Ile kosztuje uzbrojenie działki budowlanej?

To, ile kosztuje uzbrojenie działki budowlanej i jakie w toku starań będziemy musieli złożyć dokumenty to informacja niezwykle ważna. Wyposażenie działki w prąd, wodę, kanalizację i gaz wymaga wykonania odpowiednich przyłączy. Warunki techniczne podłączenia do sieci są konieczne do otrzymania pozwolenia na budowę. Projekty domów muszą bowiem określać sposób zasilania obiektu w media.

Budowa domu i zakup działki to procesy, w trakcie których spotykamy się z możliwością zakupu zarówno działki uzbrojonej, jak i nieuzbrojonej. Działka uzbrojona ma „w pakiecie” umowy na przyłącze z tak zwanymi „gestorami” poszczególnych mediów. Działka nieuzbrojona takich umów nie posiada. Jeśli chcemy uzyskać informację na temat tego, czy dana działka to działka uzbrojona, należy udać się do miejscowego Urzędu Kartografii i Geodezji.

Prąd – ile kosztuje przyłącze prądu?

To, ile kosztuje przyłącze prądu zależy w dużym stopniu od tego, w jakiej odległości od naszej działki jest sieć. Jeśli jest ona stosunkowo blisko, koszt podłączenia prądu wyniesie od dwóch do trzech tysięcy złotych. Za każdy metr płacimy dodatkowo. Koszt przyłącza energetycznego zależy też od stawek oferowanych przez właściciela terenu, mocy przyłączeniowej czy liczby działek na danym obszarze. Nie sposób więc podać konkretnej kwoty, który byłaby właściwa na określenie, ile kosztuje uzbrojenie działki budowlanej w prąd ogólnie w całym kraju.

Cały proces pod hasłem „uzbrojenie działki w prąd” zaczynamy od złożenia odpowiedniego wniosku w zakładzie energetycznym. Dołączamy plan sytuacyjny. Powinien on być sporządzony na kopii uzyskanej z geodezji mapy jednostkowej. Załącznikiem do wniosku musi być też  tytuł do posiadania danej działki (np. akt notarialny). Niekiedy musimy załączyć także wypis z rejestru gruntów. Warto, by w sporządzaniu tego typu dokumentacji pomagał nam ktoś posiadający odpowiednie uprawnienia.

Na warunki przyłączenia prądu czeka się często aż pół roku. Starając się o uzbrojenie działki w prąd, trzeba więc niestety „uzbroić się” w cierpliwość. Zwieńczeniem naszych starań o uzbrojenie działki jest umowa o przyłącze budowlane. Projekty domów wraz z taką umową stanowią potem załącznik do pozwolenia na budowę.

Jak niedrogo wykonać przyłącza?

Jeżeli jesteś zainteresowany otrzymaniem ofert od sprawdzonych firm wykonujących przyłącza, wypełnij ten formularz. Na jego podstawie otrzymasz oferty do porównania cen.

Sprawdź!

Właściciel działki, na podstawie tej umowy, wpłaca ustaloną w prawie energetycznym opłatę przyłączeniową. Następnie gestor (zakład energetyczny) rozpoczyna uzbrojenie działki wykonując przyłącze do granicy posesji. Zadaniem inwestora jest wykonanie tak zwanej Wewnętrznej Linii Zasilającej, która obejmuje przyłącze od granicy działki do budynku.

Czasem na drodze do sukcesu stoi nie tylko koszt czy konieczność oczekiwania. Bywa, że zakład energetyczny stwierdza, że położenie działki jest tak specyficzne, że podłączenie prądu dla jednostkowego odbiorcy może nie być opłacalne. Przedsiębiorstwo poinformuje nas wówczas, iż oczekuje, że pokryjemy część kosztów inwestycji czy wykonamy część instalacji.

Koszt uzbrojenia działki budowlanej – sprawdzamy, ile zapłacisz
Przyłącze prądu - sieć elektryczna i słupelektryczny nad dachem domu o strzelistym dachu z czerwonej cegły

Są inwestorzy, którzy z uwagi na takie właśnie, a nie inne warunki techniczne i ekonomiczne decydują się na pozyskiwanie energii za pomocą paneli słonecznych. Wówczas to, ile kosztuje przyłącze prądu przestaje ich interesować. Rozpoczynają bowiem wtedy starania o uzyskanie dotacji z UE na zasilanie właśnie za pomocą paneli. Ma to sens szczególnie w sytuacji, gdy budowa domu usytuowana jest w miejscu, gdzie występuje intensywne nasłonecznienie. Działka zaopatrzona w tego typu zasilanie to też działka uzbrojona.

