Przebywając w Warszawie, możemy poruszać się rozbudowaną siecią transportu publicznego. Do wyboru pozostają autobusy, przejazd metrem bądź tramwajem. Ile kosztuje komunikacja miejska w stolicy naszego kraju? Sprawdzamy cennik ZTM Warszawa.

Ile kosztuje bilet komunikacji miejskiej w Warszawie? Cennik biletów, a strefy biletowe

Komunikacja miejska w Warszawie została podzielona na dwie strefy. Jest to bardzo istotny wskaźnik, wpływający na koszt biletów. Poruszając się tramwajem bądź autobusem, mamy do dyspozycji bilety w strefie 1, strefie 2 oraz bilety łączone (strefa 1+2).

Oznaczenia stref są nadrukowane na biletach (np. na bilecie dobowym bądź 20 minutowym). Bilet należący do 1 lub 2 strefy ZTM Warszawa oznacza, że należy poruszać się wyłącznie w obrębie strefy. W momencie przekroczenia granicy stref, pasażer powinien posiadać bilet ważny dla określonej strefy. Dlatego w ofercie ZTM Warszawa znajdują się również bilety na strefy 1+2, umożliwiające przejazdy na całej trasie.

Co istotne, strefy zostały odpowiednio oznaczone na przystankach granicznych. Są to przystanki znajdujące się na terenie 1 strefy biletowej i nie posiadają dodatkowych ograniczeń. Przystanki graniczne znajdują się także w SKM Warszawa. Szybka kolej miejska posiada osiem przystanków granicznych. Pełna lista przystanków SKM i ZKM Warszawa znajduje się na oficjalnej stronie wtp.waw.pl. W tej samej witrynie odnajdziemy także wszystkie rozkłady jazdy.

Bilet całodobowy, a może miesięczny? Rodzaje biletów dostępnych w ZTM Warszawa

Bilety krótkoterminowe i bilety jednorazowe

Bilety na autobusy, SKM lub tramwaj są dostępne w kilku wariantach. Pierwszym z nich jest opisana powyżej strefa miasta. Drugim bardzo istotnym rozróżnieniem jest czas obowiązywania biletu. Najkrótsza podróż tramwajem bądź autobusem może odbywać się na podstawie biletów 20 minutowych. Do dyspozycji podróżników znajdziemy także bilety 75 minutowe i 90 minutowe. Są to bilety jednorazowe.

W ofercie znajduje się również bilet całodobowy, który uprawnia nieograniczonej liczby przejazdów i wszystkimi dostępnymi liniami z wybranej strefy. Bilet całodobowy będzie ważny przez 24 godziny mijające od momentu skasowania. Przy dłuższym podróżowaniu po Warszawie możemy wykorzystać bilet 3 dniowy, dostępny dla 1, 2 bądź 1 i 2 strefy. Bilet uprawnia do korzystania z komunikacji miejskiej (autobusy, tramwaj, SKM) przez 72 godziny od momentu skasowania.

Ciekawostką są również bilety weekendowe (dostępne w wersji dla jednego pasażera oraz dla grupy). Bilet weekendowy uprawnia do nieograniczonej liczby przejazdów od godziny 19:00  w piątek, aż do godziny 8:00 w poniedziałek. Preferencyjne weekendowe bilety grupowe można wykorzystać w tych samych godzinach. Maksymalna liczba osób podróżujących na podstawie biletu grupowego wynosi pięć. Zarówno indywidualne, jak i grupowe bilety weekendowe uprawniają do podróżowania w 1 oraz w 2 strefie.

Bilet miesięczny i 90 dniowy – dostępne w sprzedaży bilety długookresowe

Podróż tramwajem, autobusem lub metrem może odbywać się na podstawie biletów długookresowych. ZTM Warszawa przygotował tu kilka wariantów. Podstawą będzie imienny bilet miesięczny uprawniający do podróży przez 30 dni. W sprzedaży znajdziemy bilety miesięczne na strefę 1, 2 oraz 1+2.

