub jest ono zbyt kosztowne. Warto pamiętać, że wykopanie studni zostało uregulowane w przepisach prawa budowlanego. Czy studnia głębinowa wymaga pozwolenia wodnoprawnego? Wszystko zależy od specyfiki naszej przyszłej studni głębinowej. Według aktualnych przepisów prawa, wykonanie studni głębinowej o głębokości poniżej 30 metrów i wydajności nieprzekraczającej 5 m3/h wymaga jedynie zgłoszenia. Studnia głębinowa o większej wydajności lub większej głębokości ujęcia wód podziemnych może zostać wykonana w oparciu o pozwolenie wodnoprawne.

Zarówno w pierwszym, jak i drugim przypadku wykopanie studni musi być zgodne z zapisami rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim odpowiadają budynki i ich usytuowanie. Studnia głębinowa musi znajdować się w odległości przynajmniej 5 metrów od granicy działki. Prawo nakazuje także zachowanie odległości minimum 7,5 metra od osi rowu przydrożnego i minimum 15 metrów od szamba, kompostowników, budynków inwentarskich oraz szczelnych zbiorników na gnojowice.

Co więcej, studnia głębinowa może zostać wykonana w odległości minimum 30 metrów od drenażu rozsączającego pochodzącego z oczyszczalni biologicznej. Wykopanie studni głębinowej wymaga także zachowania odpowiedniej odległości od nieutwardzonych wybiegów dla zwierząt hodowlanych. Za minimum uznaje się odległość 70 metrów. Taka sama minimalna odległość dotyczy drenażu rozsączającego ścieki, które nie pochodzą z oczyszczalni biologicznych.

Usługa wiercenia studni – co wpływa na koszt odwiertu?

Koszt odwiertu może wygenerować dość zróżnicowane wydatki. Cena usługi jest na ogół ustalana w oparciu o metr bieżący. Im większa głębokość studni, tym droższe będzie jej wykonanie. Warto przy tym podkreślić, że dokładna cena za metr bieżący wiercenia będzie ściśle skorelowana z lokalnymi warunkami gruntowymi. Z tego względu wiele firm branżowych określa koszty usługi w kontakcie indywidualnym.

Nie istnieje żadna uniwersalna wycena, które pokazywałaby inwestorom, ile kosztuje wykopanie studni. Cena różni się w zależności od wspomnianej wcześniej głębokości odwiertu oraz warunków gruntowych. Bardzo ważnym kryterium jest także średnica rury. Najniższy koszt na ogół dotyczy odwiertów próbnych ze średnicą rury 80 mm. Wykonanie odwiertu o średnicy rury 115 mm będzie już odpowiednio droższe. Studnia głębinowa może być też wydrążona za pomocą rur o większej średnicy. Oznacza to wyższe koszty usługi. Najwyższa cena na ogół dotyczy drążenia studni głębinowej ze średnicą rury 165 mm. Tego typu studnia głębinowa będzie posiadała największą wydajność.

Zanim ustalimy, ile kosztuje usługa wiercenia studni głębinowej, wskażemy także na kolejny bardzo ważny aspekt. Jest nim lokalizacja odwiertu. Koszty usług wiercenia studni głębinowej różnią się w zależności od regionu naszego kraju. Różnice cen obowiązujących pomiędzy niektórymi miastami okazują się dość znaczące. Dlatego warto zapoznać się z ofertami lokalnych wykonawców, którzy precyzyjnie odpowiedzą, ile kosztuje usługa wiercenia studni w danej okolicy. Jeśli szukasz więcej porad i informacji, sprawdź także zebrane w tym miejscu artykuły z aktualnymi cennikami.

Ile kosztuje studnia głębinowa? Średnie koszty za wykonanie odwiertu

Ustaliliśmy już aktualne wymagania formalne i określiliśmy podstawowe czynniki, które mogą wpływać na cenę usługi. W dalszej kolejności możemy ustalić średnie ceny za wykopanie, a właściwie wywiercenie studni głębinowej. Ile kosztuje usługa wiercenia?

Nasz pierwszy przykład to średni kosz odwiertów próbnych (średnica rury 80 mm). Cena tego typu usługi wiercenia rozpoczyna się od kwoty około 130,00 zł/mb. W wielu przypadkach za odwiert próbny trzeba zapłacić 180,00 zł/mb. Im większa średnica rury, tym na ogół wyższa cena usługi. I tak usługa wiercenia studni głębinowej o średnicy rury 115 mm może kosztować około 210,00 – 300,00 zł/mb brutto.

Koszt odwiertu o średnicy rury 120 mm będzie jeszcze wyższy. Średnia cena tego typu usługi zamyka się w przedziale cenowym 230,00 – 350,00 zł/mb brutto. Na ostateczną cenę wpłynie specyfika warunków gruntowych oraz lokalizacja odwiertu. Usługa wiercenia może być także wykonana za pomocą rury o średnicy 165 mm. Średni koszt odwiertu zamyka się tu w przedziale 250,00 – 380,00 zł brutto. Poniżej prezentujemy średnie koszty w formie tabelarycznej.

Ile kosztuje studnia głębinowa? Sprawdzamy koszt odwiertu. Aktualizacja: 17-02-2023 r.

Średnia cena od

Średnia cena do

Usługa wiercenia studni głębinowej, średnica rury 80 mm (odwiert próbny)

130,00 zł/mb

180,00 zł/mb

Usługa wiercenia studni głębinowej, średnica rury 115 mm

210,00 zł/mb

300,00 zł/mb

Usługa wiercenia studni głębinowej, średnica rury 120 mm

230,00 zł/mb

350,00 zł/mb

Usługa wiercenia studni głębinowej, średnica rury 165 mm

250,00 zł/mb

380,00 zł/mb

Źródło: opracowanie własne

Zaprezentowany powyżej koszt odwiertu zawiera wartości poglądowe i nie stanowi oferty handlowej. Cena wykonania odwiertów w różnych lokalizacjach może się odczuwalnie różnić. Na ostateczny koszt całego przedsięwzięcia złoży się także cena rury osłonowej, pompa głębinowa wraz z podłączeniem, dodatkowe filtry oraz przyłącze całej instalacji do domu.

ikona podziel się Przekaż dalej