Oświadczenie o gotowości instalacji przyłączanej

Zanim dowiemy się, jak wygląda wzór na oświadczenie o gotowości instalacji przyłączanej, a także gdzie należy złożyć wypełniony wniosek, wcześniej dobrze jest sprawdzić, po co w ogóle należy dopełnić takich formalności. W momencie, kiedy zostanie założona instalacja elektryczna według projektu budowlanego, musimy zgłosić się do wybranego operatora energii elektrycznej, aby móc korzystać z prądu. Jednak wcześniej trzeba spełnić poszczególne formalności.

Przede wszystkim powinien być sporządzony protokół dotyczący odbioru instalacji elektrycznych. Taki protokół przewiduje, czy cała instalacja elektryczna zgadza się z narzuconą listą kontrolną. Taki dokument może być wypełniony wyłącznie przez certyfikowanego elektryka, który posiada odpowiednie uprawnienia. Kolejnym punktem, który potrzebny jest do przyłączenia prądu, będzie status prawny dotyczący obiektu, którego jesteśmy najczęściej właścicielami lub współwłaścicielami. Oprócz tego, ważny jest również plan zabudowy oraz wypełniony wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci.

Kto wypełnia druk i gdzie składamy wniosek?

Jeżeli już wszystkie wcześniejsze etapy, takie jak protokół oddania instalacji elektrycznej do użytku, zostaną wypełnione, to kolejnym krokiem będzie złożenie wniosku. Taki druk powinien być koniecznie uzupełniony przez wykonawcę instalacji elektryczną. Ważne jest to, że to ma być elektryk mający odpowiednie uprawnienia. Ponadto drugą osobą wypełniającą druk jest zleceniodawca. Czyli najczęściej właściciel budynku, ale może to być także aktualny inwestor.

Wypełniony wniosek składamy do dostawcy prądu, z którym chcemy podpisać umowę. Niekoniecznie to musi być osobista wizyta w oddziale, ale coraz częściej takie dokumenty można składać poprzez stronę internetową operatora. Po pozytywnie rozpatrzonym wniosku operator wysyła odpowiedź zwrotną w postaci dokumentu, będącego jednocześnie podstawą do później zawieranej umowy. Natomiast ostatnim krokiem jest już samo zawarcie umowy z dostawcą prądu.

Wzór wniosku oświadczenia o gotowości instalacji przyłączanej

Taki wzór wniosku oświadczenia o gotowości instalacji przyłączanej możemy pobrać na stronie internetowej każdego operatora energii elektrycznej. Druk zawiera w sobie takie informacje jak:

1. Dane obiektu:

 • Dokładny adres i nazwa obiektu
 • Numery działek oraz obręb, gdzie zlokalizowany będzie obiekt
 • Numer warunków przyłączenia wydanych dla obiektu
 • Numer umowy o przyłączenie
 • Moc przyłączeniowa (w kW)

2. Dane podmiotu przyłączanego:

 • Adres zamieszkania/siedziby firmy

3. Dane składającego oświadczenie - osoby uprawnionej:

 • Adres zamieszkania/siedziby osoby uprawnionej do składania oświadczenia
 • PESEL - jeżeli druk składa osoba fizyczna
 • NIP
 • Pieczątka firmowa

4. Oświadczenie osoby uprawnionej, działającej w imieniu podmiotu przyłączanego:

 • Oświadczenie dotycząca posiadania ważnego świadectwa uprawniającego do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru w zakresie kontrolno-pomiarowym
 • Oświadczenie o tym, iż instalacja elektryczna w danym budynku została wykonana zgodnie z warunkami przyłączenia
 • Oświadczenie dotyczące świadomości, iż składanie fałszywych lub błędnych oświadczeń niesie za sobą konkretne konsekwencje.

5. Oświadczenie podmiotu przyłączanego:

 • Oświadczenie o zapoznaniu się z treścią oraz zawartych danych w druku
 • Oświadczenie, iż osoba, która składa wniosek działa w imieniu podmiotu przyłączanego

Po wypełnieniu całego druku, oświadczenie o gotowości instalacji przyłączanej może zostać z powodzeniem przesłany lub dostarczony do wybranego przez nas operatora energii elektrycznej. Jeżeli do tej pory nie mieliśmy żadnych problemów z wykonaniem, odbiorem, a także podpisaniem umowy przyłączeniowej, to taki wniosek z pewnością będzie rozpatrzony w sposób pozytywny. Sprawdź także ten artykuł: Jakie jest średnie zużycie wody na osobę? Wyjaśniamy, jak wyliczyć zużycie.

Cały proces przyłączenia prądu do budynku mieszkalnego

Już wiemy, że protokół odbioru instalacji elektrycznej, a także oświadczenie o gotowości instalacji przyłączanej są ostatnimi etapami, aby móc w pełni korzystać z prądu w naszym domu. Warto również sprawdzić, co takiego musimy dokonać wcześniej, aby krok po kroku przejść przez cały proces. Okazuje się, że w niektórych sytuacjach może on być długotrwały. Dlatego dobrze jest sprawdzić, jakie są poszczególne etapy, aby nie pominąć żadnego z nich, a także nie nabawić się niepotrzebnych problemów.

Pierwszym krokiem jest dostarczenie do operatora planu zabudowy, a także tytułu prawnego, jaki posiadamy do danej nieruchomości. Kolejnym etapem jest wysłanie wniosku o określenie warunków przyłączenia do sieci konkretnego operatora. To właśnie na tym etapie podejmujemy decyzję o tym, jaka firma będzie naszym dostawcą energii elektrycznej. W zależności od naszej prawnej sytuacji, a także statusu budynku, na rozpatrzenie tego wniosku przyjdzie nam czekać maksymalnie 30 dni lub nawet 150 dni. Gdy tylko wniosek zostanie pozytywnie rozpatrzony, wtedy dochodzi do podpisania umowy o przyłączenie.

Konkretny wzór takiego wniosku będzie można pobrać na stronie internetowej konkretnego dostawcy prądu. Z przyłączenie będziemy musieli też uiścić konkretną opłatę, która jest zmienna w zależności od ustaleń taryfowych danego dystrybutora. Po opracowaniu dokumentacji projektowej możemy liczyć na budowę przyłącza. Kolejne etapy są już nam znane.

Już teraz wiemy, że sam protokół dotyczący oddania instalacji elektrycznej przez elektryka, nie jest jedynym krokiem, jaki dzieli nas do podłączenia domu do prądu, a także legalnego korzystania z energii. Oczywiście warto również sprawdzić inne porady. Dzięki nim dowiemy się na przykład, kto może kupić ziemię rolną, albo czy policja może wejść do domu bez nakazu. W końcu warto znać swoje prawa.

ikona podziel się Przekaż dalej