 Kolejną opcją są bilety 90-dniowe, które uprawniają do nieograniczonej liczby przejazdów wszystkimi dostępnymi liniami dziennymi oraz nocnymi. Ważność biletu kończy się o godzinie 23:59, dziewięćdziesiątego dnia mijającego od jego skasowania.

Podróż metrem, autobusem bądź tramwajem może odbywać się również na podstawie biletu rocznego który uprawnia do korzystania ze wszystkich linii dziennych oraz nocnych (strefy 1 i 2). Rozróżniamy tu bilety całoroczne dla dziecka pochodzącego z rodziny z trójką dzieci (lub więcej), a także bilety roczne dla seniorów, którzy ukończyli 65 rok życia.

Komunikacja miejska ZTM Warszawa, a bilety ulgowe

Niektórzy pasażerowie chcący podróżować warszawską komunikacją miejską, mogą skorzystać z przysługujących im ulg. Tym samym ich bilet jednorazowy bądź bilet miesięczny będzie odczuwalnie tańszy. Bilet ulgowy uprawnia do 50% zniżki ceny biletu. Mogą z niego skorzystać między innymi:

  • Dzieci i młodzież w wieku od 7 do ukończenia 16 lat.
  • Młodzież od 17 roku życia do 30 września roku kalendarzowego, w którym kończą 21 rok życia.
  • Osoby z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym po ukończeniu 26 roku życia
  • Osoby całkowicie niezdolne do pracy po ukończeniu 26 roku życia.
  • Studenci do ukończenia 26 roku życia i doktoranci do 35 roku życia.
  • Uczniowie i studenci zagranicznych szkół, do ukończenia 26 roku życia
  • Emeryci i renciści do ukończenia 70 roku życia, z uprawnieniem nadanym przez polski organ emerytalny bądź rentowy.

Ze zniżek mogą także skorzystać mieszkańcy stolicy z Kartą Warszawiaka. Przygotowano dla nich bilety Warszawiaka oraz bilety Małego Warszawiaka, objęte dodatkową zniżką. ZTM Warszawa oferuje także bilety Warszawa+. Jest to oferta dla pasażerów, którzy chcą skorzystać z nieograniczonej liczby przejazdów w 1 i 2 strefie. Ważność biletu będzie uzależniona od wybranej opcji. Do wyboru pozostają bilety 30 oraz 90 dniowe. Oferta Warszawa+ obejmuje trzy progi dofinansowania. Mogą z nich skorzystać pasażerowie, którzy rozliczają się z podatków w gminie, która podpisała porozumienie z ZTM. Co ważne, Warszawa+ są biletami wspólnymi dla komunikacji ZTM KM oraz WKD.

Komunikacja miejska w Warszawie może być również całkowicie bezpłatna. Pełna lista pasażerów uprawnionych do bezpłatnych podróży zostają wyszczególniona na oficjalnej stronie ZTM.

Parkingi Park & Ride

Na terenie Warszawy można skorzystać parkingów Park & Ride (Parkuj i Jedź), które umożliwiają bezpłatne parkowanie osobom posiadającym ważny bilet (ważność biletu będzie sprawdzana w chwili wyjazdu z parkingu).

Do wyboru pozostają bilety dobowe, 3 dniowe, weekendowe oraz bilety 3 weekendowe grupowe. Na parkingach Park & Ride obowiązują również bilety długookresowe, czyli 30 dniowe, 90 dniowe, roczny bilet seniora oraz roczny bilet dla dzieci z rodzin z trójką dzieci.

Przy parkingach Park & Ride znajduje się sieć parkingów rowerowych. Znajdziemy je również przy pętlach autobusowych. Ułatwieniem dla rowerzystów, którzy chcą poruszać się metrem będą parkingi rowerowe tuż przy stacjach.

ZTM Warszawa przygotował również strefy Kiss & Ride (oznaczenie K+R). Jest to miejsce umożliwiające bezpłatne zatrzymanie się w celu pozostawienia pasażera, który będzie kontynuował dalszą podróż metrem, autobusem bądź tramwajem. Oznaczenie K+R umożliwia zatrzymanie pojazdu, jednak czas postoju nie może trwać dłużej niż 2 minuty. Strefy Kiss & Ride nie są miejscami do parkowania.