Jakie czynniki wpływają na ceny okien szczytowych?

Okna szczytowe – wymiary i materiał użyty do produkcji

Ceny okien szczytowych wahają się od kilkuset złotych do kilkunastu tysięcy. Tak duża różnorodność cenników sprzedaży wynika z szerokiej dostępności modeli. Okna szczytowe różnią się od siebie pod względem kształtu, wymiarów oraz materiału użytego do produkcji. W ofertach sprzedaży często pojawiają się trójkątne okna panoramiczne, a także nieco mniejsze okna trapezowe. Wybór zależy wyłącznie od indywidualnych wymagań inwestora oraz od specyfiki budynku.

Panoramiczne, trójkątne okna szczytowe z pewnością okażą się odczuwalnie droższe w zakupie, niż ich małowymiarowe odpowiedniki. Na ostateczny cennik zakupu wpłynie także materiał użyty do produkcji. Okna szczytowe mogą zostać wyprodukowane w ramie aluminiowej, drewnianej lub PCV.

Ceny okien szczytowych z PCV z reguły okazują się atrakcyjniejsze w porównaniu z produktami z ramą drewnianą lub aluminiową. Dodatkowym walorem jest brak konieczności renowacji tworzywa sztucznego i bardzo szeroka paleta kolorystyczna. Okna szczytowe z ramą drewnianą zapewniają wysoką estetykę, stanowiąc efektowne uzupełnienie wielu nowoczesnych budynków mieszkalnych. Najwyższy cennik może dotyczyć okien aluminiowych. Ich atutem jest wysoka trwałość, brak konieczności renowacji, odporność na uszkodzenia mechaniczne oraz dostępność wielu wariantów wymiarowych.

Okna szczytowe, a współczynnik przenikania ciepła

Zarówno okna połaciowe, jak i okna szczytowe są dostępne w wersji dwu lub trzyszybowej. Im lepszej jakości będzie pakiet szybowy i rama okienna, tym niższy współczynnik przenikania ciepła. Trójkątne okna szczytowe mogą spełniać wymagania stawiane budownictwu energooszczędnemu, a nawet pasywnemu. W ofercie producentów znajdziemy produkty z pakietem trzyszybowym i bardzo niskim współczynnikiem przenikania ciepła (nawet poniżej 0,6 Uw). Jest to bardzo dobry wynik, nabierający szczególnego znaczenia w optymalnie zaizolowanych budynkach. Im bardziej energooszczędne będą okna połaciowe i okna szczytowe, tym na ogół wyższy będzie cennik ich zakupu.

Nieco atrakcyjniejsze ceny okien szczytowych dotyczą modeli o wyższym współczynniku przenikania ciepła. Dla przykładu, typowe okna dwuszybowe mogą posiadać współczynnik przenikania ciepła w zakresie około 1,2 – 1,5 Uw. Tego typu trójkątne okna sprawdzą się w starszych lub nowych budynkach o przeciętnej izolacji termicznej przegród zewnętrznych.

Możemy przyjąć w uproszczeniu, że im lepiej zaizolowany będzie budynek, tym bardziej opłaca się inwestycja w energooszczędne okna połaciowe i okna szczytowe z trzema szybami. Droższe, trapezowe, prostokątne lub trójkątne okna z niskim współczynnikiem przenikania ciepła mogą wpłynąć na zmniejszenie zapotrzebowania energetycznego budynku. Sytuacja jest szczególnie istotna w przypadku, w którym chcemy nabyć okno poddaszowe lub szczytowe o większych wymiarach.

Okno poddaszowe i okna szczytowe – z montażem czy bez?

Większe okno poddaszowe, okna połaciowe i okna szczytowe są na ogół zamawiane wraz z montażem. Wynika to z kilku istotnych kwestii. Po pierwsze, usługa zamówiona z montażem będzie wyceniona indywidualnie. Inwestor ma możliwość doboru kolorów i akcesoriów dodatkowych. Dodatkowo usługa z montażem obejmuje pomiary wykonane przez fachowca. W ten sposób minimalizujemy ryzyko błędów pomiarowych i nieudanego zakupu.

Okna połaciowe i okna szczytowe z montażem będą fachowo obsadzone i obrobione. Jest to kolejny istotny argument. Inwestor może także zakupić gotowe okno poddaszowe i powierzyć montaż innej firmie. Jednak może to rodzić problemy z reklamacją (nie zawsze wiadomo czy usterka wynika z wady okna czy z błędu montażowego). W przypadku kompleksowej usługi z montażem współpracujemy z jedną firma, dzięki czemu łatwiej jest dochodzić swoich roszczeń reklamacyjnych.

Warto także zauważyć, że okna na poddasze, okna połaciowe, fasadowe i szczytowe z montażem zostają objęte przez preferencyjną stawkę podatku VAT. W przypadku usługi montażowej płacimy 8% podatku. Z kolei zakup samych okien zostaje objęty stawką VAT na standardowym poziomie 23%. W związku z tym okna z montażem wcale nie muszą być znacząco droższe niż zakup gotowych produktów i montaż samodzielny.