Czym jest prąd budowlany i skąd go uzyskać?

Do czerpania prądu na budowie niezbędne jest przyłącze. Najkorzystniejszym rozwiązaniem jest korzystanie z przyłącza docelowego. Jeszcze przed rozpoczęciem inwestycji warto przejść procedurę przyłączania. Dzięki temu inwestor zapłaci za przyłącze tylko raz. Jeżeli nie zostanie doprowadzone przyłącze stałe, wtedy możliwe jest korzystanie z przyłącza tymczasowego. Po zakończeniu budowy będzie wtedy konieczne zbudowanie przyłącza docelowego. Inwestor zapłaci za to po raz kolejny. Przyłącze energetyczne wymaga zaopatrzenia się w rozdzielnię oraz licznik budowlany. Jest to licznik tymczasowy.

Na przyłącze tymczasowe czeka się około 1 do 2 miesięcy, natomiast prądu stałego nawet powyżej pół roku. Warto więc zaplanować to wcześniej, zanim zaplanujemy rozpoczęcie prac. Do momentu zakończenia budowy i uzyskania zezwolenia na użytkowanie budynku obowiązuje taryfa budowlana. Dopiero po tym można wystąpić o jej zmianę taryfy prądu z budowlanego na dedykowaną gospodarstwom domowym. Korzystanie w czasie budowy z prądu zwykłego jest niezgodne z prawem i skutkuje nałożeniem wysokich kar finansowych. Opłaty za budowę przyłącza są zryczałtowane. Zależą od mocy przyłączeniowej, stawki za kwh oraz długości i rodzaju przyłącza.

Ile kosztuje przyłącze? W zależności od dostawcy prądu cena za przyłącze oscyluje w granicach od 140 do 200 zł za każdy kW mocy przy przyłączu kablowym i od 120 do 150 zł przy przyłączach napowietrznych. Przyłącze wykonane przez Energa o mocy 8kW i długości 250 m to 524 zł. Dłuższe o 50 m to już około 2500 zł. Przyłącze wykonuje na koszt inwestora zakład energetyczny. Po doprowadzeniu przez energetykę skrzynki przyłączeniowej resztę prac może wykonać wybrany elektryk. Podczas budowy ważne jest także zabezpieczenie jej terenu. Sprawdź ten artykuł o tymczasowych ogrodzeniach budowlanych.

Jak wybrać taryfę, moc umowną i sprzedawcę?

Taryfa budowlana jest droższa od zwykłej Bez względu na rodzaj przyłącza, inwestor nie ma możliwości korzystania z innej grupy taryfy energetycznej niż C.  Ma do wyboru:

  • C11 - przez całą dobę jest jedna stawka za kilowatogodzinę kwh. To taryfa jednostrefowa odpowiednia dla osób, które będą prowadzić intensywne prace bez względu na porę.
  • C12a - to taryfa energetyczna dwustrefowa za kwh zmienia się w zależności od pory dnia. Wyższe stawki obowiązują w godz.  6 - 13 i 15 - 22
  • C12b – taryfa dwustrefowa z niższą stawką w godzinach od 22 - 6 rano.

Cena energii elektrycznej uzależniona jest od dostawcy, wybranej mocy umownej oraz wybranego sprzedawcy i wysokości opłaty stałej. Jeżeli większość prac na budowie wykonywana będzie wieczorem i w nocy, wtedy najkorzystniejsza będzie taryfa budowlana C12. Gdy prace wykonywane będą od rana do wieczora, wtedy sprawdzi się C11. Inwestor, który ma zawartą z dostawcą energii umowę na czas nieokreślony, może w każdej chwili wybrać innego sprzedawcę oferującego niższe ceny energii elektrycznej. Zmieniając Energę np. na Tauron, to nowy sprzedawca sam załatwia wypowiedzenie umowy.

