Procedura i koszt – projekt przyłącza wody do budynku

Procedura zgłoszenia budowy przyłącza wodociągowego

Pozwolenie na budowę nie jest wymagane w przypadku przyłącza wodociągowego, jednak dopełnienie wszystkich formalności zgłoszenia bywa dosyć czasochłonne. Zawczasu trzeba przygotować i zdobyć dokumenty, które będą dołączone do zgłoszenia. Jeśli właściwy urząd nadzoru architektoniczno-budowlanego nie zgłosi zastrzeżeń, można rozpocząć budowę przyłącza.

Roboty budowlane, które nie wymagają pozwolenia na budowę, inwestor musi zgłosić przed rozpoczęciem właściwych robót. Zgłoszenie między innymi budowy przyłącza wody do działki budowlanej jest swego rodzaju substytutem pozwolenia. Można powiedzieć, że jest wnioskiem o milczącą akceptację projektu – brak sprzeciwu urzędu powiatowego w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia oznacza zgodę. 

Z obowiązującej definicji wynika, że przyłącze wodociągowe biegnie od sieci wodociągowej do działki budowlanej i dalej przez granicę nieruchomości do domu jednorodzinnego. Za sieć i urządzenia wodociągowe odpowiada odpowiednie przedsiębiorstwo zaopatrujące teren w wodę. Natomiast podłączenie domu do sieci, jak również utrzymanie przyłącza należy do właściciela nieruchomości. Dla wygody mieszkańców istnieje możliwość podpisania umowy ze spółką wodociągową na konserwację przyłącza na koszt właściciela posesji.

Koszt wykonania przyłącza wody do budynku

Jak niedrogo wykonać przyłącza?

Jeżeli jesteś zainteresowany otrzymaniem ofert od sprawdzonych firm wykonujących przyłącza, wypełnij ten formularz. Na jego podstawie otrzymasz oferty do porównania cen.

Sprawdź!

Projekt techniczny, roboty i materiały budowlane, a także koszt geodety i prób technicznych należą do inwestora przyłącza wodociągowego. Koszty rosną wraz z długością odcinka instalacji. Możliwe jest zlecenie wszystkich robót spółce wodno-kanalizacyjnej albo realizacja etapami przez odrębne firmy. Orientacyjna cena wykonania pierwszego metra przyłącza wodociągowego wynosi około 500 zł i 700 zł za każdy następny. Na koszt tej inwestycji wpływają takie czynniki, jak:

 • lokalizacja działki budowlanej – cena przyłącza w dużym mieście będzie wyższa niż poza miastem,
 • odległość od budynku do istniejącej sieci wodociągowej – liczy się każdy metr wykopu, rur itp.,
 • miejsce podłączenia do sieci – jeśli konieczne jest przejście na drugą stronę ulicy, koszt będzie znacznie wyższy (przejście pod jezdnią albo odtworzenie jej nawierzchni),
 • średnica przyłącza do domu jednorodzinnego – w tym wypadku wpływ na koszty nie jest szczególnie znaczący.

Projekt przyłącza wodociągowego i jego wykonanie zależy od różnych czynników oraz cen wykonawców. Dlatego dobrze jest sprawdzić oferty przynajmniej trzech potencjalnych wykonawców. Nie zawsze najniższa cena wykonania jest najbardziej korzystna, ale porównanie ofert pozwala na wychwycenie rażąco dużych rozbieżności cen. Jeśli szukasz więcej porad, sprawdź także zebrane w tym miejscu artykuły o przyłączu wodociągowym.

Projekt przyłącza wodociągowego – krok po kroku

Pierwsze kroki: zgłoszenie i uzgodnienia

Od rozpoczęcia starań o przyłączenie do sieci wodociągowej do płynącej z kranu wody droga jest dosyć daleka i często wyboista. Nie zawsze wystarczy krótki wykop i ułożenie odcinka rury; często zachodzi konieczność ingerencji w pas drogowy i uzgodnień z zarządem dróg. Pod ziemią istnieją często instalacje gazowe, elektryczne albo telekomunikacyjne. Aby uniknąć uszkodzenia przewodów, trzeba przeprowadzić odpowiednie uzgodnienia z firmami dostarczającymi te media. Cała procedura może potrwać osiem miesięcy albo i dłużej. Oto schemat postępowania i pierwsze kroki:

1. Zebranie materiałów do wykonania projektu przyłącza wody - mapa sytuacyjno-wysokościowa oraz informacje o istniejących i planowanych instalacjach podziemnych.

