Ceny energii elektrycznej w 2024 roku – zamrożenie ceny taryf

Na wstępie warto zaznaczyć, że zgodnie z przepisami prawa, zamrożono ceny prądu na poziomie stawek z 2022 roku. Zamrożenie cen zostało przedłużone do 30 czerwca 2024 roku. Sytuację prawnie reguluje ustawa z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej.

Warto zauważyć, że na okres od 1 stycznia 2024 do 30 czerwca obowiązują nowo określone limity zużycia. Po ich przekroczeniu, ceny energii elektrycznej ulegają podwyższeniu. Automatycznie przyznany limit zużycia dla gospodarstw domowych wynosi 1500 kWh. Co istotne, limit może zostać podwyższony i wynosi:

 • 1800 kWh – gospodarstwa domowe z osobami z niepełnosprawnościami.
 • 2000 kWh – gospodarstwa domowe z Kartą Dużej Rodziny oraz rolnicy.
 • 1500 kWh – w związku z budową budynku mieszkalnego jednorodzinnego
 • 125 kWh – działki w ogrodzie działkowym (ROD).

Uprawnieni do podwyższonego limitu odbiorcy prądu powinni złożyć stosowne oświadczenie. Czas złożenia oświadczenia upływa 31 marca 2024 roku. Konieczność złożenia oświadczenia dotyczy wyłącznie odbiorców, którzy nie składali oświadczeń w latach 2022 lub 2023. Nabycie prawa do zwiększonego limitu powinno zostać zgłoszone nie później niż w terminie 30 dni od daty uzyskania uprawnienia.

Po przekroczeniu ustalonego limitu, ceny energii elektrycznej mogą ulec zwiększeniu. Maksymalna cena energii elektrycznej dla gospodarstw domowych do czerwca 2024 wynosi 0,8585 zł/kWh. Jest to maksymalna stawka z podatkiem VAT i akcyzą. Wysokość maksymalnej stawki bez podatku VAT i z akcyzą wynosi 0,6930 zł/kWh.

Cennik PGE – taryfy elektryczne

Taryfy elektryczne dla gospodarstw domowych

Ceny energii czynnej zależą od posiadanej taryfy. Gospodarstwa domowe korzystają z taryf elektrycznych z grupy G. Do wyboru pozostaje kilka rozwiązań. Największą popularnością cieszy się taryfa G11. W tym przypadku cena kWh zostaje obliczona zgodnie ze stawką stałą. Opłaty za energię nie są zależne od dnia tygodnia ani od godziny. Jest to najprostszy sposób rozliczenia klientów indywidualnych.

W grupie taryfowej G znajdziemy również ofertę G12. Jest to rozliczenie dwustrefowe. Ceny energii czynnej zmniejszają się w godzinach od 13:00 do 15:00, od 22:00 do 6:00 oraz w weekendy. W pozostałych godzinach dni roboczych obowiązuje wyższa cena kWh. Pozostałe taryfy elektryczne z grupy G to:

 • Taryfa G12w – niższe ceny energii elektrycznej obowiązują od poniedziałku do piątku w godzinach od 13:00 do 15:00 i od 22:00 do 6:00.
 • Taryfa G12n – niższa cena energii elektrycznej obowiązuje w niedzielę. Przez cały dzień energia zostaje rozliczona zgodnie z bieżącą stawką pozaszczytową.
 • Taryfa G12 – kolejne ciekawe ze stawką zmienno-czasową. Ceny prądu zmieniają się tu w zależności od dnia tygodnia i godziny.

Taryfy elektryczne dla firm i przedsiębiorstw

PGE posiada w swojej ofercie taryfy elektryczne dla przedsiębiorstw i firm. Wysokość opłaty zależy od zużycia energii czynnej i wybranego rozwiązania rozliczeniowego. Do wyboru mamy taryfy prądu A, B i C, które skierowano dla klientów biznesowych.

