Jakie czynniki wpływają na cennik wyburzania ścian?

Cena za wyburzenie ścianki działowej, a rodzaj i grubość materiału

Cena za m2 demontażu ścian działowych może być dość zróżnicowana. Istnieje kilka istotnych zmiennych, które decydują o statecznej skali wydatków. Jedną z najważniejszych jest materiał, którego użyto do budowy ścianki.

Najmniej problemów na ogół dostarcza demontaż ścian z płyt kartonowo gipsowych. Płyty i stelaż nie sprawiają dużych komplikacji podczas prac demontażowych, a usuwanie ścianki trwa dość szybko. Przekłada się to na atrakcyjny cennik usługi. Inaczej wygląda sytuacja ze ściankami wykonanymi z innych materiałów.

Dobrym przykładem jest wyburzanie ścianki działowej z cegły. Cena za m2 robocizny może być ustalona w oparciu o grubość przegrody. Rozbiórka ścian o większej grubości lub przy wyższym stopniu skomplikowania prac będzie wyceniona nieco wyżej. Jeszcze wyższa może być cena za m2 wyburzenia ścianki murowanej.

Najwięcej na ogół zapłacimy za wyburzanie ściany nośnej. Tego typu prace powinny być zgodne z przepisami prawa i normami bezpieczeństwa. Wyburzanie ściany nośnej w bloku nie zawsze będzie możliwe. Dlatego przed podjęciem decyzji o wykonaniu tego typu prac, należy zapoznać się z dokumentacją projektową i aktualną sytuacją prawną.

Cena za m2 zależna od stopnia skomplikowania i zakresu prac

Jak wiadomo, rozbiórka ścian może wiązać się z różnym stopniem skomplikowania. Najprostszy w realizacji będzie demontaż ścianki z płyt kartonowo gipsowych, bez wełny mineralnej i ukrytej w ścianach instalacji. Wyburzanie ścianki działowej z instalacją elektryczną będzie już bardziej skomplikowane i może pociągnąć za sobą dodatkowe wydatki.

Przyjmujemy w uproszczeniu, że im większy będzie stopień skomplikowania usługi, tym wyższa będzie cena za m2. Tym samym, rozbiórka ścian trudnodostępnych lub bardzo grubych i wyposażonych w instalacje okazuje się największym obciążeniem dla budżetu inwestora. Droższe będzie także wyburzanie ściany nośnej.

Na cennik wyburzania ścian z pewnością wpłynie także ustalony zakres prac. Przy demontażu niewielkiej ścianki w bloku, trudniej będzie wynegocjować atrakcyjniejsze stawki za m2. Sytuacja zmienia się w przypadku dużych inwestycji remontowych. Przy demontażu większej powierzchni ścian, cena za m2 usługi może okazać się znacznie bardziej atrakcyjna. Dodatkowym wydatkiem na ogół okazuje się usunięcie gruzu. Usługa przeważnie nie jest wliczana w podstawowy cennik wyburzania ścian. Przy demontażu niewielkich ścian w bloku, można utylizować odpady remontowe w koszu. Większa inwestycja remontowa na ogół wymaga wynajęcia kontenera na gruz i odpady poremontowe.

Średnia cena za m2 demontażu ścian, a lokalizacja nieruchomości

Jak już wspomnieliśmy na samym początku, cennik wyburzania ścian jest bardzo mocno zróżnicowany. Rozbiórka ścian będzie wyceniana w sposób indywidualny, a na ostateczny koszt z pewnością wpłynie lokalizacja nieruchomości.

Najwięcej za wyburzenie ścianki działowej zapłacimy w dużych miastach wojewódzkich. Najwyższa cena za m2 robocizny dotyczy takich miast jak Warszawa, w której średnie stawki wykonawców mogą być o kilkanaście procent wyższe w porównaniu z cenami obowiązującymi w innych lokalizacjach.

Najatrakcyjniejszy cennik wyburzania ścian odnotowuje się w mniejszych miejscowościach. Najmniej za demontaż ścianek działowych czy wyburzanie ściany nośnej płacą inwestorzy mieszkających w niewielkich miejscowościach wschodniej części kraju. Warto przy tym podkreślić, że cennik wyburzania ścian będzie też zależny od renomy i doświadczenia wykonawców. Im bardziej uznana i doświadczona firma remontowo-budowlana, tym na ogół wyższa cena za m2 usługi.

Wyburzenie ściany nośnej czy działowej?

Wyburzenie ścianki działowej nie powinno stanowić nadmiernego problemu logistycznego, a prace nie będą wpływały na zmniejszenie nośności konstrukcji budynku. Inaczej wygląda wyburzenie ściany nośnej. Warto pamiętać, że ściana nośna odpowiada za przenoszenie obciążeń. Nie można jej demontować bez odpowiedniego przygotowania, pozwoleń i przeliczeń ekspertów.

Przed rozpoczęciem prac bezwzględnie należy sprawdzić, czy ścianka, którą chcemy zdemontować jest przegrodą działową. Warto zweryfikować plan budynku bądź skonsultować się z doświadczonym architektem. W przypadku mieszkań w zabudowie wielorodzinnej, na ogół należy skontaktować się ze spółdzielnią mieszkaniową, która powinna udzielić odpowiedzi na podstawowe pytania dotyczące budynku.

Wyburzanie ścian nośnych nie jest możliwe bez odpowiedniego przygotowania. Najpierw należy dokładnie przeanalizować założenia i upewnić się, że prace nie osłabią konstrukcji budynku. W przypadku ścian nośnych konieczna może być zgoda na modyfikacje lub usunięcie fragmentu. Przebudowa lub zburzenie ścianek działowych jest znacznie prostsze w wykonaniu i nie wymaga tak długiej procedury formalnej.