2. Złożenie wniosku o wydanie warunków technicznych przyłączenia domu do sieci wodociągowej - podaje się we wniosku między innymi przewidywane zapotrzebowanie na wodę w oparciu o liczbę mieszkańców, rodzaj budynku i rodzaje odbiorników wody (wanna, prysznic, itp.).

3. Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego – w tym celu trzeba się udać do fachowca mającego uprawnienia do wykonywania projektów przyłączy. Zanim powstanie projekt techniczny, projektant powinien koniecznie odwiedzić nieruchomość. Zza biurka nie da przewidzieć wszystkich ewentualnych utrudnień w rodzaju na przykład dużego kamienia albo drzewa, które będą wymagały usunięcia albo ominięcia. Projekt techniczny będzie wymagał:

 • wyboru miejsca przyłącza na podstawie projektu architektonicznego domu,
 • wytyczenia trasy przyłącza z zachowaniem odległości od istniejących rur i przewodów,
 • określenia, jaka jest wymagana średnica przyłącza, wodomierza i potrzebne zawory,
 • sporządzenia opisu technicznego.

4. Złożenie dokumentu wykonanego przez uprawnionego projektanta do odpowiedniego urzędu (Zespół Uzgodnienia Dokumentacji Projektowej). Uzgodnienie pozytywne zostaje wydane po około tygodniu.

5. Złożenie dokumentacji w miejscowym przedsiębiorstwie wodociągowym, w celu sprawdzenia zgodności projektu z warunkami technicznymi i ogólnymi zasadami. Uzgodnień wymaga też ewentualne czasowe zajecie pasa drogi.

Kolejne kroki: wykonanie i odbiór przyłącza

Po uporaniu się ze sprawami biurowymi, można wreszcie przystąpić do prac właściwych.

 1. Znalezienie wykonawcy przyłącza – na ogół nie jest to zadanie trudne, ponieważ w najbliższej okolicy zawsze ktoś poleci jakąś sprawdzoną firmę. Wykonawca realizuje projekt przyłącza wody ściśle według dokumentacji, ale bez podłączania go do sieci. Te czynności są zastrzeżone dla przedsiębiorstwa wodociągowego.
 2. Zgłoszenie zakończenia prac do przedsiębiorstwa wodociągowego. Inspektor techniczny dokonuje odbioru robót i spisuje protokół. Po odbiorze technicznym wolno wreszcie zasypać wykopy.
 3. Zgłoszenie przez inspektora wykonania odbioru technicznego do firmy wodociągowej w celu uzgodnienia terminu montowania wodomierza. Jednocześnie zostaje zawarta umowa na dostawę wody.
 4. Ostatnim krokiem jest odkręcenie kranu i korzystanie z dostarczanej wody.

Projekt przyłącza wody czy budowa studni?

Zaopatrzenie domu jednorodzinnego w wodę, czysto teoretycznie, jest najtańsze z własnej studni. Wykonanie studni i zamontowanie pompy głębinowej do wody wydaje się być najbardziej ekonomicznym rozwiązaniem. W rzeczywistości zdrowa, czysta pod względem bakteriologicznym woda, okazuje się zwykle tańsza, jeśli pochodzi z sieci wodociągowej.

Trzeba wziąć pod uwagę, że jakość wody z płytkiego odwiertu jest złej jakości, a żywotność studni nie przekracza 15 lat. Kosztem znacznych nakładów na zakup filtrów można wyeliminować z wody żelazo i mangan. Biologiczne zanieczyszczenia są trudniejsze do usunięcia i podnoszą mocno koszty zaopatrzenia domu w wodę. Jeśli tylko możliwe jest wykonanie przyłącza wodociągowego, warto z tej możliwości skorzystać. Studnia na działce może się natomiast przydać, jako źródło taniej wody do podlewania ogrodu.

ikona podziel się Przekaż dalej