Mężczyzna na tle linii wysokiego napięcia oraz prąd budowlany i taryfa budowlana
Prąd budowlany i cena energii elektrycznej, a także taryfy i porady

W zależności od mocy umownej za prąd na budowie do ceny energii elektrycznej doliczana jest opłata stała sieciowa. Przed wyborem mocy należy przeliczyć, jaka rzeczywiście będzie potrzebna. Nie może być zbyt niska, gdyż wtedy trzeba liczyć się z opłatą za przekroczenie mocy umownej. Jeżeli wybierzemy zbyt dużą, wtedy rachunki będą większe. Zawsze należy ustalić potrzebną moc umowną z fachowcem. Wielu nowych sprzedawców energii oferuje niższe ceny za kWh, niż sprzedawcy tacy, jak ENERGA czy TAURON. Jednak niektóre firmy nie oferują prądu budowlanego.

Ile kosztuje prąd na budowie?

Cena za prąd budowlany odpowiada cenom prądu dla firm. Są to stawki wyższe od zwykłych, gdyż uwzględniają opłaty stałe uzależnione od mocy umownej. To około 20% większa cena energii elektrycznej niż w taryfie G. Znacznie wyższa jest opłata stała. Składnik stały stawki sieciowej i stawka opłaty przejściowej mnożone są przez wybraną moc umowną. Im więc wyższa moc umowna, tym wyższe są opłaty dystrybucyjne. Wybór odpowiedniej taryfy budowlanej i operatora pozwala na znaczne oszczędności. Umożliwia zredukowanie opłaty za prąd na budowie.

Oprócz stawki za kWh należy zwrócić uwagę na opłaty abonamentowe i handlowe. Opłata stała może znacznie podwyższyć pokazywane przez licznik budowlany liczby. W interesie inwestora jest jak najszybsze ukończenie budowy i przejście na taryfę G. Sprawna organizacja prac, brak przerw i szybkie zakończenie to sposób na spore oszczędności.

Porównanie stawek za kWh operatorów Energa i Tauron

Dostawca

C11

C12a od 6-13 i 15-22

C12a od 13-15 i 22- 6

C12b od 6-22

C12b od 22-6

Energa

0,4690 zł/kWh

0,5200 zł/kWh

0,4150 zł/kWh

0,5350 zł/kWh

0,3840 zł/kWh

Tauron

0,3752 zł/kWh

0,4604 zł/kWh

0,3262 zł/kWh

Zmiana taryfy prądu z budowlanego

Prąd budowlany może dostarczać dowolna firma, mająca uprawnienia do jego dystrybucji. Zmiana taryfy prądu z budowlanego na zwykły może nastąpić po zakończeniu budowy. Z dokumentem potwierdzającym odbiór budynku należy zgłosić się do dostawcy, z którym mamy podpisaną umowę na dostawę energii elektrycznej lub poszukać innego. Zmiana taryfy energetycznej to dobry moment na zmianę dostawcy. Jeżeli prąd budowlany czerpany był z przyłącza tymczasowego, konieczne jest przyłączenie do sieci energetycznej.

To, ile kosztuje przyłącze, zależy od rejonu kraju. Średnia cena przyłącza podziemnego to około 67 zł za kW netto. Przyłącze napowietrzne to cena 48 zł za kW. Za każdy metr powyżej standardowych 200 m, należy doliczyć co najmniej 25 zł netto przy przyłączu podziemnym i 33 zł przy kablowym. Jeżeli korzystano w czasie budowy z przyłącza docelowego, wtedy wystarczy złożyć wniosek o zmianę taryfy energetycznej z C na G. To również dobry moment na zmianę dostawcy. Nawet jeżeli opłaty za prąd budowlany były korzystniejsze w jednej firmie, nie oznacza to, że będzie tak również w przypadku prądu dla gospodarstw domowych.

Prąd budowlany obowiązują wyższe stawki niż te przeznaczone dla gospodarstw domowych. Jego cenę można obniżyć, wybierając korzystniejszą ofertę innego operatora. Po zakończeniu budowy należy jak najszybciej zmienić licznik budowlany na docelowy. Zmiana taryfy prądu z budowlanego na zwykły to ogromna oszczędność.

ikona podziel się Przekaż dalej