Murowanie fundamentów – jakie znaczenie ma ściana fundamentowa?

Każda inwestycja budowlana przechodzi przez kilka podstawowych etapów. Jednym z pierwszych jest murowanie fundamentów i ścian fundamentowych. Są to istotne elementy konstrukcji nośnej budynków, mające przenosić obciążenia do gruntu. Właściwie wykonane fundamenty i ściany fundamentowe decydują o trwałości całej konstrukcji, dlatego warto wykonać je w sposób zgodny z założeniami projektowymi.

Należy pamiętać, że ściany fundamentowe są narażone na działanie niekorzystnych warunków gruntowych. Będzie to nasiąkanie i przemarzanie gruntu. Dlatego wymagana jest hydroizolacja i termoizolacja. Dobrze wykonana ścianka fundamentowa powinna posiadać wysoką wytrzymałość na obciążenia, niską nasiąkliwość, a także dużą odporność na działanie czynników zewnętrznych. Tylko przy zachowaniu tych warunków, ściana fundamentowa będzie trwałym elementem budynku. Co istotne, budowa ścian fundamentowych zostaje podyktowana przez charakterystykę budynku i wynikającej z niej specyfiki obciążeń.

Murowanie z pustaków szalunkowych, a może ściana monolityczna? Możliwości technologiczne

Budowa ścian fundamentowych może być zrealizowana kilkoma popularnymi metodami. Największą popularnością cieszy się murowanie z pustaków szalunkowych. Murowanie fundamentów z szalowaniem wykonuje się z odpowiednio dobranych, pustych we wnętrzu pustaków. Murowanie tego typu ścian warstwowych wymaga ułożenia zbrojenia i betonowania. Co ważne, murowanie z pustaków szalunkowych może być stosowane zarówno w budynkach bez jak i z piwnicą. Wykonane zbrojenie sprawia, że murowanie ściana fundamentowa dobrze znosi napór gruntu i nie ulega uszkodzeniom.

Drugi rodzaj to ściany fundamentowe monolityczne. Monolityczny mur oporowy tworzy się z betonu klasy minimum C12/15. Beton na ogół przyjeżdża na plac budowy prosto z betoniarni, co pozwala na uzyskanie optymalnych parametrów mieszanki. Monolityczna ściana fundamentowa zostaje wylana w deskowaniu. Dobrym pomysłem jest wykonanie ścian żelbetowych, posiadających odpowiednie zbrojenie. Jedynym istotnym mankamentem tego rozwiązania jest wyższy koszt materiałów i robocizny związanej z murowaniem, zbrojeniem i szalowaniem. Ze względu na wyższą cenę inwestycji, monolityczne ściany fundamentowe ze zbrojeniem są na ogół stosowane w budownictwie wielorodzinnym i przy budynkach posadowionych na gruntach o mniejszej nośności.

Murowanie z pustaków szalunkowych i ściany monolityczne nie kończą jeszcze możliwości technologicznych. Ciekawą alternatywą jest murowanie ścian fundamentowych z bloczków betonowych lub z cegły. Rozwiązanie cieszy się popularnością ze względu na atrakcyjne ceny robocizny i materiałów. Ściany fundamentowe murowane z bloczków lub pustaków idealnie sprawdzają się w budynkach niepodpiwniczonych.

Jaki materiał na murowanie fundamentów i ścian fundamentowych?

Cennik budowy ścian fundamentowych i fundamentów będzie ściśle skorelowany z wybranymi materiałami. Jednak same ceny nie powinny odgrywać pierwszoplanowej roli. Materiał na murowanie fundamentów i ściany fundamentowe powinien być odpowiednio dobrany do rodzaju gruntu, poziomu wód gruntowych i głębokości posadowienia fundamentów. Bardzo istotne są także założenia projektowe budynku, określające precyzyjne wymagania grubości oraz wytrzymałości fundamentów i ścian fundamentowych.

Dla przykładu, mur oporowy wykonuje się z betonu klasy minimum C12/15. W wielu inwestycjach wykorzystuje się mieszanki klasy C16/20 bądź C20/25. Im wyższa klasa betonu, tym na ogół wyższe ceny zakupu, ale i lepsze parametry wytrzymałościowe. W przypadku monolitycznych ścian oporowych, należy jeszcze wykonać deskowanie. Można je stworzyć samodzielnie, co będzie dość czasochłonne lub wypożyczyć deskowania gotowe.

Dużą popularnością cieszy się również murowanie z pustaków szalunkowych. Najczęściej wykorzystuje się bloczki o wysokości 12/14 cm, szerokości 25 cm i długości 38 cm. Cena murowania z bloczków betonowych może być zależna od wybranego materiału. W każdym przypadku warto zwrócić uwagę na murowanie z przesunięciem o ½ w następnym rzędzie. Do spoinowania stosuje się dobrej jakości zaprawę cementową. Typowa grubość spoiny to 10 do 15 milimetrów.

Do budowy ścian fundamentowych można także zastosować pustaki otworowe (szalunkowe). Stworzony w ten sposób mur oporowy z wypełnieniem pustaków betonem dobrze przenosi obciążenia konstrukcji budynku. Jego atutem jest także atrakcyjna cena robocizny. Znacznie droższe w realizacji mogą być ściany żelbetowe, które stosuje się przy trudnych warunkach gruntowych i przy większych budynkach.

Cennik budowy ścian fundamentowych – od czego zależy cena robocizny?

Cena murowania z bloczków betonowych czy wykonania ścian monolitycznych może być bardzo zróżnicowana. Na stawki za m2 robocizny wpływa kilka bardzo istotnych czynników. Cena robocizny jest zależna od regionu naszego kraju. Warto zauważyć, że różnice w stawkach doświadczonych murarzy często wynoszą kilkanaście, a czasem i kilkadziesiąt procent. Najwyższa cena robocizny na ogół dotyczy wykonawców działających w centrach dużych miast wojewódzkich. Najwyższa stawka za m2 robocizny obowiązuje w takich miastach jak Warszawa. Odczuwalnie niższa cena robocizny obowiązuje w mniejszych miejscowościach, głównie we wschodniej części kraju.

Cennik budowy ścian fundamentowych może być także zależny od doświadczenia ekipy murarzy. W każdej lokalizacji działają wykonawcy z różnych segmentów cenowych. Najniższa cena robocizny to na ogół murarze pracujący na własny rachunek lub początkujące firmy. W pośrednim segmencie znajdziemy bardziej doświadczonych wykonawców, którzy profesjonalnie wykonają ściany żelbetowe, mur oporowy czy murowanie fundamentów z szalowaniem. W górnym segmencie cenowym na ogół znajdują się najbardziej doświadczone i renomowane ekipy wykonawców.

Na ostateczny koszt za murowanie fundamentów, montaż belek betonowych czy budowę ścian fundamentowych z szalowaniem złoży się także cena niezbędnych materiałów. Warto zauważyć, że fundamenty i ściany fundamentowe są jednymi z najważniejszych elementów konstrukcji nośnej budynków. Dlatego nie warto oszczędzać na zakupie najtańszych materiałów, które będą odznaczały się słabszymi parametrami technicznymi. Ceny niezbędnych materiałów będą w dużej mierze zależne od wyboru technologii budowlanej i miejsca zakupu.