Ubezpieczenie zdrowia i życia – podstawowe informacje

Ubezpieczenie na życie – rodzaje polis

Prywatne ubezpieczenie zdrowia i życia może posiadać bardzo szeroki zakres ochrony. Zanim odpowiemy na pytanie, ile kosztuje indywidualne ubezpieczenie, omówimy rodzaje polis zdrowia i życia. Jest to bardzo ważne rozróżnienie bowiem rodzaj oraz zakres ubezpieczenia będzie bezpośrednio wpływał na wysokość odszkodowania, a także na możliwość jego uzyskania.

Towarzystwa ubezpieczeniowe oferują polisy terminowe oraz bezterminowe. Dużą popularnością cieszą się polisy, które zawiera się do uzyskania przez ubezpieczonego określonego w umowie wieku. Towarzystwa ubezpieczeniowe umożliwiają także zawarcie prywatnej polisy indywidualnej bądź polis grupowych.

  • Indywidualne ubezpieczenie – polisa podstawowa obejmuje odszkodowanie w wypadku śmierci ubezpieczonego. Każde towarzystwo ubezpieczeniowe oferuje możliwość rozszerzenia polisy podstawowej o dodatkowe pakiety. Może to być ubezpieczenie na wypadek zachorowania, uszczerbku na zdrowiu czy pobytu w szpitalu. 
  • Grupowe ubezpieczenie – tego rodzaju polisa na ogół obejmuje osoby aktywne zawodowo. Może to być grupowe ubezpieczenie pracownicze, ale także polisa szkolna. Ubezpieczenie grupowe okazuje się tańsze i może zawierać taki sam zakres ochrony jak prywatne ubezpieczenie indywidualne.

Składka ubezpieczeniowa – co wpływa na ceny ubezpieczenia?

Jak kształtuje się cennik ubezpieczeń na życie? Nie istnieje uniwersalny cennik, który prezentuje dokładny koszt ubezpieczenia. Ostateczne ceny składki ubezpieczeniowej (na miesiąc) będą zależne od kilku podstawowych kryteriów. Pierwszym jest zakres ochrony. Im większy zakres ochrony zawiera dana polisa, tym wyższa składka ubezpieczeniowa. Podstawowa, najtańsza polisa zawiera jedynie ubezpieczenie na wypadek zgonu ubezpieczonego. Ubezpieczenie na życie może być rozszerzone o dodatkowe sytuacje i zdarzenia losowe (np. ubezpieczenie na wypadek pobytu w szpitalu lub choroby).

Następny, istotny czynnik to suma odszkodowania. Im większa suma odszkodowania od zdarzeń losowych, tym wyższa cena składki na miesiąc. Dlatego wiele towarzystw ubezpieczeniowych prezentuje oferty polis w oparciu o różne kwoty odszkodowań.

Na wysokość prywatnej polisy wpłynie także wiek ubezpieczonego. Z reguły im młodsza jest osoba ubezpieczona, tym atrakcyjniejsza wysokość miesięcznej składki. Nie bez znaczenia okazuje się rodzaj wykonywanej pracy. Wysokość składki prywatnego ubezpieczenia zdrowia i życia może ulec zwiększeniu, jeśli ubezpieczony wykonuje ryzykowny zawód. Towarzystwo ubezpieczeniowe określa także stan zdrowia. Przed podpisaniem umowy ubezpieczeniowej konieczne będzie wypełnienie ankiety medycznej. Po jej przeanalizowaniu towarzystwo ubezpieczeniowe będzie w stanie dokładnie odpowiedzieć, ile kosztuje ubezpieczenie na życie w danym wariancie.

Jak porównać składki ubezpieczenia? – wyszukiwarka i kalkulator polisy na życie

Jak już wspomnieliśmy na samym początku, nie istnieje jednolity cennik ubezpieczeń na życie. Składka ubezpieczeniowa jest zależna od wielu indywidualnych czynników. Dlatego w sieci pojawiły się przydatne strony, które porównują składki ubezpieczenia na życie, składki OC, czy ubezpieczenia nieruchomości. Tego typu wyszukiwarka określi wstępne kwoty ubezpieczeń na miesiąc, w oparciu o indywidualne parametry wyszukiwania.

Dla przykładu, kalkulator polisy na życie dostępny na stronie rankomat.pl pozwala na porównanie ceny ubezpieczenia na wypadek śmierci, choroby, pobytu w szpitalu, uszczerbku na zdrowiu i zdarzeń dotyczących rodziny. Wyszukiwarka może także pomóc w ustaleniu ceny polisy obejmującej zabezpieczenie kredytu.

Kalkulator polisy na życie może obejmować różne kwoty odszkodowania. Najczęściej są to ceny od 50 000 do ponad 200 000 zł. Wyszukiwarka pomoże w doborze odpowiednich parametrów ochrony ubezpieczeniowej i porówna oferty dostępnych ubezpieczycieli. Wystarczy uzupełnić podstawowe dane. Będzie to wiek ubezpieczonego, wykonywany zawód i adres zamieszkania. Warto przy tym zauważyć, że kalkulator polisy na życie prezentuje jedynie przykładowe propozycje. Dokładna wysokość składki na miesiąc zostanie ustalona w indywidualnym kontakcie z ubezpieczycielem i po przedstawieniu indywidualnej sytuacji osoby zainteresowanej ubezpieczeniem.