Przyłącze wodne i kanalizacyjne  – ile kosztuje uzbrojenie działki budowlanej w wodę i kanalizację?

Przed budową domu trzeba też podłączyć do niego wodę oraz kanalizację. Na koszt podłączenia wody do działki (plus kanalizacja) składa się między innymi cena za każdy metr przyłącza (200 – 400 złotych) oraz cena za projekt (500 – 1000 złotych). To, ile kosztuje uzbrojenie działki budowlanej w wodę zależy od wielu czynników. Przede wszystkim, jak zwykle, od długości samego przyłącza, potem od stawek proponowanych przez właściciela terenu lub liczby działek na danym terenie. Koszt podłączenia wody do działki może się też  różnić w zależności od regionu. Zakładami wodno-kanalizacyjnymi zarządzają bowiem najczęściej przedsiębiorstwa gminne.

Do wniosku o podłączenie do sieci wodno-kanalizacyjnej dołączamy dwa egzemplarze mapy zasadniczej. W odpowiednim formularzu informujemy gestora o szacowanym zużyciu wody, liczbie mieszkańców oraz poborach wody. Na decyzję czekamy 7-14 dni.

Po podpisaniu z zakładem wodno-kanalizacyjnym odpowiedniej umowy możemy przejść do etapu wykonania przyłączy. Powinno się je prowadzić w oparciu o odpowiedni projekt techniczny opracowany przez eksperta z uprawnieniami (1000-2500 zł). Należy go potem uzgodnić w Zespole Uzgadniania Dokumentacji (50 zł.).

Także samo przyłącze musi być wykonane przez osoby z uprawnieniami. Proces jest kontrolowany przez właściciela sieci i on także otrzymuje sprawozdanie z prac, jak również dokonuje ich odbioru (koszt odbioru to 150 złotych).

Do kosztów należy doliczyć też koszt wydania przez organ administracyjny warunków zaopatrzenia w wodę (ok 150 złotych), opłaty geodezyjne (do 2000) oraz opłatę za podłączenie przyłącza do sieci (do 2000). Jeśli projekt wymaga zmian w organizacji ruchu może dojść nam do całości kwota 600 złotych.

Ogólnie przyłącze wodne może nas kosztować od 6.000 do 10.000 złotych.

Bywa też, że w okolicach budowy domu nie ma sieci. Wtedy pojawia się konieczność złożenia do gminy wniosku o pozwolenie na wykopanie studni i wybudowanie szamba. Cena  studni zależy od głębokości i szerokości. Można też zdecydować się na wybudowanie przydomowej oczyszczalni ścieków. Koszt może wynieść od 6.000 do 15.000 złotych. Doliczyć do niego należy montaż. 

Czasem wydaje nam się, że jeśli blisko naszej budowy domu przebiega sieć wodociągowa, a koszt podłączenia wody do działki będzie niski. Tymczasem warunki techniczne mogą bowiem być w istocie takie, że jest to sieć tak zwana „przesyłowa” i żadnych przyłączy do niej wykonywać nie można.

Więcej na temat przyłącza wodociągowego dowiesz się z tego artykułu.

Przyłącze gazowe  – ile kosztuje uzbrojenie działki budowlanej w gaz?

To, ile wyniesie koszt uzbrojenia działki budowlanej jako całości zależy również od tego, ile będzie kosztowało przyłączenie gazu. Przed budową większość inwestorów staje przed koniecznością podjęcia decyzji o sensowności takiego przyłącza. W dzisiejszych czasach część z nich, uwzględniając warunki techniczne, rezygnuje z niego. Uznają, że koszt podłączenia prądu jest na tyle wysoki, że się nie opłaca. Instalując nowoczesny piec zasilany za pomocą węgla, możemy znacznie ograniczyć ogólny koszt uzbrojenia działki budowlanej.