Wybór grupy taryfowej będzie zależny od zapotrzebowania firmy na energię elektryczną. Większość przedsiębiorstw o dużym zapotrzebowaniu na energie elektryczną i konieczności przyłączenia do sieci o najwyższym napięciu korzysta z grup taryfowych A. Taryfy elektryczne z grupy B są na ogół wybierane przez przedsiębiorstwa i firmy, które korzystają ze średniego napięcia. Z kolei grupa taryfowa C to rozwiązania dla firm i przedsiębiorstw o najmniejszych zapotrzebowaniu na energię elektryczną.

Warto zauważyć, że wysokość opłaty za energię elektryczną będzie zależna od wybranej metody rozliczeniowej. Każda z wyżej wymienionych grup dzieli się na kilka mniejszych kategorii. Dla przykładu, w grupie taryfowej A występują:

 • Taryfa A23 – składnik zmienny stawki sieciowej rozliczany według stawki w szczycie przedpołudniowym, w szczycie popołudniowym oraz w pozostałych godzinach doby.
 • Taryfa A24 – składnik zmienny stawki sieciowej rozliczany według stawki w szczycie przedpołudniowym, w szczycie popołudniowym, w pozostałych godzinach doby oraz w strefie godzin doliny obciążenia.
 • Opłaty w taryfach grupy B podzielono na pięć kategorii. Wśród różnych sposobów rozliczeń energii czynnej znajdują się:
 • Taryfa B11 – składnik zmienny stawki sieciowej rozliczany na podstawie stawki całodobowej.
 • Taryfa B21 – składnik zmienny stawki sieciowej rozliczany na podstawie stawki całodobowej.
 • Taryfa B22 – składnik zmienny stawki sieciowej rozliczany na podstawie stawki szczytowej i pozaszczytowej.
 • Taryfa B23 – składnik zmienny stawki sieciowej rozliczany na podstawie stawki w szczycie przedpołudniowym, szczycie popołudniowym i w pozostałych godzinach doby.
 • Taryfa B24 – składnik zmienny stawki sieciowej rozliczany na podstawie stawki w szczycie przedpołudniowym, szczycie popołudniowym, w pozostałych godzinach doby oraz w strefie godzin doliny obciążenia.

Ceny taryf z grupy C podzielono na dziesięć grup. Znajdują się w nich taryfy z grup C1 oraz C2. Wysokość opłaty za energię elektryczną może być zależna od pory dnia. W taryfach stosuje się rozliczenie:

 • Taryfa C21 – składnik zmienny stawki sieciowej rozliczany na podstawie stawki całodobowej.
 • Taryfa C22a – składnik zmienny stawki sieciowej rozliczany na podstawie stawki szczytowej i pozaszczytowej.
 • Taryfa C22b – składnik zmienny stawki sieciowej rozliczany na podstawie stawki dziennej i nocnej.
 • Taryfa C23 – składnik zmienny stawki sieciowej rozliczany na podstawie stawki w szczycie przedpołudniowym, szczycie popołudniowym i w pozostałych godzinach doby.
 • Taryfa C24 – składnik zmienny stawki sieciowej rozliczany na podstawie stawki w szczycie przedpołudniowym, szczycie popołudniowym, w pozostałych godzinach doby oraz w strefie godzin doliny obciążenia.
 • Taryfa C11 – składnik zmienny stawki sieciowej rozliczany na podstawie stawki całodobowej.
 • Taryfa C12a składnik zmienny stawki sieciowej rozliczany na podstawie stawki szczytowej i pozaszczytowej.
 • Taryfa C12b – składnik zmienny stawki sieciowej rozliczany na podstawie stawki dziennej i nocnej.
 • Taryfa C12w – składnik zmienny stawki sieciowej rozliczany na podstawie stawki dziennej i nocnej.
 • Taryfa C12n – składnik zmienny stawki sieciowej rozliczany na podstawie stawki dziennej i nocnej.