Kiedy warto rozważyć wynajem koparko ładowarki?

Koparko ładowarka jest maszyną o wszechstronnych możliwościach zastosowania. Jej wynajem może znacząco przyspieszyć wiele prac budowlanych. Wszechstronność koparko ładowarek zawdzięcza się możliwości zamontowania różnego osprzętu. Koparko ładowarka może być wyposażona w łyżki o różnej wielkości, odśnieżarki, widły, a nawet frezarki. Dzięki temu maszyna dobrze sprawdza się zarówno podczas prac budowlanych, przy przygotowaniu terenu, jak i przy wykonaniu instalacji wodno kanalizacyjnych. Koparko ładowarka może też znacząco ułatwić przenoszenie i transport różnych ładunków i staje się podstawową maszyną na placach budowy.

Wynajem koparko ładowarki jest szczególnie polecany przy pracach budowlanych. Na początku wynajmuje się ją do wyrównania terenu pod budowę i wykopanie fundamentów. Następnie koparko ładowarka z operatorem przydaje się podczas porządkowania terenu, prac brukarskich oraz rozbiórki tymczasowych obiektów budowlanych. Alternatywą jest wykonanie prac minikoparką. Rozwiązanie sprawdza się przy mniejszych pracach lub w ciasnej zabudowie, w których tradycyjna koparko ładowarka nie miałaby pola do manewru.

Wynajem koparki gąsiennicowej może być bardzo przydatny podczas prac związanych z wykonaniem instalacji. Profesjonalny sprzęt wraz z operatorem ułatwi wykonanie odwodnienia, usprawni przygotowanie wykopu pod szambo lub przydomową oczyszczalnie ścieków. Maszyna może być też nieoceniona przy wykonywaniu przyłączy podziemnych.

Kolejną możliwością jest wynajem koparko ładowarki w celu wykończenia przydomowej architektury ogrodowej. W tym przypadku z pomocą przychodzą usługi ładowarką teleskopową, a często także koparka long reach. Co ciekawe, koparka long reach posiada długi zasięg ramienia, co pozwala na wykonanie głębokich wykopów (np. pod staw kąpielowy). Każdy z omawianych sprzętów powinien być obsługiwany przez doświadczonego kierowcę, dlatego wynajem koparko ładowarki na ogół oferuje się z operatorem.

Jakie czynniki wpływają na cennik pracy sprzętu budowlanego

Cennik usług koparko-ładowarką, a zakres prac

Cena za godzinę pracy sprzętu budowlanego z operatorem z pewnością będzie zależna od zakresu prac. Im trudniejsza praca do wykonania, tym na ogół wyższa cena za godzinę. Na wysokość opłaty wynajmu wpłynie także rozmiar zlecenia. Większość firm ustala minimalny czas pracy koparki gąsiennicowej czy koparko-ładowarki. Na ogół są to dwie do czterech godzin jako opłata podstawowa. Po przekroczeniu tego czasu pracy rozliczana jest standardowa cena za godzinę.

Przy większych inwestycjach budowlanych, roboczogodzina pracy może ulec obniżeniu. Dla przykładu, cena za godzinę pracy koparko ładowarki czy usługi wykonywanej minikoparką może wynosić 200 zł. Przy pracach odbywających się przez kilka dni lub tygodni, roboczogodzina ulega zmniejszeniu nawet o kilkadziesiąt złotych. Obniżce ulegają także koszty jednostkowe.

Wśród podstawowych kosztów jednostkowych wyróżnia się dojazd na plac budowy. Opłata jest ściśle związana z odległością, którą musi pokonać sprzęt budowlany. Za minimum na ogół uważa się stawkę za jedną roboczogodzinę. Przy większych odległościach, naliczane są dodatkowe opłaty jednorazowe, które przekładają się na ostateczną stawkę za wynajem koparko ładowarki.

Różna cena za godzinę pracy, a lokalizacja i termin

Cena za godzinę pracy koparko ładowarką czy ładowarką teleskopową z operatorem może być uzależniona od lokalizacji. Różnice w cenach są dość znaczące i wynoszą przynajmniej kilkanaście procent. Najdroższa roboczogodzina pracy obowiązuje w centrach dużych miast, głównie w Warszawie. Roboczogodzina rozliczana w mniejszej miejscowości jest na ogół odczuwalnie tańsza.

Najatrakcyjniejszy cennik pracy sprzętu budowlanego (koparka long, usługi minikoparką czy ładowarką teleskopową) odnotowuje się na terenie mniejszych miejscowości. Tu z kolei możemy napotkać na problemy z dostępem do doświadczonego operatora z dobrej jakości sprzętem. Najniższe ceny usług można odnotować w mniejszych miejscowościach wschodniej Polski.

Porównując stawki za wynajem koparko ładowarki z operatorem, powinniśmy zwrócić uwagę na termin. Cena za godzinę usług w szczycie sezonu budowlanego na ogół okazuje się odczuwalnie wyższa w porównaniu ze stawkami pozaszczytowymi. Różnice w cenach łączą się także z dostępnymi terminami. Wynajem koparko ładowarki po za szczytem sezonu budowlanego może być znacznie prostszy i tańszy w realizacji. Na cenę usługi z pewnością wpłyną też aktualne koszty dodatkowe, między innymi cena paliwa.

Roboczogodzina doświadczonego operatora

Jak już ustaliliśmy, cennik usług koparko-ładowarką może być dość zróżnicowany. Większość inwestorów decyduje się na wynajem koparko ładowarki wraz z operatorem. Wszystko przez to, że obsługa sprzętu budowlanego wymaga odpowiednich uprawnień oraz doświadczenia.

Możemy przyjąć w uproszczeniu, że im bardziej doświadczony i znany operator lub firma, tym na ogół droższa roboczogodzina pracy. Wynajem operatora z doświadczeniem ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa robót oraz szybkości ich wykonania. Niekiedy z pozoru wyższa cena roboczogodziny usługi doświadczonego operatora pozwala na poczynienie pewnych oszczędności. Praca wykonana będzie szybciej, staranniej i zgodnie ze wszystkimi standardami.

Godzina pracy koparko ładowarki z operatorem będzie też ściśle skorelowana ze specyfiką maszyny. Im bardziej wyspecjalizowana i nowocześniejsza koparko ładowarka i trudniejszy zakres prac do wykonania, tym na ogół droższa godzina pracy. Ze względu na duże koszty dojazdu, często nie opłaca się wynajem firmy działającej w większej odległości od placu budowy. Dobrą praktyką staje się natomiast porównanie ofert lokalnych wykonawców i ustalenie wszystkich szczegółów wraz z uzyskaniem indywidualnej wyceny zlecenia.