Często jednak mimo wszystko chcemy, by gaz został do naszej działki podłączony. Tym, co w pierwszej kolejności powinniśmy zrobić jest złożenie do gazowni wniosku o tak zwane warunki przyłączenia. Załączamy akt własności gruntu, deklarację o szacunkowym zużyciu oraz mapę do celów projektowych. Czas oczekiwania na decyzję wynosi średnio 30-60 dni. Tu również, jak i w przypadku prądu, płacimy opłatę przyłączeniową. Podpisujemy umowę i zamawiamy projekt (do 2500 złotych). Oczywiście możemy go wykonać tylko odpowiednio certyfikowany ekspert. Gotowe przyłącze zgłaszamy do odbioru (150 złotych). Musimy w tym momencie dysponować protokołem kominiarskim. Po odbiorze podpisujemy umowę kupna gazu.

Koszt uzbrojenia działki budowlanej – sprawdzamy, ile zapłacisz
Przyłącze gazu przed działką budowlaną - gazociąg pomalowany na żółto z zaworami na tle zielonej łąki


Jak niedrogo wykonać przyłącza?

Jeżeli jesteś zainteresowany otrzymaniem ofert od sprawdzonych firm wykonujących przyłącza, wypełnij ten formularz. Na jego podstawie otrzymasz oferty do porównania cen.

Sprawdź!

Po podłączeniu wykonuje się też tak zwaną geodezyjną inwentaryzację powykonawczą. Media są w jej trakcie nanoszone na mapę. Jest to warunek niezbędny oddania danego domu do użytku. Na podstawie tej mapy powiatowy inspektor nadzoru budowlanego potwierdza fakt, że uzbrojenie działki stało się faktem. Opłaty geodezyjne to koszt ok. 2000 złotych.

Zapłacimy też opłatę przyłączeniową w wysokości do 2000 złotych oraz pokryjemy koszt montażu szafki gazowej – do 600 zł.

Jeżeli zamierzamy gazem ogrzewać dom, zazwyczaj rozważamy własny kocioł lub zbiornik na gaz płynny. Warto sprawdzić w gminie, czy nie ma możliwości uzyskania dotacji na konkretny rodzaj kotła.

Ile kosztuje uzbrojenie działki budowlanej w gaz w całości? Ogólnie koszt budowy przyłącza ok. 15-metrowego może wynieść do 8.000 złotych.

Uzbrojenie działki budowlanej w dostęp do drogi

Brak utwardzonej drogi dojazdowej do posesji to także dodatkowe koszty. Solidna droga potrzebna jest już na etapie prac wstępnych, kiedy dostarczamy na budowę domu potrzebne materiały. Dobrze byłoby również, żeby droga ta była odpowiednio skomunikowana z siecią dróg publicznych. Jeżeli przebiega ona przez cudzy teren, powstaje kwestia urzędowego ustanowienia jego służebności.

Koszt uzbrojenia działki budowlanej - różnice regionalne

Koszt uzbrojenia działki budowlanej, wymagane w trakcie tego procesu dokumenty i czas realizacji poszczególnych etapów nie wyglądają tak samo w każdym regionie kraju. Nie jest możliwe dokładne określenie, ile kosztuje uzbrojenie działki budowlanej średnio w całym kraju. Jest też wiele regionów, w których uzyskanie pozwolenia na budowę jest możliwe na przykład zanim uda nam się uzyskać warunki przyłączenia mediów. Czasem wystarczy mieć tylko zapewnienie ich dostawy. Projekty domów i wnioski o budowę często zawierają takie zapewnienia.

W niektórych regionach organy administracyjne wprowadzają tak zwaną opłatę adiacencką. Jeśli jest konieczność rozbudowy infrastruktury technicznej sieci wodnej inwestor ponosi część tego kosztu. Uzbrojenie działki może wtedy stać się kosztowniejsze o kilkanaście tysięcy.

Tak więc, ogólny koszt uzbrojenia działki budowlanej możemy oszacować, ale należy wziąć pod uwagę fakt, że to, ile kosztuje uzbrojenie działki budowlanej zależy od tak wielu czynników, że w każdym wypadku należy przygotowywać kosztorys w oparciu o indywidualne dla danej budowy uwarunkowania i najlepiej jest to robić z udziałem eksperta.

ikona podziel się Przekaż dalej